3 islands

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ἑορτασμός τῆς 110ης ἐπετείου τῆς Ἑνώσεως τῆς Σάμου με τήν Ἑλλάδα

 20221113_103605.jpg

Μέ λαμπρότητα καί ἐθνική ὑπερηφάνεια ἑορτάστηκε τό Σάββατο καί τήν Κυριακή 12 καί 13 Νοεμβρίου ἡ ἱστορική ἐπέτειος τῆς Ἑνώσεως τῆς Σάμου μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί τήν ἐπίσημη Δοξολογία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βαθέος, στή συνέχεια τέλεσε Ἐπιμνημόσυνη δέηση ἐνώπιον τοῦ Ἀνδριάντος τοῦ Θεμιστοκλῆ Σοφούλη καί ἀπό τῆς ἐξέδρας παρηκολούθησε τήν μαθητική καί στρατιωτική παρέλαση.

Στίς ἐκδηλώσεις παρέστησαν ὁ Ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς, ὁ Ἀρχηγός τοῦ Ἐλληνικοῦ Στρατοῦ Ἀντιστράτηγος κ. Χαράλαμπος Λαλούσης, ὁ Βουλευτής κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης, οἱ τοπικοί ἄρχοντες καί πλῆθος λαοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος στό τέλος τῆς Δοξολογίας μεταξύ τῶν ἂλλων ἐπεσήμανε ὃτι:”Ἡ Ἑνωσις τῆς Σάμου μετά τῆς Μητρός Ἑλλάδος ἐπετεύχθη χάρις εἰς τήν ἱεράν ἑνότητα, καθώς οἱ δύο πρωτεργάτες τοῦ ἀγώνος διά τήν Ἓνωσιν, ὁ πολιός Ἀρχιερεύς Μητροπολίτης Σάμου Κωνσταντίνος Βοντζαλίδης καί ὁ χαρισματικός ἠγέτης Θεμιστοκλής Σοφούλης, κατάφεραν νά ἐμψυχώσουν νά συσπειρώσουν καί νά πραγματοποιήσουν τούς πόθους, τά ὁράματα, τίς φιλοδοξίες, τίς ἰδέες καί τούς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ τοῦ ἀκριτικοῦ αὐτοῦ τόπου, γιά ἓνωση μέ τήν Ἑλλάδα. Κατάφεραν νά ξεπεράσουν τίς ἀτομικές φιλοδοξίες, τίς μικρότητες καί τούς φατριασμούς καί μέ τόλμη, ἀνδρεία καί εὐψυχία διέσωσαν τήν ἐθνική μας αὐτοσυνειδησία καί τήν Ἑλληνική μας ταυτότητα καί μᾶς κληροδότησαν τήν μεγάλη ἀλήθεια, ὃτι ἑνωμένοι μποροῦμε νά κάνουμε θαύματα. Κάλεσε δε ὃλους νά διαφυλάξουμε τήν ἑθνική ἑνότητα καί ὁμοψυχία μας πρός συνέχισιν τῶν εὐγενῶν ὁραμάτων καί τῶν ἱδανικῶν τῶν ἀγωνιστῶν πατέρων μας.”

Ὁ Σεβασμιώτατος παρέστη στή τελετή ἀνακήρυξης τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ Ἀντιστρατήγου Χαραλάμπους Λαλούση σε ἐπίτιμο δημότη Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς Σάμου καί τοῦ προσέφερε εἰς ἀγαθήν ἀνάμνησιν  τῆς διακονίας του καί τῆς προσφορᾶς του στα νησιά μας, ἔκδοση μέ σειρά γραμματοσήμων τῆς ἑπετείου τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 100 χρόνων ἀπό τῆς Ἑνώσεως.

Ἐπίσης τίμησε τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση τῆς 79 ΑΔΤΕ “ΜΥΚΑΛΗ” ”Σάμος, άπό τήν Ἠγεμονία...στήν Ἓνωση μέ τήν Ἑλλάδα” μέ τήν συμμετοχή τῆς ΜΣΕΘ 79 ΑΔΤΕ, τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων Σάμου καί τῆς παιδικῆς χορωδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας  «εὐΩΔΗα». Παρέστη δέ καί στήν ἐκδήλωση τοῦ Δήμου Ἀνατολικῆς Σάμου μέ ὁμιλητή τόν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Γεώργιο Κολλάρο καί μέ τήν ἐπετειακή Μουσική καί Ποιητική παρουσίαση ἀπό τήν χορωδία «ΣΑΜΙΑ», τοῦ Φιλοτεχνικοῦ Ὁμίλου Σάμου.

Στά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν τῆς 110ης ἐπετείου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στήν ἁνεξάρτητη ἑβδομαδιαία τοπική ἐφημερίδα “ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ” δημοσίευσε ἂρθρο του μέ τίτλο “Ἡ Ἱστορική ἀλήθεια καί τό χρέος μας.”

Ἡ Ἱστορική ἀλήθεια και τό χρέος μας

 

Σεβ. Μητρ. Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου

Μέ αἰσθήματα ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας καί ψυχικῆς ἀγαλλιάσεως ἑορτάζουμε, τήν Κυριακή 13 Νοεμβρίου, τήν 110η ἐπέτειο τῆς ἑνώσεως τῆς φιλόχριστης καί Ἑλληνόψυχης Σάμου μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα.

Ἀπό τόν ἀγῶνα γιά ἐθνική ἀνεξαρτησία τοῦ ἀκριτικοῦ μας νησιοῦ καί τήν ἀπελευθέρωσή του ἀπό τήν ὀθωμανική βαρβαρότητα δέν ἦταν δυνατόν νά λείψει ἡ Ἐκκλησία. Κατά τά χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ὁ Μητροπολίτης Κύριλλος μέ τούς κληρικούς του πολεμᾶ δίπλα στόν μεγάλο ἀρχηγό Λυκοῦργο Λογοθέτη. Καί κατά τά χρόνια τοῦ ἡγεμονικοῦ καθεστῶτος ἡ Ἐκκλησία ἔχοντας πλήρη συναίσθηση τοῦ ἐθναρχικοῦ της ρόλου, ὕψωσε φωνή διαμαρτυρίας καί προσπάθησε νά ὑπερασπισθεῖ τόν ἁπλό λαό, ἀπέναντι στίς αὐθαιρεσίες τῶν Ἡγεμόνων καί τοΰ ἡγεμονικοῦ καθεστῶτος.

Ὁ Μητροπολίτης Σάμου Κωνσταντῖνος Βοντζαλίδης, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τόν Θεμιστοκλῆ Σοφούλη ἀποτελοῦν τούς πρωτεργάτες τοῦ ἀγῶνα γιά τήν ἕνωση, ἀντέδρασε μέ σθένος καί γενναιότητα στίς αὐθαιρεσίες καί τό τυραννικό καθεστώς τοῦ Ἡγεμόνα Κοπάση. Ὑψώνει τό Ἐκκλησιαστικό του ἀνάστημα καί φέρεται ὡς Ἕλληνας Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος. Κηρύττει, ἀρθρογραφεῖ, καί ἀποστέλλει ἐπιστολές σέ σημαίνοντα πρόσωπα καί στόν ἑλληνικό χῶρο καί στό ἐξωτερικό, ὅπου διεκτραγωδεῖ τίς βιαιότητες, τίς ἱερόσυλες πράξεις καί τήν καταπάτηση τῶν προνομίων καί τοῦ συνταγματικοῦ δικαίου ἀπό τόν Κοπάση. Ἐνημερώνει τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἰωακείμ Γ’ καί στό πλαίσιο τῆς Ἐθναρχικῆς δράσης καί δικαιοδοσίας τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ζητᾶ συμπαράσταση ἀλλά καί παραστάσεις στή Μεγάλη Πύλη ἐναντίον τοῦ τυράννου Ἡγεμόνα. Παρά τίς ἀπειλές καί τίς ἀπαγορεύσεις, ἐπικοινωνεῖ μέ τόν ἐξόριστο Θεμιστοκλῆ Σοφούλη κι ἄλλους ἐξόριστους πατριῶτες, καί τούς ἐνημερώνει γιά τά συμβαίνοντα στό νησί καί τούς στηρίξει στόν ἀγῶνα τους. Μέ τήν συνδρομή γενναίων καί πατριωτῶν ἱερομονάχων, μετατρέπει τά μοναστήρια σέ κέντρα ἀντίστασης. Στις Ἱερές Μονές τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς Παναγίας Βροντιανῆς καί τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, καταφεύγουν οἱ ἐπιστρέψαντες στή Σάμο φυγάδες ὀπαδοί τοῦ Θεμιστοκλῆ Σοφούλη καί βρίσκουν περίθαλψη καί καταφύγιο. Στά Μοναστήρια καταφεύγει καί ὁ ἴδιος ὁ ἡγέτης τοῦ ἀγῶνα, Θεμιστοκλῆς Σοφούλης, γιά νά ἀνασυντάξει τίς δυνάμεις του καί νά λάβει τίς ἀπαραίτητες ἀποφάσεις, πού ὁδήγησαν στήν ποθητή ἐθνική ἀποκατάσταση τῶν Σαμίων καί τήν ἐνσωμάτωση τοῦ νησιοῦ στή Μητέρα  Ἑλλάδα, στό ἐλεύθερο ἑλληνικό κράτος.

Μετά τήν ἐπικράτηση τοῦ κινήματος τοῦ Σοφούλη, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1912, ὁ μέχρι τότε ἐν διωγμῷ εὐρισκόμενος Μητροπολίτης Κωνσταντῖνος, τελεῖ πανηγυρική δοξολογία στόν   Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, καί διακηρύττει τά δίκαια τῆς ἐπανάστασης καί τήν ἀνάγκη λήθης γιά τό παρελθόν καί σύμπνοιας γιά τήν εὐόδωοη τῶν ἐθνικῶν σκοπῶν τοῦ κινήματος στό μέλλον.

Στίς 30 Σεπτεμβρίου, ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντῖνος, περιστοιχισμένος ἀπό τόν ἱερό κλῆρο, προέστη τελετῆς, πού πραγματοποιήθηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Διπλῆς Ἐθνοσυνέλευσης, πού ἐκήρυξε τελικά τήν ἕνωση, καί διετύπωσε σχετικές νουθεσίες πρός τούς πληρεξουσίους. Ὁ ἡρωϊκός Μητροπολίτης Κωνσταντῖνος ἀξιώθηκε νά ζήσει τήν ἐκπλήρωση τῶν ἀγώνων του τήν Κυριακή 11 Νοεμβρίου 1912, ἡμέρα κατά τήν ὁποία εὐλόγησε τήν ἕνωση μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα καί δακρυσμένος ἀσπάστηκε τήν Ἑλληνική σημαία καί μέ ραγισμένη ἀπό τήν συγκίνηση φωνή ἀνέπεμψε δοξολογική εὐχή πρός τόν Παντοκράτορα Θεό: «Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν,... Ἕνωσον ἡμᾶς τῇ ἁγία Σου καί κραταιά δυνάμει μετά τῶν ἐλευθέρων Ἑλλήνων καί γνησίων τῇ πίστει καί τῷ γένει ἀδελφῶν ἡμῶν τούτων καί σωτήριον καί καρ- ποφόρον ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς ἀνάδειξον τήν μετ’ αὐτῶν ἕνωσιν ἡμῶν καί γενοῦ μεθ’ ἡμῶν καί αὐτῶν ὡς μαχητής ἰσχυρός ὅτι ἐπί Σέ μόνον πεποίθαμεν καί τῷ ὀνόματί Σου τῷ ἀγίῳ ἀνεθαρρήσαμεν». Καί στό τέλος τῆς εὐχῆς ἐκάλεσε τούς πάντες νά ζητωκραυγάσουν: «Ζήτω ή μετά τῆς ἐλευθέρας καί φιλτάτης μητρός Ἑλλάδος Ἕνωσις τῶν Σαμίων».

Ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντῖνος ὑπέγραψε τό ψήφισμα τῆς ἑνώσεως καί ὅρκισε στίς 12 Νοεμβρίου 1912 τήν Προσωρινή Κυβέρνηση, ὑπό τόν Θεμιστοκλῆ Σοφούλη, ἡ  ὁποία κυβέρνησε τό νησί ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων, ὡς τίς 2 Μαρτίου 1913, ὁπότε κατέπλευσε  στόν λιμένα Βαθέος  ὁ Ἑλληνικός πολεμικός Στόλος καί μέ αὐτόν τόν τρόπο ἐπισημοποιήθηκε ἡ ἕνωσις τῆς Σάμου μέ τό ἐλεύθερο ἑλληνικό Κράτος.

Στή σύγχρονη ἐποχή, πού ὑπάρχει ἡ τάση νά παραθεωρεῖται ἡ σημαντική προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στούς ἐθνικούς ἀγῶνες τοῦ Γένους γιά ἐλευθερία, ἀνεξαρτησία καί ἀξιοπρέπεια, ἡ φωτεινή καί ἡρωϊκή προσωπικότητα τοῦ Μητροπολίτη Κωνσταντίνου μᾶς διδάσκει τήν ἱστορική ἀλήθεια καί μᾶς ὑποδεικνύει τό χρέος μας. Στό πρόσωπο τοῦ Μητροπολίτη Κωνσταντίνου δικαιώθηκαν οἱ ἀγῶνες, οἱ ἐξορίες καί οἱ διώξεις πού ὑπέστησαν πολλοί κληρικοί καί ἐπίσκοποι τῆς Σάμου, λόγῳ τῆς ἀντίθεσής τους μέ τίς αὐθαιρεσίες καί τήν φιλοοθωμανική πολιτική τοῦ ἡγεμονικοῦ καθεστῶτος. Παραδείγματα ἀποτελοῦν οἱ Μητροπολίτες Σάμου Κύριλλος, Θεοδόσιος καί Παρθένιος, οἱ ὁποῖοι πέθαναν στήν εξορία.

Στό πρόσωπο τοῦ Μητροπολίτη Κωνσταντίνου προσωποποιήθηκε  ἡ  προσπάθεια τῆς Ἐθναρχούσας Ἐκκλησίας γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν ὁραμάτων καί τῶν πόθων γιά ἐθνική ἀποκατάσταση τοῦ ἡρωϊκοῦ Σαμιακοῦ λαοῦ.

Σήμερα, ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τούς ἀγῶνες τοῦ ἄξιου Πρωθιεράρχη ἀλλά καί τοῦ γενναίου Θεμιστοκλῆ Σοφούλη καί ὅλων ὅσοι ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἕνωσή μας μέ τήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα. Μᾶς θυμίζει ὅτι ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἀπόγονοι τῶν ἡρωιϊκῶν ἀνδρῶν, πού μέ εὐψυχία ἀγωνίσθηκαν καί ὑπέστησαν τόσα δεινά γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Σάμου, καλούμεθα, σήμερα,  νά  ἀναλογισθοῦμε  καί νά  συνειδητοποιήσουμε τήν εὐθύνη μας ἀπέναντι στούς πατέρες μας καί τήν Ἱστορία μας. Ὀφείλουμε νά διαχειριστοῦμε τήν ἐθνική μας ἐλευθερία καί τήν ἔνδοξη πατρογονική μας κληρονομιά μέ εἰλικρίνεια, σοβαρότητα, συστράτευση, συσπείρωση, ἑνότητα καί σύνεση, ὥστε νά μεγαλουργήσουμε ὡς ἔθνος καί στό παρόν καί στό μέλλον.

Ὡς πνευματικός σας Πατέρας σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι ἡ  Ἐκκλησία μας δέν  ὑποστέλλει τήν σημαία τῆς πολυσχιδοῦς προσφορᾶς πρός τά πνευματικά παιδιά της ἀλλά μέ ὅλες τίς δυνάμεις  της θά συνεχίζει τόν καλόν ἀγῶνα γιά τήν διατήρηση τῶν πατρογονικῶν μας ἀξιῶν καί ἰδανικῶν καί τήν  ὀρθόδοξη χριστιανική κληρονομιά μας.

Εὔχομαι ὁ Κύριός μας νά εὐλογεῖ τόν ἡρωϊκό λαό τοῦ ἀκριτικοῦ νησιοῦ μας τῆς Σάμου καί νά κατατάξει τάς ψυχάς τῶν προμάχων τῆς ἐλευθερίας  αὐτοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ καί πολύπαθου τόπου εἰς χώραν ζώντων καί δικαίων.

received_3190621431253579.jpeg

received_459397586103719.jpeg

FB_IMG_1668445835366.jpg

FB_IMG_1668446319037.jpg

received_1130213667602866.jpeg

received_1109131496339435.jpeg

Εκτύπωση Email

Ἡ Ἱστορική ἀλήθεια και τό χρέος μας

Σεβ. Μητρ. Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου

ENOSI_1912_S.jpg

Μέ αἰσθήματα ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας καί ψυχικῆς ἀγαλλιάσεως ἑορτάζουμε, τήν Κυριακή 13 Νοεμβρίου, τήν 110η ἐπέτειο τῆς ἑνώσεως τῆς φιλόχριστης καί Ἑλληνόψυχης Σάμου μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα.

Ἀπό τόν ἀγῶνα γιά ἐθνική ἀνεξαρτησία τοῦ ἀκριτικοῦ μας νησιοῦ καί τήν ἀπελευθέρωσή του ἀπό τήν ὀθωμανική βαρβαρότητα δέν ἦταν δυνατόν νά λείψει ἡ Ἐκκλησία. Κατά τά χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ὁ Μητροπολίτης Κύριλλος μέ τούς κληρικούς του πολεμᾶ δίπλα στόν μεγάλο ἀρχηγό Λυκοῦργο Λογοθέτη. Καί κατά τά χρόνια τοῦ ἡγεμονικοῦ καθεστῶτος ἡ Ἐκκλησία ἔχοντας πλήρη συναίσθηση τοῦ ἐθναρχικοῦ της ρόλου, ὕψωσε φωνή διαμαρτυρίας καί προσπάθησε νά ὑπερασπισθεῖ τόν ἁπλό λαό, ἀπέναντι στίς αὐθαιρεσίες τῶν Ἡγεμόνων καί τοΰ ἡγεμονικοῦ καθεστῶτος.

Ὁ Μητροπολίτης Σάμου Κωνσταντῖνος Βοντζαλίδης, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τόν Θεμιστοκλῆ Σοφούλη ἀποτελοῦν τούς πρωτεργάτες τοῦ ἀγῶνα γιά τήν ἕνωση, ἀντέδρασε μέ σθένος καί γενναιότητα στίς αὐθαιρεσίες καί τό τυραννικό καθεστώς τοῦ Ἡγεμόνα Κοπάση. Ὑψώνει τό Ἐκκλησιαστικό του ἀνάστημα καί φέρεται ὡς Ἕλληνας Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος. Κηρύττει, ἀρθρογραφεῖ, καί ἀποστέλλει ἐπιστολές σέ σημαίνοντα πρόσωπα καί στόν ἑλληνικό χῶρο καί στό ἐξωτερικό, ὅπου διεκτραγωδεῖ τίς βιαιότητες, τίς ἱερόσυλες πράξεις καί τήν καταπάτηση τῶν προνομίων καί τοῦ συνταγματικοῦ δικαίου ἀπό τόν Κοπάση. Ἐνημερώνει τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἰωακείμ Γ’ καί στό πλαίσιο τῆς Ἐθναρχικῆς δράσης καί δικαιοδοσίας τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ζητᾶ συμπαράσταση ἀλλά καί παραστάσεις στή Μεγάλη Πύλη ἐναντίον τοῦ τυράννου Ἡγεμόνα. Παρά τίς ἀπειλές καί τίς ἀπαγορεύσεις, ἐπικοινωνεῖ μέ τόν ἐξόριστο Θεμιστοκλῆ Σοφούλη κι ἄλλους ἐξόριστους πατριῶτες, καί τούς ἐνημερώνει γιά τά συμβαίνοντα στό νησί καί τούς στηρίξει στόν ἀγῶνα τους. Μέ τήν συνδρομή γενναίων καί πατριωτῶν ἱερομονάχων, μετατρέπει τά μοναστήρια σέ κέντρα ἀντίστασης. Στις Ἱερές Μονές τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς Παναγίας Βροντιανῆς καί τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, καταφεύγουν οἱ ἐπιστρέψαντες στή Σάμο φυγάδες ὀπαδοί τοῦ Θεμιστοκλῆ Σοφούλη καί βρίσκουν περίθαλψη καί καταφύγιο. Στά Μοναστήρια καταφεύγει καί ὁ ἴδιος ὁ ἡγέτης τοῦ ἀγῶνα, Θεμιστοκλῆς Σοφούλης, γιά νά ἀνασυντάξει τίς δυνάμεις του καί νά λάβει τίς ἀπαραίτητες ἀποφάσεις, πού ὁδήγησαν στήν ποθητή ἐθνική ἀποκατάσταση τῶν Σαμίων καί τήν ἐνσωμάτωση τοῦ νησιοῦ στή Μητέρα  Ἑλλάδα, στό ἐλεύθερο ἑλληνικό κράτος.

Μετά τήν ἐπικράτηση τοῦ κινήματος τοῦ Σοφούλη, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1912, ὁ μέχρι τότε ἐν διωγμῷ εὐρισκόμενος Μητροπολίτης Κωνσταντῖνος, τελεῖ πανηγυρική δοξολογία στόν   Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, καί διακηρύττει τά δίκαια τῆς ἐπανάστασης καί τήν ἀνάγκη λήθης γιά τό παρελθόν καί σύμπνοιας γιά τήν εὐόδωοη τῶν ἐθνικῶν σκοπῶν τοῦ κινήματος στό μέλλον.

Στίς 30 Σεπτεμβρίου, ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντῖνος, περιστοιχισμένος ἀπό τόν ἱερό κλῆρο, προέστη τελετῆς, πού πραγματοποιήθηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Διπλῆς Ἐθνοσυνέλευσης, πού ἐκήρυξε τελικά τήν ἕνωση, καί διετύπωσε σχετικές νουθεσίες πρός τούς πληρεξουσίους. Ὁ ἡρωϊκός Μητροπολίτης Κωνσταντῖνος ἀξιώθηκε νά ζήσει τήν ἐκπλήρωση τῶν ἀγώνων του τήν Κυριακή 11 Νοεμβρίου 1912, ἡμέρα κατά τήν ὁποία εὐλόγησε τήν ἕνωση μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα καί δακρυσμένος ἀσπάστηκε τήν Ἑλληνική σημαία καί μέ ραγισμένη ἀπό τήν συγκίνηση φωνή ἀνέπεμψε δοξολογική εὐχή πρός τόν Παντοκράτορα Θεό: «Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν,... Ἕνωσον ἡμᾶς τῇ ἁγία Σου καί κραταιά δυνάμει μετά τῶν ἐλευθέρων Ἑλλήνων καί γνησίων τῇ πίστει καί τῷ γένει ἀδελφῶν ἡμῶν τούτων καί σωτήριον καί καρ- ποφόρον ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς ἀνάδειξον τήν μετ’ αὐτῶν ἕνωσιν ἡμῶν καί γενοῦ μεθ’ ἡμῶν καί αὐτῶν ὡς μαχητής ἰσχυρός ὅτι ἐπί Σέ μόνον πεποίθαμεν καί τῷ ὀνόματί Σου τῷ ἀγίῳ ἀνεθαρρήσαμεν». Καί στό τέλος τῆς εὐχῆς ἐκάλεσε τούς πάντες νά ζητωκραυγάσουν: «Ζήτω ή μετά τῆς ἐλευθέρας καί φιλτάτης μητρός Ἑλλάδος Ἕνωσις τῶν Σαμίων».

Ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντῖνος ὑπέγραψε τό ψήφισμα τῆς ἑνώσεως καί ὅρκισε στίς 12 Νοεμβρίου 1912 τήν Προσωρινή Κυβέρνηση, ὑπό τόν Θεμιστοκλῆ Σοφούλη, ἡ  ὁποία κυβέρνησε τό νησί ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων, ὡς τίς 2 Μαρτίου 1913, ὁπότε κατέπλευσε  στόν λιμένα Βαθέος  ὁ Ἑλληνικός πολεμικός Στόλος καί μέ αὐτόν τόν τρόπο ἐπισημοποιήθηκε ἡ ἕνωσις τῆς Σάμου μέ τό ἐλεύθερο ἑλληνικό Κράτος.

Στή σύγχρονη ἐποχή, πού ὑπάρχει ἡ τάση νά παραθεωρεῖται ἡ σημαντική προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στούς ἐθνικούς ἀγῶνες τοῦ Γένους γιά ἐλευθερία, ἀνεξαρτησία καί ἀξιοπρέπεια, ἡ φωτεινή καί ἡρωϊκή προσωπικότητα τοῦ Μητροπολίτη Κωνσταντίνου μᾶς διδάσκει τήν ἱστορική ἀλήθεια καί μᾶς ὑποδεικνύει τό χρέος μας. Στό πρόσωπο τοῦ Μητροπολίτη Κωνσταντίνου δικαιώθηκαν οἱ ἀγῶνες, οἱ ἐξορίες καί οἱ διώξεις πού ὑπέστησαν πολλοί κληρικοί καί ἐπίσκοποι τῆς Σάμου, λόγῳ τῆς ἀντίθεσής τους μέ τίς αὐθαιρεσίες καί τήν φιλοοθωμανική πολιτική τοῦ ἡγεμονικοῦ καθεστῶτος. Παραδείγματα ἀποτελοῦν οἱ Μητροπολίτες Σάμου Κύριλλος, Θεοδόσιος καί Παρθένιος, οἱ ὁποῖοι πέθαναν στήν εξορία.

Στό πρόσωπο τοῦ Μητροπολίτη Κωνσταντίνου προσωποποιήθηκε  ἡ  προσπάθεια τῆς Ἐθναρχούσας Ἐκκλησίας γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν ὁραμάτων καί τῶν πόθων γιά ἐθνική ἀποκατάσταση τοῦ ἡρωϊκοῦ Σαμιακοῦ λαοῦ.

Σήμερα, ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τούς ἀγῶνες τοῦ ἄξιου Πρωθιεράρχη ἀλλά καί τοῦ γενναίου Θεμιστοκλῆ Σοφούλη καί ὅλων ὅσοι ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἕνωσή μας μέ τήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα. Μᾶς θυμίζει ὅτι ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἀπόγονοι τῶν ἡρωιϊκῶν ἀνδρῶν, πού μέ εὐψυχία ἀγωνίσθηκαν καί ὑπέστησαν τόσα δεινά γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Σάμου, καλούμεθα, σήμερα,  νά  ἀναλογισθοῦμε  καί νά  συνειδητοποιήσουμε τήν εὐθύνη μας ἀπέναντι στούς πατέρες μας καί τήν Ἱστορία μας. Ὀφείλουμε νά διαχειριστοῦμε τήν ἐθνική μας ἐλευθερία καί τήν ἔνδοξη πατρογονική μας κληρονομιά μέ εἰλικρίνεια, σοβαρότητα, συστράτευση, συσπείρωση, ἑνότητα καί σύνεση, ὥστε νά μεγαλουργήσουμε ὡς ἔθνος καί στό παρόν καί στό μέλλον.

Ὡς πνευματικός σας Πατέρας σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι ἡ  Ἐκκλησία μας δέν  ὑποστέλλει τήν σημαία τῆς πολυσχιδοῦς προσφορᾶς πρός τά πνευματικά παιδιά της ἀλλά μέ ὅλες τίς δυνάμεις  της θά συνεχίζει τόν καλόν ἀγῶνα γιά τήν διατήρηση τῶν πατρογονικῶν μας ἀξιῶν καί ἰδανικῶν καί τήν  ὀρθόδοξη χριστιανική κληρονομιά μας.

Εὔχομαι ὁ Κύριός μας νά εὐλογεῖ τόν ἡρωϊκό λαό τοῦ ἀκριτικοῦ νησιοῦ μας τῆς Σάμου καί νά κατατάξει τάς ψυχάς τῶν προμάχων τῆς ἐλευθερίας  αὐτοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ καί πολύπαθου τόπου εἰς χώραν ζώντων καί δικαίων.Εκτύπωση Email

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 - Η΄ Λουκᾶ (Λουκᾶ ι΄ 25-37) † Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Χρυσοστόμου

agios_ioannis_xrysostomos_27_1b.jpg

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ὑπάρχουν πολλοί τρόποι νά ἐκδηλώσει ὁ ἄνθρωπος τήν ἀγάπη του στόν συνάνθρωπο. Ἄλλοι γνωστοί καί συνηθισμένοι, ὅπως ἕνας καλός λόγος καί κάποιοι ἄλλοι ἀφανεῖς καί δύσκολοι, ὅπως τό νά ὑπηρετεῖς τήν ἀλήθεια καί τό δίκαιο, κάποιες φορές μάλιστα μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς σου. Ὅπως σήμερα στό Εὐαγγέλιο ὁ καλός Σαμαρείτης, πού δέν προσπέρασε ἀδιάφορος τόν ληστευθέντα καί πληγωμένο ἄνθρωπο, ἄν καί ὡς Ἰουδαῖος ἦταν ἐχθρός του. Ἔσκυψε φιλάνθρωπα πάνω του, τόν ἔσωσε μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του καί τόν ἀσφάλισε στό πανδοχεῖο, τό ὁποῖο συμβολίζει τήν Ἐκκλησία. Ἕναν τέτοιο ὑποδειγματικό Σαμαρείτη ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, τόν ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως.

    Ὁ Ἰωάννης γεννήθηκε στήν Ἀντιόχεια τό 354 μ.χ ἀπό γονεῖς εἰδωλολάτρες, τόν ἀρχιστράτηγο Σεκοῦνδο καί τήν Ἀνθοῦσα, ὁ ὁποῖοι μετά τή γέννησή του ἀσπάστηκαν τόν χριστιανισμό. Μικρός ὀρφάνεψε ἀπό πατέρα, ἀλλά αὐτό δέν στάθηκε ἐμπόδιο στήν καλή ἀγωγή πού ἔλαβε ἀπό τή μητέρα του καί τό δάσκαλό του, τόν ξακουστό εἰδωλολάτρη  ρήτορα Λιβάνιο. Ὁ Χριστός ὅμως κέρδισε τήν ψυχή του καί μετά τήν κοίμηση τῆς μητέρας του ἀποσύρθηκε σέ μοναστήρι, ὅπου διδάχθηκε τήν ὁδό τῆς ἀρετῆς. Σύντομα προόδευσε σέ ἁγιότητα καί σοφία μέ ἀποτέλεσμα ὁ πατριάρχης Ἀντιοχείας Φλαβιανός νά τόν πάρει ἀπό τό μοναστήρι καί νά τόν χειροτονήσει Ἱερέα. Ἡ ἁγιότητά του, ἀλλά καί ὁ πύρινος λόγος του ξεσήκωνε τά πλήθη, ἐνῶ ἡ φήμη του ἔφτασε μέχρι τήν Κωνσταντινούπολη. Καθώς εἶχε πεθάνει ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεκτάριος, τό παλάτι καί ὁ κόσμος ζήτησε γιά πατριάρχη τόν πρεσβύτερο Ἰωάννη ἀπό τήν Ἀντιόχεια. Στίς 15 Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 398 ὁ Ἰωάννης ἐνθρονίστηκε στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ κόσμος τόν λάτρευε γιά τήν ἀσκητικότητά του, τό γενναῖο φρόνημα, τήν τόλμη του νά ὑπερασπίζεται τό δίκαιό των φτωχῶν, γεγονός πού σύντομα τόν ἔφερε σέ ρήξη καί μέ τά ἀνάκτορα. Ἡ βασίλισσα Εὐδοξία ἔγινε ἐχθρός του, γιατί τήν ἔλεγχε γιά τήν πλεονεξία της. Ἀλλά καί μέσα στό ἱερατεῖο ὁ Ἅγιος δέν εἶχε πολλές συμπάθειες, γιατί δέν ἀνεχόταν τά ἁμαρτήματα τῶν ἀρχιερέων καί τῶν ἱερέων. Καθώς ἦταν πολύ αὐστηρός μέ τόν ἑαυτό του, πράγμα σπάνιο γιά τήν σύγχρονη ἐποχή, ἀπαιτοῦσε καί ἀπό τούς ἄλλους ἐκκλησιαστικούς ἄνδρες  τήν ἴδια κοσμιότητα καί καθαρότητα. Ἐπίσης οἱ πλούσιοι καί οἱ ἄρχοντες στράφηκαν ἐναντίον του, καθώς στά κηρύγματά του καυτηρίαζε τήν ἀκόρεστη δίψα τους γιά πλοῦτο, δόξα καί παράνομες ἠδονές. Καί ἔτσι ἄρχισαν οἱ διωγμοί. Ὁ ἄνθρωπος, τόν ὁποῖον λάτρευε τό πλῆθος τῶν χριστιανῶν, ὁ συνήγορος τῶν ἀνυπεράσπιστων, ὁ προστάτης τῶν χηρῶν καί τῶν ὀρφανῶν βρέθηκε διωκώμενος ὡς κακοῦργος. Ἐκθρονίστηκε καί διώχθηκε ἀπό μιά ψευτο - σύνοδο μέ γελοῖες κατηγορίες, ὅπως π.χ. ὅτι εἶχε κλέψει ἕνα ράσο κάποιου διακόνου. Θά ἐξοριζόταν πάραυτα, ἄν δέν γινόταν ἕνας ἰσχυρός σεισμός, ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου ὁ λαός ξεσηκώθηκε καί ἔτσι τόν ἔφεραν πίσω. Ἦταν ἡ 13η Νοεμβρίου. Οἱ ἐχθροί του ὅμως δέν σταμάτησαν. Μέ ραδιουργίες καί ψέματα ἔπεισαν τόν αὐτοκράτορα νά τοῦ ἀπαγορεύσει νά λειτουργεῖ. Ὁ ἅγιος ὅμως, ὅταν ἔφτασε τό Μ. Σάββατο καί παρά τήν διαταγή κατέβηκε νά βαπτίσει –σύμφωνα μέ τήν τότε συνήθεια – τούς κατηχούμενους. Ἡ εἴδηση ἐνόχλησε τόν αὐτοκράτορα. Ἔστειλε στρατό καί ἔγινε μεγάλη σφαγή, ἐνῶ ὁ Ἅγιος πῆρε τό δρόμο τῆς ἐξορίας, γιά τήν Κουκουσό τῆς Ἀρμενίας. Οἱ στρατιῶτες τόν κακομεταχειρίζονταν, ἐκεῖνος ὅμως ὁ μακάριος ἔδειχνε ὑπομονή καί μέ γράμματα προσπαθοῦσε νά στηρίξει τό ἀπορφανισμένο ποίμνιό του, δίδοντας ὁδηγίες γιά ὅλα, ἀκόμη καί γιά τήν συνέχιση τῆς ἱεραποστολῆς. Ἡ ἀσθενική του κράση καί ἡ ταλαιπωρία ἐπέφεραν γρηγορότερα τό θάνατό του στά Κόμανα τοῦ Πόντου τήν 14η Σεπτεμβρίου τοῦ 407.

  Μέσα ἀπό αὐτή τή σύντομη σκιαγράφηση τοῦ βίου τοῦ ἁγίου φαίνεται ξεκάθαρα ἡ γνησιότητα τῆς ἀγάπης του γιά τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο καί τό ζωηρό πνεῦμα τῆς αὐτοθυσίας του. Ὁ Ἰωάννης θά μποροῦσε κάλλιστα νά πατριαρχεύσει χρόνια πολλά περιοριζόμενος μόνο στά ἐκκλησιαστικά του καθήκοντα. Θά ἦταν καί τιμημένος ἀπ΄ ὅλους γιά τήν εὐγλωττία του καί γιά τόν ἀσκητικό του βίο. Ὅμως διάλεξε τόν ἄλλο, τόν δύσκολο δρόμο τῆς ἀρετῆς καί τοῦ δικαίου, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ὁ ὁποῖος ἔγραφε στούς Κορινθίους: «εἴμαστε ζωντανοί, ἀλλά ἐκθέτουμε συνεχῶς τόν ἑαυτό μας στό θάνατο γιά χάρη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά φανερωθεῖ στό θνητό μας σῶμα ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ. Ἔτσι, ἐμᾶς μᾶς ἀπειλεῖ συνεχῶς ὁ θάνατος, ἐνῶ ἐσεῖς κερδίζετε τήν ζωή» (βλ. Β΄Κορ. δ΄11) Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἔβαλε τόν ἑαυτό του σέ περιπέτειες, γιά νά ὑπερασπιστεῖ τήν πίστη ἔναντι των αἱρετικῶν καί ἀποστατῶν καί τήν ἐκκλησιαστική τάξη. Στράφηκε μέ ὁρμή ἐνάντια στήν κοινωνική ἀδικία. Καυτηρίασε τόν ἀπάνθρωπο πλουτισμό σέ βάρος τῶν πτωχῶν καί ἀδυνάτων. Πολέμησε τήν πλεονεξία τοῦ παλατιοῦ καί καυτηρίασε τή χλιδή τῆς αὐλῆς. Καί μέσα σέ ὅλο αὐτό τόν τιτάνιο ἀγῶνα ἄφησε 1447 λόγους καί 249 ἐπιστολές, ἔργα γεμάτα ἀγωνία γιά τήν πνευματική πρόοδο τοῦ ποιμνίου. Ἡ ἀλήθεια ὅλων ὅσων ἔπραττε καί δίδασκε ἐντέλει δοκιμάστηκε στό καμίνι τῶν διωγμῶν καί τῶν ἐξοριῶν. Ἄλλωστε ἐκεῖ πέθανε. Διωγμένος ἀπό τήν πολιτική ἐξουσία, ἀλλά παρών ὅσο ποτέ μέσα στήν Ἐκκλησία γιά περισσότερα ἀπό 1600 χρόνια μετά τό μαρτυρικό του θάνατο.

  Δίκαια τόν ὀνόμασαν οἰκουμένης ἁπάσης διδάσκαλον καί φωστήρα καί κοινόν της οἰκουμένης πατέρα καί προστάτη. Ἀκολούθησε τόν σταυρικό δρόμο, ἔδωσε τά πάντα στόν Χριστό καί ἀναπαύτηκε μέ τή γνωστή ἔκφραση: «Δόξα Θεῶ, πάντων ἕνεκεν» Δηλ. δόξα στό Θεό γιά ὅλα! Λόγια βγαλμένα ἀπό τό χρυσό στόμα ἑνός ἀνθρώπου πού πέθαινε στήν ἐξορία! Λόγοι πού δείχνουν τή θέρμη τῆς πίστης καί τή βεβαιότητα τῆς πορείας στήν σταυρική ὁδό.

Μνημειῶδες ὅμως κεφάλαιο στήν ζωή τοῦ Ἁγίου  ὑπῆρξε ἡ Θεία Λειτουργία πού συνέγραψε καί ἡ ὁποία τελεῖται ὅλο τόν χρόνο, πλήν δέκα ἡμερῶν, ὅταν τελεῖται τοῦ Μ. Βασιλείου. Εἶναι ἡ πιό ζωντανή ἀπόδειξη τῆς φιλανθρωπίας του. Τελώντας τήν συνειδητοποιεῖς τήν ἀγωνία του νά προσευχηθεῖ γιά ὅλους καί ὅλα. Ψηλαφεῖς τήν συγκίνηση του ἀπέναντι στή θυσία τοῦ Χριστοῦ. Βιώνεις τή λαχτάρα του γιά τήν ὀρθή λατρεία τοῦ Χριστοῦ.

  Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

  Ὁ ἐπίσκοπος Ἀραβισσού Ἀδελφειός, ὁ ὁποῖος εἶχε συμπαρασταθεῖ στόν Ἅγιο, καθώς ἡ Ἐπισκοπή τοῦ βρισκόταν κοντά στόν τόπο τῆς ἐξορίας του, ὅταν πέθανε ἀπό τίς κακουχίες ὁ Χρυσόστομος, παρακαλοῦσε τόν Θεό νά τοῦ ἀποκαλύψει πού κατατάχθηκε στόν οὐρανό. Μιά βραδιά ἕνας ἄγγελος τόν ἅρπαξε καί τόν ἀνέβασε στόν οὐρανό. Ἐκεῖ τόν πέρασε ἀπό τούς Δικαίους, τούς Μάρτυρες, τούς Ἱεράρχες. Ἐκεῖνος ὅμως ἦταν σκυθρωπός. Τότε τόν ρώτησε ὁ ἄγγελος γιατί εἶναι λυπημένος. Ὁ Ἐπίσκοπος εἶπε, ὅτι δέν διέκρινε πουθενά τόν Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννη. Καί ὁ ἄγγελος ἀπάντησε:  «τόν χρυσοῦν λέγεις, τό στόμα τοῦ Θεοῦ; ἐκεῖνον τόν ὑπέρ ἄνθρωπον; ἤξευρε, ὅτι αὐτόν δέν εἶναι δυνατόν εἰς σέ νά ἴδης, διότι εὑρίσκεται ἐκεῖ, ὅπου εἶναι ὁ θρόνος τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ». Θαύμασε τότε ὁ Ἐπίσκοπος καί δόξασε τόν Θεό. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀνέβηκε ἐκεῖ ὅπου ἀνῆκε καί τοῦ ἄξιζε στό θρόνο τοῦ Θεοῦ γιά νά ἀνταμείψει Ἐκεῖνος τούς κόπους καί τά βάσανα, καθώς πραγμάτωσε εὐκρινέστατα στή ζωή του τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου στούς Φιλιππησίους: «Γιατί σ’ἐσᾶς χαρίστηκε αὐτό ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ, ὄχι μόνον νά πιστεύετε σ’Αὐτόν, ἀλλά κάι νά πάσχετε ὑπέρ Αὐτοῦ.» (βλ. Φιλ. α΄ 29). Τό σύνθημά του ἦταν: ὅλα γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἄς τό ἐγκολπωθοῦμε κι ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του!  Ἀμήν!

Εκτύπωση Email

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 - Ζ΄ Λουκᾶ (Λουκᾶ η΄ 41-56) † Παύλου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως καί Λεονάρδου τῶν Ὁμολογητῶν

article_23736.jpg

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Παύλου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ Ὁσίου Λεονάρδου τῆς Λιμόζης τῆς Γαλλίας, τῶν Ὁμολογητῶν. Ὁ μέν Παῦλος ἀγωνίσθηκε μέχρις ἐσχάτων γιά τήν διαφύλαξη τῆς Ὀρθόδοξης πίστης ἀπό τήν αἴρεση τοῦ Ἀρείου, πού ἀπέριπτε τήν θεότητα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως μέχρι σήμερα πράττουν οἱ Χιλιαστές. Ὁ δέ Λεονάρδος φανέρωσε τήν ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή μέσα ἀπό τήν ἄσκηση καί τά θαύματα, πού ἐπιτελοῦσε μέ την θεία Χάρη.

Ὁ Ἅγιος Παῦλος ἔζησε τόν 4ο αἰῶνα καί καταγόταν ἀπό τήν Θεσσαλονίκη. Χειροτονήθηκε ἱερεύς ἀπό τόν ἅγιο Ἀλέξανδρο Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως καί τόν ὁποῖον καί διαδέχθηκε στό θρόνο. Ἀμετακίνητος στήν ὀρθόδοξη πίστη παρά τίς πιέσεις πού δεχόταν καί ἀπό τόν αἱρετικό αὐτοκράτορα Κωνστάντιο, πού εἶχε ἀσπαστεῖ τίς πλᾶνες τοῦ Ἀρείου, πολεμήθηκε σκληρά και ἐξορίστηκε, ἐντέλει στήν Ρώμη. Ἐκεῖ συνάντησε τόν Μεγάλο Ἀθανάσιο, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλεξανδρείας, ἐξόριστο κι ἐκείνον γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη. Ὑπομένοντας ἀγόγγυστα τόν διωγμό, οἱ ἅγιοι προσεύχονταν καί ἀγωνίζονταν ἀπό τήν Ρώμη γιά τή διαφύλαξη και την ὀρθή διδασκαλία τῆς πίστης τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἅγιος Παῦλος ἐξορίσθηκε ἐκ νέου μετά ἀπό λίγα χρόνια στήν Κουκουσό τῆς Ἀρμενίας. Ἐκεῖ τελειώθηκε μαρτυρικά, ὅταν οἱ Ἀρειανοί τοῦ ἐπιτέθηκαν στη διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας καί τόν ἔπνιξαν μέ τό ἴδιο του τό ὠμοφόριο, μπροστά στήν Ἁγία Τράπεζα.

Ἡ Ἐκκλησία μας στό ἀπολυτίκιο τροπάριο τῆς ἑορτῆς του, τόν ἀποκαλεῖ ὡς ἄλλο Ἀπόστολο Παῦλο ἐξαιτίας τοῦ θαυμαστοῦ ζήλου του, ἐνῶ γιά τό μαρτυρικό του τέλος τόν παρομοιάζει μέ τόν Ἄβελ, πού θανατώθηκε ἀπό τά ἀδελφικά χέρια τοῦ Κάϊν καί μέ τόν προφήτη Ζαχαρία τόν πατέρα τοῦ τιμίου Προδρόμου, πού φονεύθηκε ἀπό τούς Γραμματεῖς καί τούς Φαρισαίους μέσα στό Ναό τοῦ Σολομῶντα.

Ἡ ὁμολογία τῆς ὀρθόδοξης πίστης εἶναι καρπός τῆς κοινωνίας του ἀνθρώπου μέ τόν Χριστό. Χαρακτηριστικά γνωρίσματά της εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ἁγία βιοτή, ἡ ταπείνωση, ἡ πρόθυμη ὑπακοή στήν Ἐκκλησία. Ἄν δέν ὑπάρχουν αὐτά τότε ὁ ἄνθρωπος πλανᾶται καί βρίσκεται σέ αἵρεση, ἀποκόπτοντας στήν οὐσία τή ζωή του ἀπό τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό τό οὐσιαστικό κριτήριο τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας ἐπισημαίνει  εὐστοχα ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γράφοντας: «σέ τίποτε δέν ὠφελεῖ ὁ καθαρός βίος ἐάν τά δόγματα εἶναι διεφθαρμένα, ὅπως ἀκριβῶς βέβαια καί τό ἀντίθετο: σέ τίποτε δέν ὠφελοῦν τά ὑγιῆ δόγματα, ἐάν ὁ βίος εἶναι διεφθαρμένος»  (Ὁμιλία εἰς τό ρητόν: Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως). Δέν ἀρκεῖ δηλαδή νά εἴμαστε καλοί ἄνθρωποι, ἀλλά πρέπει νά πιστεύουμε μέ τόν ὀρθό τρόπο στόν Χριστό!

Ἡ ὀρθόδοξη πίστη συνδέεται ἄμεσα μέ τή σωτηρία μας. Ὅταν ἡ πίστη ἀλλοιώνεται, παραμορφώνεται μαζί κι ὁ ὀρθός-ὀρθόδοξος τρόπος ζωῆς καί ἡ σωτηρία μας τίθεται ἐν ἀμφιβόλῳ καί μάλλον φαίνεται ἀδύνατη! Ἐξαιτίας αὐτοῦ οἱ Ἅγιοι ὁμολογοῦν τήν ὀρθόδοξη πίστη τους καί ἀγωνίζονται γιά τή διαφύλαξή της ἀπό τίς παραχαράξεις τῶν αἱρετικῶν, χωρίς ὅμως ποτέ νά φανατίζονται. Ἀγωνίζονται νά τήν ἐμπνεύσουν χωρίς βία με τήν ὀρθή πράξη τῆς ζωῆς τους.  Καί ἐάν ὁ Κύριος τούς καλέσει, θυσιάζονται γιά τήν πίστη τους ὑπογράφοντάς την μέ τό ἴδιο τους τό αἷμα! Αὐτό καθιστᾶ τούς ἁγίους ἐνεργά μέλη μιᾶς ἄλλης ἐπανάστασης μέσα στην κοινωνία, στό ὄνομα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι στούς ἰδιοτελεῖς σκοπούς ἀνθρώπων, ἰδεολογιῶν ἤ κομμάτων. Γίνονται κατ’ αὐτόν τον τρόπο  οἰκεῖοι και σύντροφοι στο δικό μας ἀγῶνα!

Ποιά ὅμως ἄραγε εἶναι ἡ δική μας σχέση μέ αὐτούς τούς Ἁγίους, τῶν ὁποίων φέρουμε καί τά ὀνόματα; Πῶς τιμᾶμε τή μνήμη καί τό μαρτύριό τους; Συναισθανόμαστε τήν ἱερή κληρονομιά τους πρός ἐμᾶς;

Στή σύγχρονη ἐποχή ἀκούγονται εὐχάριστα ἰδέες, ὅπως ὅτι ὁ Χριστός ὑπῆρξε ἕνας μεγάλος διδάσκαλος, κοινωνικός ἀναμορφωτής ἤ ἐπαναστάτης! Πόσοι ὅμως  ἀπό ἐμᾶς, τούς βαπτισμένους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς,  ἔχουμε τήν δύναμη νά ἀντιτάξουμε τήν ὁμολογία τῆς πίστης καί τῆς ζωῆς μας; Ὁμιλοῦμε σήμερα γιά τόν Χριστό μέ θάρρος καί παρρησία; Ὑπερασπιζόμαστε τό ἅγιο Ὄνομά Του, ὅταν βλασφημεῖται;  Πιστεύουμε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τό «ζῶν ὕδωρ» (βλ. Ιω. δ΄10), τό νερό πού ξεδιψᾶ αἰώνια τή ζωή μας; Ὁμολογοῦμε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Σωτήρας μας,  ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἐν χρόνῳ ἔγινε καί ἄνθρωπος ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου; Διατρανώνουμε μέ λόγια καί ἔργα, ὅτι ἀπό τήν ἄπειρη ἀγάπη Του γιά ἐμᾶς, καταδέχθηκε νά πεθάνει πάνω στόν τίμιο Σταυρό γιά τίς ἁμαρτίες μας, ἐνταφιάσθηκε γιά τρεῖς ἡμέρες καί Ἀνέστη ἀπό τούς νεκρούς; Ἀναρωτηθήκαμε ποτέ ἄν ἡ πίστη μας στόν Χριστό εἶναι αὐτή, πού ἐπαγγέλεται ἡ Ἐκκλησία μας; Ἤ πιστεύουμε ἕκαστος κατά τό δοκοῦν;

Ἐάν θέλουμε ἀληθινά και αὐθεντικά νά βιώνουμε τήν πίστη μας ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὀφείλουμε, πέρα ἀπό τά ἔργα ἀγάπης, τό ταπεινό φρόνημα καί τήν ὑπακοή στήν Ἐκκλησία, νά προβοῦμε καί σέ κάποιες ἄλλες ἐνέργειες.

Ὁ τακτικός ἐκκλησιασμός μέ τήν συχνή θεία Κοινωνία. Ἡ καθημερινή μας προσευχή πρωί καί βράδυ, ἱκετεύοντας γιά τήν ὀρθοδοξία τῆς πίστης, τήν ὀρθοπραξία τῆς ζωῆς καί τήν σωτηρία μας. Καί μαζί μ’ αὐτά ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί δή τῆς Καινῆς Διαθήκης μᾶς βοηθοῦν νά συγκεντρώνουμε τά ὠφέλιμα γιά τή ζωή μας σάν τίς μέλισσες, ὅπως λέει κι ὁ Μέγας Βασίλειος.

Πολύ δέ περισσότερο ὅμως ἔχουμε ἀνάγκη νά ἀναζητήσουμε, ἐάν δέν ἔχουμε ἤδη, ἕνα Πατέρα Πνευματικό ὄχι μόνο γιά τίς ἁμαρτίες μας, ἀλλά γιά νά ἐπαληθεύουμε καί να σιγουρεύουμε τούς τρόπους τῆς ζωῆς μας, μέσα ἀπό τή ζωή καί τήν πράξη τῆς Ἐκκλησίας μας. Κι ὁ Πνευματικός Πατέρας μέ τή σειρά του θά γίνεται ὁ ἀγωγός τῆς θείας Χάριτος γιά ἐμᾶς, θά μᾶς συμβουλεύει διακριτικά καί θά εὔχεται στόν Κύριο γιά τήν σωτηρία μας.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Στο σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε τόν Χριστό νά λέει στόν πονεμένο Πατέρα: «Μόνο πίστευσον, καί σωθήσεται». Μέσα στό πέλαγος τῆς καθημερινότητας, ὑπό τόν καταιγισμό μόνον θλιβερῶν γεγονότων καί κακῶν εἰδήσεων τά λόγια τοῦ Χριστοῦ εἶναι θεία παρηγοριά γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς, πού τώρα τελευταία νιώθουμε συχνά ἀνίσχυροι, ἀδύναμοι καί νικημένοι. Αἰσθανόμαστε, πώς δέν ἔχουμε ἀπό πού νά κρατηθοῦμε, πού νά στηριχθοῦμε καί νά πάρουμε δύναμη γιά νά ἀναπεξέλθουμε στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς.

Κι ὅμως σέ πεῖσμα τῆς ἀπόγνωσης καί τῆς ἀπελπισίας, ὁ Χριστός μέ τό λόγο του καί μέσα ἀπό τούς Ἁγίους Του, ὅπως οἱ σήμερα ἑορταζόμενοι Ὁμολογητές Παῦλος Κωνσταντινουπόλεως καί Λεονάρδος τῆς Λιμόζης τῆς Γαλλίας, μᾶς προσκαλοῦν νά κρατήσουμε ζωντανή καί ὀρθή την πίστη μας σ’ Αὐτόν. Καί Ἐκεῖνος θά εἶναι ἡ βοήθεια καί ἡ σωτηρία μας. Αὐτό μᾶς προτρέπει ἄλλωστε ἡ  Ἐκκλησία σέ κάθε θεία Λειτουργία: “ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα”. Ἀμήν.

Εκτύπωση Email

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ»

 IMG-401a4ff0bc133607f8cf938378506b58-V.jpg

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ευσέβιος τίμησε με την παρουσία του τον εορτασμό της επετείου της πρώτης Αεραποβατικής Επιχείρησης του Ιερού Λόχου στη Σάμο και τέλεσε Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο του Ιερού Λόχου πλησίον της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής. Ο Ταξίαρχος της 79 ΑΔΤΕ κ. Νικόλαος Λαμπιδώνης κατέθεσε Στέφανο. Ανεγνώσθη σχετική ομιλία, τιμές απέδωσε η Στρατιωτική Μουσική. Παρέστησαν οι Αρχές του Τόπου μας. Επίσης εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου παρηκολούθησε την ομιλία που διοργάνωσε το 4ο ΕΤΕΘ  στο Δημαρχείο Καρλοβάσου.

IMG-df7953ff2b73f31fd6436d1a3d990656-V.jpg

IMG-41afb13e58a36d8b0d23fa459d42e68f-V.jpg

IMG-d344f3e805439a30bda86d93fa2ccf64-V.jpg

-μοναστήρι-της-Ζωοδόχου-πηγής-e1595706858990-696x455.jpg

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31