3 islands

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Πρός
Τόν Ἀξιότιμον
κ.κ. Μιλτιάδην Βαρβιτσιώτην
Ὑπουργόν Ναυτιλίας καί Αἰγαίου
Ἀκτή Βασιλειάδη -ΤΚ 185 10 (Fax: 213 1371561- 562 - 563)
Εἰς Πειραιᾶ

Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ,
   Κατά τίς πρόσφατες ἐντός τοῦ θέρους ποιμαντορικές μας ἐπισκέψεις ἀνά τήν Ἐπαρχίαν τῆς ἀκριτικῆς μας Μητροπόλεως Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν διαπιστώσαμε σχετικῶς μέ τήν δρομολόγησιν τοῦ πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» στήν ἀκτοπλοϊκή σύνδεση τῶν Νησιῶν μας μέ τόν Πειραιᾶ καί σᾶς μεταφέρουμε διά τῆς παρούσης, ἀφ’ ἑνός μέν τήν ἀνακούφισιν τῶν Νησιωτῶν μας γιά τήν ἀναβάθμισιν τῆς ἀκτοπλοϊκῆς συγκοινωνίας διά τοῦ συγκεκριμένου πλοίου, ἀφ’ ἑτέρου δέ τήν ἀγωνία τους, ἡ ὁποία πολλάκις ἐγένετο παράκλησις πρός τό πρόσωπόν μας, διά νά μεσολαβήσωμε μέ σκοπόν τήν μόνιμην παραμονήν τοῦ πλοίου στά ἀκριτικά μας Νησιά.
   Ἔχοντες δέ ὑπ’ ὄψιν καί τό αἴτημα τῆς HELLENIC SEAWAYS διά τήν παράτασιν τῶν δρομολογίων πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» στήν ἀκτοπλοϊκήν σύνδεσιν τῶν Νησιῶν μας μέ τόν Πειραιᾶ καί ἐπειδή πρόκειται γιά πλοῖο ἀξιόπλοο καί ἀσφαλές γιά τίς θάλασσες τοῦ Βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου, συνεπές στίς ὧρες ἀναχωρήσεων καί ἀφίξεων καί κυρίως εὔδρομο καί ταχύτατο, ὥστε νά ἐλαχιστοποιεῖται σημαντικά ὁ χρόνος, πού ἀπαιτεῖται γιά τό ταξίδι ἀπό καί πρός τόν Πειραιᾶ, ἐπ’ ὠφελείᾳ καί ἀγαθῷ τῶν κατοίκων, ἀλλά καί τῶν ἐπισκεπτῶν τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν, διά τοῦτο θερμῶς παρακαλοῦμεν, ὅπως ἐγκρίνετε τήν παράτασιν τῶν δρομολογίων τοῦ πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» ἀπό καί πρός τόν Πειραιᾶ μέχρι καί τόν λιμένα Βαθέος Σάμου, μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου κατά τήν αἴτησιν τῆς Ἐταιρείας καί γιατί ὄχι μέχρι τέλους τοῦ ἔτους καί πάντοτε μέ τήν προοπτική τῆς μόνιμης παραμονῆς τοῦ πλοίου στίς ἀκτοπλοϊκές γραμμές τῶν Ἀκριτικῶν μας Νησιῶν.
   Ἐλπίζοντες, ὅτι θά λάβετε σοβαρά ὑπ’ ὄψιν Σας τήν, ἕνεκα τῆς εὐθύνης μας, ὡς πνευματικοῦ Πατρός τῶν Ἀκριτῶν μας Σαμίων, Ἰκαρίων καί Φουρνιωτῶν, ἀποστελλομένην ἔκκλησίν μας, εὐελπιστοῦμεν ὅτι θά τείνετε εὐήκοον οὖς εἰς τήν ἀγωνιώδη ἀρχιερατικήν παράκλησιν γιά τήν πρός τόν παρόν ἐπέκτασιν τῶν δρομολογίων τοῦ πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» καί ἐν τῷ μέλλοντι τήν μόνιμονν παραμονήν του στήν ἀκτοπλοϊκήν γραμμήν τῶν Νησιῶν μας γιά τό καλό τῶν Ἀκριτῶν μας, διαβεβαιοῦντες ἐν ταὐτῷ γιά τήν ἀπό μέρους μας ἐκτενῆ δέησιν πρός τόν Κύριον ὑπέρ τῆς ἀδιαπτώτου ὑγιείας καί εὐλογίας τοῦ ἔργου Σας.


Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης Χριστοῦ
Ὁ Μητροπολίτης

†  Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΜΟΝ ΕΣΩΣΕΝ ΤΗ 6Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1824

XS

Με Εθνική υπερηφάνεια και θρησκευτική ευλάβεια εορτάσθηκε η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και η ημέρα της 188ης επετείου της Ναυμαχίας της Μυκάλης.
Επίκεντρο το Πυθαγόρειο και ο Ιερός Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον οποίο έχει σκαλισθεί με επιγραμματικό τρόπο που συνοψίζει το κύριο μήνυμα της Ιστορικής συγκυρίας «Χριστός Σάμον έσωσεν τη 6η Αυγούστου 1824».
Πανηγυρικός εσπερινός, Λιτάνευσις Ιεράς εικόνος, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Δοξολογία, Επιμνημόσυνη Δέηση, Εόρτια εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως σε συνεργασία με τον Δήμο Σάμου με χορούς και παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΣ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΣΑΜΙΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ

 top agioi 2014

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν, μέ ἰδιαίτερη χαρά καί εὐχαρίστηση, ἀνακοινώνει στούς φιλευσεβεῖς χριστιανούς, ὅτι τό Σάββατο 2 Αὐγούστου καί τήν Κυριακήν 3 Αυγούστου θά ἑορτάσωμεν τούς Σαμίους Ἁγίους μας, ἐπιτελοῦντες χρέος ἱερόν καί ἀποδίδοντες τήν ὀφειλομένην τιμήν καί εὐγνωμοσύνην πρός τούς ἁγίους Λέοντα, Ἑρμογένην καί Ἡράκλειον Ἐπισκόπους Σάμου, τόν ἅγιον Γεώργιον τόν Νεομάρτυρα, τόν ὅσιον Παῦλον τόν Λατρινόν, καί τούς ἁγίους μάρτυρας στρατιωτικούς Γρηγόριον, Λέοντα καί Θεόδωρον.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ (13-20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014)

IcarianRevolution1912

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης ἐπισκέφθηκε τήν Ἰκαρία ἀπό 13 ἕως καί 20Ἰουλίου 2014.

Κατά τήν ὀκταήμερη παραμονή του στήν Ἰκαρία:

● Ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος στόν Ἅγιο Κήρυκο Ἰκαρίας, ὅπου ἐνημερώθηκε γιά τήν ἀκριβῆ τήρησιν τοῦ προγράμματος λατρευτικῆς ἐξυπηρέτησης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί εἶχε συνεργασία γιά θέματα ἀφορῶντα στήν ἀνακαίνιση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς (14/7)

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

AΡΧΙΣΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

deyteri periodos camps 2014

Η δεύτερη κατασκηνωτική περίοδος φιλοξενεί 80 αγόρια Δημοτικού Σχολείου.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ετέλεσε τον Αγιασμό ενάρξεως της περιόδου και μίλησε στα παιδιά μας. Απόλαυσε τους ύμνους και τα συνθήματα τους.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30