3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου ἐπί τῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα (16 Ἀπριλίου 2017)

Σεβαστοί Πατέρες καί ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας, μᾶς ἀξίωσε κι ἐφέτος νά στεκόμαστε ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος γιά νά λάβουμε «φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός» καί κατόπιν νά ἐξέλθουμε λαμπαδηφόροι, γιά νά δοξάσουμε τόν μόνο ἀληθινό Θεό καί Σωτῆρα μας Ἰησοῦν Χριστόν καί νά κηρύξουμε διαπρυσίως τό αἰώνιο Πάσχα τῆς σωτηρίας μας ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς!

Τό ἅγιο Φῶς, πού ἔφθασε καί σήμερα στά Νησιά μας ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο, ἀποτελεῖ τό θριαμβευτικό σύμβολο τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ἀπαρχή τοῦ Πασχάλιου ἑορτασμοῦ μας, σημαίνει τήν προβολή τοῦ ἀληθινοῦ φωτός στόν κόσμο μας.

Καθώς λοιπόν θά μεταλαμπαδεύεται καί θά φωτίζει τά πρόσωπα καί τίς ψυχές μας, διαλύοντας τό πυκνό σκοτάδι τῆς νύχτας, ἄς θυμηθοῦμε τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὅπως θά τόν ἀκούσωμε στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς μετ’ ὀλίγον ἀναστάσιμης θείας Λειτουργίας.

Ὁ Ἀναστημένος Χριστός εἶναι τό φῶς τό ἀληθινό, πού φωτίζει κάθε ἄνθρωπο πού ἔρχεται στόν κόσμο. Εἶναι ἡ ζωή καί ἡ ζωή εἶναι τό φῶς τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι τό φῶς, πού λάμπει μέσα στό σκοτάδι τοῦ κόσμου. (βλ. Ἰω. α΄ 9)

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον...»

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τό μεγάλο γεγονός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τό παρουσιάζει ἐνώπιον μας ὡς ἀφορμή καί δικοῦ μας πανηγυρισμοῦ, ἀλλά καί δικῆς μας πνευματικῆς χαρᾶς. Αὐτό τό ὁποῖο εὐαγγελίστηκε ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ στήν Παναγία δέν ἦταν ἕνα ἁπλό μήνυμα ἀπό τό Θεό, ἀλλά ἦταν ἡ πρόσκληση τήν ὁποία ἀπηύθυνε αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Θεός πρός τήν Παρθένο Μαριάμ γιά νά διακονήσει τό μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Ξέρουμε ὅτι μέσα στήν Παλαιά διαθήκη ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶχε δώσει πολλές ὑποσχέσεις καί εἶχε συνάψει διαθῆκες μέ τούς Πατριάρχες τῶν Ἰουδαίων, ὅτι δέν θά ξεχάσει τό ἀνθρώπινο γένος, ἀλλά θά ἔλθει, θά στείλει κάποιον Σωτήρα καί Λυτρωτή, ὁ ὁποῖος θά προσπαθήσει ὄχι μόνο νά λυτρώσει τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τήν κακοδαιμονία μέσα στήν ὁποία βρίσκεται, ἀλλά νά ἐπαναφέρει τόν ἄνθρωπο καί ὁλόκληρη τή Δημιουργία στήν πρότερη ἐκείνη κατάσταση τῆς ἁγιότητας καί τῆς ὀμορφιᾶς πού εἶχε μέσα στόν Παράδεισο. Καί αὐτό πραγματοποιεῖται πλέον στό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας τή στιγμή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἀφιερωμένη σέ ἐσᾶς τούς μαθητές. Μέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, θά ζητήσουμε ἀπό τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νά εὐλογήσει καί τήν φετινή χρονιά καί τήν προσπάθεια πού θά καταβάλετε γιά τήν ἀπόκτηση τῆς γνώσεως. Ἡ μόρφωση εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα ἀγαθά γιά τόν ἄνθρωπο. Γιά νά καρποφορήσει, ὅμως, πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό συστηματική μελέτη, σοβαρή ἐργασία ἀλλά καί τήν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς σας. Σ΄ αὐτή τήν ἡλικία διαμορφώνετε τήν προσωπικότητά σας. Καί δυστυχῶς τά ἀρνητικά παραδείγματα πού ὑπάρχουν στήν κοινωνία μας, εἰσβάλλουν μέ διάφορους τρόπους καί στή ζωή σας, ἀκόμα καί στά σχολεῖα σας καί ἀπειλοῦν νά καταστρέψουν ὅτι ὄμορφο καί ὡραῖο ὑπάρχει στήν παιδική σας ψυχή.

Ἐσεῖς, παιδιά μου, μήν ἐπιτρέπετε νά συλήσουν αὐτούς τούς πολύτιμους θησαυρούς τῆς καρδιᾶς σας. Στήν μικρή κοινωνία τοῦ Σχολείου σας νά ἀγωνίζεσθε νά διακρίνεσθε γιά τήν φιλομάθεια, τήν εὐγένεια, τήν καλοσύνη, τόν ζῆλο γιά τήν ἀναζήτηση τῶν ἀληθειῶν, πού ἀφοροῦν στήν πνευματική πρόοδο τοῦ ἀνθρώπου. Κυρίως ὅμως, φροντἰστε νά κάνετε Κύριο τῆς καρδιᾶς καί τῆς ζωῆς σας, τόν παντοδύναμο, τόν αἰώνιο, τόν ἀληθινό ὁδηγό τῶν νέων, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία πάντοτε θά εἶναι συμπαραστάτης σας καί πάντοτε θά ἀγωνίζεται νά σᾶς προστατεύει ἀπό τίς κακές καί ἐπικίνδυνες ἐπιρροές. Κι αὐτόν τόν χειμώνα θά σᾶς περιμένει στίς Κατηχητικές Συνάξεις τῆς Ἐνορίας σας, γιά νά γνωρίσετε καλύτερα τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη καί βέβαια θά σᾶς περιμένει τίς Κυριακάτικες θεῖες Λειτουργίες, ὅπου μπορεῖτε νά ζήσετε στιγμές παραδείσου.

Ὡς πνευματικός σας Πατέρας θά παρακολουθῶ τήν πρόοδό σας καί θά χαίρομαι μέ τίς ἐπιτυχίες σας. Εὔχομαι ὁ Κύριος μας νά σᾶς εὐλογεῖ στό ξεκίνημα κι αὐτῆς τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, νά σᾶς φωτίζει καί νά σᾶς χαρίζει κάθε ἐπιτυχία στούς εὐγενεῖς ἀγῶνες σας. Στούς ἐκπαιδευτικούς της Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας εὔχομαι πολλή δύναμη στό λειτούργημα τό ὁποῖο ἀσκοῦν καί τούς διαβεβαιώνουμε ὅτι πάντοτε θά μᾶς ἔχουν ἀρωγούς στήν μέριμνά τους, νά καλλιεργήσουν στίς παιδικές ψυχές ἦθος, κριτική σκέψη, ἀγάπη καί ἀνθρωπιά

Εὔχομαι σέ ὅλους καλή, εὐλογημένη καί δημιουργική χρονιά!
Μέ πατρική ἀγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπός σας
+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τονίζει μέ ἔμφαση στό 15ο κεφάλαιο τῆς Α΄ πρός Κορινθίους Ἐπιστολῆς του, ὅτι ἄν ὁ Χριστός δέν ἔχει ἀναστηθεῖ τότε ἐμεῖς εἴμαστε οἱ πλέον ἀξιοθρήνητοι τῶν ἀνθρώπων. Πράγματι, χωρίς τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἄδειο τό κήρυγμα καί ἡ πίστη μας κενή. Κι ἐμεῖς ἀξιολύπητοι, γιατί ὅλη μας ἡ πίστη, ὅλο αὐτό πού ὀνομάζουμε πνευματική ἐμπειρία κι ὅλη ἡ ζωή, πού οἰκοδομοῦμε πάνω σ’αὐτή, δέν θά ἦταν τίποτε ἄλλο παρά μιά αὐταπάτη, ἕνα ψέμα, μιά ψευδαίσθηση.

Ἐπειδή ὅμως ὄντως ὁ Χριστός Ἀνέστη, ἐμεῖς εἴμαστε οἱ εὐτυχέστεροι τῶν ἀνθρώπων, διότι ὁ Χριστός νίκησε καί τόν τελευταῖο ἐχθρό μας τόν θάνατο. Ὁ κενός τάφος διαλαλεῖ αὐτήν τήν νίκη ἐπί τοῦ θανάτου καί κατ’ ἐπέκταση τήν νίκη ἐπί τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ διαβόλου, πού προξένησαν τόν θάνατο.

Ὁ θάνατος δέν εἶναι εἶναι φυσική κατάσταση γιά τόν ἄνθρωπο, ἀλλά ἦλθε ὕπουλα ἀπό τόν φθόνο τοῦ διαβόλου ὡς συνέπεια τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος. (Βλ. Σοφ. Σολομῶντος κεφ. 1 κ΄2)  Ὁ Θεός δέν ἔφτιαξε τόν θάνατο. Τόν ἐπέτρεψε ὅμως γιά νά μήν γίνει τό κακό ἀθάνατο πάνω στή γῆ, ὅπως διδάσκει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (Λόγος ΑΠ, Εις τα Θεοφάνεια είτουν Γενέθλια τοῦ Σωτήρος, Ρ G 36, 324 D .)

Ἡ ἐπί γῆς ἱστορική πορεία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ δέν σταματάει στόν θάνατο καί στή ταφή του,  ἀλλά συνεχίζεται πέραν αὐτοῦ. Γι’ αὐτό καί οἱ διηγήσεις τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων δέν τελειώνουν μέ τόν σταυρικό θάνατο καί τήν ταφή τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά μέ τήν Ἀνάσταση, τήν θεία Ἀνάληψή  Του καί τήν βέβαιη προσδοκία τῆς δεύτερης καί ἔνδοξης Παρουσίας Του.

Ἀπό σήμερα τό πρωϊ διαλαλεῖται μέσα ἀπό τούς ὕμνους, ὅτι ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ, ἔγινε τοῦ θανάτου ὁ θάνατος. Δέν ὑπάρχει πιά θάνατος παρά μόνο μετάβαση ἀπό τόν θάνατο στή ζωή. «Ὦ τάφε ἀθανασίας χωρίον! Ὦ τάφε ἀναστάσεως ἐργαστήριον! Ὦ τάφε τῶν τάφων κατάλυσις! Ὦ τάφε ἐν ᾧ θάνατος παύεται! Ὦ τάφε ἐν ᾧ ζωή φύεται πέρας οὐκ ἔχουσα!» ἀναφωνεῖ ὁ Μ. Ἀθανάσιος καί ἡ φωνή του ἀποτελεῖ τόν ἀντίλαλο τῆς θριαμβευτικῆς φωνῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; Ποῦ σου ἅδη, τό νίκος;» (Α΄ Κορινθ ιε΄ 55).

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Σήμερα, 25η Μαρτίου, σύσσωμος ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνισμός, ἀπ’ ἄκρου ἕως ἄκρου, πανηγυρίζει τίς δύο μεγάλες ἐπετείους τῆς Ἱστορίας του:

Α) Τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, ὡς ἀπαρχή τῆς λυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, πού κομίζει ὁ ἐρχομός τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

καί Β) τήν  ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ὡς τήν ἀπαρχή τῆς λυτρώσεως τοῦ Ἔθνους μας ἀπό τήν σκλαβιά τῆς Τουρκοκρατίας.

Σήμερα λοιπόν, ἀκολουθώντας μία ἰδιαίτερη τυπική διάταξη ψάλλουμε τήν Β΄Στάση τῶν Χαιρετισμῶν, μαζί μέ τόν μεθέορτο ἑσπερινό τῆς Ἑορτῆς, ἀντί τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου. Ἀκούσαμε νά γίνεται λόγος γιά τήν ἔκπληξη, πού ἔνιωσαν οἱ Ποιμένες, οἱ Μάγοι καί ὅσοι ἀξιώθηκαν νά ἀναγνωρίσουν στό θεῖο βρέφος Αὐτόν τόν Θεάνθρωπο Κύριο, Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας.

Ὁ Θεός μέ τήν ἐνανθρώπησή Του ξεκινᾶ δυναμικά τήν ἀναδημιουργία τοῦ κόσμου θέτοντας ὡς κέντρο του τόν νέο Ἀδάμ, τόν Χριστό. Ὁ Χριστός ἐνσαρκώνει τήν πραγματική ἐλευθερία, καθώς νικᾶ καί αὐτόν τόν θάνατο ἀκόμη, γιατί εἶναι καί προσφέρεται ὡς ἡ ὄντως Ζωή.

Γίνεται ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ὁ Εὐ-αγγελισμός τῶν ἀνθρώπων. Τό χαρούμενο δηλαδή ἄγγελμα γιά τόν ἄνθρωπο, πού ἀγωνίζεται νά ἀποτινάξει τή σκλαβιά τῆς ἁμαρτίας καί ἡ μεγάλη του ἐλπίδα μαζί. Μιά  ἐλπίδα, που ἀνανεώνεται εἰς τό διηνεκές, ἀφοῦ ταυτίζεται μέ τόν Χριστόν.

Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἔρχεται δυναμικά μέσα ἀπό τή σημερινή ἑορτή γιά νά καταργήσει τήν δύναμη τῆς ἁμαρτίας καί τήν ἰσχύ τοῦ θανάτου καί νά ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο στήν ἐλευθερία καί τή σωτηρία του.

Ὁ ἄνθρωπος πλέον, μέσα ἀπό τόν πνευματικό του ἀγῶνα ζεῖ τήν ἐλευθερία τοῦ Χριστοῦ, μπορεῖ νά ἀποτινάξει κάθε ζυγό ἀπό τον τράχηλό του, βρίσκει τό σθένος νά ἀγωνισθεῖ γιά τήν ἀνεξαρτησία του ἀπό τήν ὁποιαδήποτε σκλαβιά.

Αὐτή ἦταν καί ἡ κεντρική ἰδέα τοῦ μεγάλου πνευματικοῦ Φιλοκαλικοῦ κινήματος τῶν Κολλυβάδων Πατέρων τόν 18ο αἰῶνα, πού πέρασαν καί ἀπό τά Νησιά μας καί ἵδρυσαν Ἱερές Μονές ἀφιερωμένες στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31