3 islands

 • samos vathi
 • ikaria
 • museum banner

Η ΣΑΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ

 ο_Σταυρός_Του_στα_χαλάσματα_της_ζωης_μας.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=mDX4RjED5Rs

ΟΙ ΛΑΒΩΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ...

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ
 - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΙΒΑΝ: GR5601104010000040154520072
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΒΑΝ: GR4601727080005708022539451

Εκτύπωση Email

Μιά ἀκόμη ἐλπιδοφόρα εἴδηση

naos-karlobasi-katarreyse-skepi-seismos-ti-samo.jpg

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος μεταβάς αὐτοπροσώπως στό Καρλόβασι, ἐπισκέφθηκε τόν ἐκ τοῦ σεισμοῦ ἠμικατεστραμμένο Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καρλοβάσου καί ἐπέβλεψε τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν καθαίρεσης ἐτοιμόρροπων τμημάτων ἀναδομῶν, εἴτε τοιχοποιϊῶν, εἴτε θολοδομιῶν, πού διενεργήθηκαν ἀπό τήν Μονοπρόσωπη Ἰδιωτική Κεφαλαιουχική Ἐταιρία μέ τήν ἐπωνυμία DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, δυνάμει καί συνεπείᾳ τοῦ ἀπό 19ης Ἀπριλίου 2021 ὑπογραφέντος Ἰδιωτικοῦ Συμφωνητικοῦ μεταξύ τῆς ἐν λόγῳ Ἐταιρίας καί τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἐκπροσωπουμένης ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου καί τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Αἰδ/του Πρωτ. Κωνσταντίνου Μηλιώτη.

 Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, ὅτι τά καθαιρεθέντα οἰκοδομικά ὑλικά τοῦ Ναοῦ μεταφέρθηκαν καί φυλάσσονται ἀσφαλῶς, μέ τήν προοπτική ἐπιλογῆς καί ἐπαναχρησιμοποίησής τους.

Μέσα στήν ἀναστάσιμη χαρά τῆς Πασχαλίου περιόδου, πού διανύουμε εὐχαριστοῦμε τήν Ἐταιρία DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ γιά τήν μεγάλη δωρεά καί προσφορά της καί εὐχόμαστε σύντομα διά τήν σύν Θεῷ συνέχιση καί τῶν ὑπολοίπων ἐργασιῶν ὑποστύλωσης καί ἐξ ὁλοκλήρου ἀνακαίνισης τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ μας στό Καρλόβασι.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ

anastasi-christou.1.jpg

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ἀνάσταση γιά μᾶς τούς Ὀρθόδοξους δέν εἶναι μιά συνηθισμένη γιορτή χαρᾶς. Εἶναι ἡ γιορτή τῆς χαρᾶς. Γι’ αὐτό ὅλοι οἱ ἀναστάσιμοι ὕμνοι εἶναι θριαμβευτικοί καί εὐφρόσυνοι ὄχι μόνο κατά τό περιεχόμενο, ἀλλά καί κατά τό μέλος. Ὁ ἀναστάσιμος ὄρθρος καί ἡ ἀναστάσιμη λειτουργία τελοῦνται στούς ναούς μας καθώς οἱ πιστοί κρατοῦν ἀναμμένες τίς λαμπάδες τους. Ποτέ ἄλλοτε ὁ Ὀρθόδοξος ναός δέ λούζεται τόσο πλούσια μέ τόσο ἄπλετο φῶς ἐπί τόσες ὧρες.

 Ταυτόχρονα ὁ ὕμνος «Χριστός Ἀνέστη» μέ τό βαθύ, τό πλούσιο καί τόσο ἐκφραστικό «θανάτῳ θάνατον πατήσας» ψάλλεται ἤ λέγεται στούς ὀρθόδοξους ναούς πολλές φορές, γιά νά ὑπογραμμίσει τόν μεγαλύτερο θρίαμβο καί τή βασικότερη νίκη τοῦ Χριστοῦ. Τή νίκη κατά τοῦ θανάτου.

Ὅπου λάμπει τό Φῶς, ἐκεῖ διαλύεται τό σκοτάδι. Ὅπου θριαμβεύει ἡ ζωή, ἐκεῖ καταργεῖται ὁ θάνατος. Ὁ Χριστός, ὁ ζωοδότης, κατεβαίνει στόν Ἅδη καί διαλύεται τό σκοτάδι! Μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ τό σκοτάδι τοῦ Ἅδη γεμίζει ἀπό Φῶς.

 Χριστός Ἀνέστη! Δέν ὑπάρχει ἄλλη εἴδηση. Δέν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο ἐπάνω στή γῆ. Αὐτό δίνει νόημα ὑπάρξεως στά πάντα. Ὅ,τι ὑπάρχει, ὅ,τι ζεῖ, ὅ,τι ἀναπνέει, ὅ,τι αἰσθάνεται… ὑπάρχει, ζεῖ, ἀναπνέει, αἰσθάνεται, γιατί ὁ Χριστός ἀναστήθηκε. Ἄν ὁ Χριστός δέν ἀνασταινόταν, ὅλα θά ἦταν νεκρά ἐπάνω στή γῆ.

Ὅλα κρατημένα ἀπό τήν παγωνιά τοῦ θανάτου. Τώρα ὅλα ζοῦν, ὅλα χαίρονται, ὅλα πανηγυρίζουν, ὅλα τραγουδοῦν. Ψάλλουν τόν παιάνα: «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».

Ὁ Χριστός πού ἀναστήθηκε ἔδωσε ζωή σ’ αὐτούς πού ἦταν στά μνήματα. Καί ἀνέστησε κι ἐμᾶς.  Μᾶς ἀνέστησε ἀπό τόν θάνατο, τόν Ἅδη, τήν ἁμαρτία, πού ὁδηγεῖ στόν θάνατο καί στόν Ἅδη.

 Πῶς νά μήν ἐκρήγνυται ἡφαίστειο χαρᾶς μέσα μας, δοξολογίας καί εὐχαριστίας στόν Ἀναστάντα!

Ὁ θεῖος Παῦλος τήν ἀλήθεια αὐτή τήν παριστᾶ μέ δύο λέξεις: Ὁ Χριστός, λέει, «ἠγέρθη διά τήν δικαίωσιν ἡμῶν» (Ρωμ.δ,25), ἀναστήθηκε γιά νά μᾶς δικαιώσει ἐνώπιόν του Θεοῦ, δηλαδή γιά νά μᾶς σώσει.

Παράλυτος ὁ Ἀδάμ. Παράλυτη ἡ Εὕα. Παράλυτοι ὅλοι  ἐμεῖς ἀπό τήν ἁμαρτία. Θά μᾶς σώσει ὁ Ἀναστάς. Θά μᾶς τραβήξει ἐπάνω ἀπό τά μνήματα· τά μνήματα τῶν κακιῶν μας, τῶν παθῶν, τῆς ἁμαρτίας, τοῦ πνευματικοῦ θανάτου.

Ἀρκεῖ νά τό θέλουμε. Ἀρκεῖ νά τό ζητοῦμε. Νά ζητοῦμε. Ἐκεῖνον! Τόν Δυνατό, τόν Ἀναστάντα! Νά προσβλέπουμε στό βλέμμα Του, ὅπως στήν εἰκονογραφία ὁ Ἀδάμ, νά Τόν παρακαλοῦμε νά ἔρθει νά μᾶς σώσει, νά μᾶς λυτρώσει. Καί θά τό κάνει. Γί αὐτό ἀναστήθηκε, «διά τήν δικαίωσιν ἠμῶν».

Δέν μᾶς καταδικάζουν οἱ ἁμαρτίες μας. Γιατί ὁ Χριστός ἀναστήθηκε καί μᾶς σηκώνει ἀπό αὐτές, ἐάν τό θελήσουμε καί Τόν καλέσουμε στή ζωή μας. Αὐτό δείχνει ἡ ἔγερση τοῦ Ἀδάμ ἀπό τό μνημεῖο.

 Ἀγαπητά μου παιδιά, ὁ Χριστός ἀναστήθηκε!

Τούτη τήν ἀλήθεια μη τή λησμονεῖτε ποτέ. Ὁτιδήποτε κι ἄν ἔρθει νά σᾶς πικράνει τή ζωή ἤ νά σᾶς ἀφαιρέσει τήν ἐλπίδα, σεισμός, πανδημία, θλίψεις, δοκιμασίες. Τίποτε δέν μπορεῖ νά μᾶς στερήσει τόν οὐρανό. Ὁ οὐρανός εἶναι δικός μας.

Τόν κλείσαμε κάποτε ἐμεῖς μέ τήν παρακοή μας στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστός ὅμως μέ τόν θάνατό Του ἐπάνω στό Σταυρό ἐπάτησε τόν θάνατο. Καί μέ τήν ἔνδοξη Ἀνάληψή Του μᾶς ἄνοιξε μιά γιά πάντα τόν οὐρανό. Ἀπό τότε δέν μπορεῖ κανείς νά μᾶς τόν κλείσει.

Ὁ θάνατος εἶναι μόνο ἕνα ἐπεισόδιο στή ζωή μας. Μᾶς θυμίζει ἁπλά τήν ἁμαρτία, ἀπό τήν ὁποία μᾶς λύτρωσε ἡ θεϊκή ἀγάπη.

Ἄς ἑορτάσουμε τήν Ἀνάσταση με πίστη καί ἀγάπη στόν Χριστό μας, μέ ἀγάπη σέ κάθε συνάνθρωπο μας. Ὅλοι μαζί ἑνωμένοι, εἰρηνικοί καί ὁμονοοῦντες.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας

† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

14 Ἱεροί Ναοί ἔλαβαν ἄδεια νά ἐπαναλειτουργήσουν

Μέ εὐγνώμονες εὐχαριστίες πρός τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί ἰδιαίτερη χαρά ἐπιθυμοῦμε διά τοῦ παρόντος νά ἀναγγείλουμε εὐχάριστα νέα πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σάμου.

Κατόπιν ἐνεργειῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου, διά πολλῶν ἐγγράφων καί προφορικῶν ὀχλήσεών του πρός τήν Ἐρίτιμον Ὑπουργόν Πολιτισμοῦ Καν Λίναν Μενδώνη, ἀλλά καί πρός Διεύθυνσιν Ἀναστύλωσης Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Μνημείων, ἰδίως διά τοῦ ὑπ’ἀριθμ. 150/28-03-2021 ἐγγράφου του, ἔφθασε στήν Σάμο εἰδικό Κλιμάκιο Μηχανικῶν τῆς Διεύθυνσης, τό ὁποῖον στίς 12 καί 13 Ἀπριλίου ἐ.ἔ. περιῆλθε τό Νησί καί ἐπανεξέτασε 21 σεισμόπληκτους Ἱερούς Ναούς σέ Πόλεις καί Χωριά, ὥστε νά διαπιστωθεῖ ἐάν σέ κάποιους ἀπό αὐτούς θά μποροῦσαν νά τελεσθοῦν Ἱερές Ἀκολουθίες, ἰδιαιτέρως κατά τήν Ἁγία καί Μεγάλη ἑβδομάδα καί τό Πάσχα.

Μετά ἀπό τήν ἐπιτόπια αὐτοψία πού διενεργήθηκε καί δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 178769/20-04-2021 ἐγγράφου τῆς Διεύθυνσης Ἀναστύλωσης Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Μνημείων, οἱ κάτωθι 14 Ἱεροί Ναοί κρίθηκαν ἀσφαλεῖς, γιά τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τῶν Θείων Λειτουργιῶν, κατόπιν μικρῶν ἐπεμβάσεων, πού γίνονται ἤδη κατά τίς ὑποδείξεις τῶν εἰδικῶν:

 1. Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Πυθαγορείου
 2. Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Χώρας
 3. Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μυτιληνιῶν
 4. Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Μυτιληνιῶν
 5. Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Κοκκαρίου (Κοιμητηριακός)
 6. Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Νεοχωρίου
 7. Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Σκουραίΐκων
 8. Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀντωνίου Μαραθοκάμπου
 9. Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Μαραθοκάμπου
 10. Ἱ. Ν. Τιμίου Σταυροῦ Μεσαίου Καρλοβάσου
 11. Ἱ. Ν. Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου Λιμένος Καρλοβάσου
 12. Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Λέκκας
 13. Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πύργου
 14. Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Πανδρόσου

Θερμές εὐχαριστίες ὀφείλονται τόσο πρός τήν Ἐρίτιμον Ὑπουργόν Πολιτισμοῦ Καν Λίναν Μενδώνη καί τόν Προϊστάμενον καί τούς Μηχανικούς τῆς ΔΑΒΜΜ, οἱ ὁποῖοι παρά τό βεβαρυμένο πρόγραμμά τους ἔστερξαν στήν παράκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου καί ἦλθαν στά πλαίσια τῆς εἰδίκευσής τους ἀρωγοί καί συμπαραστάτες στήν ἀγωνιώδη ἀπό μέρους μας ἀναζήτηση τόπου γιά τήν στέγαση τῆς θείας Λατρεία τῶν Ἁγίων αὐτῶν ἡμερῶν τοῦ Πάσχα.

Εὐχόμασταν νά εἶχε δοθεῖ ἄδεια σέ περισσοτέρους Ναούς, καθώς εἴχαμε στόχο νά ὑπάρχει ἔστω ἕνας Ναός ἀνοιχτός σέ κάθε Χωριό, ἀλλά δοξάζουμε τόν Θεό, διότι καί αὐτοί οἱ 14 ἀποτελοῦν μεγάλη ἀνάπαυση γιά τήν ψυχή μας. Ἰδιαιτέρως δέ χαρήκαμε γιά τήν ἄδεια πού δόθηκε στόν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Πυθαγορείου, καθώς ὅλες οἱ Ἱερές Aκολουθίες καί Θεῖες Λειτουργίες θά τελοῦνται ΚΑΝΟΝΙΚΑ ἐντός αὐτοῦ τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ, ὥστε νά εἰρηνεύσει καί ἡ καρδιά ὅσων ἀνησυχοῦσαν γιά τίς κινήσεις τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πρός ἐξεύρεσιν λύσης γιά τήν θεία Λατρεία αὐτῶν τῶν ἁγίων ἡμερῶν. Ἔχει ὁ Θεός γιά ὅλους!

Ἄς γνωρίζουν ὅμως ὅλοι, πώς ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς της εὐθύνης κινεῖται πάντοτε μέ ἰδιαίτερη προσοχή καί μετά ἀπό πολλή σκέψη καί περισυλλογή καί ὅπως εἴπαμε σέ προγηγούμενη ἀνακοίνωση δέν ξεχωρίζει κανένα ἄνθρωπο, οὔτε διακρίνει κόμματα, χρώματα καί ἰδεολογίες στούς ἀνθρώπους. Σέβεται ὅμως τήν ἐλευθερία τοῦ καθενός νά ξεχωρίζει τόν ἑαυτό του ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀκολουθώντας τίς ἐπιλογές του. Οἱ ἀμνοί καί τά ἐρίφια τῆς περικοπῆς τῆς τελικῆς Κρίσεως κατά τήν Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, (βλ. Ματθ. κε 31-46) στήν ὁποία παραπέμπει σχετική ἀνάρτηση, δέν χαρακτηρίζονται ὡς ἀμνοί καί ἐρίφια ἀπό τόν Χριστό. Ὅπως μπορεῖ νά συμπεράνει κάποιος μέ μιά ἁπλή ἀνάγνωση, ἀμνούς καί ἐρίφια τούς ἀναδεικνύουν οἱ προσωπικές τους ἐπιλογές καί ἐξαιτίας αὐτῶν τῶν ἐπιλογῶν κατατάσσονται στή μία ἤ τήν ἄλλη πλευρά. Καί ὁ νοῶν νοείτω!

Καλή Ἀνάσταση!

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31