3 islands

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΚΑΚΗ

Screenshot_20210616-140955__01.jpg

Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας μετά θλίψεως ἀναγγέλει τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ πολυσεβάστου καί ἀγαπητοῦ Αἰδ/του Πρωτ. Γεωργίου Βακάκη.

Ὁ μακαριστός Πρωτ. Γεώργιος Βακάκης, ἐκοιμήθη πλήρης ἡμερῶν σέ ἡλικία 89 ἐτῶν, μετά θεοφιλῆ διακονίαν ὑπέρ τά ἐξῆντα χρόνια. Χειροτονήθηκε Διάκονος καί Πρεσβύτερος στίς 21 καί 22 Δεκεμβρίου τοῦ 1960, ἐν Ἀθήναις, ὑπό τοῦ τότε Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης Χρυσοστόμου, ἐπί Ἀρχιερατείας τοῦ Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας Εἰρηναίου.

Ξεκίνησε τήν Ἱερατική του Διακονία, ὡς Ἐφημέριος στήν Κοινότητα Ἁγίου Κωνσταντίνου Σάμου καί ἐν συνεχείᾳ στήν Κοινότητα Βουρλιωτῶν ἀπό τοῦ 1964 ἕως τοῦ 1968, ὁπότε καί μετετέθη στήν Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Καρλοβασίων, ἀπ’ ὅπου ἀφυπηρέτησε ἔχοντας συμπληρώσει 40 χρόνια εὐδοκίμου ὑπηρεσίας, ἐπί συνόλου 61 ἐτῶν Ἱερωσύνης, τά δέ πλεῖστα ἐξ αὐτῶν καί ὡς Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Καρλοβασίων.  

Ὁ μακαριστός Ἱερεύς ὑπῆρξε ἄριστος ἱερουργός τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, φιλακόλουθος καί ἐργατικός. Ἀγαποῦσε τήν ἱερατική του διακονία, γι’ αὐτό καί ἐπιτελοῦσε μέ ζῆλο καί συνέπεια τά ἱερατικά καί διοικητικά καθήκοντα, πού κατά καιρούς τοῦ ἐμπιστεύθηκε ἡ Ἐκκλησία διά τοῦ ἑκάστοτε Ἐπισκόπου, ἀπολαμβάνοντας τιμῆς καί ἀναγνωρίσεως ὑπό τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ.

Διεκρίθη γιά τήν ἱεροπρέπεια καί τήν φιλοξενία του, γιά τό ἦθος καί τήν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτῆρος του, γιά τήν ἐντιμότητά του καί τήν πνευματική του προσφορά. Γιά περισσότερα ἀπό 60 χρόνια, μετέδιδε ἁπλόχερα τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ἡ Ἐκκλησία, παραμένοντας πάντοτε ἀφοσιωμένος καί ὑπάκουος ἐργάτης τοῦ θεϊκοῦ Ἀμπελῶνος.

Εὐχόμαστε Κύριος ὁ Θεός νά ἀναπαύῃ τήν μακαρίαν ψυχήν του ἐν χώρᾳ ζώντων καί ἐν σκηναῖς δικαίων καί νά τόν καθιστᾷ λειτουργόν καί στό ἐπουράνιο θυσιαστήριο. Στήν Πρεσβυτέρα, στά Παιδιά τά ἐγγόνια καί τό πλήρωμα τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀλλά καί τῆς εὑρύτερης περιοχῆς τῶν Καρλοβασίων, εἴθε ὁ Κύριος νά χαρίζῃ τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν τήν παραμυθίαν καί τόν στηριγμόν Του.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του μακαριστοῦ π. Γεωργίου θά τελεσθῇ σήμερον, Τετάρτη 16η Ἰουνίου 2021 καί ὥραν 17.00΄ ἀπό τόν Ἱ. Ν. Ἁγίων Θεοδώρων, ὁμωνύμου Κοινότητος Καρλοβασίων, τῆς καί γενετείρας τοῦ μακαριστοῦ.

Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ ἀγήρως καί αἰωνία!

Εκτύπωση Email

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ Κ.Κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ-ΕΥΣΕΒΙΟΣ-2-1.jpg

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

Ἀκολουθώντας τήν προτροπήν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπό τήν Πρός Ἑβραίους ἐπιστολή (ιγ΄7): «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τῶν λόγον τοῦ Θεοῦ» δηλ. «Νά θυμᾶστε πάντοτε τούς πνευματικούς σας ἡγέτες καί προεστούς, οἱ ὁποῖοι σᾶς ἐδίδαξαν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ», καλούμαστε ὅλοι μέ τήν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, στίς 22 Ἰουνίου, κατά τήν ὁποίαν τελεῖται ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Εὐσεβίου, Ἐπισκόπου Σαμοσάτων, νά ἐκφράσουμε τήν τιμή καί τήν ἀγάπη μας πρός τόν σεπτόν Ποιμενάρχη μας, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καί 26 συναπτά ἔτη ἀναλώνεται εἰς τήν ποιμαντικήν διακονίαν τοῦ λογικοῦ ποιμνίου τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν, τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων, καθώς τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός διά τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί κυρίως νά προσευχηθοῦμε γιά νά Τόν διαφυλάττει ὁ Κύριος καί νά τόν χαρίζει σ’ ἐμᾶς σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾷ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς ἀληθείας Του.

Τό Πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἔχει ὡς ἐξῆς:

Τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 21ην Ἰουνίου 2021 καί ὥρα 18.30΄ θά τελεσθῇ ἡ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος στό Παλαιό Καρλόβασι  καί ἀκολούθως θά πορευθοῦμε πεζῇ πρός τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Εὐσεβίου, ὅπου καί θά τελεσθῇ ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός.

Τήν Τρίτην 22αν Ἰουνίου 2021 καί ὥρα 07.00΄-10.30΄ θά τελεσθῇ Πανηγυρικός Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Σάμου.

Εκτύπωση Email

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ.

 panellinies_0.jpg

Ὅπως εἶναι γνωστό στίς 14 Ἰουνίου ἀρχίζουν οἱ Πανελλήνιες Ἐξετάσεις.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος καί οἱ Ἱερεῖς μας δείχνοντας ἔμπρακτα τό ἐνδιαφέρον τους πρός τά παιδιά μας πού διαγωνίζονται καί τούς γονεῖς πού ἀγωνιοῦν, μαζί μέ τίς εὐχές τους θά ἀναπέμψουν εἰδική δέηση ὑπέρ φωτισμοῦ καί ἐνισχύσεως τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν καί μαθητριῶν τῶν ἀκριτικῶν νησιῶν τῆς τοπικῆς μας Εκκλησίας, τήν Κυριακή 13 Ἰουνίου 2021 στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας.

Παρακαλοῦμε γιά τήν συμμετοχή καί τήν συμπροσευχή σας.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμεναρχης μας με πατρική αγάπη απευθύνει προς τους υποψήφιους των Παννεληνίων εξετάσεων  το παρακατω μήνυμα. 

Ἀγαπητό μου παιδί,

Σέ λίγες ἡμέρες θά λάβεις μέρος στή διαδικασία τῶν ἐξετάσεων, πού θά σηματοδοτήσουν τό τέλος τῆς σχολικῆς σου ζωῆς καί τήν ἀρχή τῆς μαθητείας σου στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς χώρας μας.

Στα πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς μας μέριμνας και τῆς ἀγάπης μας προς τους νέους, συμπαραστεκόμαστε στήν ἀγωνία τῆς προετοιμασίας σου.

Στίς ἐξέτάσεις δῶσε τόν καλύτερο ἐαυτό σου καί ἐναπόθεσε μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη τήν ἐλπίδα σου στη πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Ἀγαπητό μου παιδί,

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία σέ προσκαλεῖ νά συμμετάσχεις τήν Κυριακή 13  Ἰουνίου 2021 στήν Θεία Λειτουργία πού θά τελεσθεῖ σέ ὅλες τίς Ἐνορίες τῶν Νησιῶν μας, ὅπου στό τέλος οἱ Ἱερεῖς θά ἀναπέμψουν δέηση πρός τόν Κύριό μας ὑπέρ φωτισμοῦ καί ἐνισχύσεώς σου στίς δύσκολες στιγμές τῶν ἐξετάσεών  σου.

Σοῦ εὔχομαι, ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, ὁ Κύριός μας νά σέ φωτίζει, νά εὐλογεῖ τή ζωή σου καί νά σοῦ χαρίζει ἐπιτυχία στίς προσπάθειές σου!

Μέ πατρική ἀγάπη καί τίς καλύτερες εὐχές μου γιά καλή ἐπιτυχία,

Ὁ Πνευματικός σου Πατέρας

Ὁ Μητροπολίτης

                                              

+Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ

 

FB_IMG_1622722222443.jpg

 

Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας μετά θλίψεως ἀναγγέλει τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ πολυσεβάστου καί ἀγαπητοῦ Αἰδ/του Πρωτ. Γεωργίου Ἀρχοντούλη.

Ὁ μακαριστός Πρωτ. Γεώργιος Ἀρχοντούλης εἶλκε τήν καταγωγήν ἐκ Παγώνδου Σάμου, ἐσπούδασε εἰς τήν Πατμιάδα Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν καί ἐχειροτονήθη Διακονος τό 1967 καί Πρεσβύτερος τό 1968 ὑπό τοῦ τότε Μητροπολίτου Παντελεήμονος τοῦ Α΄. Διεκρίθη διά τήν θεολογικήν του κατάρτισιν καί τήν ἱεροψαλτικήν του δεινότητα, ὡς καί διά τήν ἐργατικότητα καί τόν ζῆλον του τόσον εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν διοίκησιν, ὅσον καί εἰς τήν ποιμαντικήν διακονίαν.

Εἰς τήν ὑπέρ τά πεντήκοντα ἔτη Ἱερατικήν Διακονίαν του, διετέλεσε Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας εὐθύς ἐξ ἀρχῆς καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Αὐτῆς ἀπό τοῦ 2008 ὡς καί Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Κοκκαρίου ἀπό τοῦ 1969.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του μακαριστοῦ π. Γεωργίου θά τελεσθῇ τήν Παρασκευήν 4ην Ἰουνίου 2021 καί ὥραν 17.00΄ ἀπό τόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγίου Νικολάου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου, προηγηθείσης τῆς Θείας Λειτουργίας κατά τήν πρωΐαν καί τῆς μετ’ αὐτήν ἀναγνώσεως τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν.

Εἴη αὐτοῦ ἡ μνήμη ἀγήρως καί αἰωνία!

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Εκτύπωση Email

Ἐπίσκεψη τῆς Ὑφυπουργοῦ Τουρισμοῦ στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτης μας

zaxa_samos.jpg

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος, τήν Δευτέρα 31η Μαϊου 2021, ὑποδέχθηκε στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τήν Ὑφυπουργό Τουρισμοῦ Κα Σοφία Ζαχαράκη, ἡ ὁποία ξεναγήθηκε στό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί θαύμασε τά μοναδικά ἐκθέματα, πού φιλοξενοῦνται σ’αὐτό.

Ἐνημερώθηκε διεξοδικῶς γιά τήν μεγάλη ἱστορία τῶν Ἱερῶν Μονῶν, Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐκκλησιδίων, ὡς καί γιά τίς καταστροφές πού ὑπέστησαν οί περισσότεροι, ἀπό τόν σεισμό τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου 2020.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπισκέψεώς αὐτῆς συζητήθηκαν ἀπό κοινοῦ θέματα θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ μέ πρῶτο τό Πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου «Στά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου», καθώς ἡ Σάμος συμπεριλαμβάνεται σέ αὐτό,  ὡς τόπος διάβασης τοῦ Ἀποστόλου Παύλου σύμφωνα καί μέ τό χωρίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων «τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον» (κ΄15)

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30