3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου ἐπ’ εὐκαιρίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου (Παρασκευή 31η Μαρτίου 2023)

Εγκύκλιος Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κ.κ. Εὐσεβίου εἰς τήν Θεομητορικήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (15 Αὐγούστου 2012).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά.

Ὁ μήνας Αὔγουστος εἶναι ὁ κατ' ἐξοχήν Θεομητορικός μήνας. Ὀρθῶς ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς τό Θεομητορικόν Πάσχα, τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, ἀφοῦ τό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας τοποθετεῖται στό κέντρο τῆς λατρευτικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί τῆς καρδιᾶς κάθε Χριστιανοῦ.

 

Ἡ Θεοτόκος εἶναι «τοῦ πεσόντος Ἀδάμ ἡ ἀνάκλησις, τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις».

Ἡ Θεοτόκος ἀποτελεῖ «τό κάλλος τῆς ἀνθρώπινης φύσεως»,κατά τόν Ἃγιο Ἰωάννη Δαμασκηνό.

Ἡ Παναγία εἶναι «τό διαυγέστατον τῆς παρθενίας θεότευκτον κάτοπτρον», κατά τόν Θεοφάνη τῆς Νικαίας.

Ἡ προσφορά της στή διακονία τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, μέ τήν ἑκούσια ἀποδοχή τῆς Θεϊκῆς πρόσκλησης νά γίνει Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τήν ἀνέδειξε ὑπερτέρα κάθε ἀνθρώπινης ὕπαρξης.

Οἱ πιστοί τιμοῦμε «τό πανάρρητον τῆς οἰκονομίας κειμήλιον», κατά τόν Ἃγιον Ἐπιφάνιον Κύπρου.

Ἡ τιμή, πού τῆς ἀποδίδουμε οἱ πιστοί ὀφείλεται στήν ἀπόλυτη ἁγνότητα καί ἁγιότητα τῆς Θεοτόκου.

Ὁ Ἃγιος Δαμασκηνός, τήν χαρακτηρίζει «ὄντως ἁγνή μετά τόν Θεό καί πάνω ἀπό ὅλους". Ὁ δέ Ἅγιος Συμεών ὁ νέος θεολόγος τήν ἀποκαλεῖ "ὑπέραγνον καί ὑπεράμωμον».

Ἡ Παναγία Θεοτόκος, ἦταν ἡ μόνη ἐκλεκτή καί «εὐλογημένη ἐν γυναιξί», γιά νά κυοφορήση στά πάναγνα σπλάχνα της τόν Ἕνα τῆς Τριάδος.

Ἕκτοτε ἡ Παναγία ἀναδεικνύεται Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί Μητέρα τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἀποτελεῖ ἐσαεί Σκέπη καί Καταφυγή, Βακτηρία καί Παραμυθία, Ἐλπίδα καί Προστασία κάθε πιστοῦ.

Ἐκείνη, ἡ Πρώτη, εἰσακούει τίς παρακλήσεις καί μεσιτεύει γιά μᾶς στόν Υἱό της, γιά τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων μας, δίδοντας διέξοδο στά ἀδιέξοδα.

Ἡ Θεοτόκος ἀγρυπνεῖ, γιά τήν σωτηρία μας καί ἱκετεύει θερμά τόν Υἱόν της.

«Χωρὶς τὴν μεσιτείαν τῆς Παναγίας μας κανένας, οὔτε ἄγγελος, οὔτε ἄνθρωπος, δύναται νὰ πλησιάση εἰς τὸν Θεόν», τονίζει ὁ Ἃγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης.

Ἀγαπητοί μου,

Στό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς ψάλαμε:«...Ἐν τῆ κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλειπες Θεοτόκε΄΄. Καί εἶναι ἀλήθεια, ὅτι δέν μᾶς ἐγκατέλειψε.

Πρεσβεύει ἀδιάλειπτα.

Μεσιτεύει ἀκάματα.

Παρεμβαίνει σωστικά.

Ἐπεμβαίνει λυτρωτικά.

Θεραπεύει ἀφειδώλευτα.

Ἀγαπᾶ στοργικά.

Εἶναι ἡ φιλόστοργη Μητέρα μας, γι' αὐτὸ καὶ δεσπόζει στὸν χῶρο τῆς καρδιᾶς μας.

Ἂς τιμᾶμε, λοιπόν κι ἐμεῖς τήν Παναγία μας ὑπακούοντας σ'ἐκείνη τή σπουδαία συμβουλή της στό Γάμο τῆς Κανᾶ, «ὅ,τι ἀν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε», πού σημαίνει «ὅ,τι σᾶς λέει ὁ Χριστός, αὐτό νά πράττετε», ὥστε λοιπόν μέ τήν ὑπακοή μας στό θέλημά Του, τήν ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοιά Του καί τήν τήρηση τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν, νά ἐλκύσουμε τήν σωστική χάρη Του

 

Χρόνια πολλά! Ἡ Παναγία μαζί μας!
Μέ πατρική ἀγάπη Χριστοῦ
ὁ Ἐπίσκοπός Σας

+Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30