3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ Κ. Κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2017

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

«Ἐπεφάνη γάρ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις.»(Τιτ. β΄, 11). Ἡ μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων, πού σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει εἶναι γιά ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς αἰτία μεγάλης χαρᾶς καί πανηγύρεως, γιατί στόν ποταμό Ἰορδάνη ἔχουμε τήν πρώτη φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως ψάλλουμε καί στό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς.

Ὁ Πατέρας ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα συνιστοῦν τήν Τριαδική Θεότητά μας. Εἶναι Ἕνας Θεός, πού διακρίνεται σέ τρεῖς Ὑποστάσεις, σέ τρία Πρόσωπα. Τά τρία αὐτά Πρόσωπα ὑπάρχουν ὁμοουσίως, ἀδιαιρέτως, ἀσυγχύτως. Ἔχουν κοινή τήν φύση, τήν οὐσία, τήν ἐνέργεια καί τή δόξα. Ὁ Πατήρ γεννᾶ προαιωνίως τόν Υἱό καί ἐκπορεύει τό Πανάγιο Πνεῦμα.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΑΝΑΤΟΛΗι ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἤδη εἰσήλθαμε σύν Θεῷ «εἰς τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου». Τό 2017 ἀνέτειλε μόλις πρό ὀλίγου πλῆρες ἐλπίδων καί προσδοκιῶν.

Δυστυχῶς ὅμως, ὅλοι μας εὑρισκόμεθα ἐντός ἑνός τεταραγμένου κόσμου, πού ἔχασε τόν προσανατολισμό του καί ἀπειλεῖ τά θεμέλιά του. Γύρω μας, χῶρες εὑρίσκονται σέ ἀκαταστασία, σέ ἀναταραχή, σέ αἱματοκύλισμα. Ἀπώλεσαν τό πολύτιμο δῶρο τῆς εἰρήνης «τῆς πάντα νοῦν ὑπερεχούσης».

Στήν πατρίδα μας γευόμαστε τήν γενική κρίση, ὅπως τήν ἀναγνωρίζουμε στίς δομές τῆς ζωῆς μας,μέσα ἀπό τήν πλήρη ἄμβλυνση τοῦ ἠθικοῦ αἰσθητηρίου! Στή σύγχρονη κοινωνία μας κυριαρχοῦν ἀρρωστημένες ἀντιλήψεις, λανθασμένα «πιστεύω», παράλογες πεποιθήσεις, πού προάγουν τόν ἀτομοκεντρισμό, τόν ἐγωϊσμό καί ἐν γένει τό ὠμό συμφέρον.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Γιά μία ἀκόμη φορά ἑορτάζουμε τό παμμέγιστο γεγονός τῆς παγκοσμίου Ἱστορίας, τήν κάθοδο τοῦ Θεοῦ στήν γῆ γιά νά ἀνυψωθεῖ ὁ ἄνθρωπος στόν οὐρανό. «Ἄνθρωπος γίνεται ὁ Θεός, ἵνα Θεόν τόν Ἀδάμ ἀπεργάσηται» δηλ. Γίνεται ὁ Θεός αὐτό πού εἴμαστε γιά νά γίνουμε ἐμεῖς αὐτό, πού Ἐκεῖνος εἶναι» (Παύλος Εὐδοκίμωφ) «οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.» (Ἰω. γ΄ 16)

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι 104η ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἑορτάζουμε καί φέτος τήν ἐπέτειο τῆς ἕνωσης τῆς Σάμου μέ τό ἐλεύθερο ἑλληνικό κράτος. Ἑκατό τέσσερα χρόνια ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ βίου, πού διαμόρφωσαν τή ζωή στό νησί μας πάνω σέ νέες βάσεις καί δημιούργησαν ἕνα πλαίσιο γιά τήν συλλογική καί ἀτομική μας ὕπαρξη.

Ἡ ἕνωση τῆς Σάμου μέ τό ἐλεύθερο ἑλληνικό κράτος, τό 1912, ὑπῆρξε βεβαίως ἀποτέλεσμα τόσο τοῦ διακαοῦς πόθου τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ γιά τήν ἐλευθερία, ὅσο καί τῶν συνθηκῶν πού εἶχαν διαμορφωθεῖ στήν βαλκανική καί τήν εὐρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Τίς συνθῆκες αὐτές, πού ὁδήγησαν στό ξέσπασμα τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων καί στήν ἐνδυνάμωση τῶν ἐθνικῶν κρατῶν στήν περιοχή, παρακολουθοῦσαν ἄγρυπνοι οἱ Σάμιοι, καί τίς χρησιμοποίησαν ἀναλόγως, ὥστε νά κερδίσουν τήν πολυπόθητη ἐλευθερία τοῦ νησιοῦ τους.

Ὡστόσο, στόχοι ὅπως αὐτός τῆς ἑνώσεως, ἰδίως μετά ἀπό τήν φιλοθωμανική λαίλαπα τοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἡγεμόνα Ἀνδρέα Κοπάση, δέν μποροῦν νά πραγματωθοῦν, ἄν δέν ὑπάρχει ἀγαστή συνεργασία καί σύμπνοια τοῦ λαοῦ μέ τούς ἡγέτες του. Ἄν, δέν ὑφίσταται ἑνότητα ψυχική καί κοινωνική τοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία νά διατρέχει ὁλόκληρο τό κοινωνικό σῶμα, ἀγκαλιάζοντας ὅλες τίς τάξεις, ὅλα τά στρώματα τῆς τοπικῆς κοινωνίας, ἀνεξαιρέτως κοινωνικῶν, μορφωτικῶν ἤ οἰκονομικῶν διαφοροποιήσεων.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31