3 islands

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2024

sarakosti.jpg

 «Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παρρησία·...»

Μέ αὐτούς τούς λόγους ἀπό τό Δοξαστικό Τροπάριο τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀναγγέλει μέ πνευματικό και συνάμα πανηγυρικό τρόπο τήν ἔναρξη τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς ὁποίας κύρια χαρακτηριστικά εἶναι ἡ νηστεία, ὑλική καί πνευματική καί ἡ ἐκτενέστερη προσευχή, κατ’ ἰδίαν, ἀλλά καί ὡς συμμετοχή στήν κοινή λατρευτική ζωή Της.

Πρός τοῦτο φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν μας ὅτι:

 Κάθε Κυριακή τῶν ἕξι ἑβδομάδων τῶν Νηστειῶν (πλήν τῆς Κυριακῆς 24ης Μαρτίου, ὡς παραμονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου) καί ὥρα 18.30΄θά τελεῖται ἡ ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ στήν διάρκεια τοῦ ὁποίου θά πραγματοποιεῖται διδακτική ὁμιλία πνευματικοῦ-θεολογικοῦ περιεχομένου, πρός πνευματικήν ὠφέλειαν ὅλων, ὡς ἐξῆς:

- Στόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Βαθέος διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Βαθέος.

 - Στόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσως τῆς Θεοτόκου (στεγαζόμενον προσωρινῶς στο Πνευματικό Κέντρο ἔναντι τοῦ Δημαρχείου Καρλοβασίων) ἐναλλάξ με τον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ὅρμου Καρλοβασίων, διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Καρλοβασίων.

- Στόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεω τοῦ Σωτῆρος Πυθαγορείου διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Πυθαγορείου-Μυτιληνιῶν.

- Στόν Ἱερόν Ναόν Ὁσίου Ἀντωνίου Μαραθοκάμπου, διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Μαραθοκάμπου.

- Στόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου εἰς τόν Ἅγιον Κήρυκον, διά τήν Ἰκαρίαν.

- Στόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Φούρνων διά τούς Φούρνους.

 Μόνη ἐξαίρεση ἡ τέλεση τοῦ  Δ΄ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, στήν Ἱ. Μ. Τιμίου Σταυροῦ διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Πυθαγορείου καί στόν Ἱ. Ν. Τιμίου Σταυροῦ Μεσαίου Καρλοβάσου διά τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Καρλοβασίων, λόγῳ τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἡ ὁποία πανηγυρικῷ τῷ τρόπῳ ἑορτάζεται κατ’ αὐτάς.

Καλόν ἐπίσης καί ἐπωφελές διά τήν ἐπιτελουμένην ἄσκησιν τῶν ἡμερῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἡ κατά δύναμιν συμμετοχή στίς καθημερινές ὀρθρινές ἱερές Ἀκολουθίες καί κυρίως στήν ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, ἡ οποία θά τελεῖται σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τό ἀπόγευμα κάθε Δευτέρας, Τρίτης καί Πέμπτης, ὡς καί στήν ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου μετά τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, τό ἀπόγευμα κάθε Παρασκευῆς.

Ὑπενθυμίζομεν, ὅτι ἐπάναγκες διά τήν ἐπιτυχῆ ἔκβασιν τῶν πνευματικῶν μας ἀγώνων εἶναι ἡ κατόπιν προετοιμασίας συχνή θεία Κοινωνία, κατά τίς Θεῖες Λειτουργίες τῶν Προηγιασμένων Δώρων, κάθε Τετάρτη τό ἀπόγευμα καί τό πρωΐ κάθε Παρασκευῆς, ἀλλά και στίς θείες Λειτουργίες κάθε Σάββατον καί ἰδίᾳ τίς Κυριακές τῶν Νηστειῶν. Πρός τοῦτο θά ἀνακονωθεῖ συντόμως καί τό Πρόγραμμα διά τό Μυστήριον τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως, διά τήν καλυτέραν πνευματικήν προετοιμασίαν ὅλων.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι κατά βάσιν ἀσκητική καί ἡ πίστη μας φαίνεται μέσα ἀπό τήν ἄσκηση, ἡ ὁποία βεβαίως ὀφείλει νά ὁδηγεῖ στήν συνεχῆ θεία Κοινωνία του Χριστοῦ.

Ἄς ἀγωνισθοῦμε μέ ταπεινό φρόνημα, διακριτικά καί θεάρεστα.

Ἄς ἀγωνισθεῖ ὁ καθένας μέ τή δύναμή του, ἀλλά μέ τή βεβαιότητα, ὅτι Θεός θά ἀποδώσει στόν καθένα τό ὀφειλόμενον. Διότι εὐτυχῶς «ἡ μεγαλύτερη φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, εἶναι πώς  ὄχι ἀνάλογα μέ τό ἀποτέλεσμα, ἀλλά ἀνάλογα μέ τή διάθεση καί τήν προαίρεση μετράει ὁ Θεός τήν ἐπίδοσή μας καί μᾶς ἐπιβραβεύει.»

Καλή καί εὐλογημένη

ἡ ἐπί θύραις Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31