3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου διά τόν ἑορτασμόν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὡς Προστατῶν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου ἐπί τῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα (15 Ἀπριλίου 2012)

Ἀγαπητά μου Παιδιά,

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας ἀποτελεῖ τό θεμέλιο τῆς πίστεώς μας.

Ὁ Ἀναστάς Κύριός μας συνέτριψε τά δεσμά τοῦ ᾍδου, ἐπάτησε τόν θάνατο, κατήργησε τόν διάβολοκ ἀφήρεσε τήν δύναμιν τῆς ἁμαρτίας καί μᾶς ἀνέστησε πνευματικῶς.

 

Ὁ Ἀναστάς Κύριος γιά ἐμᾶς τούς πιστούς εἶναι πηγή χαρᾶς, ἐλπίδος, δυνάμεως κραταιά προστασία καί παρηγορία. Εἶναι ὁ αἰώνιος Σωτῆρας καί Λυτρωτής μας. Εἶναι ἡ πηγή τῆς ἀνανεώσεως τοῦ κόσμου.

Ὁ Ἀναστάς Κύριος δέν ἔμεινε στόν τάφο περιφρονημένος, ἀλλά ἐξῆλθε νικητής καί συνέτριψε τό κακό. Διεκήρυξε ἀνά τούς αἰῶνες, ὅτι ὅσοι ἀγωνίζονται διά τό καλό, τήν δικαιοσύνη, τήν ἀρετή θά ἀνεβαίνουν εἰς τούς σταυρούς, θά κατέρχονται ἀκόμη καί εἰς τούς τάφους, ἀλλά δέν θά μένουν αἰωνίως ἐκεῖ περιφρονημένοι. Ὁ θριαμβευτής Κύριος θά τούς ἀνιστᾷ καί θά τούς δικαιώνῃ. Διότι Ἐκεῖνος δικαιώνει πάντοτε τούς ἀδικημένους καί τούς χαρίζει τήν γαλήνη τῆς ψυχῆς καί τήν εὐφροσύνη.

Γι' αὐτό ἀγαπητά μου παιδιά μή φοβεῖσθε τήν δύναμιν τοῦ κακοῦ. Μή φοβεῖσθε τήν δύναμιν τῆς ἀρνήσεως. Ἐκεῖνος μᾶς ἐνισχύει στόν πνευματικό μας ἀγῶνα, μᾶς ἀνορθώνει ἀπό κάθε πτώση, καθώς κοινωνοῦμε τοῦ τιμίου Σώματος καί Αἵματός Του καί μᾶς χαρίζει ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί αἰώνια ζωή κοντά Του. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι πάντοτε ὁ αἰώνιος Νικητής, ὁ ἀήτητος, ὁ μόνος δυνατός. Καί στίς δύσκολες ἡμέρες, πού διερχόμαστε στόν Ἀναστημένο Κύριο, ἄς στηρίξωμε ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή μας. Ἄς Τοῦ δώσουμε τήν πίστιν καί τήν ἀγάπην μας. Κοντά Του θά νικήσωμε ὅλες τίς ἀντιξοότητες καί τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Κοντά Του θά ἀναδειχθοῦμε νικητές καί δυνατοί.

Ὁ Ἀναστάς Κύριος εἶναι ἡ μόνη διέξοδος στά σημερινά ἀδιέξοδα τῆς κοινωνίας καί τῆς πατρίδος μας. Μόνον μέ τή δική Του δύναμη καί τήν ἀγάπη Του θά ξαναβροῦμε τόν δρόμο μας γιά νά συνεχίσουμε τήν μεγαλειώδη ἱστορική πορεία μας. Εἶναι ὁ μόνος ἀλάνθαστος ὁδηγός. Εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀπόδειξις καί ἡ βεβαίωσις τῆς προσωπικῆς μας ἀναστάσεως. Γι' αὐτό λυτρωμένοι ἀπό τήν δουλεία τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας ἐπιβάλλεται νά ἀκολουθήσωμε μιά καινή, μιά καινούργια, ἀναστημένη ζωή, βιώνοντας τό θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ὡς τήν προσωπική μας Ἀνάσταση.

Σᾶς προσκαλῶ λοιπόν ὅλους νά ἀγωνισθοῦμε, ὥστε νά ἀναστηθοῦν καί πάλιν τά αἰώνια ἰδανικά μας, ἡ πίστις, ἡ ἀγάπη, ἡ ἀρετή, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀλληλεγγύη τό θάρρος καί ἡ ἐλπίδα. Νά ἀναστηθοῦμε οἱ πάντες ὡς πρόσωπα, ὡς οἰκογένειες, ὡς Ἔθνος, ὡς Ἐκκλησία.

Ἐκεῖνος εἶναι ἡ Ζωή καί ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν. Ἐκεῖνος δύναται νά ἀναστήσῃ κάθε ὡραία ἐπίγεια καί οὐράνια προσδοκία μας.

Χρόνια πολλά καί ἀναστάσιμα.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Ἀδελφοί.

Μέ πατρικές εὐχές καί τήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν Εὐσέβιος

 

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31