3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • Ἐγκύκλιον Μήνυμα Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κ.κ. Εὐσεβίου ἐπί τῇ ἀνατολῇ τοῦ νέου ἔτους 2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Σεβαστοί Πατέρες καί ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἡ μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων, πού σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει εἶναι γιά ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς αἰτία μεγάλης χαρᾶς καί πανηγύρεως.

Στόν Ἰορδάνη ἔχουμε τήν πρώτη φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως ψάλλουμε καί σέ πολλούς ὕμνους τῆς ἑορτῆς.

 

Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός βαπτίζεται, ὁ Θεός Πατέρας μέ φωνή προσμαρτυρεῖ τό ὁμοούσιον τοῦ Υἱοῦ καί ἐπιβεβαιώνει τήν ἀγάπη Του πρός τόν Υἱό, ἐνῶ καί τό Ἅγιο Πνεῦμα παρίσταται «ἐν εἴδει περιστερᾶς».

Ἡ παρουσία τοῦ Τρίτου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, δηλαδή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ τή μορφή περιστεριοῦ εἶναι μόνο συμβολική. Ἐπειδή στήν ἐποχή τοῦ Νῶε τό περιστέρι ἐπέστρεψε στήν Κιβωτό κρατώντας ἕνα κλαδάκι ἐλιᾶς στό ράμφος του φανερώνοντας τό τέλος τοῦ κατακλυσμοῦ, καί ἔκτοτε ἔγινε τό σύμβολο τῆς εἰρήνης, ἔτσι καί τώρα. Ἡ συμβολική παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φανερώνει τό τέλος τοῦ κατακλυσμοῦ τῆς ἁμαρτίας, τῆς κυριαρχίας δηλαδή τῆς ἁμαρτίας πάνω στόν ἄνθρωπο. Διότι τό βάπτισμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν Ἰορδάνη ἀπό τόν Ἰωάννη ἀποτελεῖ τήν ἀρχή τοῦ ἐπί γῆς ἔργου Του γιά τή σωτηρία μας, τήν ἀπελευθέρωσή μας δηλαδή ἀπό τήν σκλαβιά τῆς ἁμαρτίας καί τό κράτος τοῦ διαβόλου.

Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου ἔγινε μέ σκοπό τή σωτηρίας μας. Ὅπως τονίζεται στόν 16οστίχο τοῦ 3ου κεφαλαίου τοῦ Ἰωάννου, ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν κόσμο.

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἐνανθρώπησε γιά μᾶς δώσει πρότυπο ζωῆς.

Τοῦτο σημαίνει, πώς ὀφείλουμε νά σκεπτόμαστε σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας: «Πῶς θά ὁμιλοῦσε ἤ πῶς θά ἐνεργοῦσε ὁ Χριστός σέ κάθε περίσταση;»

Κατ' οὐσίαν δηλαδή ἡ Ἐκκλησία μας σύμφωνα μέ τή θεολογική της διδασκαλία ἀπευθύνει στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς μία πρόσκληση καί μᾶς λέει: «Ἀφοῦ ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά τήν ἀνάγκη τῆς σωτηρίας μας, ἀπό ἀγάπη καί μόνον, ἔτσι κι ἐμεῖς μέ τή σειρά μας νά μιμηθοῦμε τόν Χριστό. Νά κινηθοῦμε ἀπό ἀγάπη καί μέ αἰσθήματα φιλανθρωπίας πρός τόν συνάνθρωπο, πού εἶναι ἐμπερίστατος, εἴτε λόγῳ ἀσθενείας, εἴτε λόγῳ οἰκονομικῆς ἀνεπάρκειας, εἴτε λόγῳ ὁποιασδήποτε ἄλλης ἀνάγκης καί ἔμπρακτα νά ἀποδείξουμε, πώς ἀποτελοῦμε ἐνεργά μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, διακονώντας μέ ἀγάπη τόν ἐλάχιστο ἀδελφό μας καί στό πρόσωπό του, τόν ἴδιο τόν Χριστό»

Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία ἀκολουθώντας τήν ἁγιαστική αὐτή προτροπή καί πάλιν ἐφέτος πρωτοπορεῖ!

Παρά τίς οἰκονομικές δυσκολίες, τολμήσαμε καί λειτουργοῦμε στούς φιλόξενους χώρους τῆς «Βασιλειάδας» στό Βαθύ (δίπλα στό ΙΚΑ) τό Παντοπωλεῖον Ἀγάπης. Πρόκειται γιά μιά ἐπιπλέον φιλανθρωπική καί κοινωνικῆ δράση, πού σκοπό ἔχει τήν δωρεάν παροχή εἰδῶν διατροφῆς καί πρώτης ἀνάγκης, ὡς ἐλάχιστη ἔνδειξη συμπαράστασης στούς ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφούς μας καί στίς οἰκογένειες, πού ἀντιμετωπίζουν προβλήματα καί δυσκολίες.

Γιά τόν λόγο αὐτό σήμερα θά περιαχθῇ ἕνας δίσκος γιά νά στηρίξουμε τή λειτουργία τοῦ Παντοπωλείου Ἀγάπης καί νά συμπαρασταθοῦμε ἐνεργά στόν ἐμπερίστατο ἀδελφό μας.

Ἐπαναλαμβάνω πάλιν καί πολλάκις, ὅτι κάθε προσφορά σας, γίνεται στήν οὐσία προσφορά στόν ἐπιφανέντα Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό μας, διότι ἔτσι ἑρμηνεύει τήν προσφορά ὁ ἴδιος ὁ Χριστός λέγοντας «ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε, 40).

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Θέλω νά πιστεύω, πώς θά ἀνταποκριθῇτε μέ θέρμη καρδιᾶς καί κατά τήν δύναμή σας.

Εὔχομαι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, πού ἐβαπτίσθη εἰς τόν Ἰορδάνη ὑπό τοῦ Ἰωάννου καί ἁγίασε τήν ζωή μας, νά εὐλογεῖ ὅλους σας καί νά δίδει στόν καθένα κατά τήν καρδίαν του.

Χρόνια πολλά κι εὐλογημένα.

Μετ' εὐχῶν, εὐχαριστιῶν καί πατρικῆς

ἐν Χριστῷ ἐπιφανέντι ἀγάπης

+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30