3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι 103η ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ ἱστορία μᾶς διδάσκει πώς ὅταν οἱ λαοί εἶναι ἑνωμένοι τίποτε δέν μπορεῖ νά τούς ἀντισταθεῖ. Μᾶς διδάσκει ἀκόμη ὅτι ὁ Πανάγαθος Θεός εὐλογεῖ τούς ἀγῶνες γιά τό δίκαιο καί τήν ἐλευθερία, μέ ἀποτέλεσμα αὐτοί ἀργά ἤ γρήγορα νά βρίσκουν ἐπιτυχῆ κατάληξη. Οἱ δύο αὐτές ἀρχές βρίσκουν πλήρη ἐφαρμογή στήν ἐπέτειο τῆς ἑνώσεως τῆς Σάμου μέ τήν Μητέρα Πατρίδα, τήν περιπόθητη γιά τούς Σαμίους, Ἑλλάδα, τήν ὁποία ἑορτάζουμε σήμερα.

Στά ὀγδόντα χρόνια πού πέρασαν ἀπό τήν ἐπιβολή τοῦ καθεστῶτος τῆς Ἡγεμονίας ὡς καί τήν ἕνωση τοῦ 1912, οἱ Σάμιοι δοκίμασαν πολλά δεινά, ὄντες κατά κανόνα διηρημένοι σέ πολιτικές φατρίες καί κόμματα. Κι ὅμως, ὅταν τό Νοέμβριο τοῦ 1912 ἀποφάσισαν νά ἑνωθοῦν κάτω ἀπό τήν ἐμπνευσμένη ἡγεσία τοῦ πολιτικοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Σάμου Θεμιστοκλῆ Σοφούλη, ὅταν ἄφησαν κατά μέρος τόν κομματικό φατριασμό ἐνώπιόν τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος, ἐπέτυχαν ὅ,τι ἀπό δεκαετίες προσπαθοῦσαν καί ἐπιδίωκαν. Εἶναι ἀπολύτως χαρακτηριστικό ὅτι ὁ βασικός πολιτικός ἀντίπαλός τοῦ Σοφούλη, ὁ Ἰωάννης Χατζηγιάννης, ἀμέσως μετά τό ξέσπασμα τῆς ἐπανάστασης ἔσπευσε νά δηλώσει ὅτι οἱ πολιτικές διαιρέσεις εἶχαν ξεχαστεῖ, μπροστά στό συμφέρον τῆς πατρίδος. Κι ἔτσι προχώρησαν οἱ Σάμιοι, ἀποφασισμένοι, ἀλλά καί κατά βάση ἑνωμένοι.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, μπορεῖ τό 1830 οἱ συμπατριῶτες μας νά ἔνιωσαν βαριά τή σκιά τῆς ἀδικίας λόγω τοῦ ἀποκλεισμοῦ τους ἀπό τό νεοσύστατο τότε ἑλληνικό κράτος, μπορεῖ τό 1834 νά αἰσθάνθηκαν ἀμείλικτη τήν ἐπιβολή τοῦ νόμου τοῦ ἰσχυροῦ μέ τήν ἐγκαθίδρυση τοῦ ἡγεμονικοῦ καθεστῶτος διά τῆς βίας τῶν ὅπλων, ὡστόσο τό 1912 βίωσαν τήν ἔλευση τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαίωση τῶν ὁραμάτων καί τῶν πόθων αἰώνων, μέσω τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ νησιοῦ καί τῆς ἑνώσεως μέ τό τότε Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

KoimisiTisTheotokou15Ἀγαπητά μου παιδιά,
Γιά τήν Παναγία, πού γιορτάζουμε τήν κοίμησή Της, ὕμνους ἐξαίσιους ψάλλει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. Προεξάρχουν στίς ὑμνωδίες αὐτές δύο διακεκριμένοι ὑμνωδοί, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός καί ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Μελωδός. Καί οἱ δύο συναγωνίζονται σέ ὑψηλούς τόνους καί σέ λυρικές ἐξάρσεις, γιά νά ὑμνήσουν τήν «ἀειμακάριστον καί παναμώμητον καί Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».
Καί εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι, ἐνῶ γιορτάζουμε τήν Κοίμηση τῆς Παναγίας καί ἐνῶ, ἐκ πρώτης ὄψεως, θά ἐθεωρεῖτο εὔλογο ἡ Κοίμηση νά χαρακτηρίζεται ὡς πένθιμο γεγονός, καί , ἑπομένως, σέ πένθιμο τόνο νά ψάλλουν οἱ ὑμνωδοί τῆς Ἐκκλησίας, ἐν τούτοις ὁ τόνος τῆς ὑμνωδίας εἶναι ἑορταστικός καί ἡ γιορτή προσλαμβάνει τόν χαρακτήρα μεγάλου πανηγυριοῦ, καθώς μέ βεβαιότητα διακηρύσσουμε ὅτι «ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε». Καί εἶναι βαθιά καί οὐσιαστική ἀλήθεια τῆς πίστης μας ὁ στίχος αὐτός μέ ἄμεσες μάλιστα τίς ἠθικές προεκτάσεις της στή ζωή μας. Δέν ἐγκατέλειψε τόν κόσμο ἡ Παναγία μας παρ’ ὅλο πού μετέστη στούς οὐρανούς. Εἶναι κοντά μας, μᾶς παραστέκεται, μᾶς σκέπει, μᾶς παρηγορεῖ, μᾶς ἀγαπᾶ ἀπεριόριστα γιατί εἶναι Μάνα ὄχι μόνο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά και δική μας. Ἀκούει τίς προσευχές μας, γνωρίζει τόν πόνο μας, ἀναδέχεται τό βάρος τῶν ἀνεπίλυτων προβλημάτων μας, καί μεσολαβεῖ γιά μᾶς στόν Υἱό καί Θεό της. Αἰσθανόμαστε νά μᾶς νιώθει, νά μᾶς συμπονεῖ.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

cebcceb5cf84ceb1cebccebfcf81cf86cf89cf83ceb7cf80

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Διπλή εἶναι ἡ σημερινή ἑορτή, ἐθνική καί θρησκευτική. Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος, ἡ πρό τοῦ πάθους θαυματουργική φανέρωση τῆς δόξας τοῦ Κυρίου μᾶς συνεορτάζεται σήμερα μέ τήν ἡρωική ἀπόκρουση τοῦ ἐπίβουλου ὀθωμανικοῦ στόλου ἀπό τό νησί μας, στίς 6 Αὐγούστου τοῦ 1824.

Δέν εἶναι ἁπλῶς χρονική ἡ σύμπτωση τοῦ συνεορτασμοῦ τῶν δύο ἑορτῶν, τῆς θρησκευτικῆς καί τῆς ἐθνικῆς μας. Γλυτώνοντας θαυματουργικά το νησί ἀπό τήν ὀθωμανική λαίλαπα ὁ Κύριός μας, τήν ἡμέρα τῆς ἐνδόξου Μεταμορφώσεώς Του, ἔδωσε καί ἄλλα, βαθύτερα πνευματικά μηνύματα στούς ἀνθρώπους, τούς τότε καί τούς σημερινούς. Μηνύματα πού εἶναι ἰδιαιτέρως χρήσιμα καί στίς ταραγμένες μέρες μας, καθώς μᾶς δείχνουν, ὅτι τίποτε δέν ἔχουμε νά φοβηθοῦμε ἀπό τήν τρικυμία καί τήν ἀναστάτωση τοῦ κόσμου, ἄν ἔχουμε βαθια στήν ψυχή μας, θεμέλιο της ὕπαρξης καί γνώμονα τῶν πράξεων καί τῶν ἐπιλογῶν μᾶς τόν Κύριο, ἀκριβῶς ὅπως ἔκαναν καί οἱ πρόγονοί μας ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων τήν μνήμη τιμοῦμε σήμερα. Ἀσφαλῶς ἡ ὑπερίσχυση μιᾶς ὁμάδας ψυχωμένων ἀγωνιστῶν ἔναντι μιᾶς ὁλόκληρης αὐτοκρατορίας φαντάζει ὡς θαῦμα, καί πράγματι γιά θαῦμα πρόκειται.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟY ΣΕΒΑΣΜΙΩΤAΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΟΥ ΣAΜΟΥ ΚΑI IΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ EΠI ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ

anastasi2015

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Ἡ ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ µας, τήν ὁποία λαµπροφοροῦντες καί µέ ἀναµµένες λαµπάδες ἀνυµνοῦµε καί δοξάζουµε, µᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά στρέψουµε τή σκέψη µας πρός δύο µεγάλα ἀγαθά πού πήγασαν ἀπό τό κενό Μνηµεῖο: Τήν εἰρήνη καί τή χαρά.

«Εἰρήνη ὑµῖν» καί «µή φοβεῖσθε» ἦταν οἱ φράσεις τίς ὁποῖες ἀπηύθυνε ὁ Ἀναστάς Κύριος στίς Μυροφόρες καί στούς Μαθητές καί Ἀποστόλους Του, ὅταν ἐµφανίστηκε σ' αὐτούς ἐπανειληµµένα, µέχρις ὅτου ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς. Καί µέ τό «χαίρετε» τούς παροτρύνει, ἀφοῦ Ἐκεῖνος πρίν ἀνέλθει στό Γολγοθᾶ εἶχε ὑποσχεθεῖ τή χαρά, ὅταν τούς ἔλεγε: «Καί πάλιν ἐλεύσοµαι πρός ὑµᾶς, καί χαρήσεται ὑµῶν ἡ καρδία καί τήν χαράν ὑµῶν οὐδείς αἴρει ἀφ' ὑµῶν». Δηλαδή: «Θά σᾶς ξαναδῶ καί θά χαρεῖ ἡ καρδιά σας, καί τή χαρά σας κανείς δέν θά µπορέσει νά σᾶς τήν ἀφαιρέσει» (Ἰω. 16, 22). Εἰρήνη λοιπόν καί χαρά στίς καρδιές µας εὐαγγελίζεται τό µήνυµα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,
«Σήμερον ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγεν».
Ὅπως ψάλλουμε ἀπό χθές, μᾶς συγκέντρωσε σήμερα ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιά νά ὑποδεχθοῦμε κι ἐφέτος τόν Χριστό, ὡς τόν Νικητή τοῦ θανάτου, μετά τήν θαυμαστή ἀνάσταση τοῦ τετραημέρου νεκροῦ Λαζάρου. Κρατοῦμε τά βαΐα τῶν φοινίκων μέ τά δαφνόφυλλα, ὡς σύμβολα τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ θανάτου καί εἰσερχόμαστε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, ὅπου ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν δική του ἐκ νεκρῶν ἀνάσταση θά ἀποδείξει περίτρανα ὅτι εἶναι ὄχι μόνο ὁ νικητής τοῦ θανάτου, ἀλλά καί ὁ Ἀρχηγός τῆς ζωῆς.
Τίς ἴδιες αὐτές ἅγιες καί μεγάλες ἡμέρες οἱ αὐτοαποκαλούμενοι «Μάρτυρες τοῦ Ἱεχωβᾶ» καί πάλι προγραμματίζουν νά «θυμηθοῦν», ὅπως λένε στά φυλλάδιά τους τόν θάνατο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Πρός τοῦτο διένειμαν μέ ἀφθονία μία πρόσκληση -τυπωμένη στή Γερμανία γιά λογαριασμό τοῦ Κέντρου τους στήν Πενσυλβάνια τῆς Ἀμερικῆς (Watch Tower Bible Society of Pennsylvania)- στήν ὁποία ἀναφέρουν πώς ἡ ἀνάμνηση τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ εἶναι τήν Παρασκευή 3 Ἀπριλίου μετά τή δύση τοῦ ἡλίου.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30