3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • ΜΗΝΥΜΑ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου γιά τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τήν ἀφιερωμένην εἰς τάς ἱερατικάς Κλίσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ἐπί τῇ ἀνατολῇ τοῦ νέου ἔτους 2016

ἈγαπητοίμουἈδελφοί,

Καθώς εἰσερχόμαστε στόν «νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου», χρέος ὅλων μας εἶναι, ἀφοῦ εὐχαριστήσωμε τόν Πανάγαθο Θεό καί Πατέρα μας γιά τίς εὐεργεσίες του, νά ἐξετάσωμε τά πεπραγμένα μας κατά τόν ἔτος πού ἤδη παρῆλθε. Νά κάνωμε δηλαδή ἕνα πνευματικό αὐτοέλεγχο, ἕνα ἀπολογισμό τῶν πράξεων ἤ τῶν παραλείψεων, ὥστε στή συνέχεια νά χαράξωμε τήν πνευματικη μας πορεία στούς δρόμους τῶν ἀρετῶν τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.

 Ἄς ἀναλογισθοῦμε, ἄν πιστεύσαμε στόν Θεό καί Πατέρα μας μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας, ἄν μέ εὐάρεστο τρόπο Τόν λατρεύσαμε ἀποδεικνύοντας ἔμπρακτα τήν ἐμπιστοσύνη μας στήν θεία Πρόνοιά Του. Ἄν ὡς Γονεῖς, Δάσκαλοι καί Κληρικοί κάναμε τουλάχιστον τόν καθῆκον μας.

Κι ἄν ὁ ἀπολογισμός μας ὑστερεῖ, τότε ἀπό σήμερα πλέον ἄς ἀκολουθήσωμε τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού γράφει πρός τούς Φιλιππησίους: «Ξεχνῶ αὐτά πού εἶναι πίσω μου και ἀνήκουν στό παρελθόν καί κάνω ὅ,τι μπορῶ γιά νά φθάσω αὐτά πού βρίσκονται μπροστά σου» (γ 13).

Ὁ καινούργιος χρόνος, πού ἀνέτειλε εἶναι μιά νέα εὐκαρία, πού μᾶς δίδει ὁ Θεός. Εὐκαιρία διορθώσεώς μας καί ἐπανεντροχιασμοῦ μας στό δρόμο τῆς πίστεως, τῶν χριστιανικῶν Ἀρχῶν καί πεποιθήσεών μας. Στό δρόμο τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεώς μας, στόν δρόμο τῆς ἐντιμότητος καί τῆς ἀξιοπρεπείας.

Ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἀφυπνισθοῦμε πνευματικά ὅλοι μας. Νά κάνουμε μιά εἰλικρινῆ αὐτοκριτική. Νά ‘δοῦμε τά συντρίμμια, πού εἶναι συσσωρευμένα δίπλα μας καί γύρω μας. Νά καταλάβουμε τήν ἠθική καί πνευματική κρίση τοῦ καιροῦ μας καί νά ἀλλάξουμε τρόπο ζωῆς μέσα ἀπό τήν ὁδό τῆς ταπείνωσης και τῆς μετανοίας. Νά ἀγωνισθοῦμε γιά τήν θεραπεία καί τήν μεταμόρφωση τῶν ἀτομικῶν μας παθῶν ἀλλά καί τήν θεραπεία τῶν κοινωνικῶν κακῶν.

Ὡς Πνευματικός σας Πατέρας καί Ἐπίσκοπος σᾶς καλῶ σέ αὐτοκριτική, μέ σκοπό νά λάβωμε εἰλικρινεῖς ἀποφάσεις καλῆς ἀξιοποιήσεως τοῦ καινούγιου χρόνου, ὥστε μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ στό τέλος τοῦ χρόνου νά παρουσιάσει ἡ Ἑλλάδα μας καί τά Νησιά μας καλύτερη ὄψη ἀπό αὐτήν, πού ἔχουμε σήμερα.

Ὁ χρόνος κυλᾶ καί φεύγει ἀνεπιστρεπτί καί εἶναι κρίμα νά τόν χρησιμοποιοῦμε γιά τήν ἠθική μας καταστροφή.

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ χρονιά πού μόλις τελείωσε, ὑπῆρξε γιά τόν Ἐπίσκοπό σας ἕνας σταθμός.

Συμπληρώθηκε μιά εἰκοσαετία (1995-2015) ἀπό τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ μᾶς κατέστησε Ἐπίσκοπο καί Ποιμένα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ὅλα αὐτά τά χρόνια στηριχθήκαμε στήν πίστη στόν Θεό, στήν προσευχή καί τήν σκέπη Του, στίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας καί τῶν Ἁγίων μας καί ἀγωνισθήκαμε μέ μοναδικό σκοπό τήν κατά Θεόν προκοπήν ὅλων Σας, τήν διατήρηση τῆ τοπικῆς πολιστιμικῆς κληρονομιᾶς τῶν Νησιῶν μας. Τήν πρόοδο τῆς πνευματικῆς πορείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπολεώς μας.

Πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεός εὐλόγησε καί εὐλογεῖ καί αὐξάνει τό ἔργο μας, πληθύνοντας συνάμα καί τίς εὐκαιρίες τῆς σωτηρίας γιά τό καθένα ἀπό ἐμᾶς.

Χάριτες λοιπόν ὀφείλονται στόν Πανοικτίρμονα Θεό γιά ὅ,τι ἔγινε. Κι ἄν ἔγινε κάτι σημαντικό δέν εἶναι δικό μας, ἀλλά πρός δόξαν τοῦ Ἁγίου ὀνόματός Του.

Ἀτενίζοντας σήμερα πρός τήν αἰωνιότητα ἐγκαινιάζουμε ἕνα ἀκόμη ἔτος Ἐκκλησιαστικῆς καί Ποιμαντικῆς διακονίας καί ἡ ταπεινότητά μας ὑπόσχεται, ὅτι μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ θά συνεχίσει νά ἀναλώνει τίς πνευματικές καί σωματικές της δυνάμεις στήν ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ τοῦ Κυρίου μας.

Παρακαλῶ μόνον νά ἔχω τίς προσευχές σας, τήν ἀφοσίωσή σας, τήν ὑπακοή σας καί τήν πρόθυμη συμπαράστασή σας στό ποιμαντικό, ἱεραποστολικό, φιλανθρωπικό καί πολιτιστικό ἔργο τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Εὔχομαι ὁ Ἐνανθρωπήσας Κύριός μας νά σᾶς χαρίζει ὑγεία σώματος καί ψυχῆς, φωτισμό γιά σωστή ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου, γιά μιά καλύτερη ζωή μέ εὐσέβεια καί φόβο Θεοῦ.

Καλή, εὐλογημένη καί καρποφόρα ἡ καινούργια χρονιά.

Μέ  πατρική  ἀγάπη Χριστοῦ

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας

Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31