3 islands

  • samos vathi
  • ikaria
  • museum banner

Η ΣΑΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ

 ο_Σταυρός_Του_στα_χαλάσματα_της_ζωης_μας.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=mDX4RjED5Rs

ΟΙ ΛΑΒΩΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ...

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ
 - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΙΒΑΝ: GR5601104010000040154520072
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΒΑΝ: GR4601727080005708022539451

Εκτύπωση Email

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2023 † Ἀρχή Τριωδίου, Τελώνου καί Φαρισαίου (Λουκᾶ ιη΄ 10-14)

Telonou_kai_Farisaiou.jpg

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμαστε σήμερα στήν κατανυκτική περίοδο τοῦ Τριωδίου, καθώς ἤδη ἀπό τόν χθεσινό ἑσπερινό ἀνοίχθηκε πάνω στόν ἱερό Ψαλτῆρα τῶν Ναῶν μας τό Βιβλίο τοῦ Τριωδίου, ἀπ’ ὅπου λαμβάνει καί τήν ὀνομασία ἡ περίοδος αὐτή, γιά νά συντροφεύει τήν τέλεση τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἕως καί τό Μεγάλο Σάββατο τό πρωΐ.

Οἱ ὕμνοι του, ἡ διδασκαλία τῶν Πατέρων για τὸ Τριώδιο καί ὅλη ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας τήν περίοδο αὐτή, μᾶς προτρέπουν νά ζήσουμε μέ θερμότερη προσευχή, μέ σταδιακά οὐσιαστικότερη νηστεία, ὑλική καί πνευματική, μέ ἐντονώτερη συμμετοχή στή λειτουργική-μυστηριακή ζωή, κοσμώντας τούς ἑαυτούς μας μέ ἔργα ἀγάπης καί ἀρετές, ὥστε μετά ἀπό ἕνα πνευματικό ταξίδι, σχεδόν δυόμισυ μηνῶν, νά αἰσθανόμαστε περισσότερο πόθο γιά τόν Χριστό καί τήν σωτηρία μας.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, κρατᾶ ζωηρή τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, ἔτσι ὅπως τὴν σκιαγράφησε ὁ ἀπόστολος Παύλος στήν πρός Ῥωμαίους ἐπιστολή γράφοντας (ε΄20): «Ἐκεῖ ὅπου πληθύνθηκε ἡ ἁμαρτία, δόθηκε πολύ ἀφθονότερη ἡ χάρις». Ἐνάντια, λοιπόν, στήν ἀβεβαιότητα καί τίς ἁμαρτίες, πού κυκλώνουν τή ζωή μας, ἰδίως τόν τελευταῖο καιρό, ἡ Ἐκκλησία μᾶς μυεῖ στὴν χάρη τῆς κατάνυξης καὶ στή χαρά τῶν ὕμνων τῆς σωτηρίας.  

Κάθε Κυριακή πρωΐ, λοιπόν, στήν ἀκολουθία τοῦ Ἀναστασίμου Ὄρθρου, μετά τήν ἀνάγνωση καί τήν προσκύνηση τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, ψάλλονται ἀπό σήμερα τρεῖς ὄμορφοι ὕμνοι, ἐπηρεασμένοι ἀπό τίς τρεῖς πρῶτες Κυριακές τοῦ Τριωδίου.

Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ Ἐκκλησία μας βάζει τή διδασκαλία της πάνω στό ὄχημα τῆς μουσικῆς, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐπισημαίνοντας τήν ταπεινή προσευχή καί τήν ἔμπρακτη μετάνοια.

Διότι ἡ προσευχή καί ἡ μετάνοια εἶναι δύο βασικές προϋποθέσεις γιά νά διέλθουμε ὄχι μόνο τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου, ἀλλά γιά ὁλόκληρη τήν ζωή μας, ὥστε νά ἔχουμε καλή ἀπολογία ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ κατά τήν Δευτέρα Παρουσία Του.

Τό πρῶτο λοιπόν ἀπό αὐτά τά τροπάρια ἀναφέρει: «Τς μετανοας νοιξν μο πλας Ζωοδτα, ρθρζει γρ τ πνεμ μου, πρς ναν τν γιν σου, ναν φρον το σματος, λον σπιλωμνον, λλ' ς οκτρμων κθαρον, εσπλγχνω σου λειΔηλαδή, Κύριε, ἐσύ πού δίνεις ζωή, ἄνοιξέ μου τίς πύλες τῆς μετανοίας. Νωρίς τό πρωΐ ἡ ψυχή κι ὁ νοῦς μου βρίσκονται μέσα στόν ἅγιο Ναό σου, κουβαλώντας φορτίο τὸ ναό τοῦ σώματός μου, σπιλωμένο ἀπό τίς πολλές ἁμαρτίες. τόν ὁποῖον ἐσύ ὅμως, πού μέ λυπᾶσαι καί μέ ἀγαπᾶς, καθάρισέ τον με τή χάρη τοῦ σπλαχνικοῦ σου ἐλέους.

Τό σημαντικότερο, πού ἀντιλαμβανόμαστε εἶναι ὅτι ἡ μετάνοια, πρῶτα καί πάνω ἀπό ὅλα, εἶναι μία κίνηση πρός τόν Θεό, μιά κίνηση ζωής.  

Ὁ ὕμνος αὐτός ἀποτελεῖ τήν προσωπική μας προσευχή πρός τόν Κύριο τῆς ἀληθινῆς καί αἰώνιας ζωῆς, τόν Ζωοδότη, γιά νά ἀνοίξη τίς πύλες τῆς μετανοίας. Παρομοιάζει τήν μετάνοια μέ τόν πνευματικό ἐκεῖνο χῶρο, στόν ὁποῖον ἐπιθυμεῖ νά εἰσέλθει ἡ ψυχή καί μέ ταπείνωση νά ἐκφράσει τήν συντριβή της, ὅπως ἀκριβῶς ἀκούσαμε στή σημερινή παραβολή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου.

Ὁ Τελώνης διῆλθε τίς πύλες τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος γιά νά ζητήσει μέ συντριβή τό ἔλεος καί τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, λέγοντας μόνον «Ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» δηλαδή «Θεέ μου λυπήσου με τόν ἁμαρτωλό καί συγχώρεσέ με»!

Στόν ἀντίποδα τοῦ Τελώνη στέκεται ὁ ὑπερήφανος καί φλύαρος Φαρισαῖος, ὁ ὁποῖος ἀποδεικνύεται ἀνεπίδεκτος τῆς μετανοίας καί τῆς χάρης τοῦ Ἐλεήμονος Θεοῦ, ἐξαιτίας τῆς ὑποκριτικῆς του εὐσέβειας! Γι’ αὐτόν τόν λόγο, παρά τίς ἀρετές, πού ἀναμφιβόλως εἶχε, τίθεται γιά ὅλους μας ὡς παράδειγμα πρός ἀποφυγήν.

Ἡ μετάνοια γιά νά ἀποβῇ κίνηση τῆς ζωῆς μας χρειάζεται τρία πράγματα: α) τὴν ἐπίγνωση τῆς ἁμαρτίας, β) τὴν πίστη στὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ καί γ) τὴν ἀποφασιστικότητα, ὥστε μέσα ἀπό τήν ἐξομολόγηση νά ἐπιτευχθεῖ ὁ σκοπός τῆς σωτηρίας. Δηλαδή γνωρίζω τίς ἁμαρτίες μου, εἶμαι κάτι παραπάνω ἀπό βέβαιος ὅτι ὁ Θεός θά συγχωρέσει ὅλα τά ἁμαρτήματα, πού μέ συντριβή καρδιᾶς θά ἐξομολογηθῶ καί γι’ αὐτό κινοῦμαι μέ ἀποφασιστικότητα πρός Ἐκεῖνον γιά νά ἀφήσω στό ἔλεός Του ὅ,τι μέ βαραίνει. Ἄς θυμηθοῦμε πώς ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος ἐπισημαίνει: «Ἐλᾶτε πρός ἐμένα ὅλοι ὅσοι κουράζεστε καί εἶστε φορτωμένοι κι ἐγώ θά σᾶς ἀναπαύσω» (βλ. Ματθ. ια΄28)

Ἡ ἄφεση καί συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν συντελεῖται μόνον ἀπό τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία κατέρχεται κάθε φορά, πού ὁ Ἐξομολόγος θέτει τά χέρια του στό κεφάλι τοῦ ἐξομολογηθέντος καί ζητεῖ ἀπό τόν Θεό τή συγχώρησή του. Αὐτή ἡ συγχώρηση ἐπαληθεύεται κατόπιν καί ἐπικυρώνεται μέ τήν θεία Κοινωνία. Γι’ αὐτό πάντοτε ἀκοῦμε τόν Ἱερέα ὅταν μᾶς μεταλαμβάνει νά λέει «...εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν τήν αἰώνιον.»

 Τότε ἐπισυμβαίνει ἡ ἀνακαίνιση τῆς ψυχῆς, καθώς ὁ Οἰκτίρμων Θεός καθαρίζει τόν ἀνθρώπινο ναό, ὅπως λέει καί ὁ ὕμνος, ἀπό τόν σπίλο, τήν βρωμιά δηλαδή, τῆς ἁμαρτίας. Μέ τόν τρόπο αὐτό χαρίζει στόν ναό τῆς ὕπαρξής μας τήν πρέπουσα εὐπρέπεια. Εὐλογεῖ μιά νέα ἀρχή καί δίνει τὴ νέα εὐκαιρία, ὅσες φορές τό ζητήσει ὁ ἄνθρωπος, προκειμένου νά ἀποκτήσει τήν ἀληθινή ἐμπειρία τῆς ζωῆς, μέσα ἀπό τήν ἀνακαίνιση τῆς ψυχῆς Του. Ἡ ἀνακαινισμένη λογική ψυχή μας εἶναι ἡ ἐκλεκτική συγγένειά μας μέ τόν Θεό, καθώς ἡ πνοή τοῦ Θεοῦ τήν ἐγκατέστησε κι Ἐκεῖνος μέ τή δική μας φροντίδα τήν ἀνακαινίζει καί τήν συντηρεῖ στή θεία Κοινωνία μαζί Του.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Κανείς δέν εἶναι ἀναμάρτητος πλήν τοῦ Χριστοῦ! Ἆρα ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη μετανοίας καί ἐξομολογήσεως. Ἡ περίοδος πού μόλις σήμερα ξεκινᾶ εἶναι περίοδος μετανοίας. Τό πρῶτο βῆμα εἶναι νά ἐπισημάνουμε τίς ἁμαρτίες μας κι ἀκολούθως νά τίς καταθέσουμε ταπεινά στό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως. Ἀσφαλιστική δικλεῖδα στήν προσπάθειά μας αὐτή εἶναι ταπεινή προσευχή τοῦ Τελώνη: «Ὁ Θεός, λυπήσου μέ τόν ἁμαρτωλό». Ἐξάλλου κατά τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου καί κυρίως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πολλές φορές θά καλούμαστε στή διάρκεια τῆς προσευχῆς, νά ἐπαναλαμβάνουμε τήν ἐναγώνια κραυγή τοῦ Τελώνη στήν πρωτότυπη μορφή της: «Ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (βλ. Λουκ. ιη΄ 13).

Ἡ ἱκετευτική αὐτή προσευχή πρέπει ἐξάπαντος νά συνοδεύει τήν ζωή μας, ὥστε νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι πέρα ἀπό τό τί ὁ κόσμος θεωρεῖ ὡς ἁμαρτία, ἐμεῖς ὀφείλουμε νά ἐξετάζουμε τόν ἑαυτό μας σέ σχέση μέ τό τί θέλει ἀπό ἐμᾶς ὁ Θεός καί ὄχι σέ σχέση μέ τούς ἴδιους ἤ τούς χειρότερους ἀπό ἐμᾶς συννανθρώπους, ὅπως ἔπραξε ὁ Φαρισαῖος.

Ὁ δρόμος τῆς ταπεινῆς ἐν μετανοίᾳ προσευχῆς τοῦ Τελώνη, εἶναι ὁ δρόμος τῆς σωτηρίας μας, διότι ὁ Ζωοδότης Κύριος τήν ἀποδέχεται, μᾶς ὑποδέχεται στήν Ὡραία Πύλη τοῦ Ἁγίου Βήματος, σκηνώνει στόν ἀχειροποίητο Ναό τῆς καρδιᾶς μας, μέσα ἀπό τήν θεία Κοινωνία, ἱερουργώντας τό μυστήριο τῆς σωτηρίας μας καί δι’ αὐτοῦ τὴν Μεγάλη Εἰσοδό μας στὴ Βασιλεία Του. Ἀμήν.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ

20230130_095517.jpg

Μέ λαμπρότητα καί τήν δέουσα μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε ἡ Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἰεραρχῶν στήν Ἀκριτική Μητρόπολή μας. Τελέσθηκαν Θ. Λειτουργίες στά Νησιά μας τήν Σάμο, τήν Ἰκαρία καί τούς Φούρνους, μέ τήν συμμετοχή μαθητριῶν, μαθητῶν ὃλων τῶν Βαθμίδων τῆς Ἐκπαιδεύσεως.

Τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἰεραρχῶν ἀνήμερα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας προέστη τοῦ  Ὂρθρου καί τῆς Θ. Λειτουργίας  στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Βαθέος Σάμου .  Ἀνεγνώσθη τό Μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τούς ἂρτους καί ἀνέπεμψε δέηση ὑπέρ τῶν ἐκπαιδευτικῶν, μαθητριῶν καί μαθητῶν,  γονέων καί κηδεμόνων τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας μας.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἰεραρχῶν ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ἐνέταξε καί διοργάνωσε μέ τήν συνεργασία τῆς Διεύθυνσης τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης ἑόρτια ἐκδήλωση γιά τούς Ἀριστεύσαντες μαθητές τῶν Σχολείων Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Σάμου τοῦ Σχολικοῦ ἒτους 2021-2022.

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 29 Ίανουαρίου στήν αἲθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Καρλοβασίων καί τήν Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στό ἀμφιθέατρο τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Σάμου. Οἱ κατάμεστες αἲθουσες ἀπό νέους, νέες καί γονείς ἐντυπωσίασαν, διακρίναμε τήν ἀγάπη καί τήν ευγνωμοσύνη τους πρός τόν Σεβασμιώτατο καί τήν Τοπική μας Ἐκκλησία γιά τήν πρωτοβουλία. Μάς ἐξέπληξε ἡ πλαισίωση τῆς ἐκδηλώσεως στό Καρλόβασι ἀπό τό χορό ἱεροψαλτῶν καί μαθητῶν τοῦ παραρτήματος Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας. Στό δέ Βαθύ ὁ Βυζαντινός χορός τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Σάμου, τῆς Βυζαντιῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς τῆς Μητροπόλεώς μας καί τῆς παιδικῆς καί ἐφηβικῆς χορωδίας “ΕυΩδήα” τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἡ ὁμιλία ἀπό τό Θεολόγο καθηγητή κ. Γεώργιο Εὐθυμιάδη καθηγητή τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Σάμου.

Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ὁ προϊστάμενος τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Σάμου κ. Μιχαήλ Καπιωτάς, ὁ Περιφερειάρχης Βορείου Αἰγαίου κ. Κωνταντίνος Μουτζούρης.

Πάρέστησαν οἱ Δήμαρχοι Ἀνατολικῆς Σάμου κ. Γεώργιος Στάντζος, Δυτικῆς Σάμου κ. Ἀλέξανδρος Λυμπέρης, Ἐκπρόσωπος τῆς 79 ΑΔΤΕ, Δημοτικοί καί Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Γυμνασιάρχες Λυκειάρχες καί Ἐκπαιδευτικοί.

Ὁ Σεβασμιώτατος μεταξύ τῶν ἂλλων τόνισε ὃτι: Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες φροντίζουν καί σήμερα γιά τήν ἐν Χριστῷ διαπαιδαγώγηση ὅλων καί κυρίως γιά ἐσᾶς τούς νέους. Μέσα ἀπό τό παράδειγμα τῆς ζωῆς καί τῶν οἰκογενειῶν τους, ἀλλά καί μέσα ἀπό τήν διδασκαλία τους, δείχνουν τή λαχτάρα γιά μόρφωση, σέ συνδυασμό πάντα μέ τόν πόθο γιά τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ.

Ἀκολουθώντας τήν διδασκαλία τους λοιπόν καί τό παράδειγμά τους σήμερα βραβεύουμε ὅλους ἐσᾶς, πού ἀριστεύσατε στήν ἐπιστημονική ἐνδοσχολική κατάρτιση.

Καί τοῦτο, διότι θέλουμε ἀπό τή μιά μεριά νά τιμήσουμε τόν κόπο καί τήν προσπάθεια πού κατεβάλατε καί ἀπό τήν ἄλλη νά συμβάλουμε, ὥστε αὐτός ὁ ἔπαινος νά ἀφορᾶ καί στήν κατά Θεόν πρόοδο καί προκοπή σας. Καί ὅπως ἀριστεύσατε στά μαθήματα τοῦ Σχολείου σας, ἔτσι ἐπιθυμοῦμε κι εὐχόμαστε νά ἀριστεύσετε καί στό σκάμμα τῆς ζωῆς, ἔχοντας ὡς ἱερά Πρότυπα τούς τρεῖς μεγάλους Ἱεράρχες μας. Εἶναι γνωστή σέ ὅλους ἡ ὁμηρική φράση «Αἴεν ἀριστεύειν», ἡ ὁποία φανερώνει ὅτι πάντοτε στό γένος μας προκρινόταν ἡ ἀριστεία καί ἡ ἀνδρεία, ὄχι μόνο στήν μάθηση, ἀλλά καί στή ζωή. Καί ὄχι ὡς ἀφορμή καύχησης ἤ ὑπερηφάνειας, οὔτε ὡς ἔνδειξη ὑπεροχῆς ἔναντι τῶν ἄλλων, ἀλλ’ ὡς προτροπή γιά περαιτέρω βελτίωση καί φιλότιμη ἐγρήγορση γιά πρόοδο καί φιλόθεη ζωή”.

 

Πρίν ὁλοκληρώσουμε τήν τιμητική αὐτή ἐκδήλωσή μας, θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τόν Προϊστάμενο τῆς Β΄βάθμιας Ἐκπαίδευσης Βορείου Αἰγαίου κ. Μιχαήλ Καπιωτά γιά  τήν πρωτοβουλία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μέ αὐτήν τήν ἐκδήλωση στήν ὁποία ἐντάξαμε καί τήν ἀπό μέρους μας βράβευσή σας, ἀλλά καί γιά τήν ἐν γένει συμπαράστασή του στό πνευματικό ἔργο,  τό ὁποῖο ἐπιτελεῖ ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μέ σκοπό τήν πνευματική σας προαγωγή.  Ἐπίσης ἐπιθυμῶ νά εὐχαριστήσω τούς καθηγητάς σας γιά τήν πολύτιμη διακονία τους, τήν καλή συνεργασία μας. Νά τους ἐκφράσω τήν εὐαρέσκεια τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τό καλό ἒργο πού ἐπιτελοῦν μέ τόσες μάλιστα δυσκολίες.

Εὒχομαι δέ καί προσεύχομαι νά επιλυθοῦν μέ τόν καλύτερο τρόπο τά προβλήματά τους καί νά ἐκπληρωθοῦν τά ὁράματά τους. Καί κυρίως ὃμως νά γεύονται πάντα τέτοιες ἱκανοποιήσεις ἀπό τούς μαθητές τους.

Τά θερμά συγχαρητήρια καί τά ΕΥΓΕ ἀνήκουν καί στούς γονεῖς σας πού στάθηκαν μέ ἱδιαίτερη φροντίδα, στοργῆ καί ἀγάπη κοντά σας, τούς εὐχαριστοῦμε καί τούς παρακαλῶ νά ἀναθερμάνουν τίς σχέσεις τους μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία μας καί νά τούς διαβεβαιώσω ὃτι ὃλοι μας χρειαζόμαστε αὐτή τήν συμπόρευση ἱδιαίτερα σήμερα πού ἡ οἰκογένεια κλωνίζεται καί ἐξωτερικά καί ἐσωτερικά. Ὃλοι μας θέλουμε ἐναρέτους καί ἠθικοῦς ἀνθρώπους μέ φόβο Θεοῦ, μέ σεβασμό, μέ πνεύμα αὐτοθυσίας, αλτροϊσμοῦ καί ἀγάπης”.

 

Σέ ἐσάς παιδιά μου,

εὒχομαι ὁλόψυχα σέ ὃλη σας τή ζωή νά διακρίνεστε τόσο γιά τήν ἐπιστημονική κατάρτιση ὂσο καί κυρίως γιά τήν ἠθική σας ἀνάπτυξη κάι συγκρότιση. Νά εἲστε πάντοτε ἀριστοῦχοι στήν παιδεία, στή γνώση, στήν πίστη, στήν ζωή. Καί νά εἶστε βέβαιοι ὃτι θά γίνετε προσωπικότητες, ἂξιοι ἠγέτες, ἂριστοι πολίτες, καλοί οἰκογενειάρχες πού θά τιμάτε καί τόν ἐαυτό σας καί τήν οἰκογένειά σας καί γενικά τό ὃμορφο Νησί μας καί ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα μας. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία καί ἐγώ προσωπικά θά εἲμεθα δίπλα σας ὃποτε ἐσείς τό θελήσετε. Ἡ καταφυγή στόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα στή σημερινή ταραγμένη κοινωνία μας”.

Οἱ ἐκδηλώσεις ἒκλεισαν μέ τήν βράβευση καί τήν ἀπονομή τιμητικῶν ἐπαίνων πρός τούς ἀριστεύσαντες μαθητές καί ευλογία μία Καινή Διαθήκη.

20230129_182540.jpg

20230129_181722.jpg

20230129_181642.jpg

20230129_190420.jpg

20230129_185827.jpg

20230130_100327.jpg

20230130_111636.jpg

20230130_115638.jpg

20230130_113417.jpg

20230130_114345.jpg

20230130_113527.jpg

20230130_124110.jpg

20230130_122236.jpg

ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ

IMG-85364839fea5634aeea3233926560ced-V.jpg

 Νέος Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν διορίστηκε μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου ὁ Πανσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀμφιλόχιος Φλεβάρης.

 Ὁ π. Ἀμφιλόχιος εὐγενής, προσηνής, γενικῆς ἀποδοχῆς κληρικός γεννήθηκε στήν Σάμο τό 1983. Ἐκάρη Μοναχός στήν Ἱερά Μονή Μεγάλης Παναγίας τό 2006, Χειροτονήθηκε Διάκονος τό 2010, Πρεσβύτερος τό 2011 καί ἒλαβε τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τό 2013.

 Τυγχάνει ἀπόφοιτος τῆς Πατμιάδος Εκκλησιαστικῆς Σχολῆς , τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, πτυχιούχος τοῦ τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μεταπτυχιακός φοιτητής τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τοῦ Διεθνούς Πανεπιστημίου Ἑλλάδος.

Ἐνεγγράφη στόν κατάλογο πρός Ἀρχιερατείαν το 2022, εἶναι Ἱεροκήρυξ τῆς Μητροπόλεώς μας, ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Νεότητος καί Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Ζώνης Βλαμαρῆς.

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28