3 islands

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ»

Τό Κέντρο Ἐκκλησιαστικῶν, Ἱστορικῶν καί Πολιτισμικῶν Μελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας στά πλαίσια τῆς ἐπετείου τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας,  διοργανώνει Ἡμερίδα στό Καρλόβασι, τό Σάββατο 28 Μαρτίου καί ὥρα 18.30 στήν αἴθουσα του Επισκοπείου Καρλοβάσου έναντι του Δημαρχιακού Μεγάρου καί στό Βαθύ τήν Κυριακή 29 Μαρτίου καί ὥρα 18.30 στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ἡ παρουσία σας θά μᾶς δώσει ἰδιαίτερη χαρά.


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

18:30 – 18:45 – Χαιρετισμοί και έναρξη των εργασιών της Ημερίδας

18:45 – 19:05  ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, Συναξάρια και αγιολογικά κείμενα για τους νεομάρτυρες

19:05 – 19:25 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Λέκτωρ Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ, Οι νεομάρτυρες στην ορθόδοξη μεταβυζαντινή υμνογραφία

19:25 – 19:45 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ Αρχιμανδρίτης, Οι Κολλυβάδες ως αλείπτες νεομαρτύρων

19:45-20:00  Ερωτήσεις – Συζήτηση

20:00 Κλείσιμο των εργασιών της Ημερίδας και συμπεράσματα από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. ΕΥΣΕΒΙΟ.

Εκτύπωση Email

ΟΙ Δ΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ Κ.Κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ

d xairetismoi 2015

Ή 'Ιερά Μητρόπολις Σάμου, Ικαρίας καί Κορσεών προσκαλεΐ όλους τούς Σαμίους, Ίκαρίους καί Φουρνιώτες Αθηνών καί Πειραια, στήν Ιερά Ακολουθία των Δ' Χαιρετισμών τής Θεοτόκου, πού θά τελεσθεΐ τήν Παρασκευή 20 Μαρτίου καί ώρα 19.00 μ.μ. στό Παρεκκλήσιο τών Αγίων Μεθοδίου καί Κυρίλλου, κάτωθεν του Ίεροΰ Μητροπολιτικοΰ Ναοΰ Αγίας Τριάδος Πειραιώς.

Στήν Ακολουθία θά χοροστατήσει καί θά ομιλήσει ό Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ.Εύσέβιος. Θά συμμετάσχουν Σάμιοι Κληρικοί καί θά ψάλουν Σάμιοι Ιεροψάλτες.

Ή παρουσία όλων τών συμπατριωτών μας στήν λατρευτική αύτή εκδήλωση θά μας χαροποιήσει.

Εκτύπωση Email

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ἡ πρώτη Κυ­ρι­ακή τῶν Νη­στειῶν, ὀ­νο­μά­ζε­ται ἀπό τήν Ἐκ­κλη­σία μας «Κυ­ρι­ακή τῆς Ὀρ­θο­δο­ξίας», δι­ότι κατ' αὐ­τήν τήν ἡ­μέρα ἑ­ορ­τά­ζε­ται πα­νη­γυ­ρικά ἡ λῆ­ξις τῆς Εί­κο­νο­μα­χίας καί ἡ ἐ­πα­να­φορά καί ἀ­να­στή­λω­σις τῶν Ἱ­ε­ρῶν Εἰ­κό­νων στούς Ἱ­ε­ρούς Να­ούς (843μ.Χ.), κα­θώς ἐ­πί­σης ἑ­ορ­τά­ζον­ται καί ὅ­λοι οἱ πνευ­μα­τι­κοί ἀ­γῶ­νες τῆς Ἐκ­κλη­σίας, ὑ­πέρ τῆς δι­α­φυ­λά­ξεως τῆς σω­ζού­σης καί ἁ­γι­α­ζού­σης ἀ­λη­θείας τοῦ Εὐ­αγ­γε­λίου.

Αὐ­τήν τήν αἰ­δέ­σι­μον ἡ­μέ­ραν, ἡ το­πική μας Ἐκ­κλη­σία, τήν ἑ­ορ­τά­ζει ἐ­πι­σή­μως στόν Ἱ­ερό Μη­τρο­πο­λι­τικό Ναό Κοι­μή­σεως Θε­ο­τό­κου Καρ­λο­βά­σου, προ­ε­ξάρ­χον­τος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας κ.κ.Εὐ­σε­βίου καί μέ τήν πα­ρου­σία τῶν Ἀρ­χῶν τοῦ Νο­μοῦ καί τῆς πό­λεως.

Οἱ ἱ­ε­ρές Ἀ­κο­λου­θίες θά τε­λε­σθοῦν σύμ­φωνα μέ τό κά­τωθι πρό­γραμμα:

Κυ­ρι­ακή 1 Μαρτίου 2015

7.00—10.15π.μ. Ὄρ­θρος καί Ἀρ­χι­ε­ρα­τική θεία Λει­τουρ­γία, ἱ­ε­ρουρ­γοῦν­τος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Ποι­με­νάρ­χου μας κ.κ.Εὐ­σε­βίου, στόν Ἱ­ερό Μη­τρο­πο­λι­τικό Ναό Κοι­μή­σεως Θε­ο­τό­κου Καρ­λο­βά­σου.

10.15π.μ. Ἔ­ναρξη λι­τά­νευ­σης τῶν Ἱ­ε­ρῶν Εἰ­κό­νων ἀνά τήν πό­λιν τοῦ Καρ­λο­βά­σου.

11.00π.μ. Δέ­η­σις στήν Πλα­τεία Καρ­λο­βά­σου. Ἀ­νά­γνω­σις Συ­νο­δι­κοῦ τῆς Ὀρ­θο­δο­ξίας.

11.15.π.μ. Ἐ­πι­στροφή στόν Ἱ­ερό Ναό.

Εκτύπωση Email

Α΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ὑπενθυμίζουμε στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς μας, ὅτι τήν προσεχῆ Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 σύμφωνα μέ τό Τυπικό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας τελεῖται ὁ Α΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός, ὁ ὁποῖος ὁνομάζεται τῆς «συγγνώμης», διότι καλούμαστε στή μεταξύ καταλλαγή μας καί τήν ἀλληλοσυγχώρηση, ὥστε νά εἰσέλθουμε στόν πνευματικό ἀγῶνα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μέ καρδιά καθαρότερη καί καλύτερες προϋποθέσεις.

Γιά τίς Ἀρχιερατικές Περιφέρειες Βαθέος καί Πυθαγορείου, ὁ Ἑσπερινός τῆς Συγγνώμης θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βαθέος καί ὥρα 18.00΄ χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου.

Για τίς Ἀρχιερατικές Περιφέρειες Καρλοβάσου καί Μαραθοκάμπου,
ὁ Α΄ Κατανυκτικός Ἐσπερινός θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρλοβάσου καί ὥρα 18.00΄.

Εκτύπωση Email

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

treis ierarxes Με κατάνυξη και λαμπρότητα εορτάσθηκε η εορτή των τριών Ιεραρχών στο νησί μας.

Τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος όπου εκκλησιάστηκαν μαθητές Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ.

Παρέστησαν οι Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Καθηγητές, συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, γονείς και πλήθος πιστών.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ανεγνώσθη η Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου και τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η καθηγήτρια Αναστασία Τουλούμη. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ομίλησε επίκαιρα και τόνισε ότι : «η φλογερή πίστη τους στο Χριστό, η φωτεινή χριστιανική τους ζωή και η σωστή χρήση της Ελληνικής παιδείας μας χρειάζονται περισσότερο από κάθε άλλη εποχή».

Στο τέλος ο Μητροπολίτης μας συναντήθηκε με τους εκπαιδευτικούς σε κλίμα εόρτιο ανταλλάσσοντας επίκαιρες σκέψεις.

Παρόμοιες εκδηλώσεις έγιναν στην Ικαρία και στους Φούρνους καθώς και σε όλες τις πόλεις και τα χωριά μας που λειτουργούν σχολεία.

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30