3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

cebcceb5cf84ceb1cebccebfcf81cf86cf89cf83ceb7cf80

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Διπλή εἶναι ἡ σημερινή ἑορτή, ἐθνική καί θρησκευτική. Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος, ἡ πρό τοῦ πάθους θαυματουργική φανέρωση τῆς δόξας τοῦ Κυρίου μᾶς συνεορτάζεται σήμερα μέ τήν ἡρωική ἀπόκρουση τοῦ ἐπίβουλου ὀθωμανικοῦ στόλου ἀπό τό νησί μας, στίς 6 Αὐγούστου τοῦ 1824.

Δέν εἶναι ἁπλῶς χρονική ἡ σύμπτωση τοῦ συνεορτασμοῦ τῶν δύο ἑορτῶν, τῆς θρησκευτικῆς καί τῆς ἐθνικῆς μας. Γλυτώνοντας θαυματουργικά το νησί ἀπό τήν ὀθωμανική λαίλαπα ὁ Κύριός μας, τήν ἡμέρα τῆς ἐνδόξου Μεταμορφώσεώς Του, ἔδωσε καί ἄλλα, βαθύτερα πνευματικά μηνύματα στούς ἀνθρώπους, τούς τότε καί τούς σημερινούς. Μηνύματα πού εἶναι ἰδιαιτέρως χρήσιμα καί στίς ταραγμένες μέρες μας, καθώς μᾶς δείχνουν, ὅτι τίποτε δέν ἔχουμε νά φοβηθοῦμε ἀπό τήν τρικυμία καί τήν ἀναστάτωση τοῦ κόσμου, ἄν ἔχουμε βαθια στήν ψυχή μας, θεμέλιο της ὕπαρξης καί γνώμονα τῶν πράξεων καί τῶν ἐπιλογῶν μᾶς τόν Κύριο, ἀκριβῶς ὅπως ἔκαναν καί οἱ πρόγονοί μας ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων τήν μνήμη τιμοῦμε σήμερα. Ἀσφαλῶς ἡ ὑπερίσχυση μιᾶς ὁμάδας ψυχωμένων ἀγωνιστῶν ἔναντι μιᾶς ὁλόκληρης αὐτοκρατορίας φαντάζει ὡς θαῦμα, καί πράγματι γιά θαῦμα πρόκειται.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟY ΣΕΒΑΣΜΙΩΤAΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΟΥ ΣAΜΟΥ ΚΑI IΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ EΠI ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ

anastasi2015

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Ἡ ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ µας, τήν ὁποία λαµπροφοροῦντες καί µέ ἀναµµένες λαµπάδες ἀνυµνοῦµε καί δοξάζουµε, µᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά στρέψουµε τή σκέψη µας πρός δύο µεγάλα ἀγαθά πού πήγασαν ἀπό τό κενό Μνηµεῖο: Τήν εἰρήνη καί τή χαρά.

«Εἰρήνη ὑµῖν» καί «µή φοβεῖσθε» ἦταν οἱ φράσεις τίς ὁποῖες ἀπηύθυνε ὁ Ἀναστάς Κύριος στίς Μυροφόρες καί στούς Μαθητές καί Ἀποστόλους Του, ὅταν ἐµφανίστηκε σ' αὐτούς ἐπανειληµµένα, µέχρις ὅτου ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς. Καί µέ τό «χαίρετε» τούς παροτρύνει, ἀφοῦ Ἐκεῖνος πρίν ἀνέλθει στό Γολγοθᾶ εἶχε ὑποσχεθεῖ τή χαρά, ὅταν τούς ἔλεγε: «Καί πάλιν ἐλεύσοµαι πρός ὑµᾶς, καί χαρήσεται ὑµῶν ἡ καρδία καί τήν χαράν ὑµῶν οὐδείς αἴρει ἀφ' ὑµῶν». Δηλαδή: «Θά σᾶς ξαναδῶ καί θά χαρεῖ ἡ καρδιά σας, καί τή χαρά σας κανείς δέν θά µπορέσει νά σᾶς τήν ἀφαιρέσει» (Ἰω. 16, 22). Εἰρήνη λοιπόν καί χαρά στίς καρδιές µας εὐαγγελίζεται τό µήνυµα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,
«Σήμερον ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγεν».
Ὅπως ψάλλουμε ἀπό χθές, μᾶς συγκέντρωσε σήμερα ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιά νά ὑποδεχθοῦμε κι ἐφέτος τόν Χριστό, ὡς τόν Νικητή τοῦ θανάτου, μετά τήν θαυμαστή ἀνάσταση τοῦ τετραημέρου νεκροῦ Λαζάρου. Κρατοῦμε τά βαΐα τῶν φοινίκων μέ τά δαφνόφυλλα, ὡς σύμβολα τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ θανάτου καί εἰσερχόμαστε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, ὅπου ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν δική του ἐκ νεκρῶν ἀνάσταση θά ἀποδείξει περίτρανα ὅτι εἶναι ὄχι μόνο ὁ νικητής τοῦ θανάτου, ἀλλά καί ὁ Ἀρχηγός τῆς ζωῆς.
Τίς ἴδιες αὐτές ἅγιες καί μεγάλες ἡμέρες οἱ αὐτοαποκαλούμενοι «Μάρτυρες τοῦ Ἱεχωβᾶ» καί πάλι προγραμματίζουν νά «θυμηθοῦν», ὅπως λένε στά φυλλάδιά τους τόν θάνατο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Πρός τοῦτο διένειμαν μέ ἀφθονία μία πρόσκληση -τυπωμένη στή Γερμανία γιά λογαριασμό τοῦ Κέντρου τους στήν Πενσυλβάνια τῆς Ἀμερικῆς (Watch Tower Bible Society of Pennsylvania)- στήν ὁποία ἀναφέρουν πώς ἡ ἀνάμνηση τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ εἶναι τήν Παρασκευή 3 Ἀπριλίου μετά τή δύση τοῦ ἡλίου.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2015

     Ἀγαπητά μου παιδιά,
   Ἡ πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν τῆς Μ. Σαρακοστῆς εἶναι ἀφιερωμένη στήν νίκη καί τόν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, πού κερδήθηκε μέ τήν ἀναστήλωση τῶν ἁγίων εἰκόνων. Μαζί μέ τό γεγονός αὐτό, ἡ Ἐκκλησία θυμᾶται ὅλους τούς ἀγῶνες πού ἔγιναν ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες μας, γιά νά διαφυλαχθεῖ ἡ ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοση. Γι' αὐτό προβάλει μπροστά μας μιά ὁλόκληρη φάλαγγα ἀπό ἀγωνιστάς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Πάλαιψαν κι ἀγωνίσθηκαν μέχρι θανάτου μέ τήν πίστη καί γιά τήν πίστη.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ. ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2015

EGKIKLIOS THEOFANEIA 2015

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Σήμερα ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πανηγυρίζει τήν φανέρωση καί τῶν τριῶν Προσώπων τῆς Παναγίας Τριάδος: τοῦ Υἱοῦ βαπτιζομένου, τοῦ Παναγίου Πνεύματος καταβαίνοντος ὡσεί περιστερά ἐπί τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Πατρός βοῶντος ἐκ τῶν οὐρανῶν «οὗτος ἐστίν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα» (Ματθ. γ 17).
Σκοπός τῆς ἑορτῆς ἀφ' ἑνός μέν εἶναι ἡ ἀνάμνησις τοῦ βαπτίσματος τοῦ Χριστοῦ εἰς τόν Ἰορδάνην καί ἀφ' ἑτέρου ὁ ἁγιασμός τῶν ὑδάτων πρός μετάληψιν τοῦ ἁγιασθέντος ὕδατος καί ραντισμόν μέ αὐτό «διά τήν κάθαρσιν ψυχῶν καί σωμάτων» κατά τήν εὐχήν τοῦ Μ. Ἁγιασμοῦ.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31