3 islands

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΑΝΑΤΟΛΗι ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἤδη εἰσήλθαμε σύν Θεῷ «εἰς τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου». Τό 2017 ἀνέτειλε μόλις πρό ὀλίγου πλῆρες ἐλπίδων καί προσδοκιῶν.

Δυστυχῶς ὅμως, ὅλοι μας εὑρισκόμεθα ἐντός ἑνός τεταραγμένου κόσμου, πού ἔχασε τόν προσανατολισμό του καί ἀπειλεῖ τά θεμέλιά του. Γύρω μας, χῶρες εὑρίσκονται σέ ἀκαταστασία, σέ ἀναταραχή, σέ αἱματοκύλισμα. Ἀπώλεσαν τό πολύτιμο δῶρο τῆς εἰρήνης «τῆς πάντα νοῦν ὑπερεχούσης».

Στήν πατρίδα μας γευόμαστε τήν γενική κρίση, ὅπως τήν ἀναγνωρίζουμε στίς δομές τῆς ζωῆς μας,μέσα ἀπό τήν πλήρη ἄμβλυνση τοῦ ἠθικοῦ αἰσθητηρίου! Στή σύγχρονη κοινωνία μας κυριαρχοῦν ἀρρωστημένες ἀντιλήψεις, λανθασμένα «πιστεύω», παράλογες πεποιθήσεις, πού προάγουν τόν ἀτομοκεντρισμό, τόν ἐγωϊσμό καί ἐν γένει τό ὠμό συμφέρον.

Ὁ ἠθικός ἀποχρωματισμός τῆς κοινωνίας μας μέσα ἀπό τήν βάναυση μεταχείριση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν καταδεικνύει, πώς ἡ εἰρήνη, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀγάπη, ἡ ἀλήθεια, ἡ δημοκρατία, ἡ φιλία καί ἄλλες ἀξίες καί ἀρετές ἔχουν χάσει τό πραγματικό τους περιεχόμενο.

Αἰσθανόμενοι αὐτόν τόν παροξυσμό τοῦ ἀμοραλισμοῦ σέ μία ἐποχή παραλόγου, δυστυχῶς καταλήγουμε στό ἴδιο συμπέρασμα μέ τόν Ἀθηναῖο ρήτορα Ἰσοκράτη, πού τόν 4ο π.Χ. αἰῶνα σημείωνε μέ πόνο γιά τούς ἀρχαίους προγόνους μας: «Ἡ Δημοκρατία μας αὐτοκαταστρέφεται διότι καταχράσθηκε τό δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἰσότητας, διότι ἔμαθε τούς πολίτες νά θεωροῦν τήν αὐθάδεια ὡς δικαίωμα, τήν παρανομία ὡς ἐλευθερία, τήν ἀναίδεια τοῦ λόγου ὡς ἰσότητα και τήν ἀναρχία ὡς εὐδαιμονία.»

Μέσα σέ ὅλη αὐτή τήν κατάσταση πέρα ἀπό τό ἄγχος καί τήν ταλαιπωρία, πού σωρρεύονται στήν ψυχή μας, ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος ἑνός πνευματικοῦ μετασχηματισμοῦ μέ σταδιακή ἀπομάκρυνση ἀπό τήν ζωηφόρες πηγές τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παραδόσεώς μας.

Ἀγωνιοῦμε, γιατί ἰδίως ἐμεῖς, πού φυλάσσουμε Θερμοπύλες στά ἀκριτικά μας Νησιά, νοιώθουμε ἔντονα τίς ἐθνικές ταπεινώσεις καί τήν ἀδιαφορία τῶν «μεγάλων» μπροστά στό οἰκονομικό δράμα, τό προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα, τόν ἰσλαμισμό, πού μᾶς περισφίγγει ὅλο καί περισσότερο καί κυρίως τό ἐντονώτερο κλίμα τῆς ἐντάσεως μέ τόν γείτονά μας.

Ἡ ἀρχή τοῦ νέου χρόνου, πού ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ μᾶς ἔφερε εἶναι καλή ἀφετηρία γιά νέες προσπάθειες. Τώρα εἶναι καιρός νά ἀνανήψουμε καί νά ἀγκιστρωθοῦμε στόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ Ζωή καί ἡ Ἐλπίδα μας καί νά στρατευθοῦμε κάτω ἀπό τήν σημαία τῆς Ἐκκλησίας, καθώς παρατείνει τόν Χριστό στούς αἰῶνες. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ μόνος ὁδηγός, ἡ μόνη ἀλήθεια, ἡ ἀληθινή εἰρήνη.

Ἀγαπητοί μου,

Προσεύχομαι δεόμενος τοῦ Κυρίου μας μέ ὅλη τήν θέρμη τῆς καρδιά μου, γιά νά μᾶς προφυλάσσει κατά τόν νέο χρόνο ἀπό θλίψεις καί δοκιμασίες, ἀπό περιπέτειες καί θλιβερά γεγονότα, ἀπό ἔργα σκοτεινά καί ἁμαρτίες καί νά χαρίζει πλούσια τήν χάρη καί τήν εὐλογία Του στίς οἰκογένειές σας. Στήν Ἑλληνική Πατρίδα μας, τό «ὅμαιμον», τό «ὁμόγλωσσον» καί τό «ὁμόθρησκον», πού ἀποτελεῖ τό θεμέλιο καί τό κρηπίδωμα τῆς συνέχειας τῆς φυλῆς μας νά θεριέψει καί νά γιγαντώσει.

Στά πολυαγαπημένα μας Νησιά τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων, ὁμόνοια, συνοχή καί εἰρήνη ἐσωτερική καί ἐξωτερική, ἀρραγῆ καί ἀδιάσειστη.

Νά χαρίσει δέ σέ ὅλους σας τήν νέα χρονιά χαρούμενη μέ ἁγιότητα ζωῆς, εὐδοκίμηση καί εὐτυχία ἀληθινή.

Τό πανάγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ ἄς κατευθύνει τήν ζωή μας.
Καλή κι εὐλογημένη ἡ νέα χρονιά. Χρόνια Πολλά.

Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας
Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31