3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

genesi xristougenna2014

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Τά Χριστούγεννα εἶναι τό μεγαλύτερο γεγονός τῆς Παγκόσμιας Ἱστορίας. Ἡ θεόπνευστη ρήση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» ἀποτελεῖ τόν μεγαλύτερο σταθμό στήν πορεία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. «Ὁ Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄Τιμ. γ 16), «ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη» (Δοξαστικόν Θεοτοκίον Ἑσπερινοῦ Κυριακῆς πλ.δ΄). Ὁ Θεός ἦλθε γιά τόν ἄνθρωπο. Ἦλθε γιά νά τόν ὁδηγήσει στήν λύτρωση καί τήν πραγματική σωτηρία. Ἦλθε ἀπό ἄπειρη ἀγάπη γιά νά δώσει πληρότητα καί νά τόν χειραγωγήσει στήν ἀληθινή εὐτυχία.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Ἀγαπητά μου παιδιά,
     Ἡ νέα σχολική χρόνια ἄρχισε. Ἡ σκυτάλη εἶναι στά χεριά σας. Τό ἔναυσμα δόθηκε, μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, κατά τόν Ἁγιασμό. Ὁ ἀγώνας ἀρχίζει. Στόχοι σᾶς πρέπει νά εἶναι ὁ ἐμπλουτισμός τοῦ νοῦ μέ γνώσεις, ἀλλά καί ἡ καλλιέργεια τοῦ ψυχικοῦ σας κόσμου. Ἡ συγκρότηση τῆς προσωπικότητάς σας ἀπαιτεῖ καί τά δύο. Ριχτεῖτε εὐδιάθετα στόν ἀγώνα τῆς μάθησης. Ἐπεκτείνετε καί μόνοι σας τό πεδίο τῆς μόρφωσης. Τά ἐμπόδια πού θά παρουσιασθοῦν νά τά ὑπερπηδᾶτε καί μέ αἰσιοδοξία νά πορεύεσθε μπροστά. Ἐχθρός σ’ αὐτόν τόν ἀγώνα εἶναι ἡ ὀκνηρία, ἡ ἀπελπισία, ἡ ἀδιαφορία. Τά ἀντίδοτα, εἶναι  ἡ ἐργατικότητα, ἡ ἀναζήτηση καί ἡ ἐλπίδα. Ἐπικαλεσθεῖτε πρώτιστα τή θεϊκή φώτιση καί ἡ ἐπιτυχία εἶναι βέβαιη.
     Ἀλλά καί ἡ ἐσωτερική καλλιέργεια στό γεώργιο τῆς ψυχῆς σᾶς χρειάζεται ἰδιαίτερη φροντίδα. Ἀπαιτεῖται ἐπαγρύπνηση καί διάθεση, γιά σκληρές μάχες, οἱ ὁποῖες εἶναι ἐλπιδοφόρες καί νικηφόρες, ἐάν διεξάγονται κάτω ἀπό τό λάβαρο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός εἶναι ἀήττητος καί προσφέρει νίκες στούς ἀγωνιστές. Μήν Τόν ἀγνοεῖτε. Τοποθετῆστε Τόν στό κέντρο τῆς ζωῆς σας καί τῶν δραστηριοτήτων σας. Ἀναμφίβολα  θά εἶσθε κερδισμένοι. Καί αὐτό θεωρῶ, ὅτι σᾶς ἐνδιαφέρει. Ἡ Ἐκκλησία μας σᾶς συνδέει μέ Ἐκεῖνον. Προσεγγίστε τήν τοπική μας Ἐκκλησία μέ ἐμπιστοσύνη. Συνεργαστεῖτε ἐπικοδομητικά, ἐθελοντικά. Τό μέλλον προδιαγράφεται εὐοίωνο. Μέ ἀκρογωνιαῖο λίθο τόν Ἰησοῦ Χριστό τό οἰκοδόμημα τῆς ζωῆς σᾶς εἶναι ἀσφαλές καί ἐπιτυχές.
     Εὔχομαι μιά εὐλογημένη, καρποφόρα καί νικηφόρα σχολική χρονιά. Ὁ Δωρεοδότης Κύριος νά εὐλογεῖ τόν ἀγώνα σας καί νά δίνει δύναμη στούς σεβαστούς δασκάλους καί στούς προσφιλεῖς γονεῖς σας.

Μέ πατρική ἀγάπη
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Χριστούγεννα! («Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου». «Ὁ Ἀδάμ καινουργεῖται, ἡ Εὒα τῆς πρώτης λύπης ἐλευθεροῦται». «Ἡ γῆ σύν τοῖς ἀνθρώποις εὐφραίνεται»).
Ὁ ἂνθρωπος μετά την πτώση τῶν πρωτοπλάστων στον Παράδεισο, ὑφίσταται τις μακροχρόνιες και ὀδυνηρές συνέπειες αὐτῆς τῆς ἀνταρσίας ἐναντίον τοῦ Δημιουργοῦ του. Ἐκδιώκεται ἀπό τον «Κῆπο τῆς Ἐδέμ». Ὁ στενός δεσμός μέ τόν Θεό διακόπτεται. Τα δημιουργήματα, πού ἦταν στήν διάθεσή του μέ σχέσεις ἁρμονικές, τώρα διασαλεύονται. «Οἲδαμεν γάρ ὃτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καί συνωδίνει καί πονεῖ».

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Εἶναι γεγονός, ὅτι τόν τελευταῖο καιρό οἱ Χιλιαστές, οἱ αὐτοαποκαλούμενοι «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἀποθρασύνθηκαν στά Νησιά μας καί περιοδεύουν στίς πόλεις καί τά χωριά μας κηρύσσοντας διεστραμμένη τήν Ἁγία Γραφή καί διδάσκοντας τίς αἱρετικές τους πλάνες, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες τίς υἱοθέτησαν ἀπό τίς μεγαλύτερες καί καταδικασμένες ἀπό τήν Ἐκκλησία αἱρέσεις, ὅπως ὁ Ἀρειανισμός, οἱ Πνευματομάχοι, οἱ Εἰκονομάχοι καί ἄλλοι.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ.

Ἀγαπητοί μου,
Εὑρισκόμεθα σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποίαν, ἡ ραγδαία πρόοδος τῆς ἐπιστήμης καί οἱ ἐφαρμογές της τεχνολογίας ἄλλαξαν τίς συνήθειες καί τίς νοοτροπίες μας, ἄλλαξαν τήν ἴδια μας τήν ζωή. Διαπιστώνουμε καθημερινά τίς ἐπιδράσεις, πού ὑφιστάμεθα ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως καί ἀπό τή συστηματική διαβολή τῶν προτύπων, τήν μεθοδική ἰσοπέδωση τῶν πάντων, τήν ἐπιχειρούμενη σταδιακή ἀποχριστιανοποίησή μας καί τήν προβολή κυρίως εὐρωπαϊκῶν μοντέλων ζωῆς. Τίποτε δέν μοιάζει μέ τό χθές.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30