3 islands

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 - Η΄ Λουκᾶ (Λουκᾶ ι΄ 25-37) † Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Χρυσοστόμου

agios_ioannis_xrysostomos_27_1b.jpg

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ὑπάρχουν πολλοί τρόποι νά ἐκδηλώσει ὁ ἄνθρωπος τήν ἀγάπη του στόν συνάνθρωπο. Ἄλλοι γνωστοί καί συνηθισμένοι, ὅπως ἕνας καλός λόγος καί κάποιοι ἄλλοι ἀφανεῖς καί δύσκολοι, ὅπως τό νά ὑπηρετεῖς τήν ἀλήθεια καί τό δίκαιο, κάποιες φορές μάλιστα μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς σου. Ὅπως σήμερα στό Εὐαγγέλιο ὁ καλός Σαμαρείτης, πού δέν προσπέρασε ἀδιάφορος τόν ληστευθέντα καί πληγωμένο ἄνθρωπο, ἄν καί ὡς Ἰουδαῖος ἦταν ἐχθρός του. Ἔσκυψε φιλάνθρωπα πάνω του, τόν ἔσωσε μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του καί τόν ἀσφάλισε στό πανδοχεῖο, τό ὁποῖο συμβολίζει τήν Ἐκκλησία. Ἕναν τέτοιο ὑποδειγματικό Σαμαρείτη ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, τόν ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως.

    Ὁ Ἰωάννης γεννήθηκε στήν Ἀντιόχεια τό 354 μ.χ ἀπό γονεῖς εἰδωλολάτρες, τόν ἀρχιστράτηγο Σεκοῦνδο καί τήν Ἀνθοῦσα, ὁ ὁποῖοι μετά τή γέννησή του ἀσπάστηκαν τόν χριστιανισμό. Μικρός ὀρφάνεψε ἀπό πατέρα, ἀλλά αὐτό δέν στάθηκε ἐμπόδιο στήν καλή ἀγωγή πού ἔλαβε ἀπό τή μητέρα του καί τό δάσκαλό του, τόν ξακουστό εἰδωλολάτρη  ρήτορα Λιβάνιο. Ὁ Χριστός ὅμως κέρδισε τήν ψυχή του καί μετά τήν κοίμηση τῆς μητέρας του ἀποσύρθηκε σέ μοναστήρι, ὅπου διδάχθηκε τήν ὁδό τῆς ἀρετῆς. Σύντομα προόδευσε σέ ἁγιότητα καί σοφία μέ ἀποτέλεσμα ὁ πατριάρχης Ἀντιοχείας Φλαβιανός νά τόν πάρει ἀπό τό μοναστήρι καί νά τόν χειροτονήσει Ἱερέα. Ἡ ἁγιότητά του, ἀλλά καί ὁ πύρινος λόγος του ξεσήκωνε τά πλήθη, ἐνῶ ἡ φήμη του ἔφτασε μέχρι τήν Κωνσταντινούπολη. Καθώς εἶχε πεθάνει ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεκτάριος, τό παλάτι καί ὁ κόσμος ζήτησε γιά πατριάρχη τόν πρεσβύτερο Ἰωάννη ἀπό τήν Ἀντιόχεια. Στίς 15 Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 398 ὁ Ἰωάννης ἐνθρονίστηκε στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ κόσμος τόν λάτρευε γιά τήν ἀσκητικότητά του, τό γενναῖο φρόνημα, τήν τόλμη του νά ὑπερασπίζεται τό δίκαιό των φτωχῶν, γεγονός πού σύντομα τόν ἔφερε σέ ρήξη καί μέ τά ἀνάκτορα. Ἡ βασίλισσα Εὐδοξία ἔγινε ἐχθρός του, γιατί τήν ἔλεγχε γιά τήν πλεονεξία της. Ἀλλά καί μέσα στό ἱερατεῖο ὁ Ἅγιος δέν εἶχε πολλές συμπάθειες, γιατί δέν ἀνεχόταν τά ἁμαρτήματα τῶν ἀρχιερέων καί τῶν ἱερέων. Καθώς ἦταν πολύ αὐστηρός μέ τόν ἑαυτό του, πράγμα σπάνιο γιά τήν σύγχρονη ἐποχή, ἀπαιτοῦσε καί ἀπό τούς ἄλλους ἐκκλησιαστικούς ἄνδρες  τήν ἴδια κοσμιότητα καί καθαρότητα. Ἐπίσης οἱ πλούσιοι καί οἱ ἄρχοντες στράφηκαν ἐναντίον του, καθώς στά κηρύγματά του καυτηρίαζε τήν ἀκόρεστη δίψα τους γιά πλοῦτο, δόξα καί παράνομες ἠδονές. Καί ἔτσι ἄρχισαν οἱ διωγμοί. Ὁ ἄνθρωπος, τόν ὁποῖον λάτρευε τό πλῆθος τῶν χριστιανῶν, ὁ συνήγορος τῶν ἀνυπεράσπιστων, ὁ προστάτης τῶν χηρῶν καί τῶν ὀρφανῶν βρέθηκε διωκώμενος ὡς κακοῦργος. Ἐκθρονίστηκε καί διώχθηκε ἀπό μιά ψευτο - σύνοδο μέ γελοῖες κατηγορίες, ὅπως π.χ. ὅτι εἶχε κλέψει ἕνα ράσο κάποιου διακόνου. Θά ἐξοριζόταν πάραυτα, ἄν δέν γινόταν ἕνας ἰσχυρός σεισμός, ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου ὁ λαός ξεσηκώθηκε καί ἔτσι τόν ἔφεραν πίσω. Ἦταν ἡ 13η Νοεμβρίου. Οἱ ἐχθροί του ὅμως δέν σταμάτησαν. Μέ ραδιουργίες καί ψέματα ἔπεισαν τόν αὐτοκράτορα νά τοῦ ἀπαγορεύσει νά λειτουργεῖ. Ὁ ἅγιος ὅμως, ὅταν ἔφτασε τό Μ. Σάββατο καί παρά τήν διαταγή κατέβηκε νά βαπτίσει –σύμφωνα μέ τήν τότε συνήθεια – τούς κατηχούμενους. Ἡ εἴδηση ἐνόχλησε τόν αὐτοκράτορα. Ἔστειλε στρατό καί ἔγινε μεγάλη σφαγή, ἐνῶ ὁ Ἅγιος πῆρε τό δρόμο τῆς ἐξορίας, γιά τήν Κουκουσό τῆς Ἀρμενίας. Οἱ στρατιῶτες τόν κακομεταχειρίζονταν, ἐκεῖνος ὅμως ὁ μακάριος ἔδειχνε ὑπομονή καί μέ γράμματα προσπαθοῦσε νά στηρίξει τό ἀπορφανισμένο ποίμνιό του, δίδοντας ὁδηγίες γιά ὅλα, ἀκόμη καί γιά τήν συνέχιση τῆς ἱεραποστολῆς. Ἡ ἀσθενική του κράση καί ἡ ταλαιπωρία ἐπέφεραν γρηγορότερα τό θάνατό του στά Κόμανα τοῦ Πόντου τήν 14η Σεπτεμβρίου τοῦ 407.

  Μέσα ἀπό αὐτή τή σύντομη σκιαγράφηση τοῦ βίου τοῦ ἁγίου φαίνεται ξεκάθαρα ἡ γνησιότητα τῆς ἀγάπης του γιά τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο καί τό ζωηρό πνεῦμα τῆς αὐτοθυσίας του. Ὁ Ἰωάννης θά μποροῦσε κάλλιστα νά πατριαρχεύσει χρόνια πολλά περιοριζόμενος μόνο στά ἐκκλησιαστικά του καθήκοντα. Θά ἦταν καί τιμημένος ἀπ΄ ὅλους γιά τήν εὐγλωττία του καί γιά τόν ἀσκητικό του βίο. Ὅμως διάλεξε τόν ἄλλο, τόν δύσκολο δρόμο τῆς ἀρετῆς καί τοῦ δικαίου, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ὁ ὁποῖος ἔγραφε στούς Κορινθίους: «εἴμαστε ζωντανοί, ἀλλά ἐκθέτουμε συνεχῶς τόν ἑαυτό μας στό θάνατο γιά χάρη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά φανερωθεῖ στό θνητό μας σῶμα ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ. Ἔτσι, ἐμᾶς μᾶς ἀπειλεῖ συνεχῶς ὁ θάνατος, ἐνῶ ἐσεῖς κερδίζετε τήν ζωή» (βλ. Β΄Κορ. δ΄11) Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἔβαλε τόν ἑαυτό του σέ περιπέτειες, γιά νά ὑπερασπιστεῖ τήν πίστη ἔναντι των αἱρετικῶν καί ἀποστατῶν καί τήν ἐκκλησιαστική τάξη. Στράφηκε μέ ὁρμή ἐνάντια στήν κοινωνική ἀδικία. Καυτηρίασε τόν ἀπάνθρωπο πλουτισμό σέ βάρος τῶν πτωχῶν καί ἀδυνάτων. Πολέμησε τήν πλεονεξία τοῦ παλατιοῦ καί καυτηρίασε τή χλιδή τῆς αὐλῆς. Καί μέσα σέ ὅλο αὐτό τόν τιτάνιο ἀγῶνα ἄφησε 1447 λόγους καί 249 ἐπιστολές, ἔργα γεμάτα ἀγωνία γιά τήν πνευματική πρόοδο τοῦ ποιμνίου. Ἡ ἀλήθεια ὅλων ὅσων ἔπραττε καί δίδασκε ἐντέλει δοκιμάστηκε στό καμίνι τῶν διωγμῶν καί τῶν ἐξοριῶν. Ἄλλωστε ἐκεῖ πέθανε. Διωγμένος ἀπό τήν πολιτική ἐξουσία, ἀλλά παρών ὅσο ποτέ μέσα στήν Ἐκκλησία γιά περισσότερα ἀπό 1600 χρόνια μετά τό μαρτυρικό του θάνατο.

  Δίκαια τόν ὀνόμασαν οἰκουμένης ἁπάσης διδάσκαλον καί φωστήρα καί κοινόν της οἰκουμένης πατέρα καί προστάτη. Ἀκολούθησε τόν σταυρικό δρόμο, ἔδωσε τά πάντα στόν Χριστό καί ἀναπαύτηκε μέ τή γνωστή ἔκφραση: «Δόξα Θεῶ, πάντων ἕνεκεν» Δηλ. δόξα στό Θεό γιά ὅλα! Λόγια βγαλμένα ἀπό τό χρυσό στόμα ἑνός ἀνθρώπου πού πέθαινε στήν ἐξορία! Λόγοι πού δείχνουν τή θέρμη τῆς πίστης καί τή βεβαιότητα τῆς πορείας στήν σταυρική ὁδό.

Μνημειῶδες ὅμως κεφάλαιο στήν ζωή τοῦ Ἁγίου  ὑπῆρξε ἡ Θεία Λειτουργία πού συνέγραψε καί ἡ ὁποία τελεῖται ὅλο τόν χρόνο, πλήν δέκα ἡμερῶν, ὅταν τελεῖται τοῦ Μ. Βασιλείου. Εἶναι ἡ πιό ζωντανή ἀπόδειξη τῆς φιλανθρωπίας του. Τελώντας τήν συνειδητοποιεῖς τήν ἀγωνία του νά προσευχηθεῖ γιά ὅλους καί ὅλα. Ψηλαφεῖς τήν συγκίνηση του ἀπέναντι στή θυσία τοῦ Χριστοῦ. Βιώνεις τή λαχτάρα του γιά τήν ὀρθή λατρεία τοῦ Χριστοῦ.

  Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

  Ὁ ἐπίσκοπος Ἀραβισσού Ἀδελφειός, ὁ ὁποῖος εἶχε συμπαρασταθεῖ στόν Ἅγιο, καθώς ἡ Ἐπισκοπή τοῦ βρισκόταν κοντά στόν τόπο τῆς ἐξορίας του, ὅταν πέθανε ἀπό τίς κακουχίες ὁ Χρυσόστομος, παρακαλοῦσε τόν Θεό νά τοῦ ἀποκαλύψει πού κατατάχθηκε στόν οὐρανό. Μιά βραδιά ἕνας ἄγγελος τόν ἅρπαξε καί τόν ἀνέβασε στόν οὐρανό. Ἐκεῖ τόν πέρασε ἀπό τούς Δικαίους, τούς Μάρτυρες, τούς Ἱεράρχες. Ἐκεῖνος ὅμως ἦταν σκυθρωπός. Τότε τόν ρώτησε ὁ ἄγγελος γιατί εἶναι λυπημένος. Ὁ Ἐπίσκοπος εἶπε, ὅτι δέν διέκρινε πουθενά τόν Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννη. Καί ὁ ἄγγελος ἀπάντησε:  «τόν χρυσοῦν λέγεις, τό στόμα τοῦ Θεοῦ; ἐκεῖνον τόν ὑπέρ ἄνθρωπον; ἤξευρε, ὅτι αὐτόν δέν εἶναι δυνατόν εἰς σέ νά ἴδης, διότι εὑρίσκεται ἐκεῖ, ὅπου εἶναι ὁ θρόνος τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ». Θαύμασε τότε ὁ Ἐπίσκοπος καί δόξασε τόν Θεό. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀνέβηκε ἐκεῖ ὅπου ἀνῆκε καί τοῦ ἄξιζε στό θρόνο τοῦ Θεοῦ γιά νά ἀνταμείψει Ἐκεῖνος τούς κόπους καί τά βάσανα, καθώς πραγμάτωσε εὐκρινέστατα στή ζωή του τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου στούς Φιλιππησίους: «Γιατί σ’ἐσᾶς χαρίστηκε αὐτό ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ, ὄχι μόνον νά πιστεύετε σ’Αὐτόν, ἀλλά κάι νά πάσχετε ὑπέρ Αὐτοῦ.» (βλ. Φιλ. α΄ 29). Τό σύνθημά του ἦταν: ὅλα γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἄς τό ἐγκολπωθοῦμε κι ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του!  Ἀμήν!

Εκτύπωση Email

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 - Ζ΄ Λουκᾶ (Λουκᾶ η΄ 41-56) † Παύλου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως καί Λεονάρδου τῶν Ὁμολογητῶν

article_23736.jpg

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Παύλου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ Ὁσίου Λεονάρδου τῆς Λιμόζης τῆς Γαλλίας, τῶν Ὁμολογητῶν. Ὁ μέν Παῦλος ἀγωνίσθηκε μέχρις ἐσχάτων γιά τήν διαφύλαξη τῆς Ὀρθόδοξης πίστης ἀπό τήν αἴρεση τοῦ Ἀρείου, πού ἀπέριπτε τήν θεότητα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως μέχρι σήμερα πράττουν οἱ Χιλιαστές. Ὁ δέ Λεονάρδος φανέρωσε τήν ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή μέσα ἀπό τήν ἄσκηση καί τά θαύματα, πού ἐπιτελοῦσε μέ την θεία Χάρη.

Ὁ Ἅγιος Παῦλος ἔζησε τόν 4ο αἰῶνα καί καταγόταν ἀπό τήν Θεσσαλονίκη. Χειροτονήθηκε ἱερεύς ἀπό τόν ἅγιο Ἀλέξανδρο Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως καί τόν ὁποῖον καί διαδέχθηκε στό θρόνο. Ἀμετακίνητος στήν ὀρθόδοξη πίστη παρά τίς πιέσεις πού δεχόταν καί ἀπό τόν αἱρετικό αὐτοκράτορα Κωνστάντιο, πού εἶχε ἀσπαστεῖ τίς πλᾶνες τοῦ Ἀρείου, πολεμήθηκε σκληρά και ἐξορίστηκε, ἐντέλει στήν Ρώμη. Ἐκεῖ συνάντησε τόν Μεγάλο Ἀθανάσιο, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλεξανδρείας, ἐξόριστο κι ἐκείνον γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη. Ὑπομένοντας ἀγόγγυστα τόν διωγμό, οἱ ἅγιοι προσεύχονταν καί ἀγωνίζονταν ἀπό τήν Ρώμη γιά τή διαφύλαξη και την ὀρθή διδασκαλία τῆς πίστης τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἅγιος Παῦλος ἐξορίσθηκε ἐκ νέου μετά ἀπό λίγα χρόνια στήν Κουκουσό τῆς Ἀρμενίας. Ἐκεῖ τελειώθηκε μαρτυρικά, ὅταν οἱ Ἀρειανοί τοῦ ἐπιτέθηκαν στη διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας καί τόν ἔπνιξαν μέ τό ἴδιο του τό ὠμοφόριο, μπροστά στήν Ἁγία Τράπεζα.

Ἡ Ἐκκλησία μας στό ἀπολυτίκιο τροπάριο τῆς ἑορτῆς του, τόν ἀποκαλεῖ ὡς ἄλλο Ἀπόστολο Παῦλο ἐξαιτίας τοῦ θαυμαστοῦ ζήλου του, ἐνῶ γιά τό μαρτυρικό του τέλος τόν παρομοιάζει μέ τόν Ἄβελ, πού θανατώθηκε ἀπό τά ἀδελφικά χέρια τοῦ Κάϊν καί μέ τόν προφήτη Ζαχαρία τόν πατέρα τοῦ τιμίου Προδρόμου, πού φονεύθηκε ἀπό τούς Γραμματεῖς καί τούς Φαρισαίους μέσα στό Ναό τοῦ Σολομῶντα.

Ἡ ὁμολογία τῆς ὀρθόδοξης πίστης εἶναι καρπός τῆς κοινωνίας του ἀνθρώπου μέ τόν Χριστό. Χαρακτηριστικά γνωρίσματά της εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ἁγία βιοτή, ἡ ταπείνωση, ἡ πρόθυμη ὑπακοή στήν Ἐκκλησία. Ἄν δέν ὑπάρχουν αὐτά τότε ὁ ἄνθρωπος πλανᾶται καί βρίσκεται σέ αἵρεση, ἀποκόπτοντας στήν οὐσία τή ζωή του ἀπό τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό τό οὐσιαστικό κριτήριο τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας ἐπισημαίνει  εὐστοχα ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γράφοντας: «σέ τίποτε δέν ὠφελεῖ ὁ καθαρός βίος ἐάν τά δόγματα εἶναι διεφθαρμένα, ὅπως ἀκριβῶς βέβαια καί τό ἀντίθετο: σέ τίποτε δέν ὠφελοῦν τά ὑγιῆ δόγματα, ἐάν ὁ βίος εἶναι διεφθαρμένος»  (Ὁμιλία εἰς τό ρητόν: Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως). Δέν ἀρκεῖ δηλαδή νά εἴμαστε καλοί ἄνθρωποι, ἀλλά πρέπει νά πιστεύουμε μέ τόν ὀρθό τρόπο στόν Χριστό!

Ἡ ὀρθόδοξη πίστη συνδέεται ἄμεσα μέ τή σωτηρία μας. Ὅταν ἡ πίστη ἀλλοιώνεται, παραμορφώνεται μαζί κι ὁ ὀρθός-ὀρθόδοξος τρόπος ζωῆς καί ἡ σωτηρία μας τίθεται ἐν ἀμφιβόλῳ καί μάλλον φαίνεται ἀδύνατη! Ἐξαιτίας αὐτοῦ οἱ Ἅγιοι ὁμολογοῦν τήν ὀρθόδοξη πίστη τους καί ἀγωνίζονται γιά τή διαφύλαξή της ἀπό τίς παραχαράξεις τῶν αἱρετικῶν, χωρίς ὅμως ποτέ νά φανατίζονται. Ἀγωνίζονται νά τήν ἐμπνεύσουν χωρίς βία με τήν ὀρθή πράξη τῆς ζωῆς τους.  Καί ἐάν ὁ Κύριος τούς καλέσει, θυσιάζονται γιά τήν πίστη τους ὑπογράφοντάς την μέ τό ἴδιο τους τό αἷμα! Αὐτό καθιστᾶ τούς ἁγίους ἐνεργά μέλη μιᾶς ἄλλης ἐπανάστασης μέσα στην κοινωνία, στό ὄνομα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι στούς ἰδιοτελεῖς σκοπούς ἀνθρώπων, ἰδεολογιῶν ἤ κομμάτων. Γίνονται κατ’ αὐτόν τον τρόπο  οἰκεῖοι και σύντροφοι στο δικό μας ἀγῶνα!

Ποιά ὅμως ἄραγε εἶναι ἡ δική μας σχέση μέ αὐτούς τούς Ἁγίους, τῶν ὁποίων φέρουμε καί τά ὀνόματα; Πῶς τιμᾶμε τή μνήμη καί τό μαρτύριό τους; Συναισθανόμαστε τήν ἱερή κληρονομιά τους πρός ἐμᾶς;

Στή σύγχρονη ἐποχή ἀκούγονται εὐχάριστα ἰδέες, ὅπως ὅτι ὁ Χριστός ὑπῆρξε ἕνας μεγάλος διδάσκαλος, κοινωνικός ἀναμορφωτής ἤ ἐπαναστάτης! Πόσοι ὅμως  ἀπό ἐμᾶς, τούς βαπτισμένους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς,  ἔχουμε τήν δύναμη νά ἀντιτάξουμε τήν ὁμολογία τῆς πίστης καί τῆς ζωῆς μας; Ὁμιλοῦμε σήμερα γιά τόν Χριστό μέ θάρρος καί παρρησία; Ὑπερασπιζόμαστε τό ἅγιο Ὄνομά Του, ὅταν βλασφημεῖται;  Πιστεύουμε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τό «ζῶν ὕδωρ» (βλ. Ιω. δ΄10), τό νερό πού ξεδιψᾶ αἰώνια τή ζωή μας; Ὁμολογοῦμε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Σωτήρας μας,  ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἐν χρόνῳ ἔγινε καί ἄνθρωπος ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου; Διατρανώνουμε μέ λόγια καί ἔργα, ὅτι ἀπό τήν ἄπειρη ἀγάπη Του γιά ἐμᾶς, καταδέχθηκε νά πεθάνει πάνω στόν τίμιο Σταυρό γιά τίς ἁμαρτίες μας, ἐνταφιάσθηκε γιά τρεῖς ἡμέρες καί Ἀνέστη ἀπό τούς νεκρούς; Ἀναρωτηθήκαμε ποτέ ἄν ἡ πίστη μας στόν Χριστό εἶναι αὐτή, πού ἐπαγγέλεται ἡ Ἐκκλησία μας; Ἤ πιστεύουμε ἕκαστος κατά τό δοκοῦν;

Ἐάν θέλουμε ἀληθινά και αὐθεντικά νά βιώνουμε τήν πίστη μας ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὀφείλουμε, πέρα ἀπό τά ἔργα ἀγάπης, τό ταπεινό φρόνημα καί τήν ὑπακοή στήν Ἐκκλησία, νά προβοῦμε καί σέ κάποιες ἄλλες ἐνέργειες.

Ὁ τακτικός ἐκκλησιασμός μέ τήν συχνή θεία Κοινωνία. Ἡ καθημερινή μας προσευχή πρωί καί βράδυ, ἱκετεύοντας γιά τήν ὀρθοδοξία τῆς πίστης, τήν ὀρθοπραξία τῆς ζωῆς καί τήν σωτηρία μας. Καί μαζί μ’ αὐτά ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί δή τῆς Καινῆς Διαθήκης μᾶς βοηθοῦν νά συγκεντρώνουμε τά ὠφέλιμα γιά τή ζωή μας σάν τίς μέλισσες, ὅπως λέει κι ὁ Μέγας Βασίλειος.

Πολύ δέ περισσότερο ὅμως ἔχουμε ἀνάγκη νά ἀναζητήσουμε, ἐάν δέν ἔχουμε ἤδη, ἕνα Πατέρα Πνευματικό ὄχι μόνο γιά τίς ἁμαρτίες μας, ἀλλά γιά νά ἐπαληθεύουμε καί να σιγουρεύουμε τούς τρόπους τῆς ζωῆς μας, μέσα ἀπό τή ζωή καί τήν πράξη τῆς Ἐκκλησίας μας. Κι ὁ Πνευματικός Πατέρας μέ τή σειρά του θά γίνεται ὁ ἀγωγός τῆς θείας Χάριτος γιά ἐμᾶς, θά μᾶς συμβουλεύει διακριτικά καί θά εὔχεται στόν Κύριο γιά τήν σωτηρία μας.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Στο σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε τόν Χριστό νά λέει στόν πονεμένο Πατέρα: «Μόνο πίστευσον, καί σωθήσεται». Μέσα στό πέλαγος τῆς καθημερινότητας, ὑπό τόν καταιγισμό μόνον θλιβερῶν γεγονότων καί κακῶν εἰδήσεων τά λόγια τοῦ Χριστοῦ εἶναι θεία παρηγοριά γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς, πού τώρα τελευταία νιώθουμε συχνά ἀνίσχυροι, ἀδύναμοι καί νικημένοι. Αἰσθανόμαστε, πώς δέν ἔχουμε ἀπό πού νά κρατηθοῦμε, πού νά στηριχθοῦμε καί νά πάρουμε δύναμη γιά νά ἀναπεξέλθουμε στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς.

Κι ὅμως σέ πεῖσμα τῆς ἀπόγνωσης καί τῆς ἀπελπισίας, ὁ Χριστός μέ τό λόγο του καί μέσα ἀπό τούς Ἁγίους Του, ὅπως οἱ σήμερα ἑορταζόμενοι Ὁμολογητές Παῦλος Κωνσταντινουπόλεως καί Λεονάρδος τῆς Λιμόζης τῆς Γαλλίας, μᾶς προσκαλοῦν νά κρατήσουμε ζωντανή καί ὀρθή την πίστη μας σ’ Αὐτόν. Καί Ἐκεῖνος θά εἶναι ἡ βοήθεια καί ἡ σωτηρία μας. Αὐτό μᾶς προτρέπει ἄλλωστε ἡ  Ἐκκλησία σέ κάθε θεία Λειτουργία: “ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα”. Ἀμήν.

Εκτύπωση Email

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ»

 IMG-401a4ff0bc133607f8cf938378506b58-V.jpg

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ευσέβιος τίμησε με την παρουσία του τον εορτασμό της επετείου της πρώτης Αεραποβατικής Επιχείρησης του Ιερού Λόχου στη Σάμο και τέλεσε Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο του Ιερού Λόχου πλησίον της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής. Ο Ταξίαρχος της 79 ΑΔΤΕ κ. Νικόλαος Λαμπιδώνης κατέθεσε Στέφανο. Ανεγνώσθη σχετική ομιλία, τιμές απέδωσε η Στρατιωτική Μουσική. Παρέστησαν οι Αρχές του Τόπου μας. Επίσης εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου παρηκολούθησε την ομιλία που διοργάνωσε το 4ο ΕΤΕΘ  στο Δημαρχείο Καρλοβάσου.

IMG-df7953ff2b73f31fd6436d1a3d990656-V.jpg

IMG-41afb13e58a36d8b0d23fa459d42e68f-V.jpg

IMG-d344f3e805439a30bda86d93fa2ccf64-V.jpg

-μοναστήρι-της-Ζωοδόχου-πηγής-e1595706858990-696x455.jpg

Εκτύπωση Email

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ

IMG-c0f740d44b3b1bbc82b779be3e623427-V.jpg

Με την ευκαιρία της ενάρξεως των Κατηχητικών Συνάξεων στις Ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεώς μας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τον Αγιασμό στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Όρμου Καρλοβάσου. Καλωσόρισε και μίλησε Πατρικά στα παιδιά μας, κάλεσε δε τους γονείς σε συστράτευση να εμπιστευθούν τα παιδιά τους στην Εκκλησία, να αφιερώσουν λίγο χρόνο ώστε τα παιδιά μας να αποκτήσουν ασφαλή γνώση της Χριστιανικής ευσέβειας και βιώματα Χριστιανικής ζωής. Ευχήθηκε ο Κύριος να ενδυναμώνει τους γονείς στο επίμοχθο έργο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας και να προστατεύει την Νεολαία μας από τους κινδύνους που την απειλούν.

Όσοι επιθυμούν τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν τις Κατηχητικές αυτές Συνάξεις τους παρακαλούμε να απευθυνθούν στους Ιερείς των Ενοριών τους.

Εκτύπωση Email

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

IMG_20221101_120805.jpg

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. κ. Εὐσέβιος ὑποδέχθηκε μέ Πατρική ἀγάπη τούς μαθητές τῆς Ε΄ και Στ΄ Τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Μεσαίου Καρλοβάσου. Μαθητές και Διδάσκαλοι ξεναγήθηκαν στούς χώρους τοῦ Μουσείου, εἶδαν, ἒμαθαν καί θαύμασαν τήν πολιτιστική καί θρησκευτική Κληρονομιά τοῦ Νησιοῦ μας. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε πρόσκληση στούς Ἐκπαιδευτικούς καί στή μαθητική κοινότητα τοῦ Νησιοῦ μας καί τούς κάλεσε νά ἐπισκεφθοῦν τό Ἐκκλησιαστικό καί Βυζαντινό Μουσεῖο τῆς Μητροπόλεως μας.

Γιά ἐκπαιδευτικές καί μαθητικές ἐπισκέψεις ὃσοι ἐπιθυμοῦν δύνανται νά ἀπευθήνονται στό τηλέφωνο 2273087640.

IMG_20221101_121020.jpg

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30