3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Ἱεραποστολικοῦ ἔτους 2017-2018

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε τήν γνωστή παραβολή τοῦ σπορέως, ὅπως μάλιστα τήν ἑρμήνευσε ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ταυτίζοντας τό σπορέα μέ τό Θεανδρικό Του Πρόσωπο, τόν σπόρο μέ τόν λόγο Του καί τήν γῆ μέ τούς ἀκροατές τοῦ λόγου Του, τούς ὁποίους μάλιστα τούς διακρίνει σέ τέσσερις κατηγορίες.

Σ’ ἐκείνους, πού ἐξαιτίας τῆς ἀπιστίας τους δέν δίνουν σημασία στό λόγο Του.

Σ’ ἐκείνους, πού ἀκοῦν μέ χαρά ἀρχικῶς, ἀλλά δέν εἰσέρχονται στήν διαδικασία, νά προσπαθήσουν ἔστω, νά εὐθυγραμμισθοῦν μέ τό θεϊκό Του θέλημα.

Σ’ ἐκείνους, πού μέ ἐνδιαφέρον ἀκοῦν καί μέ ἐνθουσιασμό ξεκινοῦν νά ζήσουν σύμφωνα μέ τό λόγο Του, ἀλλά ἐξαιτίας τῶν βιοτικῶν φροντίδων καί τοῦ ἐκκοσμικευμένου φρονήματός τους μετά ἀπό λίγο καιρό, παραιτοῦνται κάθε προσπαθείας.

Καί τέλος σ’ ἐκείνους πού μέ εὐχαρίστηση καί ἐνθουσιασμό ἀκοῦν καί πράττουν σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ, ὥστε ὁ κόπος καί ἡ παραμικρή τους προσπάθεια νά εὐαρεστήσουν τόν Θεό καί νά ἔχει πολλαπλάσια ἀνταμοιβή σέ εὐλογία καί χάρη.

Τήν σημερινή Κυριακή, ἴσως καί νά τό θυμοῦνται οἱ παλαιότεροι,  οἱ πρόγονοί μας εἶχαν τήν χαριτωμένη συνήθεια νά φέρνουν στήν Ἐκκλησία λίγο ἀπό τόν σπόρο, πού θά ἔσπερναν μετά ἀπό λίγο καιρό στά χωράφια τους, ὥστε νά διαβάσει ὁ Ἱερέας τήν εἰδική εὐχή στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας καί νά εὐλογηθεῖ ὁ κόπος καί ὁ μόχθος τῆς καλλιέργειάς τους.

Κατ’αὐτήν τήν Κυριακή δέ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τήν ἑρμηνεία, πού δίδει ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός στά παραβολικά του λόγια, ξεκινᾶ ἐπισήμως καί τό νέο Ἱεραποστολικό ἔτος, κέντρο τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ σπορά τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.

Ἀπό σήμερα λοιπόν ξεκινοῦν οἱ κατά τόπους Κατηχητικές Συνάξεις τῆς Ἐκκλησίας μας, τόσο γιά τά παιδιά μας, ὅσο καί γιά τούς ἐνήλικες, μέ τίς Ἐνοριακές Συνάξεις Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Πάντοτε ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη τῆς ἐν Χριστῷ μόρφωσης καί παιδαγωγίας ὡς καί ἡ δυνατότητα πνευματικῆς ἀναβάθμισης, τόσο στά παιδιά, ὅσο καί στούς μεγαλυτέρους.

Σήμερα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη χρονιά μάλιστα, ἐπιβάλλεται ἡ συμμετοχή ὅλων τῶν παιδιῶν στίς κατηχητικές δραστηριότητες τῆς κάθε Ἐνορίας, καθώς πλέον ἀπό πουθενά ἀλλοῦ δέν ἔχουν νά μάθουν γιά τήν πίστη καί τήν ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.

Ἐπιβάλλεται τά παιδιά μας νά μάθουν γιά τόν μόνο ἀληθινό Θεό, τόν Θεάνθρωπο Κύριό μας καί τήν σωτηρία, πού μᾶς προσφέρει μέσα ἀπό τή ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Νά μάθουν καί νά ζοῦν τήν λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί πώς μέσα ἀπό αὐτήν θά ζητοῦν καί θά ζοῦν στή χάρη καί τό ἔλεός Του. Νά γνωρίζουν γιά τήν Παναγία μας, τόν Τίμιο Σταυρό καί τούς Ἁγίους μας.

Καί ὅλα αὐτά γιά νά ἔχουν ὀρθόδοξο ἦθος, εὐγένεια, ἀρχοντιά, κῦρος καί ὑπευθυνότητα. Γιά νά χαίρονται τήν ἀλήθεια τῆς ζωῆς καί νά πορεύονται στο δρόμο της σωτηρίας. Γιά νά μάθουν νά ἀγαποῦν καί νά σέβονται, ὄχι μόνο τόν ἑαυτό τους, ἀλλά καί τόν Θεό καί τούς γονεῖς καί τόν συνάνθρωπο, ἀκόμη καί τήν οἰκογένεια καί τήν Πατρίδα μας, ἀξίες καί ἰδανικά, πού τόσο πολύ βάλλονται στίς μέρες μας.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗιΕΟΡΤΗι ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ ἱστορία τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι γνωστή καί δεδομένη. Ζεῖ στή γῆ τόν χρόνο πού τοῦ πιστώνεται ἀπό τόν Κύριο, προσπαθεῖ νά τόν γεμίσει μέ τά ἔργα του καί ἡ ὥρα γιά τόν βιολογικό θάνατο ἔρχεται ἄγνωστο τό ποῦ, τό πῶς καί τό πότε. Αὐτή ἦταν καί ἡ θεομητορική ἐπίγειος πορεία. Μέ ἀγωνίες καί προβλήματα, μέ πίκρες καί χαρές. Ἡ ὥρα τῆς δικαίωσης ἦρθε. Παραλαμβάνει, κατά τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν ψυχή Της τό μονάκριβο παιδί Της καί μετά τρεῖς ἡμέρες, βρίσκεται ἄδειο τό μνήμα Της. Λείπει ἀπ’ ἐκεῖ γιά νά ὑπάρχει ὁλοζώντανη κοντά Του καί νά δείχνει  τό ἐνδιαφέρον Της, μέρα καί νύχτα γιά ὅλους μας.

Φεύγει ἀπό τή γῆ  καί «ἐπάξια Την ὑποδέχονται τά θεία οὐράνια σκηνώματα» κατά τόν ὑμνολογικό κάλαμο καί μαζί ὑποδέχονται τήν προσωποποίηση τῆς ἁγνότητας, τῆς ἀφοσίωσης, τῆς ὑπομονῆς, τῆς ὑπακοῆς. Ὑποδέχεται «ὁ πρᾶος καί ταπεινός» Χριστός, τήν ταπεινή καί ἤρεμη  σέ λόγια καί ἔργα Μητέρα Του. Ἡ μεγάλη μητέρα, ἡ Παναγία μητέρα ἐκοιμήθη. Τό πέρασμά Της στη γῆ μας, ἦταν μιά μοναδική τιμή καί ἀφάνταστη εὐλογία. Ἡ φυσιογνωμία Της ἅπλωσε φῶς. Ἡ ἀγκαλιά Της, ἔγινε θρόνος. Τά χέρια Της, χερουβικά φτερά. Ἡ καρδιά Της ἱερό θυμιατήρι. Ἦταν καί εἶναι ἡ μορφή μέ τήν προνομιακή θέση. Ἡ ἁγία τῶν ἁγίων.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

       Αγαπητά μου παιδιά

             Για μια ακόμη φορά, ο Πανάγαθος Θεός μας αξίωσε να εορτάσουμε την Μεταμόρφωση του Σωτήρος, τη μεγάλη αυτή Δεσποτική εορτή, που επισημαίνει τις δυνατότητες σωτηρίας και θέωσης τις οποίες ο Υιός και Λόγος του Θεού με την ενανθρώπησή Του προσφέρει στους ανθρώπους. Και παραλλήλως, μας αξίωσε να πανηγυρίσουμε την επέτειο της απόκρουσης του οθωμανικού στόλου από τη Σάμο, τον Αύγουστο του 1824, που επισφράγισε όχι μόνο τη σωτηρία του νησιού μας, αλλά και την παγίωση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του, που στηρίχθηκαν στο ηρωικό φρόνημα και στην αδάμαστη δύναμη των Σαμίων της εποχής στην δύναμη της αλήθειας και του δικαίου.

            Διαβάζοντας κανείς τα σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα των κρίσιμων εκείνων ημερών, εντυπωσιάζεται από την βαθιά και απαρασάλευτη πίστη του Λογοθέτη Λυκούργου, των πρωταγωνιστών του αγώνα, του Σταμάτη Γεωργιάδη, του Κωνσταντίνου Λαχανά, του Κωνσταντίνου Κονταξή και των παλληκαριών τους, παρά τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες αλλά και τις μηδαμινές πιθανότητες που είχε η αντίστασή τους. Κι αν τα κατάφεραν τελικά να κρατήσουν τη Σάμο μας αδούλωτη, αυτό οφείλεται στην πίστη τους στο Θεό, στην επίκληση της θείας βοήθειας στις πιο δύσκολες στιγμές του αγώνα, αλλά και στην ανυποχώρητη μαχητικότητά τους. Κι ίσως εδώ να βρίσκεται ένα σπουδαίο μήνυμα, το οποίο οφείλουμε να ενστερνιστούμε όλοι στις δύσκολες μέρες μας, το παράδειγμα της υπομονής και της επιμονής. Και τούτο, επειδή στην εποχή μας δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποχωρούν αμαχητί, που απελπίζονται, που εγκαταλείπουν το μετερίζι στο οποίο τους έταξε ο Θεός και το καθήκον προς την Εκκλησία, την κοινωνία και την πατρίδα, επιζητώντας συνήθως ασφαλέστερους και πιο εύκολους τρόπους για να περάσουν τη διαδρομή της ζωής τους.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ Κ. Κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2017

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

«Ἐπεφάνη γάρ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις.»(Τιτ. β΄, 11). Ἡ μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων, πού σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει εἶναι γιά ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς αἰτία μεγάλης χαρᾶς καί πανηγύρεως, γιατί στόν ποταμό Ἰορδάνη ἔχουμε τήν πρώτη φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως ψάλλουμε καί στό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς.

Ὁ Πατέρας ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα συνιστοῦν τήν Τριαδική Θεότητά μας. Εἶναι Ἕνας Θεός, πού διακρίνεται σέ τρεῖς Ὑποστάσεις, σέ τρία Πρόσωπα. Τά τρία αὐτά Πρόσωπα ὑπάρχουν ὁμοουσίως, ἀδιαιρέτως, ἀσυγχύτως. Ἔχουν κοινή τήν φύση, τήν οὐσία, τήν ἐνέργεια καί τή δόξα. Ὁ Πατήρ γεννᾶ προαιωνίως τόν Υἱό καί ἐκπορεύει τό Πανάγιο Πνεῦμα.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30