3 islands

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΜΠΡΑΚΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΜΟΝ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Πρόγραμμα

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015
Ὥρα 07.10΄: Ἄφιξις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου καί τῆς συνοδείας Του εἰς τό Ἀεροδρόμιον «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» μέ πρωϊνήν πτῆσιν τῆς Aegean Airlines
Ὥρα 07.30΄: Ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μεγάλης Παναγίας – Πρωϊνό
Ὥρα 09.00΄: Ἐπίσκεψις εἰς τό Δημοτικό Σχολεῖον Παγώνδου
Ὥρα 10.30΄: Ἐπίσκεψις εἰς τό Γυμνάσιον Πυθαγορείου
Ὥρα 11.30΄: Ἐπίσκεψις εἰς τό Στρατιωτικόν Φυλάκιον Ψιλῆς Ἄμμου
Ὥρα 12.30΄: Ἐπίσκεψις εἰς τό Κέντρον Ὑποδοχῆς Μεταναστῶν - Προσφύγων Σάμου
Ὥρα 13.30΄: Ἐπίσκεψις εἰς τήν πόλιν τῆς Σάμου (Λιμήν Βαθέος)
Ὥρα 14.30΄: Γεῦμα εἰς τήν Ἱ.Μ.Ζωοδόχου Πηγῆς
Ὥρα 18.30΄: Συνάντησις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου μετά τῶν Ἐφημερίων καί τῶν Ἐθελοντῶν τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας
Ὥρα 20.30΄: Δεῖπνον εἰς τήν Λέσχην Ἀξιωματικῶν

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015
Ὥρα 08.30΄: Ἐπίσκεψις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον Σάμου
Ὥρα 11.30΄: Ἀναχώρησις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου καί τῆς συνοδείας Του διά Ἀθήνας, μέ πτῆσιν τῆς Astra Airlines

Εκτύπωση Email

ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ 2015

Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἡ σπουδαιότερη καί τελειότερη λατρευτική ἐκδήλωσή μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πρός τόν Ἕνα καί μόνο ἀληθινό Θεό μας.

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός στή διάρκεια τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, τέλεσε τήν πρώτη Θεία Λειτουργία πάνω στή γῆ καί τήν ἐπισφράγισε λέγοντας: «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν» (Λουκ. κβ 19). Ὑπέδειξε στούς Μαθητές καί κατ’ ἐπέκτασιν σέ ὅλους μας, ὡς μέλη τοῦ Σώματός Του, τόν μυστικό τρόπο γιά νά Τόν ἐνθυμούμαστε, μέσα ἀπό τήν θεία κοινωνία τοῦ Ἀχράντου Σώματός Του καί τοῦ Τιμίου Του Αἵματος.

Ἡ αἱματηρή θυσία τοῦ Χριστοῦ, πού τελέσθηκε ἅπαξ καί διά παντός ἐπί τοῦ Σταυροῦ, τελεῖται ἀναιμάκτως ἀπό τήν Ἐκκλησία μας σέ κάθε Θεία Λειτουργία, μέ μόνο σκοπό τήν συμμετοχή μας στό Ποτήριον τῆς Ζωῆς «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν τήν αἰώνιον».

Ὁ Χριστός δέν ζήτησε νά ἐνθυμούμαστε ἁπλά τήν θυσία του, ἀλλά τήν Θεανθρώπινη παρουσία Του, ὡς Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ. Τοῦτο σημαίνει, πώς δέν ἀρκεῖ ἁπλῶς νά ἐκκλησιαζόμαστε, ἀλλά ὀφείλουμε ἐνσυνείδητα νά μεταλαμβάνουμε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων, γιά νά ἑνωνόμαστε μέ τόν Χριστό, ἀλλά καί μεταξύ μας, νά ἐνισχυόμαστε στήν πάλη μέ τόν διάβολο καί νά προγευόμαστε τήν χαρά τῆς Βασιλείας Του, ὅπως προτυπώνεται μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας παρέλαβε ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους τήν παράδοση νά τελεῖ καθημερινῶς τήν θεία Λειτουργία, ὥστε οἱ πιστοί νά ἔχουν ζωή καί σωτηρία, ὅπως λέμε καί στήν ἁγία Ἀναφορά. Ἰδιαιτέρως δέ κατά τήν περίοδο τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων ἡ καθημερινή τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας δίδει σέ ὅλους μας τήν εὐκαιρία μιᾶς καλύτερης προετοιμασίας, ἀφοῦ παράλληλα μέ τόν πνευματικό ἀγῶνα τῆς νηστείας, ἔχουμε τήν δυνατότητα διά τῆς συχνῆς κοινωνίας τῶν ἀχράντων Μυστηρίων νά φιλοξενοῦμε συνεχῶς τόν Χριστό στίς καρδιές μας, ὅπως λέμε καί στίς εὐχές τῆς προετοιμασίας γιά τήν θεία Μετάληψη.

Γιά ὅλα αὐτά στήν ἀκριτική μας Ἱερά Μητρόπολι Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν θά τελεῖται καθημερινῶς ἀπό 15ης Νοεμβρίου ἕως καί 25ης Δεκεμβρίου 2015 ἡ θεία Λειτουργία, στούς Ἱερούς Ναούς

  • Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Νικολάου Βαθέος
  • Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἄνω Βαθέος
  • Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καρλοβασίων
  • Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κοντακαιΐκων
  • Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας
  • Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Φούρνων Κορσεῶν

καί στίς Ἱερές Μονές

  • Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου
  • Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού Καρλοβασίων
  • Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ Μαυρατζαίων
  • Ἱερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Κουμαραδαίων

Εκτύπωση Email

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ

ιερωνυμοςἩ Ἱερά Μητρόπολίς μας εὑρίσκεται εἰς τήν εὐχαριστη θέση νά ἀνακοινώσει στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς μας τήν Ἐπίσκεψιν εἰς τήν Σάμον Τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου τήν προσεχῆ Πέμπτην 19ην Νοεμβρίου 2015.

Ὁ Μακαριώτατος θά ἐπισκεφθεῖ τήν Σάμο στά πλαίσια τῆς μεγάλης κοινωνικῆς προσφορᾶς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας πρός τούς ἐμπερίστατους Ἀδελφούς μας λόγῳ τὴς οἰκονομικῆς κρίσης καί τούς διερχομένους πρόσφυγες–μετανᾶστες, οἱ ὁποῖοι τόν τελευταῖο καιρό καταφθάνουν κατά χιλιάδες στό ἀκριτικό μας Νησί καί δέχονται κι αὐτοί τήν ἔμπρακτη ἀγάπη καί τήν συμπαράσταση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.

Εκτύπωση Email

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΥΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΥ

sfragida

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Τό «Κέντρο Ἐκκλησιαστικῶν, Ἱστορικῶν καί Πολιτισμικῶν Μελετῶν» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας σέ συνεργασία μέ τόν «Δῆμο Σάμου» καί τήν «Ἀντιπεριφέρεια Βορείου Αἰγαίου», ἔχει τήν τιμή νά σᾶς προσκαλέσει εἰς τίς ἑόρτιες ἐπετειακές ἐκδηλώσεις μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως εἰκοσαετοῦς Ποιμαντορίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κ.κ. Εὐσεβίου, οἱ ὁποῖες θά πραγματοποιηθοῦν ὡς ἀκολούθως:

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 21Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 κ΄ ὥρα 18.00΄

Αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Σάμου εἰς τήν πόλιν τοῦ Βαθέος.

Μετά τούς χαιρετισμούς τῶν φορέων, θά ὁμιλήσουν σχετικῶς μέ τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο τοῦ τιμωμένου Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας: ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Λέλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Μεγάλης Παναγίας Σάμου, ὁ Ἐλλογιμώτατος Καθηγητής τοῦ Δ.Π.Θ. κ.κ. Μανόλης Βαρβούνης, οἱ Ἐλλογιμώτατοι Καθηγηταί κ.κ. Κωνσταντῖνος Σκᾶλκος, Γεώργιος Ἀγγελινάρας καί ἐκ μέρους τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὁ κ. Σώζων Λάμπρου, Μηχανικός Πληροφοριακῶν καί Ἐπικοινωνιακῶν συστημάτων.

Εἰς τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως τήν ὁποίαν θά παρουσιάσει ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. Σωτήριος Κοσμόπουλος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μ. Σάμου καί Ἰκαρίας, θά γίνει καί ἡ παρουσίαση τοῦ ἐπετειακοῦ Τόμου «ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΤΙΔΟΣΙΣ», ὁ ὁποῖος ἐξεδόθη μέ ἀφορμή τήν εἰκοσαέτηρο ποιμαντική Διακονία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου στά ἀκριτικά Νησιά τοῦ Ἀρχιπελάγους.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΥΣ ΙΩΒΗΛΑΙΟΥ

Ἐπίσης τήν Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 καί ὥρα 07.00΄-10.30΄ θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Σάμου, (μονοκλησιά) εἰς τήν ὁποίαν θά συλλειτουργήσουν μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ἅπαντες οἱ ὑπ’ αὐτοῦ χειροτονηθέντες Κληρικοί, ἐνῶ θά ψάλῃ ὁ χορός τῶν Ἱερέων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Αἰδ/του Πρωτ. Γεωργίου Ἀρχοντούλη, Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μ. Σάμου καί Ἰκαρίας

sdcc.

 

Εκτύπωση Email

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΥΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

sfragida

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Τό «Κέντρο Ἐκκλησιαστικῶν, Ἱστορικῶν καί Πολιτισμικῶν Μελετῶν» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας σέ συνεργασία μέ τόν «Δῆμο Σάμου» καί τήν «Ἀντιπεριφέρεια Βορείου Αἰγαίου», ἔχει τήν τιμή νά σᾶς προσκαλέσει εἰς τίς ἑόρτιες ἐπετειακές ἐκδηλώσεις μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως εἰκοσαετοῦς Ποιμαντορίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κ.κ. Εὐσεβίου, οἱ ὁποῖες θά πραγματοποιηθοῦν ὡς ἀκολούθως:

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΥΣ ΙΩΒΗΛΑΙΟΥ

Ἐπίσης τήν Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 καί ὥρα 07.00΄-10.30΄ θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Σάμου, (μονοκλησιά) εἰς τήν ὁποίαν θά συλλειτουργήσουν μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ἅπαντες οἱ ὑπ’ αὐτοῦ χειροτονηθέντες Κληρικοί, ἐνῶ θά ψάλῃ ὁ χορός τῶν Ἱερέων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Αἰδ/του Πρωτ. Γεωργίου Ἀρχοντούλη, Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μ. Σάμου καί Ἰκαρίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 κ΄ ὥρα 18.00΄

Αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δ/Δ Καρλοβασίων Σάμου εἰς τήν πόλιν τῶν Καρλοβασίων

Μετά τούς χαιρετισμούς τῶν φορέων, θά ὁμιλήσουν σχετικῶς μέ τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο τοῦ τιμωμένου Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας: ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Λέλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Μεγάλης Παναγίας Σάμου, ὁ Ἐλλογιμώτατος Καθηγητής τοῦ Δ.Π.Θ. κ.κ. Μανόλης Βαρβούνης, οἱ Ἐλλογιμώτατοι Καθηγηταί κ.κ. Κωνσταντῖνος Σκᾶλκος, Γεώργιος Ἀγγελινάρας καί ἐκ μέρους τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὁ κ. Σώζων Λάμπρου, Μηχανικός Πληροφοριακῶν καί Ἐπικοινωνιακῶν συστημάτων.

Εἰς τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως τήν ὁποίαν θά παρουσιάσει ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. Σωτήριος Κοσμόπουλος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μ. Σάμου καί Ἰκαρίας, θά γίνει καί ἡ παρουσίαση τοῦ ἐπετειακοῦ Τόμου «ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΤΙΔΟΣΙΣ», ὁ ὁποῖος ἐξεδόθη μέ ἀφορμή τήν εἰκοσαέτηρο ποιμαντική Διακονία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου στά ἀκριτικά Νησιά τοῦ Ἀρχιπελάγους.

sdcc

Εκτύπωση Email

Περισσότερα Άρθρα...

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30