3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΜΗΝΥΜΑΤΑ
  • ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

genesi xristougenna2014

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Τά Χριστούγεννα εἶναι τό μεγαλύτερο γεγονός τῆς Παγκόσμιας Ἱστορίας. Ἡ θεόπνευστη ρήση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» ἀποτελεῖ τόν μεγαλύτερο σταθμό στήν πορεία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. «Ὁ Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄Τιμ. γ 16), «ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη» (Δοξαστικόν Θεοτοκίον Ἑσπερινοῦ Κυριακῆς πλ.δ΄). Ὁ Θεός ἦλθε γιά τόν ἄνθρωπο. Ἦλθε γιά νά τόν ὁδηγήσει στήν λύτρωση καί τήν πραγματική σωτηρία. Ἦλθε ἀπό ἄπειρη ἀγάπη γιά νά δώσει πληρότητα καί νά τόν χειραγωγήσει στήν ἀληθινή εὐτυχία.

Χριστούγεννα σημαίνει ζωή μαζί μέ τόν Χριστό, πού μέ τή σάρκωσή Του δέν παραβιάζει τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἀνακαινίζει τήν ἀνθρώπινη φύση του γιά νά μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά ἀποκτήσει τήν ἀρχική του ἀκεραιότητα. Ἄν ὁ Χριστός ἔχει εἰσέλθει στήν προσωπική μας ζωή, τότε θά ζοῦμε μαζί μέ τόν Χριστό, θά φανερώνουμε τή ζωή τοῦ Χριστοῦ καί θά δίνουμε τή μαρτυρία τῆς παρουσίας του στή ζωή μας.

Ὅμως τό ἐρώτημα πού γεννιέται γιά τόν καθένα μας εἶναι: τί νόημα ἀλήθεια ἔχει ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ μας στή σημερινή κοινωνία καί ποιά ἡ σημασία, γιά τόν σημερινό ἄνθρωπο; Ἀλήθεια, σέ ποιά ἐποχή ζοῦμε; ζοῦμε πρό Χριστοῦ ἤ μετά Χριστόν; τήν ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό θά μᾶς τή δώσει ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ζοῦμε. Δυστυχῶς ἐπαναλαμβάνεται ὁ μελαγχολικός λόγος τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου «εἰς τά ἴδια ἦλθε, καί οἱ ἴδιοι αὐτόν οὐ παρέλαβον» (Ἰωάν. α΄ 11).

Δυστυχῶς μιμητές τοῦ Ἡρώδη ὑπάρχουν καί στίς σημερινή πανανθρώπινη κοινωνία. Εἶναι σκορπισμένοι παντοῦ καί οἱ ἐνέργειές τους πρός ἕνα καί μοναδικό σκοπό τείνουν: νά ἐξαλείψουν τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ καί νά καταλύσουν τό ἔργο Του, εἴτε μέ τή δύναμη τῶν ὅπλων, εἴτε μέ τήν πέννα ἤ τόν χρωστῆρα τους ἤ μέ τήν ψήφιση ἀντιχριστιανικῶν νόμων, ἤ μέ τήν κραυγή τῶν ἀφρόνων του ψαλτηρίου «Δεῦτε καὶ καταπαύσωμεν πάσας τὰς ἑορτὰς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τῆς γῆς.» (Ψαλμ. ΟΓ, 8). Ἡ τύφλωσή τους δέν τούς ἀφήνει νά ἀντιληφθοῦν ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, τόν Ὁποῖο διώκουν, εἶναι ἡ αἰώνια πέτρα τῶν προφητῶν, πάνω στήν ὁποία συντρίβονται ὅλοι οἱ πολέμιοι τοῦ ὀνόματός Του.

Ἄν ὅμως δέν μποροῦν νά βλάψουν Αὐτόν καί τήν Ἐκκλησία Του, ἐν τούτοις ἡ βλάβη πού προξενοῦν σέ πολλούς ἀνθρώπους εἶναι συχνά μεγάλη.

Ποιό εἶναι λοιπόν τό χρέος μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν; Νά ἀντιδράσουμε ἀποφασιστικά πρός κάθε παράνομη καί ἀντίθετη ἐνέργεια. Νά φράξουμε τούς δρόμους πρός τόν ἀθεϊσμό, τίς αἱρέσεις, τή διαφθορά τῶν συνειδήσεων καί τήν ἄμβλυνση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματός μας. Νά ἀπογυμνώσουμε τέλος κάθε σύγχρονο Ἡρώδη ἀπό κάθε του δύναμη.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἀς ὁδεύσουμε πρός τήν Βηθλεέμ τῆς Ἐκκλησίας μας, καθώς «ὁ Θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰώνων, εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς.» (Ψαλμ. ΟΓ,12)

Ἀς πλησιάσουμε τόν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριό μας μέ τήν ταπείνωση καί τήν ἁπλότητα τῶν ποιμένων τῆς Βηθλεέμ, μέ τήν πίστη καί τήν προσμονή τῶν μάγων τῆς Ἀνατολῆς γιά νά τοῦ προσφέρουμε ὁλοκληρωτικά τήν καρδιά μας. Μέ εἰλικρινῆ θέληση δε, ἀς ἀφυπνιστοῦμε πνευματικά γιά νά συνειδητοποιήσουμε τίς εὐθῦνες μας καί νά γίνουμε σωστότεροι ἄνθρωποι, σωστοί ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Χριστιανοί τοῦ βιώματος καί τῆς πράξεως καί ὄχι μόνο των λόγων.

Ἀς ἀφήσουμε τόν Χριστό νά γεννηθεῖ στήν καρδιά μας καί νά μεταμορφώσει τόν ἔσω ἄνθρωπο. Ὁ Ἴδιος μᾶς διαβεβαιώνει, πώς «ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν» (Λουκ. ιζ 21).

Εἶναι εὐκαιρία νά λειτουργήσουμε ἀφυπνιστικά γιά τή ζωή μας τά φετινά Χριστούγεννα καί νά νιώσουμε προσωπικά τήν γέννηση τῆς μεγάλης ἀποφάσεως Τοῦ Θεοῦ μας γιά τήν σωτηρία μας, του κόσμου ὁλόκληρου, καί τῆς πατρίδος μας ἰδιαιτέρως.

Καλά Χριστούγεννα μέσα στήν χαρά τῆς παρουσίας
τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ μας
Χρόνια Πολλά.
Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31