3 islands

Ποιμαντική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου στήν Ἰκαρία τήν Γ΄ ἑβδομάδα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης ἐπισκέφθηκε τήν Ἰκαρία στή διάρκεια τῆς τρίτης ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 31ης Μαρτίου 2016 χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου στόν Ἱ.Ν.Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Παναγίας Ἁγίου Κηρύκου, ὅπου καί ὡμίλησε γιά τήν ἀναγκαιότητα τῆς συμμετοχῆς μας στήν λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας ἰδιαιτέρως κατά τήν κατανυκτική περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Τό πρωΐ τῆς Παρασκευῆς 1ης Ἀπριλίου 2016 τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιαμένων Δώρων στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ ὁμωνύμου χωρίου τῆς περιφερείας Ἁγίου Κηρύκου, ὅπου ἐκκλησιάσθηκε καί τό Δημοτικό Σχολεῖο. Ὁ Σεβασμιώτατος ἔλαβε ἀφορμή ἀπό τόν λόγο τοῦ ΚυρίουἌφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»(Ματθ. ιθ 14) καί ἐπαίνεσε τόν Διευθυντή  καί τούς Δασκάλους γιά τήν πρωτοβουλία τους αὐτή, ἐνῶ ἀναφερόμενος στήν ἰδιαίτερη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πρός τά μικρά παιδιά, συνέστησε σέ αὐτά νά Τοῦ ὁμιλοῦν στήν προσευχή τους καί νά ζητοῦν τήν Χάρη Του μέ ἁπλότητα καί ἀγάπη, γιά νά προοδεύουν πάντοτε στό Σχολεῖο, ἀλλά στή ζωή ὅταν μεγαλώσουν.

Ἀκολούθως συνεκάλεσε Ἱερατικήν Σύναξιν Ἐφημερίων τῆς Ἀρχιερατικῆς περιφερείας Ἁγίου Κηρύκου καί κατόπιν γιά τούς Ἐφημερίους τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Εὐδήλου καί Ῥαχῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τούς Ἱερεῖς μας γιά τήν μετ’ αἰσθήματος ποιμαντικῆς εὐθύνης καί καλοῦ προγραμματισμοῦ καλή καί φιλότιμον συνεργασίαν τους πρός κάλυψιν τῶν συνεχῶς αὐξανομένων Ἐφημεριακῶν κενῶν, ἐπεσήμανε πρός ὅλους τήν ἰδιαίτερη προσοχή τους στά θέματα διοικήσεως τῶν Ἐνοριῶν τους, ἀλλά καί στήν ἐπιτέλεσιν τῶν ἱερατικῶν τους καθηκόντων.

 Εἶναι γνωστόν, ὅτι  λόγῳ τῆς ἐλλείψεως Ἱερέων - Ἐφημερίων, οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν ἐξυπηρετοῦν κατ’ ἀνάθεσιν, πλέον τῆς μιᾶς, Ἐνορίες. Συνέστησε δέ πρός ἅπαντας τήν, εἰ δυνατόν, τέλεσιν καί διπλῶν Ἀκολουθιῶν, ὄχι μόνον γιά τήν ὑπόλοιπη Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀλλά κυρίως κατά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα. Τοῦτο ὀφείλουμε νά πράττωμε, ὅπως τόνισε, μέ σκοπό τήν ὀρθή καί ἀπρόσκοπτη ἐπιτέλεση τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας καί γιά τήν τελεία ἐξυπηρέτηση τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν μας.

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 1ης Ἀπριλίου τέλεσε τήν Γ΄Στάση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου πρῶτα στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Εὐδήλου στίς 18.30΄ καί ἀκολούθως στίς 20.00΄στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀκαμάτρας (Παναγία Λέφαινα), ὅπου ὡμίλησε γιά τήν μεσιτεία της Ὑπεραγίας Θεοτόκου γιά ὅλους μας καί γιά  τήν ἐξ αὐτῆς σπουδαιότητα καί ἀναγκαιότητα τῆς προσευχῆς μας πρός τήν Παναγία.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στήν Ἰκαρία ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος στόν Ἅγιο Κήρυκο Ἰκαρίας, ὅπου ἐπέβλεψε τά συνεχιζόμενα ἔργα ἀνακαινισμοῦ τῶν κελλίων καί τοῦ αὐλείου χώρου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐνῶ εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει μέ τίς Ἀρχές τῆς Νήσου γιά θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὡς καί μέλη Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί ἁπλούς Χριστιανούς πρός ἐπίλυσιν διαφόρων θεμάτων. 

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31