3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗιΕΟΡΤΗι ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Καμμία ἄλλη προσωπικότητα, κανένα ἅγιο ἤ μάρτυρα, κανένα Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, ἤ ἀθλητή τῆς πίστεως δέν περιβάλλουν μέ τόσο σεβασμό οἱ χριστιανοί, ὅσο τήν Ὑπεράγια Θεοτόκο. Αὐτή, μετά τόν Θεό, εἶναι ἡ περισσότερο σεβάσμια μορφή γιά τόν χριστιανικό κόσμο. Οἱ Θεομητορικές ἑορτές πλουτίζουν τή λειτουργική μας ζωή ἐνῶ οἱ ὡραιότεροι ὕμνοι εἶναι ἀφιερωμένοι ἀπό τούς Ἐκκλησιαστικούς ὑμνογράφους στήν Παναγία.

Ἡ λειτουργική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας τό πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ Αὐγούστου ἔχει ξεχωριστή θέση στήν Ὀρθόδοξη πνευματικότητα. Οἱ Παρακλητικοί κανόνες στήν Παναγία μητέρα τοῦ Κυρίου μας, μέ τόν ἔντονο ποιητικό λυρισμό καί τά ἀνεπανάληπτα βιώματα συνθέτουν τήν πνευματική ἀτμόσφαιρα πού προετοιμάζει τούς πιστούς γιά τή θύμηση τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου.

Οἱ πιό ἐκφραστικές ζωγραφικές συνθέσεις παρουσιάζουν τήν Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν νά δέεται γιά τή σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας. Ἀλλά καί οἱ πιό βαθυστόχαστες ὁμιλίες τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἀναφέρονται στό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου πού κυοφόρησε τό Λόγο τοῦ Θεοῦ.

Γενικά ὁλόκληρη ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα ὅταν ἀναφέρεται στήν Παναγία δέν κάνει τίποτα ἄλλο παρά νά φανερώνει καί ἑρμηνεύει τό μυστήριο τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Κύριου. Οἱ θεολογικοί λόγοι καί ὕμνοι στήν Κύρια Θεοτόκο σέ τελευταία ἀνάλυση εἶναι δοξολογία στό λόγο τοῦ Θεοῦ, πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά τήν σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας. Καί ὅταν εἰκονίζεται ἡ Παναγία, ἡ ἐπίσκεψη καί ἡ ἐλπίδα τοῦ κόσμου, πάντοτε κρατᾶ, μέ τή μητρική στοργή της, τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀναφορά στήν Παρθένο Μαρία ὑπενθυμίζει τή χαρά τῆς λύτρωσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Χριστό, γιατί Ἐκείνη πιστά ὑπηρέτησε τό μυστήριο τῆς σωτηρίας μας.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Αγαπητά μου παιδιά

Κάθε φορά που εορτάζουμε την διπλή πανήγυρη της 6ης Αυγούστου, την Μεταμόρφωση δηλαδή του Σωτήρος Χριστού και μαζί την απαλλαγή του νησιού μας από την απειλή της καταστροφής του οθωμανικού στόλου, στις 6 Αυγούστου του 1824, το ίδιο ερώτημα δημιουργείται μέσα μας: Άραγε πώς να βίωναν εκείνοι οι ηρωικοί πρόγονοί μας τα κοσμοϊστορικά γεγονότα που έζησαν και στα οποία πρωταγωνίστησαν; Ποια επίδραση είχε στην ψυχή τους το άγχος της επαπειλούμενης καταστροφής και η αγωνία για τις συνέπειές της τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους; Με ποιο σθένος κατάφεραν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς μια από τις ισχυρότερες πολεμικές μηχανές του τότε κόσμου, προασπίζοντας την τιμή, την υπόληψη, την ελευθερία τους και την ανεξαρτησία της μικρής πατρίδας τους;

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου γιά τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τήν ἀφιερωμένην εἰς τάς ἱερατικάς Κλίσεις

Ἀγαπητά μου παιδιά ,

Τήν Τρίτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἐκκλησία ὑψώνει στό μέσον τῶν Ἱερῶν Ναῶν τόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, ὥστε προσκυνώντας Τόν μέ εὐλάβεια, νά λάβουμε χάρη καί δύναμη πρός τελείωση τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος τῆς νηστείας.

Ὁ Τίμιος Σταυρός νοηματοδοτεῖ τήν ζωή κάθε ἑνός χριστιανοῦ. Ἀποκαλύπτει τήν θυσιαστική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Συγχρόνως μᾶς ὑποδεικνύει πῶς ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά φθάσει στήν σωτηρία μόνο μέσα ἀπό τήν ταπείνωση καί τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη.

Ἡ Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, ἐδῶ καί πολλά χρόνια, ἔχει ἀφιερωθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία μας στίς ἱερατικές κλίσεις. Παρουσιάζει ἐνώπιον μας ἡ Ἐκκλησία τήν ὀρθόδοξη ἱερωσύνη μέ ὅλες τίς διαστάσεις της διότι ὁ Σταυρός καί ἡ Ἱερωσύνη ἔχουν στενή σχέση.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου διά τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας 20ήν Μαρτίου 2016

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Πρῶτος μεγάλος σταθμός στό ταξίδι μας στό πέλαγος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἡ σημερινή Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, κατά τήν ὁποία ἑορτάζουμετήν ἀναστύλωση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, τή νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ λέξη Ὀρθοδοξία συντίθεται ἀπό τίς λέξεις ὀρθή καί δόξα.

Δόξα σημαίνει ἀφ’ἑνός μέν τήν γνώμη, πού ἔχουμε γιά κάποιο θέμα καί ἀφ’ ἑτέρου σημαίνει τήν δοξολογία. Ὀρθοδοξία λοιπόν σημαίνει σωστή, ὀρθή, ἀληθινή πίστη καί ταυτόχρονα πραγματική δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ἡ σύνδεση πίστεως καί δοξολογίας φανερώνει ὅτι ἡ ἀληθινή πίστη ὁδηγεῖ στήν ἀληθινή δοξολογία τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ πιό ἀληθινή, ἡ πιό σωστή ἔκφραση τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας. Εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ὅπως ἀκριβῶς βγῆκε ἀπό τά χέρια τοῦ Θεοῦ καί ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι.

Ἡ Ὀρθοδοξία ὀρθοτομεῖ τόν λόγο τῆς ἀληθείας.

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Πατέρων, πού μέ τή ζωή καί τό ἔργο τους τήν ἐτίμησαν, τήν ἐδόξασαν, τήν αὔξησαν, τήν ἑρμήνευσαν δημιουργώντας ἐπί τῇ βάσει τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τήν Ἱερά της Παράδοση. Αὐτή κατήρτισε καί διεφύλαξε ἀκέραιο τό Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας. Παρέλαβε καί παρέδωσε ἀνόθευτο τό ἀρχαῖο ἐκκλησιαστικό πολίτευμα, γιατί ὅ,τι κηρύττει ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι τῶν Ἀποστόλων τό κήρυγμα καί τῶν Πατέρων τά δόγματα, μέ τά ὁποῖα ἐπισφραγίσθηκε ἡ μία ὀρθόδοξη πίστη μας.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ἐπί τῇ ἀνατολῇ τοῦ νέου ἔτους 2016

ἈγαπητοίμουἈδελφοί,

Καθώς εἰσερχόμαστε στόν «νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου», χρέος ὅλων μας εἶναι, ἀφοῦ εὐχαριστήσωμε τόν Πανάγαθο Θεό καί Πατέρα μας γιά τίς εὐεργεσίες του, νά ἐξετάσωμε τά πεπραγμένα μας κατά τόν ἔτος πού ἤδη παρῆλθε. Νά κάνωμε δηλαδή ἕνα πνευματικό αὐτοέλεγχο, ἕνα ἀπολογισμό τῶν πράξεων ἤ τῶν παραλείψεων, ὥστε στή συνέχεια νά χαράξωμε τήν πνευματικη μας πορεία στούς δρόμους τῶν ἀρετῶν τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.

 Ἄς ἀναλογισθοῦμε, ἄν πιστεύσαμε στόν Θεό καί Πατέρα μας μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας, ἄν μέ εὐάρεστο τρόπο Τόν λατρεύσαμε ἀποδεικνύοντας ἔμπρακτα τήν ἐμπιστοσύνη μας στήν θεία Πρόνοιά Του. Ἄν ὡς Γονεῖς, Δάσκαλοι καί Κληρικοί κάναμε τουλάχιστον τόν καθῆκον μας.

Κι ἄν ὁ ἀπολογισμός μας ὑστερεῖ, τότε ἀπό σήμερα πλέον ἄς ἀκολουθήσωμε τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού γράφει πρός τούς Φιλιππησίους: «Ξεχνῶ αὐτά πού εἶναι πίσω μου και ἀνήκουν στό παρελθόν καί κάνω ὅ,τι μπορῶ γιά νά φθάσω αὐτά πού βρίσκονται μπροστά σου» (γ 13).

Ὁ καινούργιος χρόνος, πού ἀνέτειλε εἶναι μιά νέα εὐκαρία, πού μᾶς δίδει ὁ Θεός. Εὐκαιρία διορθώσεώς μας καί ἐπανεντροχιασμοῦ μας στό δρόμο τῆς πίστεως, τῶν χριστιανικῶν Ἀρχῶν καί πεποιθήσεών μας. Στό δρόμο τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεώς μας, στόν δρόμο τῆς ἐντιμότητος καί τῆς ἀξιοπρεπείας.

Ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἀφυπνισθοῦμε πνευματικά ὅλοι μας. Νά κάνουμε μιά εἰλικρινῆ αὐτοκριτική. Νά ‘δοῦμε τά συντρίμμια, πού εἶναι συσσωρευμένα δίπλα μας καί γύρω μας. Νά καταλάβουμε τήν ἠθική καί πνευματική κρίση τοῦ καιροῦ μας καί νά ἀλλάξουμε τρόπο ζωῆς μέσα ἀπό τήν ὁδό τῆς ταπείνωσης και τῆς μετανοίας. Νά ἀγωνισθοῦμε γιά τήν θεραπεία καί τήν μεταμόρφωση τῶν ἀτομικῶν μας παθῶν ἀλλά καί τήν θεραπεία τῶν κοινωνικῶν κακῶν.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31