3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Σήμερα, 25η Μαρτίου, σύσσωμος ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνισμός, ἀπ’ ἄκρου ἕως ἄκρου, πανηγυρίζει τίς δύο μεγάλες ἐπετείους τῆς Ἱστορίας του:

Α) Τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, ὡς ἀπαρχή τῆς λυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, πού κομίζει ὁ ἐρχομός τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

καί Β) τήν  ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ὡς τήν ἀπαρχή τῆς λυτρώσεως τοῦ Ἔθνους μας ἀπό τήν σκλαβιά τῆς Τουρκοκρατίας.

Σήμερα λοιπόν, ἀκολουθώντας μία ἰδιαίτερη τυπική διάταξη ψάλλουμε τήν Β΄Στάση τῶν Χαιρετισμῶν, μαζί μέ τόν μεθέορτο ἑσπερινό τῆς Ἑορτῆς, ἀντί τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου. Ἀκούσαμε νά γίνεται λόγος γιά τήν ἔκπληξη, πού ἔνιωσαν οἱ Ποιμένες, οἱ Μάγοι καί ὅσοι ἀξιώθηκαν νά ἀναγνωρίσουν στό θεῖο βρέφος Αὐτόν τόν Θεάνθρωπο Κύριο, Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας.

Ὁ Θεός μέ τήν ἐνανθρώπησή Του ξεκινᾶ δυναμικά τήν ἀναδημιουργία τοῦ κόσμου θέτοντας ὡς κέντρο του τόν νέο Ἀδάμ, τόν Χριστό. Ὁ Χριστός ἐνσαρκώνει τήν πραγματική ἐλευθερία, καθώς νικᾶ καί αὐτόν τόν θάνατο ἀκόμη, γιατί εἶναι καί προσφέρεται ὡς ἡ ὄντως Ζωή.

Γίνεται ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ὁ Εὐ-αγγελισμός τῶν ἀνθρώπων. Τό χαρούμενο δηλαδή ἄγγελμα γιά τόν ἄνθρωπο, πού ἀγωνίζεται νά ἀποτινάξει τή σκλαβιά τῆς ἁμαρτίας καί ἡ μεγάλη του ἐλπίδα μαζί. Μιά  ἐλπίδα, που ἀνανεώνεται εἰς τό διηνεκές, ἀφοῦ ταυτίζεται μέ τόν Χριστόν.

Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἔρχεται δυναμικά μέσα ἀπό τή σημερινή ἑορτή γιά νά καταργήσει τήν δύναμη τῆς ἁμαρτίας καί τήν ἰσχύ τοῦ θανάτου καί νά ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο στήν ἐλευθερία καί τή σωτηρία του.

Ὁ ἄνθρωπος πλέον, μέσα ἀπό τόν πνευματικό του ἀγῶνα ζεῖ τήν ἐλευθερία τοῦ Χριστοῦ, μπορεῖ νά ἀποτινάξει κάθε ζυγό ἀπό τον τράχηλό του, βρίσκει τό σθένος νά ἀγωνισθεῖ γιά τήν ἀνεξαρτησία του ἀπό τήν ὁποιαδήποτε σκλαβιά.

Αὐτή ἦταν καί ἡ κεντρική ἰδέα τοῦ μεγάλου πνευματικοῦ Φιλοκαλικοῦ κινήματος τῶν Κολλυβάδων Πατέρων τόν 18ο αἰῶνα, πού πέρασαν καί ἀπό τά Νησιά μας καί ἵδρυσαν Ἱερές Μονές ἀφιερωμένες στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

genesi xristougenna2014

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Τά Χριστούγεννα εἶναι τό μεγαλύτερο γεγονός τῆς Παγκόσμιας Ἱστορίας. Ἡ θεόπνευστη ρήση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» ἀποτελεῖ τόν μεγαλύτερο σταθμό στήν πορεία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. «Ὁ Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄Τιμ. γ 16), «ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη» (Δοξαστικόν Θεοτοκίον Ἑσπερινοῦ Κυριακῆς πλ.δ΄). Ὁ Θεός ἦλθε γιά τόν ἄνθρωπο. Ἦλθε γιά νά τόν ὁδηγήσει στήν λύτρωση καί τήν πραγματική σωτηρία. Ἦλθε ἀπό ἄπειρη ἀγάπη γιά νά δώσει πληρότητα καί νά τόν χειραγωγήσει στήν ἀληθινή εὐτυχία.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Ἀγαπητά μου παιδιά,
     Ἡ νέα σχολική χρόνια ἄρχισε. Ἡ σκυτάλη εἶναι στά χεριά σας. Τό ἔναυσμα δόθηκε, μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, κατά τόν Ἁγιασμό. Ὁ ἀγώνας ἀρχίζει. Στόχοι σᾶς πρέπει νά εἶναι ὁ ἐμπλουτισμός τοῦ νοῦ μέ γνώσεις, ἀλλά καί ἡ καλλιέργεια τοῦ ψυχικοῦ σας κόσμου. Ἡ συγκρότηση τῆς προσωπικότητάς σας ἀπαιτεῖ καί τά δύο. Ριχτεῖτε εὐδιάθετα στόν ἀγώνα τῆς μάθησης. Ἐπεκτείνετε καί μόνοι σας τό πεδίο τῆς μόρφωσης. Τά ἐμπόδια πού θά παρουσιασθοῦν νά τά ὑπερπηδᾶτε καί μέ αἰσιοδοξία νά πορεύεσθε μπροστά. Ἐχθρός σ’ αὐτόν τόν ἀγώνα εἶναι ἡ ὀκνηρία, ἡ ἀπελπισία, ἡ ἀδιαφορία. Τά ἀντίδοτα, εἶναι  ἡ ἐργατικότητα, ἡ ἀναζήτηση καί ἡ ἐλπίδα. Ἐπικαλεσθεῖτε πρώτιστα τή θεϊκή φώτιση καί ἡ ἐπιτυχία εἶναι βέβαιη.
     Ἀλλά καί ἡ ἐσωτερική καλλιέργεια στό γεώργιο τῆς ψυχῆς σᾶς χρειάζεται ἰδιαίτερη φροντίδα. Ἀπαιτεῖται ἐπαγρύπνηση καί διάθεση, γιά σκληρές μάχες, οἱ ὁποῖες εἶναι ἐλπιδοφόρες καί νικηφόρες, ἐάν διεξάγονται κάτω ἀπό τό λάβαρο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός εἶναι ἀήττητος καί προσφέρει νίκες στούς ἀγωνιστές. Μήν Τόν ἀγνοεῖτε. Τοποθετῆστε Τόν στό κέντρο τῆς ζωῆς σας καί τῶν δραστηριοτήτων σας. Ἀναμφίβολα  θά εἶσθε κερδισμένοι. Καί αὐτό θεωρῶ, ὅτι σᾶς ἐνδιαφέρει. Ἡ Ἐκκλησία μας σᾶς συνδέει μέ Ἐκεῖνον. Προσεγγίστε τήν τοπική μας Ἐκκλησία μέ ἐμπιστοσύνη. Συνεργαστεῖτε ἐπικοδομητικά, ἐθελοντικά. Τό μέλλον προδιαγράφεται εὐοίωνο. Μέ ἀκρογωνιαῖο λίθο τόν Ἰησοῦ Χριστό τό οἰκοδόμημα τῆς ζωῆς σᾶς εἶναι ἀσφαλές καί ἐπιτυχές.
     Εὔχομαι μιά εὐλογημένη, καρποφόρα καί νικηφόρα σχολική χρονιά. Ὁ Δωρεοδότης Κύριος νά εὐλογεῖ τόν ἀγώνα σας καί νά δίνει δύναμη στούς σεβαστούς δασκάλους καί στούς προσφιλεῖς γονεῖς σας.

Μέ πατρική ἀγάπη
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Χριστούγεννα! («Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου». «Ὁ Ἀδάμ καινουργεῖται, ἡ Εὒα τῆς πρώτης λύπης ἐλευθεροῦται». «Ἡ γῆ σύν τοῖς ἀνθρώποις εὐφραίνεται»).
Ὁ ἂνθρωπος μετά την πτώση τῶν πρωτοπλάστων στον Παράδεισο, ὑφίσταται τις μακροχρόνιες και ὀδυνηρές συνέπειες αὐτῆς τῆς ἀνταρσίας ἐναντίον τοῦ Δημιουργοῦ του. Ἐκδιώκεται ἀπό τον «Κῆπο τῆς Ἐδέμ». Ὁ στενός δεσμός μέ τόν Θεό διακόπτεται. Τα δημιουργήματα, πού ἦταν στήν διάθεσή του μέ σχέσεις ἁρμονικές, τώρα διασαλεύονται. «Οἲδαμεν γάρ ὃτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καί συνωδίνει καί πονεῖ».

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Εἶναι γεγονός, ὅτι τόν τελευταῖο καιρό οἱ Χιλιαστές, οἱ αὐτοαποκαλούμενοι «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἀποθρασύνθηκαν στά Νησιά μας καί περιοδεύουν στίς πόλεις καί τά χωριά μας κηρύσσοντας διεστραμμένη τήν Ἁγία Γραφή καί διδάσκοντας τίς αἱρετικές τους πλάνες, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες τίς υἱοθέτησαν ἀπό τίς μεγαλύτερες καί καταδικασμένες ἀπό τήν Ἐκκλησία αἱρέσεις, ὅπως ὁ Ἀρειανισμός, οἱ Πνευματομάχοι, οἱ Εἰκονομάχοι καί ἄλλοι.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31