ΕΟΡΤΗ ΣΑΜΙΩΝ ΑΓΙΩΝ

Συντάχθηκε στις .

ΑΓΙΟΙ.jpg

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν, μέ ἰδιαίτερη χαρά ἀνακοινώνει
στούς εὐσεβεῖς καί φιλεόρτους χριστιανούς, ὅτι τῷ Σαββάτῳ 30ῇ Ἰουλίου καί τῇ Κυριακῇ
31ῃ Ἰουλίου, θά ἑορτάσωμε σύν Θεῷ κατά τό εἰωθός τούς Σαμίους Ἁγίους, ἐπιτελοῦντες
χρέος ἱερόν καί ἀποδίδοντες τήν ὀφειλομένην τιμήν καί εὐγνωμοσύνην πρός τούς ἁγίους
Ἑρμογένην, Λέοντα καί Ἡράκλειον Ἐπισκόπους Σάμου, τόν ἅγιον Γεώργιον τόν
Νεομάρτυρα, τόν ὅσιον Παῦλον τόν Λατρινόν, καί τούς ἁγίους μάρτυρας στρατιωτικούς
Γρηγόριον, Θεόδωρον καί Λέοντα.
Οἱ ἑόρτιες ἐκδηλώσεις ἐφέτος λαμβάνουν ἰδιαίτερες πνευματικές διαστάσεις,
ἐξαιτίας τῆς θλιβερῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως τῶν 100 ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς
Καταστροφῆς. Καί τοῦτο διότι τόσον ἡ Σάμος, ὅσον καί οἱ Ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι διέλαμψαν σέ
αὐτήν, συνδέονται στενῶς μέ τά μικρασιατικά παράλια, στό πέρασμα τῶν εἴκοσι
χριστιανικῶν αἰώνων.
Γιά τόν λόγο αὐτό ἐφέτος ὁμοῦ μετά τῶν Σαμίων Ἁγίων, θά τιμηθοῦν καί τά ἐκ τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας προερχόμενα ἱερά σεβάσματα, δηλαδή τά ἱερά κειμήλια, τά ὁποῖα οἱ
πρόγονοί μας ὡς πρόσφυγες ἔφεραν ἀπό τίς ἐκεῖ πατρογονικές ἑστίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
μεταξύ τῶν ὁποίων ξεχωριστή θέση ἔχουν κάποιες ἱστορικές ἱερές εἰκόνες καί τά ἐπιμάνικα
τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης.
Τῷ Σαββάτῳ 30ῇ Ἰουλίου ἐ. ἔ. καί ὥρᾳ 19.30'μ.μ., θά τελεσθεῖ Πανηγυρικός
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Σάμου,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ.Εὐσεβίου, ἐνῶ
ἐν συνεχείᾳ καί ὥρᾳ 21.00'μ.μ., θά γίνει ἡ λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί τῶν Ἱερῶν
Εἰκόνων τῶν Ἁγίων, ὡς καί τῶν τεθησαυρισμένων μικρασιατικῶν ἱερῶν κειμηλίων εἰς τήν
παραλίαν καί ἀκολούθως εἰς τήν πλατείαν Πυθαγόρα ἡ Ἀρτοκλασία καί θεῖον Κήρυγμα
ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου.
Τῇ Κυριακῇ 31ῃ Ἰουλίου καί ὥρα 07.00'-10.30' π.μ. θά τελεσθεῖ ὁ Πανηγυρικός
Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν
Ναόν Ἁγίου Νικολάου Σάμου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ.
Εὐσεβίου καί ἐν τέλει τό ἱερόν μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῇ
Μικρασιατικῇ καταστροφῇ ἀναιρεθέντων Προγόνων μας, ὡς καί τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς
κοιμηθέντων ἀποδήμων Σαμίων.
Ἐλάτε νά δοξάσωμε τόν Σωτῆρα Χριστό, τόν μόνο ἀληθινό Θεό μας.
Ἐλάτε νά τιμήσωμε τήν Παναγία μας καί τούς Ἁγίους μας.
Ἐλάτε νά ἐκφράσωμε τήν εὐγνωμοσύνη μας στούς μακαριστούς Πατέρες,
Μητέρες καί Ἀδελφούς μας, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ μέν ἐκόμισαν ἐκ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας στήν
Σάμο τήν ἔκφραση τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καί ζωῆς τους, οἱ δέ ὁρμώνεμοι ἀπό τήν Σάμο,
ἐλιτάνευσαν εἰς ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς, τήν ἑλληνορθόδοξη εὐσέβεια καί τό
χριστιανικό φρόνημά μας, ὡς Ἕλληνες ἀκρῖτες.

Εκτύπωση