3 islands

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επικήδειος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας ειςτην εξόδιον ακολουθίαν του αειμνήστου Γεράσιμου Κοσμάτου.

Γεράσιμος_Κοσμάτος.jpg

 «Μακάριοι οὕς ἐξελέξω καί προσελάβου Κύριε

καί τό μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεάν καί γενεάν»

 

Μετά βαθείας θλίψεως πληροφορηθήκαμε τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ προσφιλοῦς μας ἀδελφοῦ Γερασίμου Κοσμάτου.

Τό Παλαιό Καρλόβασι συνοδεύει στήν αἰωνιότητα ἕνα αὐθεντικό τέκνο του, ἕνα καλοκάγαθο Νησιώτη, ἕνα γνήσιο Πατριώτη, ἐκεῖνον, ὅπου γιά δεκαετίες ὑπῆρξε ὁ πιστός θεματοφύλακας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς, Ἐνοριακῆς Παραδόσεως τοῦ Παλαιοῦ ΚΑρλοβασίου.

Ὁ μακαριστός Ἀδελφός μας ὑπῆρξε ἔνθερμος ὑποστηρικτής καί ὑπερασπιστής τῶν ἰδανικῶν τῆς Πατρίδος μας. Φιλόπατρις καί μάλιστα μέ γνήσια πατριωτικά αἰσθήματα στίς ἑλληνορθόδοξες ἀξίες.

Διακρινόταν εὐχερῶς γιά τήν κοινωνική του εὐαισθησία, τήν ὁποία πληθωρικῶς ἀπετύπωνε στόν Τῦπο, ἔγγραφο καί ἠλεκτρονικό, ἐνίοτε δέ καθ’ ὑπερβολήν. Ἡ δημοσιογραφική του γραφίδα ὅμως πάντοτε εἶχε ὡς ἀφετηρία τήν μεγάλη ἀγάπη του γιά τήν ἰδιαίτερη Πατρίδα του, τό ἱστορικό μας Νησί καί τούς ἀγωνιζομένους Ἀκρῖτες μας. Τά κείμενά του ἀπέπνεαν αἰσιοδοξία καί εὔκολα ἀντιλαμβανόσουν, ὅτι εἶχε ἐμβαπτισθεῖ στά νάμματα τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τήν Ὁποία ἀγαποῦσε καί σεβόταν ἀνυπερθέτως! Γιά τόν λόγο αὐτό καί ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία τόν ἐτίμησε σέ εἰδική ἐκδήλωση γιά τήν παρουσία του, τό ἔργο του καί τήν προσφορά του.

Ἡ ταπεινή του διακονία στό Ψαλτήριο σέ συνδυασμό μέ τήν πολυετῆ ὑπηρεσία του ὡς Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου καί Ἐπιτρόπου, τόν κατέστησε γνώστη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας. Γι’ αὐτό δέν παρέλειπε νά συντάσει ἄρθρα καί γιά τίς κατά τόπους Ἱερές Ἀκολουθίες καί τούς συμμετασχόντες λειτουργούς καί ἱεροψάλτες. Ἔκτυπη ἄφηνε τήν χαρά του γιά μιά ὡραία Πανήγυρη, μιά κατανυκτική Ἀκολουθία, μιά συγκροτημένη ὁμιλία, μιά ἐπιτυχημένη πολιτιστική ἐκδήλωση, ἀκόμη και γιά μιά ἁπλή προσπάθεια πού θά ἐπετελεῖτο σέ μιά μικρή Ἐνορία, ἤ Κοινότητα, κατακλείοντας πάντοτε τίς ἀναφορές του μέ τόν πρέποντα ἔπαινο στούς συντελεστές μιᾶς ἑκάστης αὐτῶν.

Ὁ ἐκλιπών ὑπῆρξε ἀγαπητός ἀπό ὅλους μας καί ἀπελάμβανε τῆς τιμῆς καί τοῦ σεβασμοῦ μας. Ἦταν ἄνθρωπος ἥσυχος, ἥρεμος καί ἁπλοῦς εἰς τήν ζωήν του καί κυρίως εὐγενής. Ἰδιαιτέρως προσφιλής καί μέ ἀμεσότητα ἐπικοινωνίας, μέχρι τέλους παρά τά πολλά προβλήματα τῆς ὑγείας του, ἰδίως τόν τελευταῖο καιρό, ἀλλά καί τόν μονήρη βίον του. Διεκρίθη ἐπίσης γιά τό ἦθος του, τήν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτῆρος του, τήν ἐντιμότητά του καί τήν πνευματική του προσφορά.

Καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ, διότι τόν γνωρίζομεν ἐκ τῆς νεαρᾶς ἡλικίας καί καταθέτομεν τήν μαρτυρίαν μας αὐτήν ἐνώπιον ὅλων, σύν τῷ ὅτι ὁ μακαριστός Γεράσιμος εἶχε πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, χωρίς δυστυχῶς νά τόν ἐκφράζει τίς περισσότερες φορές!

Εἰλικρινῶς θεωροῦμε ὅτι «ἔφυγε» γιά τήν οὐράνια πατρίδα μας ἕνας γνήσιος φίλος, ἕνας θερμός συμπαραστάτης μας, στό ἐν γένει ἔργο τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἕνας παραδοσιακός Ἄρχοντας τοῦ Παλαιοῦ Καρλοβάσου, ἀφήνοντας πίσω του μιάν καί μόνην ἀνάμνησιν, τήν ἀγαθήν. Ἴσως ὡς πρός τήν ἀγάπη του γιά τόν τόπο μας καί τήν πνευματική του προσφορά, νά εἶναι καί ἀναντικατάστατος. Σίγουρα πάντως τό μετ’ αὐτόν κενό εἶναι δυσαναπλήρωπο.

Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ ἀγήρως καί αἰωνία!

Μετά πολλῶν συλλυπητηρίων εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

«Συναγερμός αγάπης»

              φιλανθρωπια1.jpg

Εν όψει της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων και μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς η Ιερά Μητρόπολις μας όπως κάθε χρόνο προσέφερε σημαντική ποσότητα τροφίμων και άλλων βασικών ειδών  πρώτης ανάγκης σε 780 εμπερίστατες οικογένειες που υπέδειξαν οι εφημέριοι των ενοριών της Σάμου , της Ικαρίας και των Φούρνων.

Παράλληλα συνεχίσθηκε το πρόγραμμα επισιτιστικής μηνιαίας  βοήθειας της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ σε 61 μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες με ανήλικα παιδιά στη Σάμο την Ικαρία και τους Φούρνους .

             Η Ιερά Μητρόπολις ευχαριστεί θερμά όσους βοήθησαν και φέτος στο φιλανθρωπικό της έργο : την 79 ΑΔΤΕ το επιμελητήριο Σάμου και την Ελληνική Αστυνομία , όλους τους ανώνυμους και επώνυμους εθελοντές και εθελόντριες και ας μη ξεχνάμε ότι η προσφορά όλων είτε σε χρήματα είτε σε προϊόντα γίνετε στην ουσία προσφορά στον νεογέννητο Χριστό μας. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος μας προτρέπει «Δώσε ψωμί και πάρε Παράδεισο».

Εκτύπωση Email

Βοήθησε καί σύ

elehmosynh-770x439_c.jpg

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, ἔχει θέσει ἐδῶ καί 26 χρόνια στίς ἄμεσες προτεραιότητές της, τήν ἐνίσχυση τῶν ἀπόρων καί ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας, στά νησιά μᾶς Σάμο, Ἰκαρία καί Φούρνους, μέ μηνιαία ἐνίσχυση διά τοῦ «Παντοπωλείου τῆς Ἀγάπης».

Παρ’ ὅλες τις δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουμε την περίοδο αὐτή ὅλοι μας, συμπαραστεκόμεθα μέ Ἱεραποστολικό ζῆλο καί μέ ξεχωριστή διάθεση ἀγάπης σέ κάθε συνάνθρωπό μας καί ὅλα αὐτά χάρη καί στή δική σας ἔμπρακτη βοήθεια ποῦ σήμερα ἰδιαίτερα τήν ἔχουμε ἀνάγκη.

 Κάθε προσφορά σας εἴτε σέ χρήματα, εἴτε  σέ προϊόντα και τρόφιμα, γίνεται στήν ούσία προσφορά στόν νεογέννητο Χριστό μας. Διότι ἔτσι ἑρμηνεύει τήν προσφορά ὁ ἴδιος ὁ Χριστός λέγοντας «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε  ἐνί τούτων  τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κέ΄40).

Ἅς δείξουμε περισσότερη ἀγάπη στούς συνανθρώπους μας.

Ἅς τούς στηρίξουμε στόν πόνο καί στήν φτώχεια.

Ἅς τούς συμπαρασταθοῦμε στίς δοκιμασίες καί στίς ἀσθένειες.

Εὐχαριστοῦμε θερμά ὅλους ὅσους βοηθοῦν στο ἔργο φιάνθρωπίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Δεν ὑπάρχει ἐπιδημία πού μπορεῖ να άνακόψει την ἀγάπη και την φροντίδα για κάθε ἀδελφό.

Εκτύπωση Email

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ

IMG-8ef9fb284ae8bf0148b795b685ada0af-V.jpg

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε στη πόλη της Σάμου η Μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού. Δυστυχώς όχι στον ομώνυμο Καθεδρικό Μεγαλοπρεπή Ναό Του, που παραμένει κλειστός και υποστυλωμένος λόγω του σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2020.

Στις ιερές ακολουθίες που τελέστηκαν στον Ιερό Ναό Παμ. Ταξιαρχών μετόχι της Ι.Μ. Αγ. Ζώνης, στο Μαλαγάρι, χοροστάτησε και ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ευσέβιος, ο οποίος και τόνισε: «ο Άγιος Σπυρίδων με την αγία ζωή του, το φως και την σοφία Του, διδάσκει και σήμερα όλους μας και μας καλεί να τον ακολουθήσουμε και να τον μιμηθούμε».

IMG-67586bff04a98ade34c866adc088c2c3-V.jpg

Εκτύπωση Email

Λαμπρή η εορτή του Αγίου Νικολάου Πολιούχου των νησιών μας της Σάμου Ικαρίας και Φούρνων

FB_IMG_1638867149802.jpg

Με Ιεροπρέπεια και λαμπρότητα ο ακριτικός λαός μας τίμησε την μνήμη του προστάτου των Ναυτικών μας Αγίου Νικολάου στους 25 επ΄ονόματι Του Ιερούς ναούς στα νησιά μας, με επίκεντρο τον περικαλλή Ιστορικό Μητροπολίτικό Ναό πόλεως Σάμου, τηρουμένων των προβλεπομένων μέτρων κατά της πανδημίας.

IMG-4dd1678d7f2e3cd429d2fb8b350abc5d-V.jpg

Ο Σεβασμιώτατος την παραμονή της εορτής χοροστάτησε στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αυλακίων. Ανήμερα χοροστάτησε του Όρθου και προεξήρχε της Θ. Λειτουργίας στον Ι.Μ.Ν. πόλεως Σάμου. Ομίλησε και αναφέρθηκε στο δίπτυχο των μεγάλων αρετών του Αγίου Νικολάου την πίστη και την πραότητά του.

IMG-7ad7e75809659540aa21dfcbe519858a-V-2.jpg

Παρουσία των πολιτικών και Στρατιωτικών αρχών, τελέστηκε επίσημη Δοξολογία. Προσευχηθήκαμε για το πολεμικό μας Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα για την καθημερινή τους  μάχη ώστε να παραμείνει η θάλασσα στο Αιγαίο ειρηνική. Επίσης προσευχηθήκαμε για τους ανθρώπους της ναυτοσύνης. Στη συνέχεια έγινε λιτάνευση της Ι.Εικόνος.IMG_20211206_103825.jpg

IMG_20211206_085707.jpg

Το απόγευμα της Εορτής του Αγίου μας, ο Ποιμενάρχης μας,  παρά τις δύσκολες  καιρικές συνθήκες, τέλεσε παράκληση υπαιθρίως και έμπροσθεν από τον πληγέντα παρά του σεισμού Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου Κοκκαρίου. Με συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια, όλοι ευχηθήκαμε γρήγορα να γίνει η υποστύλωση και η πλήρη αποκατάσταση του μεγαλοπρεπούς  ναού.

FB_IMG_1638867927666.jpgFB_IMG_1638867924968.jpgFB_IMG_1638867882320-1.jpgFB_IMG_1638867107026.jpg

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28