3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ἀ­γα­πητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ εὐφρόσυνος ἡμέρα τῆς ἐπιφανείας τῆς Θεότητος ἔφθασε καί πάλι. Χριστούγεννα.«Ὁ Θεός φανερώθηκε μέ ἀνθρώπινη σάρκα ἐν μέσῳ ἀνθρώπων, ἔγινε ὁρατός ὡς ἄνθρωπος ἀπό τούς Ἀγγέλους, κηρύχθηκε στά ἔθνη, πιστεύθηκε στόν κόσμο ὡς ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου.» (βλ. Α΄ Τιμ. γ΄16).

 

Ἀγαπητική ἐκδήλωση ἡ ἐξόρμηση τοῦ Λόγου, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στόν πλανήτη μας, στή γῆ, γιά τήν ἠθική ἀνύψωση καί ἀναγέννηση τῆς ἀνθρωπότητος. Μία κίνηση μέ προωθητική δύναμη τήν ἀγάπη καί τήν ταπείνωση καί στόχο τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ Θεός ἔλαβε σάρκα. Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ γεννιέται σέ πτωχό σπήλαιο ὡς ταπεινό καί ἀσήμαντο βρέφος. Ἦλθε ὁ Κύριος στή γῆ «...ἑαυτόν ἐκένωσεν λαβών δούλου μορφήν...» ( Φιλιπ. β,7). Ἔγινε Θεάνθρωπος «...τό ἀταπείνωτον αὐτοῦ ὕψος ἀταπεινώτως ταπεινώσας», κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Δαμασκηνό. Ἡ κένωση αὐτή τοῦ Θεοῦ ἦταν λυτρωτική γιά τόν ἄνθρωπο, καθ' ὅτι τοῦ ἔδωκε τή δυνατότητα τῆς ἐπίτευξης τοῦ «καθ' ὁμοίωσιν», τῆς θέωσής του. Τοῦ ἄνοιξε τό δρόμο πρός τήν θέωση. Τό ἄδεισμα αὐτό τοῦ Θεοῦ τοῦ δείχνει τό δρόμο τῆς τελείωσής του. «Καί ὁ πλήρης κενοῦται, κενοῦται γάρ τῆς ἐαυτοῦ δόξης ἐπί μακρόν, ἵν' ἐγώ τῆς ἐκείνου μεταλάβω πληρώσεως», κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο. Μέ τήν ἄκρα Του ταπείνωση ὁ Κύριος ἐνεργοποίησε τήν ἀγάπη καί ἀπετέλεσε πρότυπη στάση ζωῆς.

Γιατί ἡ ἀγάπη εἶναι κένωση, εἶναι αὐτοθυσία, εἶναι προσφορά τοῦ ἐαυτοῦ μας, εἶναι ἀλληλοπεριχώρηση προσώπων. Σήμερα ἐμεῖς, κατάκοποι στρατοκόποι στήν κοιλάδα τοῦ κλαυθμώνα, τή γήϊνη πατρίδα μας, βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ ποικιλόπτροπες ἀντιξοότητες, πού ἀπειλοῦν τήν ἐπιβίωσή μας, τήν ἀπώλεια τῆς πολιτιστικῆς μας ταυτότητος, τήν ἀλλοτρίωση τῆς ὀρθόδοξης παράδοσής μας. Ἡ ὑπόσταση μας ἀριθμοποιεῖται. Τό μέλλον μας ὡς ἔθνους, διακυβεύεται. Λαίλαπας ἀδυσώπητος μᾶς κυκλώνει.

Διάσωση, παρ' ὅλα αὐτά ὑπάρχει καί διαφαίνεται. Εἶναι ὁ ἐρχομός τοῦ Χριστοῦ στή γῆ. Μᾶς ὑπέδειξε δικλείδα σωτηρίας τήν ταπείνωση, πού ὁδηγεῖ στήν μετάνοια καί μεταφράζεται σέ ἐσωτερική ἀλλαγή, σέ μεταστροφή καί ἐπιστροφή στόν Θεό Πατέρα μας, σέ ἀναζήτηση καί συνάντηση καί κοινωνία μαζί Του. Τότε θά ὑπάρξει ἑνότητα, ὁμοψυχία, ἀλληλεγγύη, μέ ἀντικατάσταση τοῦ «ἐγώ» σέ «ἐμεῖς», μέ ἔμπρακτη ἀγάπη πού ζωοποιεῖ, μέ ἀνιδιοτελῆ προσφορά, μακριά ἀπό τόν ἐγωκεντρικό ἑαυτό μας, που στενάζει κάτω ἀπό τό βάρος τῶν ἀντιξοοτήτων, μέ ἀντικατάσταση τοῦ μίσους μέ τήν ἀγάπη, τῆς λύπης μέ τήν χαρά, τῶν δακρύων μέ τήν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς.

Ἄς βιώσουμε, λοιπόν, τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη, ἰχνηλατοῦντες τόν «Ἐμμανουήλ» (Ματθ. 1, 23), πού σημαίνει «Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας», γιά μεταμόρφωση στή ζωή μας πρός τό θεῖο θέλημά Του, γιά ἔξοδο ἀπό τά ἀδιέξοδα.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Τό θεῖο Βρέφος τῆς Βηθλεέμ, εὔχομαι ὁλοκάρδια καί πατρικά νά εὐλογεῖ ὅλους σας, τά σπίτια, τίς οἰκογένειές σας, τά Νησιά μας, τήν Ἑλλάδα μας ὁλόκληρη καί ὁ ἐρχομός Του στή γῆ ἄς ἀποτελέσει καί πάλι ἀνεξίτηλο ὁρόσημο στή ζωή μας. Εὐφρόσυνα Χριστούγεννα.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Εὐχέτης πρός τόν Νηπιάσαντα Κύριο

γιά ὅλους σας

† Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31