3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 90 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Αγαπητά μου παιδιά,

Η επέτειος των ενενήντα χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 οπωσδήποτε δεν είναι αφορμή για πανηγυρισμούς, αλλά για περίσκεψη, προσευχή και προβληματισμό. Και τούτο επειδή τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 1922 συνέβη μια πραγματική καταστροφή, καθώς μεγάλα, δραστήρια και παραγωγικά κομμάτια του Γένους μας εκδιώχθηκαν από τις προαιώνιες κοιτίδες του, Εκκλησίες με παλαιοχριστιανικές ρίζες, ως και τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ξεθεμελιώθηκαν, και πολλές χιλιάδες πιστών Ελλήνων Ορθοδόξων χριστιανών οδηγήθηκαν στον μαρτυρικό θάνατο, στον εξευτελισμό, στην ταπείνωση και στον εκπατρισμό.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

Εγκύκλιος Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κ.κ. Εὐσεβίου εἰς τήν Θεομητορικήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (15 Αὐγούστου 2012).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά.

Ὁ μήνας Αὔγουστος εἶναι ὁ κατ' ἐξοχήν Θεομητορικός μήνας. Ὀρθῶς ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς τό Θεομητορικόν Πάσχα, τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, ἀφοῦ τό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας τοποθετεῖται στό κέντρο τῆς λατρευτικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί τῆς καρδιᾶς κάθε Χριστιανοῦ.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Τίς ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει ἐνώπιόν μας μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση τό ἱερώτατο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καθώς σήμερα ἑορτάζουμε τήν Κοίμησή της καί τήν μετ' αὐτήν μετάστασή της στούς Οὐρανούς, ἡ ἐναλλάξ τέλεση τῶν δύο παρακλητικῶν κανόνων αὐτές τίς ἡμέρες ὑπενθυμίζουν σέ ὅλους μας, πώς ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ μεγάλη σύμμαχος τῆς ζωῆς μας, ἡ ὑπέρμαχος στρατηγός στούς εἰρηνικούς πολέμους, πού διεξάγουμε στή ζωή μας, ἐναντίον τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας, ὄχι μόνο γιά νά ζήσουμε, ἀλλά τελευταία καί γιά νά ἐπιβιώσουμε. Ἡ Παναγία μας ἀποτελεῖ γιά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς κάθε ἐποχῆς τήν καταφυγή, τήν προστασία καί τήν ἀμετάθετη ἐλπίδα του.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

Εγκύκλιος Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Αγαπητά μου παιδιά

Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, από τις 6 Αυγούστου του 1824, απέκτησε ένα ξεχωριστό περιεχόμενο για μας, τους Σαμίους. Πέρα από την σημερινή μεγάλη δεσποτική εορτή, που κοσμεί την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, έγινε και ορόσημο του ανεξάρτητου εθνικού μας βίου, καθώς την ημέρα εκείνη οι προγονοί καταναυμάχησαν τον οθωμανικό στόλο, χαρίζοντας στο νησί μας την ελευθερία.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου ἐπί τῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα (15 Ἀπριλίου 2012)

Ἀγαπητά μου Παιδιά,

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας ἀποτελεῖ τό θεμέλιο τῆς πίστεώς μας.

Ὁ Ἀναστάς Κύριός μας συνέτριψε τά δεσμά τοῦ ᾍδου, ἐπάτησε τόν θάνατο, κατήργησε τόν διάβολοκ ἀφήρεσε τήν δύναμιν τῆς ἁμαρτίας καί μᾶς ἀνέστησε πνευματικῶς.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30