3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗιΕΟΡΤΗι ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ ἱστορία τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι γνωστή καί δεδομένη. Ζεῖ στή γῆ τόν χρόνο πού τοῦ πιστώνεται ἀπό τόν Κύριο, προσπαθεῖ νά τόν γεμίσει μέ τά ἔργα του καί ἡ ὥρα γιά τόν βιολογικό θάνατο ἔρχεται ἄγνωστο τό ποῦ, τό πῶς καί τό πότε. Αὐτή ἦταν καί ἡ θεομητορική ἐπίγειος πορεία. Μέ ἀγωνίες καί προβλήματα, μέ πίκρες καί χαρές. Ἡ ὥρα τῆς δικαίωσης ἦρθε. Παραλαμβάνει, κατά τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν ψυχή Της τό μονάκριβο παιδί Της καί μετά τρεῖς ἡμέρες, βρίσκεται ἄδειο τό μνήμα Της. Λείπει ἀπ’ ἐκεῖ γιά νά ὑπάρχει ὁλοζώντανη κοντά Του καί νά δείχνει  τό ἐνδιαφέρον Της, μέρα καί νύχτα γιά ὅλους μας.

Φεύγει ἀπό τή γῆ  καί «ἐπάξια Την ὑποδέχονται τά θεία οὐράνια σκηνώματα» κατά τόν ὑμνολογικό κάλαμο καί μαζί ὑποδέχονται τήν προσωποποίηση τῆς ἁγνότητας, τῆς ἀφοσίωσης, τῆς ὑπομονῆς, τῆς ὑπακοῆς. Ὑποδέχεται «ὁ πρᾶος καί ταπεινός» Χριστός, τήν ταπεινή καί ἤρεμη  σέ λόγια καί ἔργα Μητέρα Του. Ἡ μεγάλη μητέρα, ἡ Παναγία μητέρα ἐκοιμήθη. Τό πέρασμά Της στη γῆ μας, ἦταν μιά μοναδική τιμή καί ἀφάνταστη εὐλογία. Ἡ φυσιογνωμία Της ἅπλωσε φῶς. Ἡ ἀγκαλιά Της, ἔγινε θρόνος. Τά χέρια Της, χερουβικά φτερά. Ἡ καρδιά Της ἱερό θυμιατήρι. Ἦταν καί εἶναι ἡ μορφή μέ τήν προνομιακή θέση. Ἡ ἁγία τῶν ἁγίων.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

       Αγαπητά μου παιδιά

             Για μια ακόμη φορά, ο Πανάγαθος Θεός μας αξίωσε να εορτάσουμε την Μεταμόρφωση του Σωτήρος, τη μεγάλη αυτή Δεσποτική εορτή, που επισημαίνει τις δυνατότητες σωτηρίας και θέωσης τις οποίες ο Υιός και Λόγος του Θεού με την ενανθρώπησή Του προσφέρει στους ανθρώπους. Και παραλλήλως, μας αξίωσε να πανηγυρίσουμε την επέτειο της απόκρουσης του οθωμανικού στόλου από τη Σάμο, τον Αύγουστο του 1824, που επισφράγισε όχι μόνο τη σωτηρία του νησιού μας, αλλά και την παγίωση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του, που στηρίχθηκαν στο ηρωικό φρόνημα και στην αδάμαστη δύναμη των Σαμίων της εποχής στην δύναμη της αλήθειας και του δικαίου.

            Διαβάζοντας κανείς τα σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα των κρίσιμων εκείνων ημερών, εντυπωσιάζεται από την βαθιά και απαρασάλευτη πίστη του Λογοθέτη Λυκούργου, των πρωταγωνιστών του αγώνα, του Σταμάτη Γεωργιάδη, του Κωνσταντίνου Λαχανά, του Κωνσταντίνου Κονταξή και των παλληκαριών τους, παρά τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες αλλά και τις μηδαμινές πιθανότητες που είχε η αντίστασή τους. Κι αν τα κατάφεραν τελικά να κρατήσουν τη Σάμο μας αδούλωτη, αυτό οφείλεται στην πίστη τους στο Θεό, στην επίκληση της θείας βοήθειας στις πιο δύσκολες στιγμές του αγώνα, αλλά και στην ανυποχώρητη μαχητικότητά τους. Κι ίσως εδώ να βρίσκεται ένα σπουδαίο μήνυμα, το οποίο οφείλουμε να ενστερνιστούμε όλοι στις δύσκολες μέρες μας, το παράδειγμα της υπομονής και της επιμονής. Και τούτο, επειδή στην εποχή μας δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποχωρούν αμαχητί, που απελπίζονται, που εγκαταλείπουν το μετερίζι στο οποίο τους έταξε ο Θεός και το καθήκον προς την Εκκλησία, την κοινωνία και την πατρίδα, επιζητώντας συνήθως ασφαλέστερους και πιο εύκολους τρόπους για να περάσουν τη διαδρομή της ζωής τους.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ Κ. Κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2017

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

«Ἐπεφάνη γάρ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις.»(Τιτ. β΄, 11). Ἡ μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων, πού σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει εἶναι γιά ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς αἰτία μεγάλης χαρᾶς καί πανηγύρεως, γιατί στόν ποταμό Ἰορδάνη ἔχουμε τήν πρώτη φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως ψάλλουμε καί στό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς.

Ὁ Πατέρας ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα συνιστοῦν τήν Τριαδική Θεότητά μας. Εἶναι Ἕνας Θεός, πού διακρίνεται σέ τρεῖς Ὑποστάσεις, σέ τρία Πρόσωπα. Τά τρία αὐτά Πρόσωπα ὑπάρχουν ὁμοουσίως, ἀδιαιρέτως, ἀσυγχύτως. Ἔχουν κοινή τήν φύση, τήν οὐσία, τήν ἐνέργεια καί τή δόξα. Ὁ Πατήρ γεννᾶ προαιωνίως τόν Υἱό καί ἐκπορεύει τό Πανάγιο Πνεῦμα.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΑΝΑΤΟΛΗι ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἤδη εἰσήλθαμε σύν Θεῷ «εἰς τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου». Τό 2017 ἀνέτειλε μόλις πρό ὀλίγου πλῆρες ἐλπίδων καί προσδοκιῶν.

Δυστυχῶς ὅμως, ὅλοι μας εὑρισκόμεθα ἐντός ἑνός τεταραγμένου κόσμου, πού ἔχασε τόν προσανατολισμό του καί ἀπειλεῖ τά θεμέλιά του. Γύρω μας, χῶρες εὑρίσκονται σέ ἀκαταστασία, σέ ἀναταραχή, σέ αἱματοκύλισμα. Ἀπώλεσαν τό πολύτιμο δῶρο τῆς εἰρήνης «τῆς πάντα νοῦν ὑπερεχούσης».

Στήν πατρίδα μας γευόμαστε τήν γενική κρίση, ὅπως τήν ἀναγνωρίζουμε στίς δομές τῆς ζωῆς μας,μέσα ἀπό τήν πλήρη ἄμβλυνση τοῦ ἠθικοῦ αἰσθητηρίου! Στή σύγχρονη κοινωνία μας κυριαρχοῦν ἀρρωστημένες ἀντιλήψεις, λανθασμένα «πιστεύω», παράλογες πεποιθήσεις, πού προάγουν τόν ἀτομοκεντρισμό, τόν ἐγωϊσμό καί ἐν γένει τό ὠμό συμφέρον.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30