3 islands

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

« ΑΝΕΛΗΦΘΗΣ ΕΝ ΔΟΞΗ …..»

analipsi.jpg

Ο Αναστάς Ιησούς δίδει τις τελευταίες Του υποθήκες προς τους Μαθητές Του επάνω στο όρος των Ελαιών και τους υπόσχεται ότι μετά από λίγες ημέρες θα τους στείλει τον Παράκλητον, « το Πνεύμα της αληθείας» και θα τους οδηγήσει εις « πάσαν την αλήθειαν». Και μέσα σε πλήρη πνευματική έξαρση της ιεράς εκείνης ατμόσφαιρας, ο Ιησούς « επάρας τας χείρας αυτού, ευλόγησεν αυτούς» και ενώ τους ευλογούσε « διέστη απ αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανόν».

Οι μαθητές έκθαμβοι τον παρακολουθούν να αναλαμβάνεται στον ουρανόν. Οι άγγελοι ανοίγουν τις πύλες του ουρανού  για να εισέλθει στη Δόξα Του Νικητής του θανάτου. « Άρατε », λέγουν οι μεν προς τους δε, « άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε  πύλαι αιώνιοι και εισελεύσεται ο Βασιλεύς της Δόξης». Ω, πόσον ωραία είναι η δόξα . Η ανθρώπινη ψυχή είναι πλασμένη γι’ αυτήν. « Τον πλούτον πολλοί εμίσησαν, την δόξαν ουδείς». Αλλά δόξα , δόξης διαφέρει. Η μία είναι επίγεια , ανθρώπινη και η άλλη ουράνια, θεϊκή.  Η επίγεια είναι δόξα μάταια και ανωφελής , καπνός και όνειρο που διαλύεται αμέσως. «  Επελθών γαρ ο θάνατος , ταύτα πάντα εξηφάνισται». Που είναι οι θρόνοι του Αλέξανδρου, των Καισάρων, η δόξα των Πατριαρχών και η μεγαλοπρέπεια ; « Πάντα κόνις , πάντα τέφρα, πάντα σκιά ». Ιδού πως παρομοιάζει αυτή την δόξα ο προφήτης Ησαΐας : « πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε».

Το ακόμη σπουδαιότερον είναι , ότι εκτός των άλλων είναι επικίνδυνη και επιβλαβής. Διότι η δόξα των ανθρώπων  απαιτεί αβαρίες . Αβαρίες στην πίστη, αβαρίες και στην ηθική . Τι κάνουν οι άνθρωποι  για ν’ ακουστεί το όνομα τους  και να θαυμάζονται από τους συνανθρώπους τους ; Παραδίδονται σε όλες τις αξιώσεις του συρμού , ακολουθούν μια ζωή « ελεύθερη». Δεν διστάσουν ν ‘ αδικήσουν και να παραγκωνίσουν , χρησιμοποιώντας ως μέσω το ψεύδος , τη διαβολή, την απάτη και αυτό ακόμη το έγκλημα. Έπειτα , για να τα έχουν με όλους καλά, γίνονται και πιστοί και άπιστοι και ηθικοί και ανήθικοι και θρήσκοι και άθρησκοι, ανάλογα με τις περιστάσεις. 

Και γιατί όλα αυτά; « διότι ηγάπησαν την δόξα των ανθρώπων μάλλον, υπέρ την δόξαν του Θεού». Αυτή είναι η δόξα των ανθρώπων , η οποία αποτελεί ένα κίβδηλο ομοίωμα της πραγματικής δόξης.

Αλλά ας έρθουμε τώρα στη δόξα του Θεού. Αυτή είναι αληθείς και αιώνια. Δεν απογοητεύει , δεν δημιουργεί πικρίες , φόβους και ανησυχίες . δεν προκαλεί φθόνους , έριδες και αντιζηλίες. Η δόξα του Θεού ικανοποιεί και αναπαύει πλήρως τον άνθρωπο.  Γεμίζει δε την ψυχή του από διαρκή και μόνιμη χαρά. Αυτή δεν σβήνει ποτέ . Μόνος αρχή έχει, όταν θα την λάβει ο άνθρωπος. Ουδέποτε όμως τέλος. Διότι οι πιστοί « βασιλεύουσιν εις τους αιώνας των αιώνων», κατά τον ευαγγελιστή Ιωάννη. Όταν θα την λάβεις δεν θα την χάσεις ποτέ. Δεν υπάρχουν προσωποληψίες και αδικίες παρά τω Θεώ. Στον ουρανό, μόνον η δικαιοσύνη επικρατεί. Η ουράνια δόξα είναι συγχρόνως και μεγαλειώδης. Διότι εκείνων που θα την λάβουν θα λάμψει « το μεν πρόσωπον αυτών ως ο ήλιος , τα δε ιμάτια αυτών θα γίνουν λευκά ως το φώς».

Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών…..

Ένα μέρος της αθανάτου δόξης Του μας παρουσίασε με την Ανάληψη Του ο Ιησούς, με μοναδικό σκοπό να μας δείξει τι μας αναμένει υψηλά ΄ στο θρόνο της Χάριτος Του.

Ο δρόμος δύσκολος, ανηφορικός ΄ χρειάζεται αγώνας, όπως Εκείνος ,είπε ΄ « όστις νικά, θα δώσω εις αυτόν να καθίσει μετ’ εμού  εις τον θρόνον μου καθώς και Εγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του Πατρός μου εις τον θρόνον Του». Το τέρμα ασφαλές ΄ εκεί ο μέγας Αθλοθέτης θα προσφέρει τον αμαράντινο της δόξης στέφανο στους εκλεκτούς Του, κατά την υπέροχη ομολογία του αποστόλου Παύλου : « τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, τον δρόμον   τετέλεκα, την πίστιν  τετήρηκα ΄ λοιπόν απόκειται μοι ο της δικαιοσύνης στέφανος».  

  • Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ.κ Ευσεβίου.

Εκτύπωση Email

Πανηγυρικός ἑορτασμός τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα

anastasis-1011x670.jpg

Ἐπειδή λόγῳ τῶν γνωστῶν μέτρων τῆς ὑγιειονομικῆς προστασίας οἱ Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα ἐτελέσθησαν χωρίς τήν συμμετοχή τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ μας, πειθαρχοῦντες εἰς τήν προτροπήν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως αὕτη ἐξεφράσθη εἰς τήν ὑπ’ ἀριθμ. 3016/02-04-2020 Ἐγκύκλιό της, τήν νύκτα τῆς Τρίτης 26ης πρός Τετάρτην 27ην Μαΐου 2020, θά τελέσωμε σύν Θεῷ ὅλην τήν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀναστάσεως καί τήν Πασχάλιο Θεία Λειτουργία, ὅπως ἀκριβῶς τήν λαμπροφόρον νύχτα τῆς Ἀναστάσεως προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἱερέων τῆς πόλεως Σάμου καί μέ τήν συμμετοχήν πλέον τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας, εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, κατά τό ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

Τρίτη 26 Μαου 2020

Ὥρα 21.30: Πασχάλιος Ἀκολουθία (τρίς) ὡς Ἀπόδειπνον

Ὥρα 21.50΄: Μετάδοσις Ἁγίου Φωτός «Δεῦτε λάβετε Φῶς...»

Ὥρα 21.55΄: Ἔξοδος εἰς τόν ἐξωνάρθηκα καί ἀνάγνωσις τοῦ Β΄ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου

Ὥρα 22.00΄: «Δόξα τῇ Ἁγία καί Ὁμοουσίῳ...» Χριστός Ἀνέστη (10άκις) καί ἐν συνεχεία τά Εἰρηνικά, ὁ κανών τῆς Ἀναστάσεως καί ὁ λοιπός ἀναστάσιμος Ὄρθρος,

Ὥρα 23.15΄: Ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία

Ὥρα 00.30΄(τῆς Τετάρτης 27 Μαΐου): Εὐλογία καί διανομή πασχαλίων αὐγῶν  καί πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας

Εκτύπωση Email

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

20200517_090409.jpg

Με την καθιερωμένη λαμπρότητα τιμήθηκε η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του εκ Χώρας Σάμου στον ομώνυμο  Ιερό ναό του έξωθεν της Χώρας που υπήρξε και η γενέτειρα του. Οι Αρχιερατικές ακολουθίες τελεστικών  παρά του Σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μας κ.κ Ευσεβίου  , παρουσία πλήθους χριστιανών.20200517_090440.jpg

20200516_201836.jpg

20200516_194722.jpg

Εκτύπωση Email

Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΥ ΝΟΤΑΡΑ .

20200516_100128.jpg

 Η μνήμη του  Αγίου Μακαρίου του Νοταρά εορτάστηκε στους Μύλους, απ όπου κατά παράδοση διήλθε ο Άγιος ο οποίος υπήρξε γενάρχης του φιλοκαλισμού και εμπνευστής του αναγεννητικού πνευματικού κινήματος του κολλυβαδισμού τον 18ου αιώνα .

20200516_100021.jpg

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31