3 islands

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΥΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

sfragida

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Τό «Κέντρο Ἐκκλησιαστικῶν, Ἱστορικῶν καί Πολιτισμικῶν Μελετῶν» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας σέ συνεργασία μέ τόν «Δῆμο Σάμου» καί τήν «Ἀντιπεριφέρεια Βορείου Αἰγαίου», ἔχει τήν τιμή νά σᾶς προσκαλέσει εἰς τίς ἑόρτιες ἐπετειακές ἐκδηλώσεις μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως εἰκοσαετοῦς Ποιμαντορίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κ.κ. Εὐσεβίου, οἱ ὁποῖες θά πραγματοποιηθοῦν ὡς ἀκολούθως:

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΥΣ ΙΩΒΗΛΑΙΟΥ

Ἐπίσης τήν Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 καί ὥρα 07.00΄-10.30΄ θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Σάμου, (μονοκλησιά) εἰς τήν ὁποίαν θά συλλειτουργήσουν μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ἅπαντες οἱ ὑπ’ αὐτοῦ χειροτονηθέντες Κληρικοί, ἐνῶ θά ψάλῃ ὁ χορός τῶν Ἱερέων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Αἰδ/του Πρωτ. Γεωργίου Ἀρχοντούλη, Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μ. Σάμου καί Ἰκαρίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 κ΄ ὥρα 18.00΄

Αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δ/Δ Καρλοβασίων Σάμου εἰς τήν πόλιν τῶν Καρλοβασίων

Μετά τούς χαιρετισμούς τῶν φορέων, θά ὁμιλήσουν σχετικῶς μέ τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο τοῦ τιμωμένου Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας: ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Λέλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Μεγάλης Παναγίας Σάμου, ὁ Ἐλλογιμώτατος Καθηγητής τοῦ Δ.Π.Θ. κ.κ. Μανόλης Βαρβούνης, οἱ Ἐλλογιμώτατοι Καθηγηταί κ.κ. Κωνσταντῖνος Σκᾶλκος, Γεώργιος Ἀγγελινάρας καί ἐκ μέρους τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὁ κ. Σώζων Λάμπρου, Μηχανικός Πληροφοριακῶν καί Ἐπικοινωνιακῶν συστημάτων.

Εἰς τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως τήν ὁποίαν θά παρουσιάσει ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. Σωτήριος Κοσμόπουλος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μ. Σάμου καί Ἰκαρίας, θά γίνει καί ἡ παρουσίαση τοῦ ἐπετειακοῦ Τόμου «ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΤΙΔΟΣΙΣ», ὁ ὁποῖος ἐξεδόθη μέ ἀφορμή τήν εἰκοσαέτηρο ποιμαντική Διακονία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου στά ἀκριτικά Νησιά τοῦ Ἀρχιπελάγους.

sdcc

Εκτύπωση Email

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας, σᾶς προσκαλεῖ σέ ἐκδήλωση, τήν Παρασκευή 30 Ὀκτωβρίου 2015 καί ὥρα 19.00, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Σάμου και τό Σάββατο 31 Ὀκτωβρίου 2015 καί ὥρα 19.00, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητας Καρλοβάσου.

Κατά τήν ἐκδήλωση αὐτή, θά βραβευθοῦν οἱ πρωτεύσαντες καί ἀριστεύσαντες μαθητές, τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2014-2015, τῶν Γυμνασίων-Λυκείων τῆς Ἀνατολικῆς Σάμου και τῆς Δυτικῆς Σάμου αντίστοιχα.

Ἡ παρουσία ὅλων σας, θά ἀποτελέσει γιά μᾶς ἰδιαίτερη τιμή καί χαρά.

Εκτύπωση Email

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ ΝΕΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς κ.κ. Εὐσέβιος ἀπέστειλε ἐπιστολή στήν Ε.Ο.Σ.Σ Σάμου εἰσηγούμενος γιά τήν παραγωγή ἑνός νέου Ἐκκλησιαστικοῦ οἴνου, τονίζοντας στό τέλος τῆς ἐπιστολῆς του τά ἑξῆς: «ταῦτα πάντα μετά τῆς ἐν Κυρίω ἀγάπης μας καί πολλοῦ ἐνδιαφέροντος διά τήν Ε.Ο.Σ.Σ καί μέ μόνο σκοπό νά βοηθήσωμε ἀπό τήν πλευρά μας, ὅσο τό δυνατόν περισσότερον διά τήν προώθησιν ἑνός νέου « Ἐκκλησιαστικοῦ Οἴνου», ἀφοῦ εὐλογηθήκαμε ἀπό τόν Θεό στό ἀκρητικό μᾶς Νησί νά εὐδοκιμεῖ αὐτή ἡ ποικιλία τοῦ μοσχάτου καί τοῦ φωκιανοῦ σταφυλιοῦ, ἀπό τίς ὁποῖες δυνάμεθα νά δημιουργήσουμε ἕνα γλυκό, ἀρωματικό , ἐρυθρωπό καί συνελόντι εἰπεῖν ἀσυναγώνιστο «Νάμα».

Εκτύπωση Email

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΑΜΟΥ

κατάλογος

Μέ πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου θά τελεσθῇ κι ἐφέτος ἡ ἀρχαιοπρεπής θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τήν Κυριακή 25 Ὀκτωβρίου 2015, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Σάμου.

Αὐτή ἡ θεία Λειτουργία ἀνάγεται στούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες καί διαμορφώθηκε στά Ἱεροσόλυμα, ὅπου κατά τήν παράδοσιν πρῶτος Ἐπίσκοπος ἦταν ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, λαβών τήν Ἀρχιερωσύνη ἀπό τόν Ἴδιο τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν. Ἐγράφη πρῶτα στά Ἑλληνικά καί πολύ νωρίς μεταφράστηκε καί σέ ἄλλες γλῶσσες καθώς ἐκτός τῆς Ἑλλάδος διαδόθηκε στή Συρία, τήν Αραβία, τό Σινά, τήν Αἴγυπτο και ἀργότερα στις Σλαβικές χώρες.

Ὁ πυρήνας τῆς θείας Λειτουργίας εἶναι ἀποστολικός καί ἔλαβε τό ὄνομα τοῦ ἁγίου Ἰακώβου γιά νά διακρίνεται εὐχερῶς ἀπό τίς ἄλλες δύο γνωστές θείες Λειτουργίες τοῦ Μ. Βασιλείου καί τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τῶν ὁποίων προηγεῖται καί βάσει τῆς ὁποίας ἐγράφησαν.

Καλοῦνται λοιπόν οἱ εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μας νά ἔλθουν τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς 25/10/2015 στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Σάμου γιά νά ζήσουν τήν ἐμπειρία τῆς ἱερουργίας τῆς Θείας Λειτουργίας κατά τήν τάξη καί τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ τῶν πρώτων Χριστιανικῶν αἰώνων.

● Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος θά τελέσει τόν Ἁγιασμό γιά τήν Ἔναρξη τῶν τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων τῶν Ἐνοριῶν τοῦ Βαθέος στό Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (πλησίον τοῦ Ἱ. Μ. Ν. Ἁγίου Νικολάου) καί ὥρα 12.00.΄

 

Εκτύπωση Email

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΠΟΥ ΔΕΣΠΟΖΕ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

«Βαρύπτερη ἔφθασε στή Σάμο ἡ εἴδηση γιά τήν πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ πεφιλημένου μου Ἀδελφοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας κυροῦ Νεκταρίου.

Ὅταν πρίν λίγες ἡμέρες τόν ἐπισκέφθηκα, εἶχα τήν αἴσθηση, ὅτι ὁ Ἀδελφός Νεκτάριος ἦταν ἔτοιμος πλέον γιά νά ἐπιστρέψει ἀπό τήν ἐξορία αὐτῆς τῆς γῆς στήν οὐράνια ποθεινή πατρίδα μας.

Μέσα στό κλίμα τῆς ἀμοιβαίας, εἰλικρινοῦς καί μακροχρόνιας ἀγάπης, πού μᾶς συνέδεε ἀπό τά φοιτητικά μας χρόνια στή Ῥιζάρειο καί τή Θεολογική Σχολή εἶδα νά ἀποκαλύπτεται ἐμπρός μου ἡ περίτρανη πίστη του στόν Σωτῆρα Χριστό καί ἡ ἀταλάντευτη ἐμπιστοσύνη του στό ἅγιο θέλημά Του.

Διεπίστωσα γιά μία ἀκόμη φορά νά ἀκτινοβολεῖ ἡ πονεμένη ἀπό τήν ἀσθένεια καρδιά του, πυρπολημένη ὅπως πάντα ἀπό τήν ἀγάπη πρός τόν Ἰησοῦν Χριστόν καί τήν ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, τώρα ὅμως μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα, ἐστιλβωμένη, θά ἔλεγες, ἀπό τήν σωματική ἀσθένεια.

Ἡ πνευματική μορφή τοῦ ἀειμνήστου Πέτρας Νεκταρίου δέσποζε ὄχι μόνο στήν Κρήτη, ἀλλά καί σέ ὅλη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Ὑπῆρξε πάντοτε ἀκέραιος καί μέ ἦθος ἀπαράμιλλο, φιλόθεος καί ἱεροπρεπής, ἄνθρωπος χαρισματικός, προικισμένος μέ πολλά τάλαντα, σαγηνευτικός ὁμιλητής καί κήρυκας ἀκούραστος, μαχητής καί ζηλωτής τῶν πατρῴων, παραδοσιακός καί συγχρόνως νέος, εὐγενής καί σεμνός ἐργάτης τῆς ἀγάπης.

Ὁ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάς Κύριός μας νά ἀναπαύῃ τήν μακαρίαν ψυχήν του ἐν σκηναῖς Ἁγίων Του.

Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία καί ἀπαλαίωτος.»
† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

005 436x640

Ἀπό τήν ένθρόνιση τοῦ Σεβ. Μητρ. Σάμου καί ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου (10-9-1995)
ἐκπροσωπών τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον

 

Εκτύπωση Email

Περισσότερα Άρθρα...

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30