3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

kiriaki ton vaion2014

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,
«Σήμερον ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγεν». Ὅπως ψάλλουμε ἀπό χθές, μάς σύναξε ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐφέτος γιά νά ὑποδεχθοῦμε τό Νικητή τοῦ θανάτου, Χριστό, κρατώντας τά βαΐα τῶν φοινίκων μέ τά δαφνόφυλλα, ὡς τῆς νίκης σύμβολα, εἰσερχόμενοι στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2014

«Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις» (Τιτ. β΄ 11) (Φανερώθηκε η Χάρη του Θεού, η σωτηρία για όλους τους ανθρώπους.)
«Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις» (Τιτ. β΄ 11)
(Φανερώθηκε η Χάρη του Θεού, η σωτηρία για όλους τους ανθρώπους.)

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Τα λόγια αὐτά του Αποστόλου Παύλου, που ακούσαμε σήμερα στό ἀποστολικό ανάγνωσμα, ἀποτελοῦν ἀφορμή ἑνός χαρμόσυνου προβληματισμοῦ, καθώς η σημερινή μεγάλη εορτή των Αγίων Θεοφανείων μας θυμίζει την φανέρωση της Θείας Χάριτος σέ ὅλους μας, ὡς τήν ἀπαραίτητη ἐκείνη δύναμη γιά τήν ἐπίτευξη τῆς σωτηρίας μας.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Βρισκόμαστε στήν ἀρχή τοῦ νέου ἔτους. Αὐτή ἡ χρονική στιγμή εἶναι κατάλληλη νά φέρουμε στό νοῦ μας σκέψεις καί ἀλήθειες πού ἔχουν σχέση μέ τή σωτηρία μας. Κυρίαρχο τόν θέλει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος τόν χρόνο. Τόν ἔβαλε ρυθμιστή σέ κάθε ἐκδήλωση τῆς ζωῆς του. Ὑποδουλώθηκε σ' αὐτόν. Ἀντί νά εἶναι ὁ ἰδιος κύριος, ἔδωσε στό χρόνο κυριαρχικά δικαιώματα. Τόν ἀξιολογεῖ μονάχα σέ χρῆμα καί ἀποδοτικότητα. Δέν τόν ἱεραρχεῖ.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι 101η ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αγαπητά μου παιδιά,

Για μια ακόμη φορά σήμερα πανσαμιακά εορτάζουμε την ένωση της Σάμου με το ελεύθερο ελληνικό κράτος, το Νοέμβριο του 1912, ένα ιστορικό γεγονός που σήμανε την αρχή του ελεύθερου πολιτικού και εθνικού βίου του νησιού μας.

Για μια ακόμη φορά οι απανταχού γης Σάμιοι καλούμαστε να θυμηθούμε και να μνημονεύσουμε τους πρωταγωνιστές της ένωσης, τον Θεμιστοκλή Σοφούλη, τον Μητροπολίτη Σάμου Κωνσταντίνο Α΄ και τους συνεργάτες και συναγωνιστές τους, αλλά και όσους έχυσαν το αίμα τους για την απελευθέρωση του τόπου μας.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὅταν κάνουμε λόγο γιά τόν σταυρό τοῦ Κυρίου, δέν ἐννοοῦμε μόνο τό τιμιώτατο γιά τήν χριστιανοσύνη αὐτό σύμβολο, ἀλλά κυρίως τόν σταυρωθέντα Χριστό. Τόν ἀμνό τοῦ πατρός, πού σφαγιάσθηκε στό ξύλο τῆς ὀδύνης καί τῆς ἀτιμίας. Τό πάντιμο αἷμα πού χύθηκε σταγόνα σταγόνα, γιά νά ἀποπλύνει τόν βόρβορο τῆς ἀνθρώπινης ἁμαρτωλότητας. Καί ἔχει δίκιο ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος, γεμάτος βαθιά χαρά καί εὐγνωμοσύνη, νά διαλαλεῖ σέ ὅλους: «Τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὅς διά Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτόν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τήν συνείδησιν ἡμῶν ἀπό νεκρῶν ἔργων εἰς τό λατρεύειν Θεῷ ζώντι» ( Ἐβρ θ, 14)

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ