3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Γιά μία ἀκόμη φορά ἑορτάζουμε τό παμμέγιστο γεγονός τῆς παγκοσμίου Ἱστορίας, τήν κάθοδο τοῦ Θεοῦ στήν γῆ γιά νά ἀνυψωθεῖ ὁ ἄνθρωπος στόν οὐρανό. «Ἄνθρωπος γίνεται ὁ Θεός, ἵνα Θεόν τόν Ἀδάμ ἀπεργάσηται» δηλ. Γίνεται ὁ Θεός αὐτό πού εἴμαστε γιά νά γίνουμε ἐμεῖς αὐτό, πού Ἐκεῖνος εἶναι» (Παύλος Εὐδοκίμωφ) «οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.» (Ἰω. γ΄ 16)

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι 104η ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἑορτάζουμε καί φέτος τήν ἐπέτειο τῆς ἕνωσης τῆς Σάμου μέ τό ἐλεύθερο ἑλληνικό κράτος. Ἑκατό τέσσερα χρόνια ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ βίου, πού διαμόρφωσαν τή ζωή στό νησί μας πάνω σέ νέες βάσεις καί δημιούργησαν ἕνα πλαίσιο γιά τήν συλλογική καί ἀτομική μας ὕπαρξη.

Ἡ ἕνωση τῆς Σάμου μέ τό ἐλεύθερο ἑλληνικό κράτος, τό 1912, ὑπῆρξε βεβαίως ἀποτέλεσμα τόσο τοῦ διακαοῦς πόθου τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ γιά τήν ἐλευθερία, ὅσο καί τῶν συνθηκῶν πού εἶχαν διαμορφωθεῖ στήν βαλκανική καί τήν εὐρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Τίς συνθῆκες αὐτές, πού ὁδήγησαν στό ξέσπασμα τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων καί στήν ἐνδυνάμωση τῶν ἐθνικῶν κρατῶν στήν περιοχή, παρακολουθοῦσαν ἄγρυπνοι οἱ Σάμιοι, καί τίς χρησιμοποίησαν ἀναλόγως, ὥστε νά κερδίσουν τήν πολυπόθητη ἐλευθερία τοῦ νησιοῦ τους.

Ὡστόσο, στόχοι ὅπως αὐτός τῆς ἑνώσεως, ἰδίως μετά ἀπό τήν φιλοθωμανική λαίλαπα τοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἡγεμόνα Ἀνδρέα Κοπάση, δέν μποροῦν νά πραγματωθοῦν, ἄν δέν ὑπάρχει ἀγαστή συνεργασία καί σύμπνοια τοῦ λαοῦ μέ τούς ἡγέτες του. Ἄν, δέν ὑφίσταται ἑνότητα ψυχική καί κοινωνική τοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία νά διατρέχει ὁλόκληρο τό κοινωνικό σῶμα, ἀγκαλιάζοντας ὅλες τίς τάξεις, ὅλα τά στρώματα τῆς τοπικῆς κοινωνίας, ἀνεξαιρέτως κοινωνικῶν, μορφωτικῶν ἤ οἰκονομικῶν διαφοροποιήσεων.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗιΕΟΡΤΗι ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Καμμία ἄλλη προσωπικότητα, κανένα ἅγιο ἤ μάρτυρα, κανένα Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, ἤ ἀθλητή τῆς πίστεως δέν περιβάλλουν μέ τόσο σεβασμό οἱ χριστιανοί, ὅσο τήν Ὑπεράγια Θεοτόκο. Αὐτή, μετά τόν Θεό, εἶναι ἡ περισσότερο σεβάσμια μορφή γιά τόν χριστιανικό κόσμο. Οἱ Θεομητορικές ἑορτές πλουτίζουν τή λειτουργική μας ζωή ἐνῶ οἱ ὡραιότεροι ὕμνοι εἶναι ἀφιερωμένοι ἀπό τούς Ἐκκλησιαστικούς ὑμνογράφους στήν Παναγία.

Ἡ λειτουργική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας τό πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ Αὐγούστου ἔχει ξεχωριστή θέση στήν Ὀρθόδοξη πνευματικότητα. Οἱ Παρακλητικοί κανόνες στήν Παναγία μητέρα τοῦ Κυρίου μας, μέ τόν ἔντονο ποιητικό λυρισμό καί τά ἀνεπανάληπτα βιώματα συνθέτουν τήν πνευματική ἀτμόσφαιρα πού προετοιμάζει τούς πιστούς γιά τή θύμηση τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου.

Οἱ πιό ἐκφραστικές ζωγραφικές συνθέσεις παρουσιάζουν τήν Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν νά δέεται γιά τή σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας. Ἀλλά καί οἱ πιό βαθυστόχαστες ὁμιλίες τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἀναφέρονται στό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου πού κυοφόρησε τό Λόγο τοῦ Θεοῦ.

Γενικά ὁλόκληρη ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα ὅταν ἀναφέρεται στήν Παναγία δέν κάνει τίποτα ἄλλο παρά νά φανερώνει καί ἑρμηνεύει τό μυστήριο τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Κύριου. Οἱ θεολογικοί λόγοι καί ὕμνοι στήν Κύρια Θεοτόκο σέ τελευταία ἀνάλυση εἶναι δοξολογία στό λόγο τοῦ Θεοῦ, πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά τήν σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας. Καί ὅταν εἰκονίζεται ἡ Παναγία, ἡ ἐπίσκεψη καί ἡ ἐλπίδα τοῦ κόσμου, πάντοτε κρατᾶ, μέ τή μητρική στοργή της, τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀναφορά στήν Παρθένο Μαρία ὑπενθυμίζει τή χαρά τῆς λύτρωσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Χριστό, γιατί Ἐκείνη πιστά ὑπηρέτησε τό μυστήριο τῆς σωτηρίας μας.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Αγαπητά μου παιδιά

Κάθε φορά που εορτάζουμε την διπλή πανήγυρη της 6ης Αυγούστου, την Μεταμόρφωση δηλαδή του Σωτήρος Χριστού και μαζί την απαλλαγή του νησιού μας από την απειλή της καταστροφής του οθωμανικού στόλου, στις 6 Αυγούστου του 1824, το ίδιο ερώτημα δημιουργείται μέσα μας: Άραγε πώς να βίωναν εκείνοι οι ηρωικοί πρόγονοί μας τα κοσμοϊστορικά γεγονότα που έζησαν και στα οποία πρωταγωνίστησαν; Ποια επίδραση είχε στην ψυχή τους το άγχος της επαπειλούμενης καταστροφής και η αγωνία για τις συνέπειές της τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους; Με ποιο σθένος κατάφεραν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς μια από τις ισχυρότερες πολεμικές μηχανές του τότε κόσμου, προασπίζοντας την τιμή, την υπόληψη, την ελευθερία τους και την ανεξαρτησία της μικρής πατρίδας τους;

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου γιά τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τήν ἀφιερωμένην εἰς τάς ἱερατικάς Κλίσεις

Ἀγαπητά μου παιδιά ,

Τήν Τρίτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἐκκλησία ὑψώνει στό μέσον τῶν Ἱερῶν Ναῶν τόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, ὥστε προσκυνώντας Τόν μέ εὐλάβεια, νά λάβουμε χάρη καί δύναμη πρός τελείωση τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος τῆς νηστείας.

Ὁ Τίμιος Σταυρός νοηματοδοτεῖ τήν ζωή κάθε ἑνός χριστιανοῦ. Ἀποκαλύπτει τήν θυσιαστική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Συγχρόνως μᾶς ὑποδεικνύει πῶς ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά φθάσει στήν σωτηρία μόνο μέσα ἀπό τήν ταπείνωση καί τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη.

Ἡ Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, ἐδῶ καί πολλά χρόνια, ἔχει ἀφιερωθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία μας στίς ἱερατικές κλίσεις. Παρουσιάζει ἐνώπιον μας ἡ Ἐκκλησία τήν ὀρθόδοξη ἱερωσύνη μέ ὅλες τίς διαστάσεις της διότι ὁ Σταυρός καί ἡ Ἱερωσύνη ἔχουν στενή σχέση.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30