3 islands

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΟΡΤΗ ΣΑΜΙΩΝ ΑΓΙΩΝ

ΑΓΙΟΙ.jpg

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν, μέ ἰδιαίτερη χαρά ἀνακοινώνει
στούς εὐσεβεῖς καί φιλεόρτους χριστιανούς, ὅτι τῷ Σαββάτῳ 30ῇ Ἰουλίου καί τῇ Κυριακῇ
31ῃ Ἰουλίου, θά ἑορτάσωμε σύν Θεῷ κατά τό εἰωθός τούς Σαμίους Ἁγίους, ἐπιτελοῦντες
χρέος ἱερόν καί ἀποδίδοντες τήν ὀφειλομένην τιμήν καί εὐγνωμοσύνην πρός τούς ἁγίους
Ἑρμογένην, Λέοντα καί Ἡράκλειον Ἐπισκόπους Σάμου, τόν ἅγιον Γεώργιον τόν
Νεομάρτυρα, τόν ὅσιον Παῦλον τόν Λατρινόν, καί τούς ἁγίους μάρτυρας στρατιωτικούς
Γρηγόριον, Θεόδωρον καί Λέοντα.
Οἱ ἑόρτιες ἐκδηλώσεις ἐφέτος λαμβάνουν ἰδιαίτερες πνευματικές διαστάσεις,
ἐξαιτίας τῆς θλιβερῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως τῶν 100 ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς
Καταστροφῆς. Καί τοῦτο διότι τόσον ἡ Σάμος, ὅσον καί οἱ Ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι διέλαμψαν σέ
αὐτήν, συνδέονται στενῶς μέ τά μικρασιατικά παράλια, στό πέρασμα τῶν εἴκοσι
χριστιανικῶν αἰώνων.
Γιά τόν λόγο αὐτό ἐφέτος ὁμοῦ μετά τῶν Σαμίων Ἁγίων, θά τιμηθοῦν καί τά ἐκ τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας προερχόμενα ἱερά σεβάσματα, δηλαδή τά ἱερά κειμήλια, τά ὁποῖα οἱ
πρόγονοί μας ὡς πρόσφυγες ἔφεραν ἀπό τίς ἐκεῖ πατρογονικές ἑστίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
μεταξύ τῶν ὁποίων ξεχωριστή θέση ἔχουν κάποιες ἱστορικές ἱερές εἰκόνες καί τά ἐπιμάνικα
τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης.
Τῷ Σαββάτῳ 30ῇ Ἰουλίου ἐ. ἔ. καί ὥρᾳ 19.30'μ.μ., θά τελεσθεῖ Πανηγυρικός
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Σάμου,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ.Εὐσεβίου, ἐνῶ
ἐν συνεχείᾳ καί ὥρᾳ 21.00'μ.μ., θά γίνει ἡ λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί τῶν Ἱερῶν
Εἰκόνων τῶν Ἁγίων, ὡς καί τῶν τεθησαυρισμένων μικρασιατικῶν ἱερῶν κειμηλίων εἰς τήν
παραλίαν καί ἀκολούθως εἰς τήν πλατείαν Πυθαγόρα ἡ Ἀρτοκλασία καί θεῖον Κήρυγμα
ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου.
Τῇ Κυριακῇ 31ῃ Ἰουλίου καί ὥρα 07.00'-10.30' π.μ. θά τελεσθεῖ ὁ Πανηγυρικός
Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν
Ναόν Ἁγίου Νικολάου Σάμου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ.
Εὐσεβίου καί ἐν τέλει τό ἱερόν μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῇ
Μικρασιατικῇ καταστροφῇ ἀναιρεθέντων Προγόνων μας, ὡς καί τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς
κοιμηθέντων ἀποδήμων Σαμίων.
Ἐλάτε νά δοξάσωμε τόν Σωτῆρα Χριστό, τόν μόνο ἀληθινό Θεό μας.
Ἐλάτε νά τιμήσωμε τήν Παναγία μας καί τούς Ἁγίους μας.
Ἐλάτε νά ἐκφράσωμε τήν εὐγνωμοσύνη μας στούς μακαριστούς Πατέρες,
Μητέρες καί Ἀδελφούς μας, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ μέν ἐκόμισαν ἐκ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας στήν
Σάμο τήν ἔκφραση τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καί ζωῆς τους, οἱ δέ ὁρμώνεμοι ἀπό τήν Σάμο,
ἐλιτάνευσαν εἰς ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς, τήν ἑλληνορθόδοξη εὐσέβεια καί τό
χριστιανικό φρόνημά μας, ὡς Ἕλληνες ἀκρῖτες.

Εκτύπωση Email

10ήμερη Ποιμαντική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου στήν

 ικαρια.jpg

 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης ἐπισκέφθηκε τήν Ἰκαρία τό δεύτερο δεκαήμερο τοῦ Ἰουλίου 2022, κομίζοντας τήν ἀριστερά χεῖρα τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, πρός εὐλογίαν καί Ἁγιασμόν τῶν ἀκριτῶν Ἰκαρίων καί τῶν πολυπληθῶν θερινῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ Νησιοῦ.

 Τήν Κυριακή 10η Ἰουλίου 2022 ἱερούργησε εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Εὐδήλου, ὅπου ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου, εἰς τόν ἀφυπηρετήσαντα πλέον π. Θεοφάνην Μαλαθρίτην, ὁ ὁποῖος διετέλεσε γιά περισσότερο ἀπό πέντε δεκαετίες Ἐφημέριος διαφόρων Ἐνοριῶν τῆς Βορείου Ἰκαρίας καί τά τελευταῖα χρόνια Ἐφημέριος καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Εὐδήλου. Ἐπίσης ἐτίμησε μέ τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου καί τόν νῦν Ἐφημέριον τοῦ Ναοῦ π. Μιχαήλ Τσάκαλον, ὁ ὁποῖος μετά ἀπό εἴκοσι ἔτη διακονίας του εἰς τήν Σάμον, διακονεῖ στήν κεντρική Ἐνορία τοῦ Εὐδήλου.

  Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς μετέβη εἰς τήν Ἐνορίαν τῶν Κοσσοικίων, ὅπου ὁμίλησε ἐπικαίρως εἰς τούς πολυπληθεῖς προσκυνητές τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου εἰς τόν Ἐφημέριον π. Στυλιανόν Φωκιανόν, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπό τήν εὐθύνην καί τήν διοικητικήν του μέριμναν πολλές ὅμορες κενές Ἐνορίες τῆς Ἰκαρίας.

  Τήν Δευτέραν 11ην Ἰουλίου 2022 τό πρωϊ μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Ὁσίας Θεοκτίστης Πηγῆς καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Μοντέ Ραχῶν, συνεργάσθηκε μετά τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου π. Στυλιανοῦ Κοτσορνίθη. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας μετέβη στόν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ραχῶν, ὅπου χοροστάτησε εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν πρός τιμήν τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παϊσίου του Ἁγιορείτου, ὁμίλησε εἰς τούς ἐπίσης πολυπληθεῖς προσκυνητές τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

 Τήν Τρίτη 12ην Ἰουλίου 2022 συνεκάλεσε εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Ἁγίου Κηρύκου Σύναξιν τῶν Ἐφημερίων καί τῶν τριῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν: Ἁγίου Κηρύκου, Εὐδήλου καί Ῥαχῶν Ἰκαρίας, ὅπου ἐπέστησε τήν προσοχή τους σέ θέματα ποιμαντικῆς καί διοικητικῆς φύσεως τῶν Ἐνοριῶν καί τούς συνεχάρη γιά τήν πιστή ἐφαρμογή τῶν ἐνδεδειγμένων μέτρων ὑγιειονομικῆς προστασίας καί πρόληψης, ἐξαιτίας τῆς νόσου τῆς κορωνοϊοῦ. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας μετέβη εἰς τό χωρίον Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος Ἰκαρίας, ὅπου χοροστάτησε εἰς τήν παράκλησιν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου καί ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόμου εἰς τόν Ἐφημέριον π. Λεωνίδην Τσαρνᾶν, ὁ ὁποῖος διατελεῖ ἐπίσης καί Ἐφημέριος τῶν δύο Ἐνοριῶν τῶν Γλαρέδων καί τελεῖ χρέη ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος Ἁγίου Κηρύκου.

 Τήν Τετάρτην 13ην Ἰουλίου 2022 μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος Ἁγίου Κηρύκου καί τό ἀπόγευμα ἐπισκέφθηκε τήν Ἐνορία τοῦ Καταφυγίου ὅπου χοροστάτησε εἰς τήν παράκλησιν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ὁμίλησε ἐπικαίρως.

 Τήν Πέμπτην 14ην Ἰουλίου 2022 εἶχε συνεργασία μέ τοπικούς φορεῖς γιά θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος καί τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας καί προέστη τῆς λιτανεύσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος καί Κηρύκου Μάρτυρος.

 Τήν Παρασκευήν 15η Ἰουλίου 2022 ἐλειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίων Μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, ὅπου ἐχειροτόνησε τόν Διάκονο π. Κωνσταντῖνον Μαρτίνην εἰς Πρεσβύτερον καί ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου εἰς τόν π. Φίλιππον Ποῦλον, Ἐφημέριον Παναγίας Ἁγίου Κηρύκου καί ἄλλων κενῶν Ἐνοριῶν. Μετά τό πέρας τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας, ἐτέλεσε τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Μακαριστοῦ Προκατόχου του Νεοφύτου Κοτζμανίδου, διατελέσαντος Μητροπολίτου Ἰκαρίας, εἰς τήν προσωποπαγῆ Μητρόπολιν Ἰκαρίας, ἡ ὁποία δημιουργήθηκε τότε, πρός τακτοποίησιν τῶν ἐμπεριστάτων, ἐκ τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, Ἐπισκόπων.

 Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἔλαβε χῶραν ἡ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐπετειακή Ἐκδήλωσις ἱστορικῆς μνήμης ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς (1922-2022) εἰς τήν Αἴθουσαν Ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Ἰκαρίας εἰς τόν Ἅγιον Κήρυκον μέ ὁμιλητήν τόν Καθηγητήν τοῦ Δ.Π.Θ. κ. Μανώλη Βαρβούνη καί θέμα: «Ἡ βραχύβια Ἱερά Μητρόπολις Ἰκαρίας καί ὁ Μητροπολίτης Ἰκαρίας Νεόφυτος Κοτζαμανίδης», τήν ὁποίαν ἐπλαισίωσε μουσικοχορευτική ἐκδήλωσις τιμῆς εἰς τόν Μικρασιατικόν Ἑλληνισμόν μέ τό Λύκειον Ἑλληνίδων, παράρτημα Ἰκαρίας.

 Τό Σάββατο 16η Ἰουλίου 2022 τό πρωί χοροστάτησε εἰς τήν Θεία Λειτουργίαν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Γλαρέδων/Λακέδων Ἰκαρίας, ἐτέλεσε ἐτήσιον Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Ἱερέως π. Εὐαγγέλου Γλαροῦ ἐφημερίου ἐπί πολλά ἒτη τῆς ἐνορίας Ἁγίου Γρηγορίου Γλαρέδων καί ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου εἰς τόν π. Παντελεήμονα Ποῦλον, Ἐφημέριον Ἁγίου Παντελεήμονος Ἁγίου Κηρύκου καί ἄλλων κενῶν Ἐνοριῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος τό μεσημέρι μετέβη εἰς τό Στρατόπεδον Ἁγίου Κηρύκου κομίζοντας πρός προσκύνησιν τό Ἱερόν Λείψανον τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, Προστάτου τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, τέλεσε Δέησιν καί ὁμίλησε πρός τούς Ἀξιωματικούς, ὁπλίτας καί τό πολιτικόν προσωπικόν τῆς Μονάδος. Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε εἰς τόν Ἀρχιερατικόν Ἑσπερινόν εἰς τήν Ἱεράν Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος (1775) ὁμίλησε γιά τό πνευματικό κίνημα τῆς Φιλοκαλικῆς ἀναγέννησης τοῦ 18ου αἰῶνος τῶν Ἁγίων Κολυβάδων Πατέρων.

 Τήν Κυριακήν 17ην Ἰουλίου 2022 ἱερούργησε εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας ἐπί τῇ μνήμη τῆς Ἁγίας Μαρίνης, ὁμίλησε δέ ἐπί τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Ἀκολούθως ἐτέλεσε τήν Δοξολογίαν ἐπί 110ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Νήσου Ἰκαρίας καί τῆς ἑνώσεως αὐτῆς μετά τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἐνδόξων Μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, παρουσίᾳ τῶν Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τῆς Νήσου καί ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως στό Ἡρῷον τῆς πόλεως καί παρακολούθησε ἃλλες ἑόρτιες ἐκδηλώσεις.

IMG_20220710_112908.jpg

IMG-ec4be5fe0e046b5f1949d6cb750c4634-V.jpg

IMG_20220712_200220.jpg

IMG_20220715_084030.jpg

IMG_20220715_093731.jpg

IMG_20220715_104956.jpg

IMG_20220714_205132.jpg

IMG_20220716_120026.jpg

IMG_20220715_211820.jpg

IMG-d9997aaaa804292c26fed5fb9837a389-V.jpg

IMG-fd6889f88dd35fe53e4bfdadb8b00387-V.jpg

IMG-ed0ce6901b878bd541a6e8e61fa3c80d-V.jpg

Εκτύπωση Email

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

 Screenshot_2022-07-08-10-43-50-245_com.android.chrome.jpg

Ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης μας δέχθηκε σε εθιμοτυπική επίσκεψη τον Αρχιπύραρχο κ. Κωνσταντίνο Δαδούδα, νέο Αναπληρωτή Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του Πυροσβεστικού Σώματος με έδρα την Σάμο. Αφού τον καλωσόρισε στα Νησιά μας συζήτησαν θέματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών, προστασίας Ιερών Μονών και άλλα κοινού ενδιαφέροντος θέματα.

Εκτύπωση Email

Ἱερό Λείψανο τοῦ Ἀγίου Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου στην Ἰκαρία

Ικαρία-Χάρτης-copy.jpg

Πρός Πνευματική ἐνίσχυση καί ἀγιασμό τοῦ Ἰκαριακοῦ λαοῦ θά μεταφερθῆ ἀπόκτημα Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου ἀπό τήν Ἱερά Μονή Μ. Παναγίας Σάμου στήν Ἰκαρία.

Κατά τό ἀκόλουθο Πρόγραμμα:

 

 • ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ Ὣρα 8.00΄-11.00΄

Πανηγυρικός Ὂρθρος καί Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Χαραλάμπους Εὐδήλου ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου.

 

 • ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΣΠΕΡΑΣ

Ἀρχιερατικός Ἐσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου Κοσοίκια χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου.

 

 • ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΣΠΕΡΑΣ

Ἀρχιερατικός Ἐσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος Ραχῶν χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου.

 

 • ΠΕΜΠΤH 14 ΙΟΥΛΙΟΥ Ὥρα 19.00΄

ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων Μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου.

 

 • ΠΑΡΑΣΚΕΥH 15 ΙΟΥΛΙΟΥ Ὥρα 07.30΄-10.30΄

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΟΡΘΡΟΣ καί ἐν συνεχείᾳ ἡ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἐνδόξων Μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου. Ἀκολούθως τέλεσις ἐπιμνημοσύνου δεήσεως ἐπί τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἰκαρίας Νεοφύτου, πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

 • Ὥρα 20.00΄

Ἐπετειακή Ἐκδήλωσις ἱστορικῆς μνήμης ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς (1922-2022) εἰς τήν Αἴθουσαν Ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Ἰκαρίας εἰς τόν Ἅγιον Κήρυκον μέ ὁμιλητήν τόν Καθηγητήν τοῦ Δ.Π.Θ. κ. Μανώλη Βαρβούνη καί θέμα: «Ἡ βραχύβια Ἱερά Μητρόπολις Ἰκαρίας καί ὁ Μητροπολίτης Ἰκαρίας Νεόφυτος Κοτζαμανίδης».

 • Ὥρα 21.00΄

Μουσικοχορευτική ἐκδήλωσις τιμῆς εἰς τόν Μικρασιατικόν Ἑλληνισμόν μέ τό Λύκειον Ἑλληνίδων, παράρτημα Ἰκαρίας, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

 • ΣΑΒΒΑΤΟΝ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 Ὥρα 08.00΄- 10.00΄

Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Γλαρέδων/Λακέδων Ἰκαρίας.

 • Ὥρα 19.00

ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ εἰς τήν Ἱεράν Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μαρίνης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου.

 

 • ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΩΡΑ 07.00΄-10.00

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας.

 • ΩΡΑ 11.00΄

Δοξολογία ἐπί τῇ ἀπελευθερώσει τῆς Νήσου Ἰκαρίας εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἐνδόξων Μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου. Ἐπιμνημόσυνος δέησις.

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 karvounismount41.jpg

 Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν μας, ὅτι τό ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Προφήτου Ἠλιού εἰς τήν κορυφήν τοῦ ὄρους Καρβούνη ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἐξῆς θά παραμένει κλειστόν πρός διαφύλαξιν τῆς ἱερότητος τοῦ Ἱεροῦ χώρου καί πρός ἀποφυγήν ἔτι περαιτέρω ἀνιέρου βεβηλώσεως, πλήν τῆς παραμονῆς καί τῆς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτου Ἠλιού, ἤτοι τό ἑσπέρας τῆς 19ης καί τό πρωΐ τῆς 20ῆς Ἰουλίου.

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31