ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ

Συντάχθηκε στις .

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ

Χριστιανική Αγωγή Νεολαίας : α) Εις τα κέντρα νεότητος Σάμου, Καρλοβασίων, Μυτιληνιών. β) Κατηχητηκά σχολεία : Μικτά ανωτ. 3 , Μέσα 5, Κατώτερασ εις εκάστην ενορία. Υπευθυνος πρωτ. Ιωακείμ Μοσχονάς

Εκτύπωση