3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Ἀ­γα­πητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους 2013 γιά ἐμᾶς τούς Σαμιῶτες, Ἰκαριῶτες καί Φουρνιῶτες σημαίνει ὄχι μόνον τήν ἀνατολή ἑνός ἀκόμη νέου ἔτους, στό ὁποῖο μᾶς εἰσήγαγε ἡ χάρη καί τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Κυρίου μας, ἀλλά καί τήν ἀνατολή μιᾶς νέας ἑκατονταετίας.

 

Μέ τό παρελθόν ἔτος συμπληρώθηκαν, ὡς γνωστόν, 100 χρόνια ἀπό τήν ἱστορική ἡμέρα τῆς ἑνώσεως τῶν ἀκριτικῶν Νησιῶν μας τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα, ὕστερα ἀπό τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό.

Ἡ σημερινή Πρωτοχρονιά λοιπόν προσδίδει στήν ἱστορική μας μνήμη ἕνα ρόλο ἰδιαίτερης σημασίας γιά τή ζωή μας, καθώς ὅποιος ἐνδιαφέρεται γιά νά ἔχει ἡ ζωή του ποιότητα, τόσο στό παρόν, ὅσο καί στό μέλλον, ὀφείλει νά κοιτάζει πρός τό παρελθόν, νά διδάσκεται ἀπό αὐτό καί νά διαχειρίζεται ὄμορφα τήν καθημερινότητά του, ὅπως κάθε φορά τήν χαρίζει ὁ Θεός.

Οἱ ἐκδηλώσεις μέ τίς ὁποῖες τιμήθηκε ἡ ἱστορική αὐτή ἐπέτειος τῆς Α΄ Ἑκατονταετηρίδος ἀπό τήν ἐνσωμάτωση τῶν Νησιῶν μας στήν Ἑλλάδα, μᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία, νά μαθητεύσουμε στήν ἱστορική πορεία τῶν Νησιῶν μας καί νά διδαχθοῦμε ἀπό τό ἦθος καί τήν πίστη τῶν προγόνων μας, τήν ἐμμονή τους στήν παράδοση καί τήν ὑπομονή τους στίς δυσκολίες. Ἡ ἱστορική αὐτή ἀναδίφηση στό παρελθόν μας ἀναδεικνύει τό μεγαλεῖο καί τόν ἡρωϊσμό τῶν προγόνων μας, καθώς καί τά συστατικά τῶν εὐκλεῶν ἀγώνων τους γιά τήν ἐλευθερία, τά ὁποῖα καί ἀποτελοῦν τά ἀθάνατα σύμβολα τοῦ ἀναγεννημένου ἐν Χριστῷ ἀνθρώπου.

Πολλά ἄλλαξαν ἔκτοτε!Ἄλλαξαν οἱ ἄνθρωποι, ἄλλαξαν οἱ τόποι καί οἱ κατοικίες μας, ἄλλαξαν οἱ τρόποι καί οἱ συνήθειες τῆς ζωῆς μας, ἄλλαξαν ὀνόματα πολλές περιοχές τῶν Νησιῶν μας καί ἄλλα πολλά.

Ἔμεινε ὅμως ἀναλλοίωτη ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση τοῦ λαοῦ μας καί τοῦτο διότι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ἕνας καί ὁ ἴδιος καί χθές καί σήμερα καί στούς αἰῶνες, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (βλ. Ἑβρ. ιγ΄ 8).

Ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία Του γιά αἰῶνες τώρα καί γιά πάντα θά παραμένουν ἀναλλοίωτα. Παρά τά λάθη μας, τίς ἀδυναμίες μας, τίς ἁμαρτίες μας καί τήν ἐγωϊστική μας νοοτροπία, οὔτε ὁ Χριστός πῆρε τήν χάρη Του ἀπό τά Νησιά καί τήν Πατρίδα μας, οὔτε ἡ Ἐκκλησία σταμάτησε νά εἶναι ἡ Μητέρα καί τροφός τοῦ Γένους μας, τό Πανδοχεῖον τῆς ἁγιοπνευματικῆς Χάριτος, τό ὁποῖο φροντίζει γιά τόν ἄνθρωπο, πού πονᾶ, πού θλίβεται, πού ἀσθενεῖ, πού βρίσκεται ἐμπερίστατος ἤ δοκιμάζεται ἀπό τά πάθη του, τόν πόλεμο του διαβόλου καί τήν ἀδικία τοῦ κόσμου.

Γι' αὐτόν τόν λόγο σήμερα, τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους, πού ταὐτόχρονα εἶναι καί ἡ πρώτη ἡμέρα μιᾶς νέας ἑκατονταετηρίδος γιά τά Νησιά μας ἄς ἀτενίσουμε τήν νέα χρονική αὐτή περίοδο, πού μᾶς ἐπεδαψίλευσε ἡ χάρη τοῦ Κυρίου μας μέ τήν αἰσιόδοξη ματιά τῶν Πατέρων μας, στήν καρδιά τῶν ὁποίων βασίλευε ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία Του εἶχε τήν πρώτη θέση στή ζωή τους.

Ἄς δανεισθοῦμε λοιπόν τό ἦθος τους, τήν ἐμμονή τους στήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας , τήν παραμονή τους στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί μέ τό ἀνεκτίμητο δῶρο, πού ἐλάβαμε ἀπό τόν Χριστό, τήν ἐλευθερία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, τήν ἐλευθερία, πού ἀναδεικνύεται μέσα ἀπό τήν μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, καί καθίσταται καθοριστικός παράγοντας τῆς ζωῆς, ὅταν διενεργεῖται ἐν Χριστῷ, ἄς προχωρήσουμε. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας, πού καταγράφεται στό ἱερό Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου (κη΄20) «Ἐγώ θά εἶμαι μαζί σας ὅλες τίς ἡμέρες, μέχρις ὅτου λάβῃ τέλος ὁ αἰῶνας αὐτός» ἀποτελεῖ γιά ὅλους ἐμᾶς πολύτιμο μήνυμα αἰσιοδοξίας.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σκεφθῆτε τή σημερινή κατάσταση τῆς Πατρίδος μας.

Ἐπεξεργασθεῖτε τά αἴτιά της.

Πλησιάστε τόν Θεόν. Ὑποταχθῆτε στίς βουλές Του.

Κοντά στόν Θεό γινόμαστε ἄνθρωποι χαριτωμένοι μέ ἀγάπη καί σεβασμό πρός ὅλους.Κοντά στόν Θεό, διαποτισμένοι ἀπό τά θεϊκά διδάγματα μποροῦμε νά οἰκοδομήσουμε νέες συνθῆκες γιά τήν ζωή μας. Γιά τήν ζωή τῶν παιδιῶν μας. Γιά τό σήμερα καί τό αὔριο τῶν ἀκριτικῶν Νησιῶν μας. Γιά νά ροδίσει μιά νέα ἑκατονταετία, πού θά ζήσουμε ὅλοι χαρούμενοι καί ἑνωμένοι ἀπολαμβάνοντας τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ πάνω στή γῆ.

Τό νέο ἔτος 2013 εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς νά εἶναι γιά ὅλους μας ἔτος σωτήριο, εὐφρόσυνο, ἔτος εὐθύνης, χρέους καί μαρτυρίας Χριστοῦ.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Εὐχέτης πρός τόν Κύριο

γιά ὅλους σας

† Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31