3 islands

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Εὐσέβιος στό συλλαλητήριο γιά τήν Μακεδονία

 

macedoniansun.jpg

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος ἐκφράζοντας τήν θλίψη του γιά τά ὅσα ἀνακριβῆ, ἀναληθῆ καί ἀνιστόρητα ἀκούσθηκαν σέ πρωϊνή ἐκπομπή σαμιακοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ, σχετικῶς μέ τήν ἐπιχειρούμενη κύρωση τῆς Συνθήκης τῶν Πρεσπῶν καί ἐν ὄψει τοῦ Μεγάλου ἐθνεγερτηρίου συλλαλητηρίου στήν Ἀθήνα, τήν Κυριακή 20 Ἰανουαρίου 2019, τόνισε:

«Ἡ ἐλευθερία, τήν ὁποία ἐπεβράβευσε ὁ Θεός στό Ἔθνος μας, μέσα ἀπό τούς, ἀνά τούς αἰῶνες, ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος ἀγῶνες τῶν Πατέρων μας, ἐπιβάλλουν σέ ὅλους ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες ἀπογόνους τους, νά μήν ὑποστείλουμε τήν σημαία τοῦ καθήκοντος, τοῦ χρέους καί τῆς θυσίας ἔναντι τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος καί δή ἔναντι τῆς Ἑλληνικῆς μας Μακεδονίας.

Συντασσόμαστε πλήρως καί ἀπολύτως μέ τό ἐθνεγερτήριο καί πατριωτικό κείμενο τῶν 22 Ἀδελφῶν Μητροπολιτῶν, πού ποιμαίνουν τόν εὐσεβῆ ἑλληνικό Λαό τῆς Μακεδονίας μας καί σύν Θεῷ κι Ἐμεῖς θά δώσουμε τό παρόν ἀπό τά ἀκριτικά μας Νησιά, διαμαρτυρόμενοι μέ ἁγνό καί ἀδολο πατριωτισμό, γιά τήν ἐπιχειρούμενη ἀλλοίωση τοῦ ὀνόματος καί τῆς ἱστορίας τῆς κατά πάντα Ἑλληνικῆς Μακεδονίας μας, μέσα ἀπό τήν κύρωση τῆς Συνθήκης τῶν Πρεσπῶν.

Ἡ εἰρηνική διαμαρτυρία μας ὑπερβαίνει κάθε ἰδεολογία, ἰδεοληψία, ἤ κομματικό προσανατολισμό, ἀφορᾶ μόνο καί μόνο στά ἐθνικά μας δίκαια καί ἀνυπερθέτως ἀποτελεῖ ἐθνικό χρέος, πατριωτικό καθῆκον καί ἐποφειλομένη τιμή πρός ὅλους ἐκείνους, πού θυσιάσθηκαν σέ δύο βαλκανικούς πολέμους γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλληνικῆς μας Μακεδονίας.

Ἀγαπᾶμε τήν Πατρίδα μας καί ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τίς θυσίες τῶν Πατέρων μας, ἐνθυμούμενοι μέ ἐνάργεια τά λόγια τοῦ ἐθνικοῦ μας Ποιητῆ Κωστῆ Παλαμᾶ: «Γνῶμες, καρδιές, ὅσοι Ἕλληνες, ὅ,τι εἶστε, μήν ξεχνᾶτε! Δέν εἶστε ἀπό τά χέρια σας μονάχα, Ὄχι. Χρωστᾶτε καί σέ ὅσους ἦρθαν, πέρασαν, θά ‘ρθοῦνε, θά περάσουν. Κριτές θά μᾶς δικάσουν οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί.»

Εκτύπωση Email

ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 79ης ΑΔΤΕ

20190109_111946.jpg

Τήν Τετάρτη 9η Ἰανουαρίου 2019 ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος ἐτέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καί ἔθεσε τόν θεμέλιο λίθο στόν ὑπό ἀνέγερσιν νέον Ἱερόν Ναόν πρός τιμήν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στόν χῶρον τοῦ Διοικητηρίου τῆς 79ης ΑΔΤΕ, στό Βαθύ τῆς Σάμου.

20190109_111753.jpg

Μετά τό πέρας τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας, ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τόν Ταξίαρχον κ.κ. Γεώργιον Κουρῆν, Δτήν 79ης ΑΔΤΕ γιά τήν ἀξιέπαινη πρωτοβουλία της ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ ἐντός τοῦ χώρου Διοικήσεως τῆς Ταξιαρχίας καί μάλιστα πρός τιμήν τῶν θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί εὐχήθηκε, ὅν τρόπον ὁ Ἅγιος Κωνσταντίνος εἶδε στόν οὐρανόν τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί τήν ἐπιγραφή «τούτῳ νίκα» καί ὁδηγήθηκε σέ νίκες καί ἔλαβε τρόπαια, ἔτσι καί ὁ ἴδιος προσωπικῶς, ἅπαντες οἱ συνεργάτες του καί ἐν συνόλῳ ὁ φιλόχριστος ἑλληνικός στρατός μας κάτω ἀπό τήν σκέπη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, νά ὁδηγοῦνται σέ νίκες πνευματικές καί ἄλλες, μέ θυσιαστικό φρόνημα ἀγάπης πρός τήν Πατρίδα, καθώς ὁ Τίμιος Σταυρός, ὅπως ὑπογράμμισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἀποτελεῖ σύμβολο ἀγάπης, θυσίας ἀλλά καί νίκης.

20190109_114209.jpg

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τήν Πρωτοχρονιάτικη Πίττα τῆς Ταξιαρχίας καί μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως ἤδη 40 ἐτῶν ἀπό τήν ἐγκατάσταση τῆς 79ης ΑΔΤΕ στά ἀκριτικά μας Νησιά (1978-2018) ἀπένειμε τόν δίκαιο ἔπαινο καί τήν ἄκρα εὐαρέσκεια τῆς Τοπικῆς κατά Σάμον, Ἰκαρίαν καί Κορσεούς Ἐκκλησίας στόν νῦν Δτήν Ταξίαρχον κ.κ. Γεώργιον Κουρῆ, «ὡς καί τήν ἀνωτέραν Αὐτῆς τιμητικήν διάκρισιν, ἤτοι τόν χρυσοῦν Σταυρόν μετά τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Παντοκράτορος Χριστοῦ, μετά ἐνυπογράφου καί ἐνσφραγίστου περγαμηνοῦ διπλώματος, ἂνθ' ὧν εἰς τάς ἀκριτικάς ἡμῶν Νήσους προσήνεγκεν καί προσφέρει ὁ κατά ξηράν, θάλασσαν καί ἀέρα φιλόχριστος ἡμῶν Στρατός.»

Τέλος ἐν μέσῳ τῶν πολλῶν εὐχῶν διά τόν νέο ἔτος, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναγνωρίζοντας τήν ἐργατικότητα καί τόν ζῆλον τῆς διοικήσεως τῆς 79ης ΑΔΤΕ καί ὅλων τῶν εστρατευμένων στἀ Νησιά μας, εὐχήθηκε σύντομα νά ἀξιωθοῦμε νά τελέσουμε τά θυρανοίξια καί τά ἐγκαίνια τοῦ θεμελιωθέντος νέου Ἱεροῦ Ναοῦ.

Εκτύπωση Email

ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΓΕΡΟΝΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ .

3.JPG

Μήνυμα στοργής , αγάπης και ελπίδος έφεραν οι επισκέψεις του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ Ευσεβίου στα γεροντάκια του Eκκλησιαστικού Γηροκομείου« Ευγηρίας Πρόνοια» της Ιεράς Μητροπόλεως μας , του Δημοτικού Γηροκομείου Σάμου , σε ασθενείς και μοναχικούς συνανθρώπους μας κατά την διάρκεια του Αγίου Δωδεκαημέρου.

1.JPG

11.JPG

12.JPG

8.JPG