3 islands

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΕΟΛΑΙΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου τοῦ Συνδέσμου Ὀρθοδόξων Νεολαιῶν, πού φιλοξενήθηκαν στίς Κατασκηνωτικές Ἐγκαστάσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στήν Παναγία τοῦ Κότσικα.

Τό Συνέδριο διεξήχθη ἐπί τῇ βάσει τοῦ χωρίου ἀπό τό 4ο κεφάλαιο τῆς Γενέσεως, στίχ. 9 «Μή φύλαξ τοῦ ἀδελφοῦ μου εἰμί ἐγώ;», ἔχοντας ὡς κεντρικό θέμα «Ὁ φύλακας τοῦ ἀδελφοῦ μου».

Μέσα ἀπό τήν ἐνδελεχῆ μελέτη καί ἑρμηνεία τοῦ χωρίου, ἀλλά καί τίς εἰσηγήσεις πού ἔγιναν, προσδιορίσθηκε ὁ τρόπος τῆς φροντίδος τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ πρός τόν Ἀδελφό-συνάνθρωπο, ἐμπερίστατο ἤ μή, ὁ ὁποῖος δίχως ἄλλο ἀποτελεῖ τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως μάλιστα τόνισε καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στόν χαιρετισμό του, καλωσορίζοντας τούς φιλοξενουμένους συνέδρους, οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου ἔρχονται νά ἐπαληθεύσουν τήν φροντίδα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας γιά τούς ἐμπερίστατους συναθρώπους μας τόσο τούς ἐντοπίους Ἕλληνες, πού δυναστεύονται ἀπό τήν οἰκονομική κρίση, ὅσο καί τούς πρόσφυγες ἤ μετανᾶστες, πού ἀναζητοῦν μία καλύτερη ζωή, ὅπως αὐτό βιώνεται ἀπό τά μέλη τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκηλσίας στή Σάμο, σέ ἄλλα Νησιά, ἀλλά καί πολλά μέρη τῆς Ἑλλάδος.

 

Μέλη τοῦ Συνδέσμου Ὀρθοδόξων Νεολαιῶν ἀπό τίς ΗΠΑ, τήν Μεγάλη Βρετανία, τήν Γαλλία, τήν Ἐλβετία, τήν Σλοβακία, τήν Σερβία, τήν Ἐσθονία, τήν Λευκορωσία, τήν Ρωσία, τήν Ρουμανία, τήν Βουλγαρία, τήν Ἑλλάδα, τήν Κύπρο, τήν Αἴγυπτο καί τήν Κένυα εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συμπροβληματισθοῦν ἐπί τῆς μεγάλης εὐθύνης καί τῆς πρόκλησης, πού ἀντιμετωπίζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀνά τήν Οἰκουμένη, σχετικά μέ τήν φροντίδα τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἔγιναν ἀναφορές στίς δυνατότητες φιλοξενίας τοῦ ἐμπερίστατου ἀδελφοῦ-συνανθρώπου, γιά τόν ὁποῖο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ὡς Σῶμα Χριστοῦ ἐνδιαφέρεται, πέρα ἀπό τήν ὑλική στήριξη καί φροντίδα, νά τόν κατατάξει μεταξύ τῶν μελῶν Της, γιά νά ἔχει «ζωή καί σωτηρία».

Ἐπίσης δόθηκε ἡ εὐκαιρία στά μέλη τοῦ Συνδέσμου νά ἀνταλλάξουν ἀπόψεις, νά γνωρίσουν τόν πολιτισμό καί τίς δραστηριότητες τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Λαῶν καί Ἐκκλησιῶν.

Κορυφαῖες στιγμές ἦταν ἡ τέλεση τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στήν Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς τήν Κυριακή 25 Ἰουνίου 2017, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος ὑποδέχθηκε ἐπισήμως τά μέλη τοῦ Συνδέσμου, στή διάρκεια τῆς ὁποίας τά Ἀναγνώσματα, τό Σύμβολο τῆς Πίστεως καί ἡ Κυριακή Προσευχή ἀκούσθηκαν στά Ἑλληνικά καί τά Ἀγγλικά, ὡς ἐπίσης ἡ τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας, τήν Πέμπτη 29η Ἰουνίου 2017 στά ἑλληνικά, ἀγγλικά, σλαβωνικά καί σουαχίλι, πού συγκίνησε καί ἐνθουσίασε τούς συμμετέχοντες, διότι φανέρωσε «τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», ἀνεξαρτήτως γλωσσικῆς διαλέκτου, φυλῆς ἤ ἐθνότητος καί παράλληλα τόνισε τήν ἀνυπέρβλητη ὀμορφιά τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὅλοι οἱ φιλοξενούμενοι, νέοι καί νέες ἀπό τίς διάφορες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἐξέφρασαν τήν ἐπιθυμία νά ἔλθουν ἐκ νέου καί νά ἐπισκεφθοῦν τήν Σάμο στό μέλλον, καθώς ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ὑπό τήν σεπτή καθοδήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, στά πλαίσια τῆς ἀρχοντικῆς, ὅπως ἐλέχθη, φιλοξενίας, τούς ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουν τήν ἱστορία, τήν παράδοση, τόν πολιτισμό, τά ἤθη καί τά ἔθιμα τῆς Σάμου, μέσα ἀπό πολιτιστικές ἐκδηλώσεις καί ἐξορμήσεις στά διάφορα ἀρχαιολογικά καί ἐκκλησιαστικά Μνημεῖα. Ἀνάμεσα στά ἅλλα ἐπισκέφθηκαν τό Ἐκκλησιαστικό μας Μουσεῖο, προσκύνησαν σέ ἱστορικούς Ἱερούς Ναούς καί Ἱερές Μονές μας, γεύθηκαν τήν παραδοσιακή φιλοξενία τους καί γνώρισαν τήν ἀτίμητη πνευματική κληρονομιά τῶν Σαμίων.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας, ἐν εὐχαριστίᾳ καί εὐγνωμοσύνῃ πρός τόν Φιλάνθρωπον Θεόν, ἔφερε μέ τήν πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου σέ αἴσιο πέρας τήν φιλοξενία τοῦ Συνδέσμου Ὀρθοδόξων Νεολαιῶν στήν Σάμο, στά πλαίσια τῶν προσπαθειῶν της γιά τήν προώθηση τοῦ θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ.

Γιά τόν λόγο αὐτό αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσει τήν Κα Πέννυ (Παναγιώτα) Δεληγιάννη ἀπό τό Ἰλλινόϊς, γιά τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν ἀγάπη της πρός τήν Τοπική μας Ἐκκλησία, ἀλλά καί τήν Σάμο, καθώς ὑπῆρξε  ὁ συνεκτικός δεσμός τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μέ τόν Σύνδεσμο καί  διεκπεραίωσε ἐκ μέρους τῆς Συνδέσμου τήν συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Σάμου καί Ἰκαρίας γιά τήν διοργάνωση τῆς ἐτήσιας αὐτῆς Σύναξης.

Παραλλήλως εὐχαριστίες ὀφείλονται πρός ὅλους ὅσους συμπαραστάθηκαν σέ τοῦτο τό ἐγχείρημα, Κληρικούς καί Λαϊκούς Ἀδελφούς καί ἰδιαιτέρως:

-Τόν ἀξιότιμο κ.κ. Νικόλαο Κατρακάζο, Ἀντιπεριφερειάρχη Σάμου, γιά τήν δωρεάν διάθεση τοῦ ἐκδρομικοῦ λεωφορείου καί τήν ἀρίστη ξεναγό κα Εἰρήνη Χαραλαμπάκη, γιά τήν ἐμπεριστατωμένη ξενάγηση στή διάρκεια τοῦ γύρου τῆς Σάμου.

-Τόν ἀξιότιμο κ.κ. Μιχαήλ Ἀγγελόπουλο, Δήμαρχο Σάμου, ὁποῖος δεξιώθηκε προσωπικῶς τούς Συνέδρους, ὡς ἐπίσης καί τό προσωπικό τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου του, γιά τήν πολύτιμη ἀρωγή καί συμπαράστασή τους.

-Τόν ἀξιότιμο κ.κ. Ἀντώνιο Κωστάκη, Ταξίαρχο τῆς 79ης ΑΔΤΕ γιά τήν παραχώρηση τοῦ μάγειρα.

-Τήν Ε.Ο.Σ.Σ, γιά τήν δωρεάν περιήγηση στούς χώρους τοῦ Μουσείου καί τήν προσφορά ἐκλεκτοῦ οἴνου.

-Τό χορευτικό συγκρότημα τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Πυθαγορείου «Λυκοῦργος»

-Τόν Παν/το Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας π. Σωτήριο Κοσμόπουλο, γιά τούς κόπους καί τήν διαρκῆ παρουσία του στό Συνέδριο.

-Τόν Παν/τον Ἀρχιμ. π. Μακάριον Δελιογλάνη, Ἡγούμενον Ἱ. Μ. Τιμίου Σταυροῦ καί τήν Ὁσ/τη Γερόντισσα Εὐνίκη, Ἡγουμένη τῆς Ἱ. Μ. Ζωοδόχου Πηγῆς, οἱ ὁποῖοι μετά τῶν Ἀδελφοτήτων τους ὑποδέχθηκαν καί φιλοξένησαν τούς Συνέδρους.

-Τόν Αἰδ/το Π. Βασίλειο Λάμπρου, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τήν Πρεσβυτέρα του ἐτοίμασαν καί προσέφεραν τό γεῦμα τῆς Τετάρτης 28ης Ἰουνίου 2017, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Καρλοβάσου καί τόν Πρωτ. Ἐμμανουήλ Ζαχαριουδάκη, γιά τήν εὐθύνη τῆς τροφοδοσίας τῶν Κατασκηνώσεων καί τήν παραδοσιακή φιλοξενία στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Πυθαγορείου.

-Καί τέλος τούς ἐθελοντές τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀπό τό Βαθύ, τό Καρλόβασι, τό Πυθαγόρειο καί ἀλλοῦ, οἱ ὁποῖοι πάντοτε μέ θερμό ζῆλο διακονοῦν θυσιαστικῶς στή διεκπεραίωση τῶν δραστηριοτήτων τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀνταποκρίνονται μέ ἐκγαρδιότητα στίς ἐκκλήσεις μας καί δίνουν ὑπόσταση στό φιλότιμο, πού τόσο ἔχουμε ἀνάγκη στίς μέρες μας. 

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31