3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2015

     Ἀγαπητά μου παιδιά,
   Ἡ πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν τῆς Μ. Σαρακοστῆς εἶναι ἀφιερωμένη στήν νίκη καί τόν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, πού κερδήθηκε μέ τήν ἀναστήλωση τῶν ἁγίων εἰκόνων. Μαζί μέ τό γεγονός αὐτό, ἡ Ἐκκλησία θυμᾶται ὅλους τούς ἀγῶνες πού ἔγιναν ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες μας, γιά νά διαφυλαχθεῖ ἡ ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοση. Γι' αὐτό προβάλει μπροστά μας μιά ὁλόκληρη φάλαγγα ἀπό ἀγωνιστάς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Πάλαιψαν κι ἀγωνίσθηκαν μέχρι θανάτου μέ τήν πίστη καί γιά τήν πίστη.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ. ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2015

EGKIKLIOS THEOFANEIA 2015

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Σήμερα ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πανηγυρίζει τήν φανέρωση καί τῶν τριῶν Προσώπων τῆς Παναγίας Τριάδος: τοῦ Υἱοῦ βαπτιζομένου, τοῦ Παναγίου Πνεύματος καταβαίνοντος ὡσεί περιστερά ἐπί τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Πατρός βοῶντος ἐκ τῶν οὐρανῶν «οὗτος ἐστίν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα» (Ματθ. γ 17).
Σκοπός τῆς ἑορτῆς ἀφ' ἑνός μέν εἶναι ἡ ἀνάμνησις τοῦ βαπτίσματος τοῦ Χριστοῦ εἰς τόν Ἰορδάνην καί ἀφ' ἑτέρου ὁ ἁγιασμός τῶν ὑδάτων πρός μετάληψιν τοῦ ἁγιασθέντος ὕδατος καί ραντισμόν μέ αὐτό «διά τήν κάθαρσιν ψυχῶν καί σωμάτων» κατά τήν εὐχήν τοῦ Μ. Ἁγιασμοῦ.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

agios vasileios2014

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

«Δόξα τῶ Θεῶ πάντων ἕνεκεν», ἄς ἀναφωνήσουμε κι' ἐμεῖς μαζί μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο.Ἕνας χρόνος ἔφυγε, ἀφοῦ μᾶς πέρασε μέσα ἀπό δυσκολοδιάβατους δρόμους καί μᾶς ὁδήγησε πολλές φορές, σέ ἀδιέξοδα. Χαρές καί λύπες ἦταν σέ ἐναλλαγή. Ἀγωνία καί ἀγώνας σέ περιπλοκή.

Ἕνας νέος χρόνος τώρα ἀνατέλλει! Τόν ἀναμένουμε ἐνα-γώνια. Ὁ στίβος προβάλλει μπροστά μας. Καλούμαστε ν' ἀγωνιστοῦμε σέ ἀγῶνες πνευματικούς, μέ κινήσεις ἐνδοσκοπικές, μέ κινήσεις μετανοίας καί συμμετοχῆς στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι 102ᾳ ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

simaia-kai-thireos-tis-igemonias-samou

Γιά μιά ἀκόμη χρονιά ὅλοι μας, κλῆρος καί λαός, καλούμαστε νά γιορτάσουμε τήν ἕνωση τῆς Σάμου μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα, πού πανηγυρικά πραγματοποιήθηκε καί διατρανώθηκε στίς 11 Νοεμβρίου τοῦ 1912. Καλούμαστε νά θυμηθοῦμε τά ἱστορικά γεγονότα, τούς πρωταγωνιστές τους, τόν πολιτικό ἀρχηγό τῆς ἐπαναστάσεως Θεμιστοκλῆ Σοφούλη, τούς πρωταγωνιστές τοῦ κινήματος καί ἄμεσους συνεργάτες του, τούς πολεμιστές τῆς σαμιακῆς ἐλευθερίας καί τόν Μητροπολίτη Σάμου καί Ἰκαρίας Κωνσταντῖνο, οἱ ὁποῖοι μέ ἀγαστή σύμπνοια καί ὁμόνοια ὁδήγησαν τό νησί μας στόν ἐλεύθερο πολιτικό βίο, ὡς μέρος ἀναπόσπαστο της ἑλληνικῆς ἐπικράτειας.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

STAVROS2014Ἀγαπητά μου παιδιά,
     Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ συνοψίζει ὁλόκληρη τήν ἱστορία τῆς λυτρώσεως τοῦ ἀνθρώπου καί εἶναι μία συνεχής ὑπόμνηση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τό πλάσμα Του. Πάνω στό Σταυρό ἔχυσε τό αἷμα Του ὁ Μεγάλος Ἀπεσταλμένος, γιά νά συμφιλιώσει τόν ἀποστάτη ἄνθρωπο μέ τόν Δημιουργό του. Ἀπό τότε ἔγινε τοῦτος ὁ αἱματωμένος Σταυρός τό κλειδί πού ἀνοίγει τήν πόρτα τῆς θεϊκῆς συγνώμης, γιά ὅσους θέλουν νά τήν περάσουν. Ὅσο μεγάλα καί ἄν εἶναι τά λάθη, τά παραπτώματα, οἱ ἁμαρτίες μας, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τά ξεπερνᾶ. Ὅπως τήν μεγάλη στιγμή τοῦ Πάθους  Του ὁ Χριστός συγχώρεσε τούς σταυρωτές Του, ἔτσι στό πέρασμα τῶν αἰώνων συγχωρεῖ ὅσους Τόν πληγώνουν καί Τόν σταυρώνουν μέ τά ἔργα τους, ὅσους Τόν ἀρνοῦνται, ὅσους Τόν προδίδουν, ὅσους Τόν πολεμοῦν. «Οἰκτίρμων καί ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καί πολυέλεος», λέει ὁ ψαλμός. Ἀρκεῖ νά μετανιώσει κανείς, μέ ἐξομολόγηση, γιά τό κακό πού ἔκανε καί νά ἐπαναλάβει μέ ταπείνωση τό «ἥμαρτον» τοῦ Ἀσώτου, τό «ἱλάσθητί μοι» τοῦ Τελώνη, τό «μνήσθητί μου» τοῦ Ληστῆ, γιά νά ἀνοίξει ὁ Θεός τήν πατρική ἀγκαλιά Του καί νά τόν δεχθεῖ.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31