3 islands

  • samos vathi
  • ikaria
  • museum banner

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ Πρός τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας κατά Σάμον, Ἰκαρίαν καί Κορσεούς Ἐκκλησίας

Διά τοῦ παρόντος ἐπιθυμοῦμε ὀφειλετικῶς νά ἐνημερώσουμε τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς μας, ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος, ὑπεβλήθη εἰς μιάν τυπικήν, προγραμματισμένην, μικρᾶς ἐκτάσεως, χειρουργικήν ἐπέμβασιν καί ἀναρρώνει ἐν Ἀθήναις.

Εὐχαριστεῖ ὅλους γιά τίς εὐχές καί συντόμως θά ἐπιστρέψει στά ἀκριτικά μας Νησιά.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εὐαρέσκεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Εὐσέβιον

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἀπό 24ης/06/2019 Συνεδρίαν Της ἀπεφάσισε, νά ἐκφράσει ὁμοφώνως τήν εὐαρέσκειά Της πρός τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας κ.κ. Εὐσέβιον, γιά τήν πολυετῆ καί καλλίκαρπη διακονία Του στήν Ἐκκλησιαστική Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο), τῆς ὁποίας προεδρεύει τά τελευταία πέντε ἔτη.

Στήν ὑπ’ἀριθμ. Πρωτ. 2912/1452/05-07-2019 Ἐπιστολή πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη μας κ.κ. Εὐσέβιον ἀναφέρονται μεταξύ τῶν ἄλλων καί τά ἐξῆς: «...Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἤχθη ἀσμένως εἰς τήν ὁμόφωνον ἀπόφασιν, ὅπως ἐκφράσῃ ὑμῖν τόν δίκαιον τῆς Ἐκκλησίας ἔπαινον, διά πανθ’ ὅσα ἐπετελέσατε καί ἐπιτελεῖτε κατά τήν πολυεύθυνον διακονίαν ὑμῶν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Κεντρικήν Ὑπηρεσίαν Οἰκονομικῶν» κατά τήν τετραετίαν 2015-2018, τό ὁποῖον «...καταδεικνύει ὅτι ἡ διαχείρισις τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἐκκλησίας γίνεται μέ τρόπον χρηστόν, ὁ ὁποῖος εἶναι καρπός τῆς ἐντιμότητος καί τῆς ἐργατικότητος ὑμῶν τε καί τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς...».

Ἱερόν Σαρανταλείτουργον 2019

η_θεία_κοινωνία_των_αποστόλων.jpg

Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἡ σπουδαιότερη καί τελειότερη λατρευτική ἐκδήλωσή μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πρός τόν Ἕνα καί μόνο ἀληθινό Θεό μας.Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός στή διάρκεια τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, τέλεσε τήν πρώτη Θεία Λειτουργία πάνω στή γῆ καί τήν ἐπισφράγισε λέγοντας: «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν» (Λουκ. κβ 19). Ὑπέδειξε στούς Μαθητές καί κατ’ ἐπέκτασιν σέ ὅλους μας, ὡς μέλη τοῦ Σώματός Του, τόν μυστικό τρόπο γιά νά Τόν ἐνθυμούμαστε, μέσα ἀπό τήν θεία κοινωνία τοῦ Ἀχράντου Σώματός Του καί τοῦ Τιμίου Του Αἵματος.

Ἡ αἱματηρή θυσία τοῦ Χριστοῦ, πού τελέσθηκε ἅπαξ καί διά παντός ἐπί τοῦ Σταυροῦ, τελεῖται ἀναιμάκτως ἀπό τήν Ἐκκλησία μας σέ κάθε Θεία Λειτουργία, μέ μόνο σκοπό τήν συμμετοχή μας στό Ποτήριον τῆς Ζωῆς «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν τήν αἰώνιον». Ὁ Χριστός δέν ζήτησε νά ἐνθυμούμαστε ἁπλά τήν θυσία του, ἀλλά τήν Θεανθρώπινη παρουσία Του, ὡς Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ. Τοῦτο σημαίνει, πώς δέν ἀρκεῖ ἁπλῶς νά ἐκκλησιαζόμαστε, ἀλλά ὀφείλουμε ἐνσυνείδητα νά μεταλαμβάνουμε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων, γιά νά ἑνωνόμαστε μέ τόν Χριστό, ἀλλά καί μεταξύ μας, νά ἐνισχυόμαστε στήν πάλη μέ τόν διάβολο καί νά προγευόμαστε τήν χαρά τῆς Βασιλείας Του, ὅπως προτυπώνεται μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας παρέλαβε ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους τήν παράδοση νά τελεῖ καθημερινῶς τήν θεία Λειτουργία, ὥστε οἱ πιστοί νά ἔχουν ζωή καί σωτηρία, ὅπως λέμε καί στήν ἁγία Ἀναφορά. Ἰδιαιτέρως δέ κατά τήν περίοδο τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων ἡ καθημερινή τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας δίδει σέ ὅλους μας τήν εὐκαιρία μιᾶς καλύτερης προετοιμασίας, ἀφοῦ παράλληλα μέ τόν πνευματικό ἀγῶνα τῆς νηστείας, ἔχουμε τήν δυνατότητα διά τῆς συχνῆς κοινωνίας τῶν ἀχράντων Μυστηρίων νά φιλοξενοῦμε συνεχῶς τόν Χριστό στίς καρδιές μας, ὅπως λέμε καί στίς εὐχές τῆς προετοιμασίας γιά τήν θεία Μετάληψη.

Γιά ὅλα αὐτά στήν ἀκριτική μας Ἱερά Μητρόπολι Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν ἡ θεία Λειτουργία θά τελεῖται καθημερινῶς ἀπό 15ης Νοεμβρίου ἕως καί 25ης Δεκεμβρίου 2019:

Στούς Ἱερούς Ναούς

Ἁγίου Νικολάου Βαθέος (Μητροπολιτικός)

Ἁγίου Χαραλάμπους Βαθέος

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἄνω Βαθέος

Συλλήψεως Τιμίου Προδρόμου Ἀμπέλου

Ἁγίου Νικολάου Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας

Ἁγίου Νικολάου Φούρνων Κορσεῶν

Καί στίς Ἱερές Μονές

Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου

Καί Τιμίου Σταυροῦ Μαυρατζαίων

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

No event in the calendar
May 2020
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31