3 islands

Ποιμαντική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου στούς Φούρνους καί τήν Ἰκαρία τήν Δ΄ ἑβδομάδα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2017

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης ἐπισκέφθηκε τούς Φούρνους τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 19η Μαρτίου 2017 καί χοροστάτησε στόν Δ΄ Κατανυκτικό Ἑσπερινό, στόν  Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Φούρνων, στή διάρκεια τοῦ ὁποίου ἀνέγνωσε τούς χαιρετισμούς εἰς τόν Τίμιον καί Ζωοποιόν Σταυρόν.

Ἀκολούθως ὁμίλησε σχετικῶς μέ τό μυστήριον τοῦ Σταυροῦ στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί πατρικῶς συμβούλεψε τούς ἐκκλησιασθέντες γιά τήν ἀπό μέρους τους δέουσα φροντίδα, ὥστε νά συμμετέχουν στή μυστηριακή ζωήν τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τήν βίωση τῆς ἱερότητος τῶν ἡμερῶν αὐτῶν καί ἰδίως τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Στή συνέχεια βράβευσε τούς ἀριστεύσαντες Μαθητές καί Μαθήτριες Γυμνασίου καί Λυκείου Φούρνων καί διένειμε σέ ὅλους τούς Μαθητές καί Μαθήτριες, ὡς πασχάλια εὐλογία, τό τεῦχος τῆ θείας Λειτουργίας σέ νεοελληνική ἀπόδοση (ἐκδόσεων Ἀποστολικῆς Διακονίας) μέ σκοπό τήν πληρέστερη κατανόηση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ διένειμε σέ ὅλους ἕνα μικρό προσευχητάριο καί ἐν συνεχείᾳ συναντήθηκε μέ τούς νέους Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους, στούς ὁποίους ἔδωσε τούς διορισμούς τους καί εὐχήθηκε δύναμη καί ἐνίσχυση στό ἱερό τους ἔργο.

Τήν Δευτέρα 20ή Μαρτίου 2017 τό πρωΐ μετέβη στήν Ἰκαρία.

Ἐπισκέφθηκε ἀρχικῶς τό Γυμνάσιο Λύκειο Ἁγίου Κηρύκου, ὁμίλησε καταλλήλως στούς Μαθητές καί τίς Μαθήτριες, βράβευσε τούς ἀριστεύσαντες καί διένειμε πρός ὅλους ὡς πασχάλια εὐλογία, ἀπό ἕνα ἀντίτυπο Καινῆς Διαθήκης,  μέ τήν εὐχή νά ἀποτελεῖ πάντοτε τήν πνευματική πυξίδα τῆς ζωῆς τους. Ἐπίσης προσέφερε καί ἱερές Εἰκόνες τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορος γιά νά ἀναρτηθοῦν στίς ἀνακαινισμένες αἴθουσες διδασκαλίας.

Ἀκολούθως ὁμίλησε στή συγκληθεῖσα Γενική Ἱερατική Σύναξη Ἐφημερίων τῶν τριῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Ἰκαρίας, ἐπί διαφόρων πνευματικῶν θεμάτων ἁπτομένων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ἐν συνεχείᾳ ἀφοῦ εὐχαρίστησε τούς Ἱερεῖς μας γιά τήν μετ’ αἰσθήματος ποιμαντικῆς εὐθύνης καί καλοῦ προγραμματισμοῦ καλή καί φιλότιμη συνεργασία τους πρός κάλυψιν τῶν συνεχῶς αὐξανομένων Ἐφημεριακῶν κενῶν, ἐπεσήμανε πρός ὅλους τήν ἰδιαίτερη προσοχή τους στά θέματα διοικήσεως τῶν Ἐνοριῶν τους, ἀλλά καί στήν ἐπιτέλεσιν τῶν ἱερατικῶν τους καθηκόντων.

 Εἶναι γνωστόν, ὅτι  λόγῳ τῆς ἐλλείψεως Ἱερέων - Ἐφημερίων, οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν ἐξυπηρετοῦν κατ’ ἀνάθεσιν, πλέον τῆς μιᾶς, Ἐνορίες. Συνέστησε δέ πρός ἅπαντας τήν, εἰ δυνατόν, τέλεσιν καί διπλῶν Ἀκολουθιῶν, ὄχι μόνον γιά τήν ὑπόλοιπη Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀλλά κυρίως κατά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα. Τοῦτο ὀφείλουμε νά πράττωμε, ὅπως τόνισε, μέ σκοπό τήν ὀρθή καί ἀπρόσκοπτη ἐπιτέλεση τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας καί γιά τήν τελεία ἐξυπηρέτηση τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν μας.

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέας 20ῆς Μαρτίου 2017 χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου στόν Ἱ. Ν. Ταξιάρχου Μιχαήλ Ξυλοσύρτου, ὅπου καί ὡμίλησε γιά τήν ἀναγκαιότητα τῆς Προσευχῆς καί τῆς Νηστείας ἰδιαιτέρως, κατά τήν κατανυκτική περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στήν Ἰκαρία ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος στόν Ἅγιο Κήρυκο Ἰκαρίας, ὅπου ἐπέβλεψε τά συνεχιζόμενα ἔργα ἀνακαινισμοῦ τῶν κελλίων καί τοῦ αὐλείου χώρου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐνῶ εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει μέ τίς Ἀρχές τῆς Νήσου γιά θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὡς καί μέλη Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί ἁπλούς Χριστιανούς πρός ἐπίλυσιν διαφόρων θεμάτων. 

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30