3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗι ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 1821

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι 103η ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ ἱστορία μᾶς διδάσκει πώς ὅταν οἱ λαοί εἶναι ἑνωμένοι τίποτε δέν μπορεῖ νά τούς ἀντισταθεῖ. Μᾶς διδάσκει ἀκόμη ὅτι ὁ Πανάγαθος Θεός εὐλογεῖ τούς ἀγῶνες γιά τό δίκαιο καί τήν ἐλευθερία, μέ ἀποτέλεσμα αὐτοί ἀργά ἤ γρήγορα νά βρίσκουν ἐπιτυχῆ κατάληξη. Οἱ δύο αὐτές ἀρχές βρίσκουν πλήρη ἐφαρμογή στήν ἐπέτειο τῆς ἑνώσεως τῆς Σάμου μέ τήν Μητέρα Πατρίδα, τήν περιπόθητη γιά τούς Σαμίους, Ἑλλάδα, τήν ὁποία ἑορτάζουμε σήμερα.

Στά ὀγδόντα χρόνια πού πέρασαν ἀπό τήν ἐπιβολή τοῦ καθεστῶτος τῆς Ἡγεμονίας ὡς καί τήν ἕνωση τοῦ 1912, οἱ Σάμιοι δοκίμασαν πολλά δεινά, ὄντες κατά κανόνα διηρημένοι σέ πολιτικές φατρίες καί κόμματα. Κι ὅμως, ὅταν τό Νοέμβριο τοῦ 1912 ἀποφάσισαν νά ἑνωθοῦν κάτω ἀπό τήν ἐμπνευσμένη ἡγεσία τοῦ πολιτικοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Σάμου Θεμιστοκλῆ Σοφούλη, ὅταν ἄφησαν κατά μέρος τόν κομματικό φατριασμό ἐνώπιόν τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος, ἐπέτυχαν ὅ,τι ἀπό δεκαετίες προσπαθοῦσαν καί ἐπιδίωκαν. Εἶναι ἀπολύτως χαρακτηριστικό ὅτι ὁ βασικός πολιτικός ἀντίπαλός τοῦ Σοφούλη, ὁ Ἰωάννης Χατζηγιάννης, ἀμέσως μετά τό ξέσπασμα τῆς ἐπανάστασης ἔσπευσε νά δηλώσει ὅτι οἱ πολιτικές διαιρέσεις εἶχαν ξεχαστεῖ, μπροστά στό συμφέρον τῆς πατρίδος. Κι ἔτσι προχώρησαν οἱ Σάμιοι, ἀποφασισμένοι, ἀλλά καί κατά βάση ἑνωμένοι.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, μπορεῖ τό 1830 οἱ συμπατριῶτες μας νά ἔνιωσαν βαριά τή σκιά τῆς ἀδικίας λόγω τοῦ ἀποκλεισμοῦ τους ἀπό τό νεοσύστατο τότε ἑλληνικό κράτος, μπορεῖ τό 1834 νά αἰσθάνθηκαν ἀμείλικτη τήν ἐπιβολή τοῦ νόμου τοῦ ἰσχυροῦ μέ τήν ἐγκαθίδρυση τοῦ ἡγεμονικοῦ καθεστῶτος διά τῆς βίας τῶν ὅπλων, ὡστόσο τό 1912 βίωσαν τήν ἔλευση τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαίωση τῶν ὁραμάτων καί τῶν πόθων αἰώνων, μέσω τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ νησιοῦ καί τῆς ἑνώσεως μέ τό τότε Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος.

 

Ἀγαπητοί μου,

Τά σχετικά ἱστορικά γεγονότα εἶναι σέ ὅλους μας γνωστά, ὅμως ἀξίζει κάθε χρόνο νά ἀντλοῦμε ἠθικά διδάγματα ἀπό τήν ὑπερέχουσα ἐκείνη στιγμή, καί νά προσπαθοῦμε νά τά χρησιμοποιήσουμε στήν ἀτομική, οἰκογενειακή καί συλλογική μας κοινωνική ζωή. Τήν ἑνότητα μπροστά στούς ἐθνικούς κινδύνους καί τήν καρτερία πού φέρνει ἡ ἀκλόνητη πίστη στόν Θεό μᾶς διδάσκει σήμερα ἡ ἱστορική συγκυρία. Καί τά διδάγματα αὐτά θά πρέπει νά τά κατανοήσουμε καί νά τά ἀξιοποιήσουμε, καθώς ἀποτελοῦν ἀπάντηση στίς ἀγωνίες πού διακατέχουν τήν κοινωνία μας, ἡ ὁποία, ὅπως εἶναι γνωστό, μαστίζεται ἀπό κρίση πολυεπίπεδη καί σφοδρή.

Πέρα ἀπό τούς πανηγυρισμούς καί τίς ἐπαναλήψεις τῶν ἑορταστικῶν τελετουργικῶν, εὐχῆς ἔργον θά ἦταν ἄν ἡ σημερινή ἐπέτειος μποροῦσε νά ἐμπνεύσει ὅλους μας, ἄρχοντες καί ἀρχομένους, Τήν πίστη στό Θεό, τήν ἀπαντοχή πού αὐτή δίνει, ἀλλά καί τό μήνυμα τῆς ἀρραγοῦς ἑνότητας πού χρειάζεται ἡ ἀνθρώπινη κοινωνία, ἰδίως σέ κρίσιμες περιόδους. Μέ αὐτά τά δύο ὁπλισμένοι, θά μπορέσουμε νά ἀπαντήσουμε στίς προκλήσεις τῶν καιρῶν, καί νά ἐξασφαλίσουμε γιά μᾶς καί, κυρίως, γιά τά παιδιά μας ἕνα μέλλον πιό φωτεινό, πιό αἰσιόδοξο, περισσότερο ἐλπιδοφόρο.

Ἡ ἕνωση τῆς Σάμου μέ τήν Ἑλλάδα σηματοδοτεῖ τήν ἀρχή τοῦ ἐλεύθερου βίου γιά τό νησί μας. Ἀπό τό 1912 μέχρι σήμερα, ἡ Σάμος ἀποτελεῖ κομμάτι ἀναπόσπαστό της Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, τμῆμα τῶν ἀνατολικῶν συνόρων της πατρίδος μας. Γι’ αὐτό καί ἡ νεώτερη ἱστορία της, κυρίως δέ τό φρόνημα, ἡ πίστη στό Θεό καί ἡ ἑνότητα τῶν πρωταγωνιστῶν τῶν γεγονότων τῆς ἑνώσεως πρέπει σήμερα νά παραδειγματίσουν ὅλους τους συμπατριῶτες μας. Κι ἔχουμε ἀνάγκη στίς μέρες μας ἀπό πρότυπα, ἀπό παραδείγματα ἡρωισμοῦ, ἀποφασιστικότητας, ἑνότητας καί πατριωτισμοῦ.

Μαζί μέ τίς προσευχές μας γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν πρωταγωνιστῶν καί τῶν συντελεστῶν τῶν γεγονότων ἐκείνων, ἅς εὐχηθοῦμε ὅλοι νά ἀποκτήσουμε τήν τόλμη ἀλλά καί τή σύνεσή τους. Τό ἔχει ἀνάγκη τό νησί μας, ἡ κοινωνία μας, ἡ Ἑλλάδα ὁλόκληρη.

Χρόνια Πολλά
Μετ’ εὐχῶν καί πατρικῆς ἀγάπης

Ὁ Ἐπίσκοπός σας
+ Ο Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30