3 islands

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2023

kataniksi.jpg

«Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παρρησία·...»

Μέ αὐτούς τούς λόγους ἀπό τό Δοξαστικό Τροπάριο τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀναγγέλει μέ πνευματικό πανηγυρικό τρόπο τήν ἔναρξη τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς ὁποίας κύρια χαρακτηριστικά εἶναι ἡ νηστεία, ὑλική καί πνευματική καί ἡ ἐκτενέστερη προσευχή, κατ’ ἰδίαν, ἀλλά καί ὡς συμμετοχή στήν κοινήν λατρευτικήν ζωήν Της.

Πρός τοῦτο φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν μας ὅτι:

 Κάθε Κυριακή τῶν ἕξι ἑβδομάδων τῶν Νηστειῶν καί ὥρα 18.00΄θά τελεῖται ἡ ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ στήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου θά πραγματοποιεῖται διδακτική ὁμιλία πνευματικοῦ-θεολογικοῦ περιεχομένου, πρός πνευματικήν ὠφέλειαν ὅλων, ὡς ἐξῆς:

- Στόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Βαθέος διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Βαθέος.

 - Στόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ὅρμου Καρλοβασίων,  διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Καρλοβασίων.

- Στόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεω τοῦ Σωτῆρος Πυθαγορείου διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Πυθαγορείου-Μυτιληνιῶν.

- Στόν Ἱερόν Ναόν Ὁσίου Ἀντωνίου Μαραθοκάμπου, διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Μαραθοκάμπου.

- Στόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου εἰς τόν Ἅγιον Κήρυκον, διά τήν Ἰκαρίαν.

- Στόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Φούρνων διά τούς Φούρνους.

 Μόνη ἐξαίρεση ἡ τέλεση τοῦ  Δ΄ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, στήν Ἱ. Μ. Τιμίου Σταυροῦ διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Πυθαγορείου καί στόν Ἱ. Ν. Τιμίου Σταυροῦ Μεσαίου Καρλοβάσου διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Καρλοβασίων, λόγῳ τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἡ ὁποία πανηγυρικῷ τῷ τρόπῳ ἑορτάζεται κατ’ αὐτάς.

Καλόν ἐπίσης καί ἐπωφελές διά τήν ἐπιτελουμένην ἄσκησιν τῶν ἡμερῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἡ κατά δύναμιν συμμετοχή στίς καθημερινές ὀρθρινές ἱερές Ἀκολουθίες καί κυρίως στήν ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, ἡ οποία θά τελεῖται σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τό ἀπόγευμα κάθε Δευτέρας, Τρίτης καί Πέμπτης, ὡς καί στήν ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου μετά τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, τό ἀπόγευμα κάθε Παρασκευῆς.

Ὑπενθυμίζομεν, ὅτι ἐπάναγκες διά τήν ἐπιτυχῆ ἔκβασιν τῶν πνευματικῶν μας ἀγώνων εἶναι ἡ κατόπιν προετοιμασίας συχνή θεία Κοινωνία, κατά τίς Θεῖες Λειτουργίες τῶν Προηγιασμένων Δώρων, κάθε Τετάρτην τό ἀπόγευμα καί τό πρωΐ κάθε Παρασκευῆς, ἀλλά και στίς θείες Λειτουργίες κάθε Σάββατον καί ἰδίᾳ τίς Κυριακές τῶν Νηστειῶν. Πρός τοῦτο θά ἀνακονωθεῖ συντόμως καί τό Πρόγραμμα διά τό Μυστήριον τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως, διά τήν καλυτέραν πνευματικήν προετοιμασίαν ὅλων.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι κατά βάσιν ἀσκητική καί ἡ πίστη μας φαίνεται μέσα ἀπό τήν ἄσκηση, ὅταν βεβαίως ὁδηγεῖ στήν θεία Κοινωνία του Χριστοῦ.

Ἄς ἀγωνισθοῦμε μέ ταπεινό φρόνημα, διακριτικά καί θεάρεστα.

Ἄς ἀγωνισθεῖ ὁ καθένας μέ τή δύναμή του, ἀλλά μέ τή βεβαιότητα, ὅτι Θεός θά ἀποδώσει στόν καθένα τό ὀφειλόμενον. Διότι εὐτυχῶς «ἡ μεγαλύτερη φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, εἶναι πώς  ὄχι ἀνάλογα μέ τό ἀποτέλεσμα, ἀλλά ἀνάλογα μέ τή διάθεση καί τήν προαίρεση μετράει ὁ Θεός τήν ἐπίδοσή μας καί μᾶς ἐπιβραβεύει.»

Καλή καί εὐλογημένη

ἡ ἐπί θύραις Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Εκτύπωση Email

Τό δίλεπτον...τῶν Φούρνων-Κορσεῶν

Κατόπιν τῆς ἐντολῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐσεβῆς ἀκριτικός μας Λαός, πονεμένος και ἀπό τόν μεγάλο σεισμό τοῦ Ὀκτωβρίου 2020, ἀνταποκρίνεται μέ ἀρχοντιά στήν πατρική ἔκκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου καί προσφέρει πληθώρα τροφίμων καί ἐνδυμάτων, εἰς τρόπον ὥστε ἐντός τῶν ἑπομένων ἡμερῶν, μετά καί τήν ὁλοκλήρωση τῆς παραλαβῆς καί ἀπό τήν Ἰκαρία, νά εἶναι ἔτοιμα νά ἀποσταλοῦν στούς σεισμοπλήκτους Ἀδελφούς τῆς Τουρκίας καί τῆς Συρίας.

Ἐντυπωσιακή ἦταν ἡ συμμετοχή τῶν ἀκριτικῶν καί κατά τι ξεχασμένων ἀπό τήν κεντρική Διοίκηση Φούρνων-Κορσεῶν. Καί τοῦτο διότι καί ἀπό τίς τρεῖς Ἐνορίες: τοῦ Ἁγίου Νικολάου Φούρνων, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσομηλιᾶς καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θύμαινας, οἱ εὐσεβεῖς ἀκρῖτες μας συμμετέσχον «κατανοοῦντες ἀλλήλους εἰς παροξυσμόν ἀγάπης καί καλῶν ἔργων» (βλ. Ἑβρ. ι΄24), τό ὁποῖο μᾶς θύμισε τό δίλεπτο τῆς χῆρας, καθώς τήν ἐπαίνεσε ὁ Κύριός μας, διότι παρά τήν πτωχεία καί τήν ἐμπερίστατη ζωή της, προσέφερε ὁλοθύμως τό ὑστέρημά της (βλ. Λουκ. κα΄1-4).

 IMG-b8f54e5655557d60d14515f7aa8e877c-V.jpg

IMG-c04834ea7d606c3a3022f8b42b6b15b0-V.jpg

Εκτύπωση Email

Τεσσαρακονθήμερον Ἱερόν Μνημόσυνον τοῦ Μακαριστοῦ Πατριάρχου πρ. Ἱεροσολύμων κυροῦ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

IMG-acdd48e5cbf82b9c23d44f75ab5d02c4-V.jpg

«Καὶ τὰ μὲν ἀποδεδώκαμεν, τὰ δὲ δώσομεν, τὰς δι᾿ ἔτους προσφέροντες τιμάς τε καὶ μνήμας, οἵ γε τῷ βίῳ περιλειπόμενοι. Σὺ δὲ ἡμῖν οὐρανοὺς ἐμβατεύοις, ὦ θεία καὶ ἱερὰ κεφαλή,...».

(Γρηγορίου του Θεολόγου, Ἐπιτάφιος εἰς Καισάριον τόν ἑαυτοῦ ἀδελφόν)

 

Συμπληρωθέντος, σύν Θεῷ, τοῦ χρόνου τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου πρ. Ἱεροσολύμων κυροῦ Εἰρηναίου, τῇ Κυριακῇ τῶν Ἀπόκρεω 19ῃ Φεβρουαρίου 2023 καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς γενετείρας αὐτοῦ Χώρας Σάμου, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἒλαβε χώραν τό τεσσαρακονθήμερον ἱερόν Μνημόσυνον ὑπέρ αἰωνίας μνήμης καί μακαρίας ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Πατρός καί Πατριάρχου κυροῦ Εἰρηναίου.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Εὐσέβιος μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Σταυροῦ Σάμου, ὅπου καί τέλεσε ἐπιμνημόσυνον τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Μακαριστοῦ Πατριάρχου Εἰρηναίου.  

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι εἰς τό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐτόνισε τήν κατ’ ἀγαθήν συγκυρίαν τέλεσιν τοῦ ἱεροῦ Μνημοσύνου, καθ’ ἥν ἡμέραν ποιούμεθα τήν λειτουργικήν ἀνάμνησιν τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου καί εὐχαρίστησε τούς πολλούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς μας, οἱ ὁποῖοι «ἀπό φυλακῆς πρωΐας» ἔσπευσαν νά συμμετάσχουν εἰς τάς ἀνωτέρω ἐπιμνημοσύνους δεήσεις, ἐποφειλομένης εὐγνωμοσύνης καί ἐξιδιασμένης τιμῆς, πρός τόν ἐκ Χώρας Σάμου ὁρμηθέντα μακαριστόν Πρωθιεράρχην τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἕνεκεν.

IMG-fe40acb7c37b681c22fad9ddcb2ead4a-V.jpg

IMG-95e84559b950da630a79365e82b820ea-V.jpg

Εκτύπωση Email

Συμπληρουμένων σύν Θεῷ τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου πρ. Ἱεροσολύμων κυροῦ Εἰρηναίου

camacho-33.jpg

Συμπληρουμένων σύν Θεῷ τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου πρ. Ἱεροσολύμων κυροῦ Εἰρηναίου, τῇ προσεχῇ Κυριακῇ τῶν Ἀπόκρεω 19ῃ Φεβρουαρίου 2023 καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς γενετείρας αὐτοῦ Χώρας Σάμου, τελεσθήσεται ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας θά λάβῃ χώραν τό τεσσαρακονθήμερον ἱερόν Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Εἰρηναίου.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος θά μεταβῇ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Σταυροῦ Σάμου, ὅπου καί θά τελέσῃ ἐπιμνημόσυνον τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Μακαριστοῦ Πατριάρχου Εἰρηναίου.  

Ἡ παρουσία καί συμπροσευχή ὅλων ἀποτελεῖ ἐποφειλομένη εὐγνωμοσύνη πρός τόν ἐκ Χώρας Σάμου ὁρμηθέντα μακαριστόν Πρωθιεράρχην τῆς Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας μας.

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30