3 islands

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ποιμαντική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου στήν Ἰκαρία (23 Φεβρουαρίου 2016)

18626630 mesakti analypsi 01Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης ἐπισκέφθηκε τήν Ἰκαρία στίς 23 Φεβρουαρίου 2016, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς πανηγύρεως τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Πολυκάρπου, τοῦ ὁμωνύμου Χωρίου εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Ῥαχῶν Ἰκαρίας.

Τό πρωΐ τῆς Τρίτης 23ης Φεβρουαρίου προεξῆρχε τῆς θείας Λείτουργίας εἰς τόν φερώνυμον Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου, Ἐπισκόπου Σμύρνης, συλλειτουργούντων τῶν Ἐφημερίων τῶν δύο Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Εὐδήλου καί Ῥαχῶν. Εἰς τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας, ὁμίλησε γιά τήν ζωήν καί τήν σχεδόν αἰωνόβιον προσφοράν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου στά δύσκολα χρόνια τῶν διωγμῶν, καί κατέστησε τήν μαρτυρίαν του παράδειγμα πρός μίμησιν διά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς στούς δύσκολους καιρούς μας.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

Η υποψηφιότητα της Σάμου για την Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021

Την υποψηφιότητα της Σάμου για τον τίτλο της Πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το έτος 2021 στηρίζει η Ιερά Μητρόπολίς μας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας έθεσε στη διάθεση της επιτροπής διεκδίκησης τον φορέα «Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών  και πολιτισμικών μελετών» της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Η δε Ιερατική σύναξη της 16ης Νοεμβρίου 2015 προέβη στην στήριξη της προσπάθειας – πρότασις του κ. Δημάρχου Σάμου με την ακόλουθη υπογεγραμμένη από όλους τους ιερείς απόφαση: «Στήν Σάμο σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015 καί ὥρα 12:00 καί στήν Αἴθουσα τοῦ Πνευματιοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου συνῆλθε σέ ἔκτακτη Ἱερατική Σύναξη ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Σάμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μετά τό πέρας τῶν εἰσηγήσεώς του καί τῶν ὁδηγιῶν σέ θέματα ποιμαντικῆς, φιλανθρωπικῆς, διοικητικῆς, διαχειριστικῆς ὑπευθυνότητος καί εὐσυνειδησίας ἐγνώρισε στόν Ἱερό μας Κλῆρο (Καθηγούμενοι, Ἱερομόναχοι, Ἐφημέριοι), ὅτι ὅλοι μας ἔχουμε χρέος νά συμπαρασταθοῦμε στήν μεγάλη προσπάθεια τοῦ Ἀξιοτίμου κ.κ. Μιχαήλ Ἀγγελοπούλου, Δημάρχου Βαθέος, προκειμένου τό Νησί μας, ἡ Σάμος νά προκριθεῖ ἔναντι τῶν ἄλλων ὑποψηφιοτήτων, ὡς πολιτιστική Πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης τό 2021.

Ἡμεῖς οἱ 51 παρευρεθέντες Κληρικοί εἰς τήν ἀνωτέρω σύναξιν ἀφοῦ ἀποδεχθήκαμε τήν ἐισήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας ὁμόφωνα ἀποφασίσαμε τήν δι’ ὑπογραφῶν μας στήριξιν ἐπί τοῦ παρόντος αὐτῆς τῆς προσπάθειας-πρότασης τοῦ ἀξιοτίμου κ.κ. Δημάρχου Βαθέος, ἀφοῦ γνωρίζουμε, ἀλλά καί ἐξ ὅσων μᾶς ἐξέθεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ὅτι τό Νησί μας, ἡ Σάμος ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων εἶχε ζωντανή παρουσία στόν πολιτισμό, τά γράμματα καί τίς τέχνες, ἦταν γενέτειρα τοῦ Πυθαγόρα, τοῦ Πολυκράτη, τοῦ Ἀρίσταρχου, τοῦ Ἐπικούρου, τοῦ Ροίκου καί τοῦ Θεόδωρου, ἀλλά καί κατά τούς Χριστιανικούς χρόνους κατέστη φάρος πνευματικός καί τηλαυγής διά μέσου τῶν αἰώνων, ἐγκαυχωμένη ἐν Κυρίῳ γιά τίς Ἱερές Μονές–Προσκυνήματα, ἀλλά καί γιά τούς 5 Πατριάρχες Ἱεροσολύμων, τούς δεκάδες Μητροπολίτες καί τίς ἑκατοντάδες Κληρικῶν καί Μοναχῶν, μέ ἀτέλειωτη προσφορά στό Ἔθνος καί τήν Πατρίδα, ἰδίως κατά τούς χρόνους τῆς δουλείας καί τῶν ἀγώνων τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας, ὅτε καί χαρακτηρίσθηκε «ἄπαρτον κάστρον πίστεως, εὐσεβείας καί ἀνεξαρτησίας» ἕως καί σήμερον».

 

 

Εκτύπωση Email

Δραστηριότητες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στην Αθήνα

Κατά τήν παραμονή του στήν Ἀθήνα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς κ.κ. Εὐσέβιος ὡς Συνοδικός Σύνεδρος συμμετεῖχε στις συνεδριάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί σέ ἀπογευματινή Συνεδρία αὐτῆς μέ σκοπό τή μελέτη τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στή Μέση ἐκπαίδευση μέ τή συμμετοχή τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθήνας καί Θεσσαλονίκης καθώς καί τῶν διοικητικῶν Συμβουλίων «ΠΕΘ καί ΚΑΙΡΟΥ».

Συμμετείχε στίς  συνεδριάσεις  τῆς Συνοδικῆς ἐπιτροπῆς ἐπί  τῶν οἰκονομικῶν της Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στις συνεδριάσεις τῆς  Ἐκκλησιαστικῆς κεντρικῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς (ΕΚΥΟ) καί στήν συνεδρία ἐπιτροπῆς Μοναχικοῦ βίου.

Μετά ἀπό παράκληση τοῦ Ἐπισκόπου Ρουάντας Ἰννοκεντίου χειροτόνησε το Σάββατο 09/01/2016 στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής  εἰς Διάκονο τόν Χρῆστο Mukkidi γιά τίς ἀνάγκες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μπουρούντι καί Ρουάντας. Ὁ π. Χρῆστος εἶναι  ἔγγαμος πατήρ ἑνός τέκνου, πτυχιοῦχος τῆς Θεολόγικης Σχολῆς Ἀθηνῶν μέ μεταπτυχιακές σπουδές γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τοῦ Πανεπιστημίου Καμπάλας. Στη χειροτονία παρευρέθησαν πολλοί αδελφοί από την Ρουάντα και την Ουγκάντα αλλά και πολλοί πιστοί. Ο π. Χρήστος μετά το τέλος των μεταπτυχιακών του σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών θα διακονήσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουάντας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς εὐλόγησε καί ἔκοψε ἁγιοβασιλόπιττες

  • Τοῦ συλλόγου Ἁπανταχοῦ Μαραθοκαμπιτῶν.
  • Τῆς τοπικῆς Διοίκησης Ἀθηνῶν – Ἀττικῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν (Ἑλληνικό Ἐθνικό Τμῆμα).
  • Τοῦ Συλλόγου Πλατανιωτῶν.
  • Τοῦ Συλλόγου Πυθαγορείου Ἀθηνῶν.
  • Τοῦ Συλλόγου Καλλιθέας.
  • Τῆς Πανικαριακῆς Ἀδελφότητος Ἀθηνῶν.
  • Τοῦ Συλλόγου Ἀμπέλου.
  • Τοῦ Συλλόγου Παγώνδα.
  • Τοῦ Συλλόγου Καρλοβασιτῶν και της Ἀδελφότητος Σαμίων ὅπου  του ἀπενεμήθη καί τιμητική πλακέτα ἐπί τῇ συμπληρώσει τῶν εἴκοσι ἐτῶν ποιμαντορίας.
  • Τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Ἀποστράτων καί Σωμάτων Ἀσφαλείας ἀπενεμήθη τιμητική πλακέτα για τήν διαχρονική του προσφορά στήν Ἑλληνική Ἀστυνομία.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

Η τελετή αγιασμού των υδάτων στη Σάμο

 

Με ιεροπρέπεια και λαμπρότητα  Εορτάσθηκαν  τα Άγια Θεοφάνεια στα νησιά μας στη Σάμο, στην Ικαρία και στους Φούρνους.

Επίκεντρο ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Άνω Βαθέος, όπου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος τους Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Ευσεβίου που εόρτιο μήνυμά του διαβάστηκε αντί κηρύγματος.

Ακολούθως τελέσθηκε η Ακολουθία του Μεγάλου και στη συνέχεια η λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού. Κολυμβητές, νέα παιδιά, βούτηξαν στα παγωμένα νερά.

 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ευχαρίστησε το λαό για τη συμμετοχή του και ευχήθηκε τα δέοντα, μεταξύ δε άλλων ζήτησε ενότητα κάτω από την σκέπη της τοπικής μας Εκκλησίας. P1070661

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

Το Άγιο Δωδεκαήμερο στην Ιερά Μητρόπολη μας

ΔΕΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ

Με την ευκαιρία των εορτών του αγίου δωδεκαημέρου η Ιερά Μητρόπολις Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών ετοίμασε και διένειμε δέματα με τρόφιμα ή ρουχισμό σε αναξιοπαθούσες οικογένειες ή μοναχικούς ανθρώπους τόσο στη Σάμο σε 554 οικογένειες, όσο και στην Ικαρία σε 91 οικογένειες και τους Φούρνους σε 30 οικογένειες. Συνολικά ενισχύθηκαν 2710 άτομα. Επίσης πρόσφερε και ποικίλου ύψους χρηματικά ποσά. Παράλληλα ενισχύθηκε μεγάλος αριθμός μεταναστών σε τρόφιμα και ρούχα. Πλήθος εθελοντών βοήθησαν. O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν ηθικά και υλικά.

ΕΠΙΣΚΈΨΕΙΣ – ΕΥΧΕΣ- ΔΩΡΑ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Ευσέβιος επισκέφθηκε και ευχήθηκε τα δέοντα στους μοναχούς και στις μοναχές των Ιερών Μονών. Επίσης στο Νοσοκομείο Σάμου, τα Γηροκομεία Βαθέος και «Ευγηρίας Πρόνοια» Καρλοβάσου, ευχήθηκε και διένειμε διάφορα δώρα. Ο ίδιος έλαβε ευχές για τις Άγιες Ημέρες από τις Αρχές του Νομού και πάρα πολλά πνευματικά του τέκνα από την Μητροπολιτική του περιφέρεια όσο και από αποδήμους.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Ευσέβιος απηύθυνε Μήνυμα προς τους αποδήμους Σαμίους , Ικαρίους  και Φουρνιώτες στην Αμερική, την Αυστραλία και την Ευρώπη.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

Περισσότερα Άρθρα...

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31