ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ

Συντάχθηκε στις .

unnamed_24.jpg

«Τήν ψυχοφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν» εἰσήλθαμε σύν Θεῷ στήν ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἡ ὁποία γιά τά ἀκριτικά μας Νησιά, τήν Σάμο, τήν Ἰκαρία καί τούς Φούρνους, κύλισε μέ εἰρήνη καί καρποφορία πνευματική.

Χάρη στή θυσιαστική διακονία τῶν Ἱερέων-Ἐφημερίων μας, οἱ λατρευτικές Ἀκολουθίες τῶν ἁγίων αὐτῶν Ἡμερῶν τελέσθηκαν μέ ἀρτιότητα καί τάξη, ἀκόμη καί στίς Ἐνορίες, οἱ ὁποῖες λόγῳ τῶν πολλῶν ἐφημεριακῶν κενῶν, στεροῦνται Ἱερέως.

Ἐπίκεντρο τῶν ὅλων λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων, ἡ κατά περίστασιν ἱερουργία ἤ χοροστασία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, ὁ ὁποῖος, ὑπερέβαλε ἑαυτόν, δεικνύοντας μέ τό παράδειγμά του τήν ἀνάγκη τῆς κατά τό δυνατόν ἱερατικῆς παρουσίας σέ κάθε Ναό, πόλεων ἤ χωρίων!

Ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων 21η Ἀπριλίου 2019 ἑορτάσθηκε, ὅπως κάθε χρόνο, στούς Βουρλιῶτες, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν λαμπροστολισμένο, σύμφωνα μέ τά τοπικά ἔθιμα, μέ τά βαΐα τῶν φοινίκων, Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί ὁμίλησε γιά τήν διαφύλαξη τῆς ἐνθουσιώδους ὑποδοχῆς τοῦ Χριστοῦ, ἐφ’ ὅρου ζωῆς μας.

unnamed_6.jpg

Τό βράδυ χοροστάτησε στήν πρώτη Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μυτιληνιῶν, ὅπου ὁμίλησε γιά τήν συμπόρευση καί συσταύρωσή μας μέ τόν Χριστό, ὥστε νά λάβωμε τήν πολυπόθητη ἐμπειρία καί τῆς Ἀναστάσεώς Του.

unnamed_7.jpg

Τήν Μ. Δευτέρα 22α Ἀπριλίου 2019 τό ἀπόγευμα, χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Κοκκαρίου καί ὁμίλησε γιά τήν ἔννοια τῆς πνευματικῆς ἐγρήγορσης.

Τήν Μ. Τρίτη 23η Ἀπριλίου 2019 τό ἀπόγευμα, χοροστάτησε κατ’ ἔθος στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Θοδώρου Βαθέος, ὅπου ὁμίλησε γιά τήν ἀγαθή καρποφορία τῆς μετανοίας σέ σχέση μέ τίς κοσμικές συνήθειες καί τό κοσμικό ἦθος.

Τήν Μ. Τετάρτη 24η Ἀπριλίου 2019 τό ἀπόγευμα, χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος, ὁ ὁποῖος ἐπιτελεῖται μέ λαμπρότητα στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ Σάμου, ὡς ἀντιδάνειο, πού ἔφθασε στή Σάμο, ἀπό τούς πολλούς Σαμίους Κληρικούς, πού ὑπηρέτησαν κατά καιρούς στό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, μεταξύ τῶν ὁποίων καί πέντε (5) Πατριάρχες. Στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν ἀξία τῆς ταπείνωσης, ὅπως τήν ὑπέδειξε ὁ Χριστός καί μᾶς τήν κληροδότησε ὡς ἀναγκαῖο τρόπο ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας.

unnamed_15.jpg

Τήν Μ. Πέμπτη 25η Ἀπριλίου 2019 τό πρωί, ἱερούργησε στήν Ἱ. Μ. Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου, ὅπου ἐγκαταβιοῖ πολυμελής γυναικεία Ἀδελφότητα, ὑπό τήν Γερόντισσα Εὐνίκη. Στά πλαίσια τοῦ συντόμου κηρύγματός του ἀναφέρθηκε μέ ἐνάργεια στήν παράδοση τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, κατά τόν Μυστικό Δεῖπνο καί στήν ἀνάγκη τῆς ἀπό μέρους μας συχνῆς συμμετοχῆς, μετά ἀπό τήν πνευματική μας προετοιμασία, γιά νά ἔχουμε ζωή καί σωτηρία.

Τήν Μ. Πέμπτη 25η Ἀπριλίου 2019 τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν στόν Καθεδρκό Ἱ. Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Σάμου, ὅπου ἐξ ἀφορμῆς τῶν δύο συσταυρωθέντων ληστῶν, ἐπέστησε τήν προσοχή μας στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον ὀφείλουμε νά βιώνουμε τήν θεανδρική παρουσία τοῦ Κυρίου μας στή ζωή μας, παρά τόν σταυρό πού ὁ καθένας φέρει, μιμούμενος ἀσφαλῶς τόν εὐγνώμονα, τόν ἐκ δεξιῶν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ληστήν.

unnamed_18.jpg

Τήν Μ. Παρασκευή 26η Ἀπριλίου 2019 τό πρωί ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη ἀρχικῶς στόν Ἱ. Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καρλοβασίων γιά τήν Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων και βασιλικῶν Ὡρῶν καί τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀποκαθηλώσεως, τό ὁποῖον ἐτέλεσε ἐν συνεχείᾳ καί στόν Ἱ. Ν Ἁγίου Νικολάου Ὅρμου Καρλοβασίων, ὁμιλώντας σέ ἀμφοτέρους τούς Ναούς γιά τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον ὀφείλουμε νά ἀποκαθηλώνουμε τόν Χριστό, ὅταν τόν σταυρώνει ὁ κόσμος καί νά τόν ἐνταφιάζουμε μέ εὐλάβεια βιώνοντας τήν Ἀνάστασή Του καί ἀναμένοντας τή σωτηρία μας, ὅπως ἔκαναν καί οἱ δύο εὐσχήμονες κηδευτές Ἰωσήφ καί Νικόδημος.

unnamed_19.jpg

Τήν Μ. Παρασκευή 26η Ἀπριλίου 2019 τό ἀπόγευμα ἐτέλεσε νωρίς τήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου θρήνου στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Σάμου, πρός στήριξιν τῶν ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας, στούς ὁποίους κατά τήν λιτάνευση τοῦ ἐπιταφίου ἐντός τῶν δωματίων, εὐχήθηκε καλή Ἀνάσταση καί γρήγορη ἐξανάσταση ἀπό τό κρεββάτι τοῦ πόνου καί ἐπιστροφή στίς ἑστίες τους. Ἀκολούθως προεξῆρχε τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου θρήνου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου Σάμου καί ἐν συνεχείᾳ ἠγήθη μιᾶς μεγαλειώδους λιτανευτικῆς πομπῆς μέχρι τήν κεντρική Πλατεία Πυθαγόρα, σημεῖο συνάντησης τῶν Ἐπιταφίων καί τῶν ἄλλων τριῶν Ἐνοριῶν τῆς πόλεως Σάμου: Ἁγίου Σπυρίδωνος, Ἁγίου Χαραλάμπους καί Ἁγίου Θεοδώρου. Ἡ ἥσυχη ἀπό πλευρᾶς καιροῦ κατανυκτική αὐτή βραδυά, παρακίνησε πλῆθος Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν νά ἀκολουθήσουν, ὥστε ἡ μεγαλειώδης αὐτή συγκέντρωση νά ἀποβῇ ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος μιά προέκταση καί συνέχεια τῆς πιό ἱερῆς λιτανείας, πού γνώρισε ποτέ ὁ κόσμος καί κατέγραψε ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία.Μάλιστα ὁ Σεβασμιώτατος, δραττόμενος τῆς εὐκαιρίας, ὁμίλησε περί τῆς ἀναγκαιότητος τῆς πνευματικῆς δραστηριοποίησής μας στά ἤθη καί τίς συνήθειες τῆς εὐσέβειας καί τῆς εὐλάβειας τοῦ Ὀρθοδόξου Λαοῦ μας, ὅπως ἡ καθημερινή προσευχή, ἡ νηστεία, ἡ μυστηριακή ζωή, ἡ ὁμολογία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί ἡ συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

 • unnamed_21.jpg
 • unnamed_20.jpg
 • unnamed_22.jpg

Τό Μ. Σάββατο 27 Ἀπριλίου 2019 τό πρωί κατά τό ἔθος ἱερούργησε στόν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἄνω Βαθέος καί μεταξύ ἄλλων ἐτόνισε τήν αὐστηρότητα τῆς νηστείας τοῦ Μ. Σαββάτου, παρά τό προανάκρουσμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ.

unnamed_23.jpg

Τό Μ. Σάββατο 27 Ἀπριλίου 2019 τό βράδυ, ὑποδέχθηκε τό Ἅγιο Φῶς, τρεῖς ὥρες μετά τήν προγραμματισμένη του ἄφιξη στό Ἀεροδρόμιο «Ἀρίσταρχος» τῆς Σάμου καί ἀμέσως μετέβη στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Σάμου γιά τήν τελετή τῆς Ἀνάστασης καί τήν ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία.unnamed_25.jpg

Τήν Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα 28 Ἀπριλίου 2019 τό πρωϊ ὁ Σεβασμιώτατος προεξῆρχε τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Αγίου Νικολάου, ὅπου τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα διαβάστηκε κατά τό εἰωθός ἐκτός τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, στήν λατινική, τήν ἀγγλική, τήν ἰταλική, τήν γαλλική, τήν τουρκική, τήν ἀραβική καί τήν ὁμηρική διάλεκτο. Ἀκολούθως προεξῆρχε τῆς λιτανείας τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί τῶν λαβάρων τῆς Ἀναστάσεως ἕως τῆς κεντρικῆς πλατείας Πυθαγόρα, ὅπου ὁμίλησε στό εὐσεβές πλήρωμα γιά τήν ἀνάγκη ὁμολογία πίστεως στόν Ἀναστάντα Χριστό καί ἔδωσε σέ ὅλους ὡς εὐλογία ἕνα κόκκινο αὐγό καί τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως.

 • unnamed_9.jpg
 • unnamed_26.jpg
 • unnamed_27.jpg
 • unnamed_28.jpg

Τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Πλατάνου, ὅπου ὁμίλησε γιά τήν ἀνάγκη μιμήσεως τοῦ ἀνδρείου φρονήματος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στίς μέρες μας καί τήν ζήλωση τῆς κοινωνίας του μέ τόν Ἀναστάντα Χριστό, ἐνῶ στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τοῦ Οἰκονόμου στόν ἑορτάζοντα Ἐφημέριο π. Γεώργιο Ρευματᾶ.

unnamed.jpg

Τή Δευτέρα τοῦ Πάσχα 29η Ἀπριλίου 2019 λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοκάστρου καί ὁμίλησε ἐπί τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος γιά τήν ὠφέλεια καί τή σπουδαιότητα τῆς προσευχῆς σέ καιρούς ἀνάγκης καί κρίσεων, ὡς ἐπιφέρουσα τήν θεία ἐπέμβαση πρός τό συμφέρον τῶν προσευχομένων, συνδυάζοντας τά λεχθέντα μέ στιγμές τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

unnamed_10.jpg

Τήν Τρίτη τοῦ Πάσχα 30 Ἀπριλίου 2019 τό πρωϊ λειτούργησε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καρλοβασίων καί ἐν συνεχείᾳ προεξῆρχε τῆς κατ’ ἔτος τελουμένης λιτανείας τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί τῶν λαβάρων τῆς Ἀναστάσεως ἕως τῆς κεντρικῆς πλατείας Καρλοβασίων, ὅπου ὁμίλησε στό εὐσεβές πλήρωμα ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος (πορεία πρός Ἐμμαούς) γιά τήν ἀνάγκη τῆς παρουσίας τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ στή ζωή μας καί ἔδωσε σέ ὅλους ὡς εὐλογία ἕνα κόκκινο αὐγό καί τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως.

 • unnamed_1.jpg
 • unnamed_2.jpg
 • unnamed.jpg2.jpg
 • unnamed_3.jpg
 • unnamed_4.jpg

Τήν Πέμπτη τοῦ Πάσχα 2 Μαΐου 2019 χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου καί ὁμίλησε στούς πολυπληθεῖς προσκυνητές διά τό σεπτόν πρόσωπον τῆς Θεομήτορος, ὡς τῆς πρώτης κατά τήν παράδοσιν, ἡ Ὁποία εἶδε τόν Ἀναστάντα Κύριο, ἐπί τῇ βάσει τῆς ἑρμηνείας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στό Η΄ Ἑωθινό Εὐαγγέλιο.

 • unnamed_11.jpg
 • unnamed_12.jpg
 • unnamed_13.jpg

Τήν Παρασκευή τοῦ Πάσχα 3 Μαΐου 2019 λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί ὁμίλησε ἐπί τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος, γιά τήν δύναμη τῶν θαυμάτων ὡς ἀπόρροια τῆς πίστεως στόν Ἀναστάντα Κύριο. Ἐν συνεχείᾳ δέ προέστη μικρᾶς λιτανείας καί ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν κατά τό εἰωθός στήν φιάλη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί μοίρασε ὡς εὐλογία στούς προσκυνητές ἕνα κόκκινο αὐγό καί τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως.

 • unnamed_16.jpg
 • unnamed_17.jpg

Τό Σάββατο τοῦ Πάσχα 4 Μαΐου 2019 ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Ὑπεραγίας Θεοτόκου Μαραθοκάμπου μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Κολλυβάδων Πατέρων, κατά τό Σάββατο τῆς Διακαινησίμου, καθώς οἱ πρωτεργάτες αὐτῶν, ἅγιοι Μακάριος, Νήφων, Ἀπολλώς καί ἄλλοι ἀποτελοῦν τούς κτίτορες αὐτῆς καί ὁμίλησε σχετικῶς μέ τό ἱερό τρίπτυχο τῶν Ἁγίων Κολλυβάδων: τήν τιμή τῆς Κυριακῆς, τήν συχνή θεία Κοινωνία καί τήν ἀδιάλειπτη προσευχή

Τήν Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα (Του Θωμᾶ) 5 Μαΐου 2019 ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στήν Ἱ. Μ. Παναγίας Σπηλιανῆς Πυθαγορείου, ὅπου ὁμίλησε γιά τήν στερέωση τῆς πίστεώς μας μέσα ἀπό τήν μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

unnamed_14.jpg

Δύο ἑβδομάδες πλήρεις Ἁγιοπνευματικῆς χάριτος καί λατρευτικῆς ζωῆς γιά τήν ἀγάπη καί τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ καί πρός διακονίαν τοῦ σώματός Του, τήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, πού παροικεῖ στά ἀκριτικά Νησιά τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων-Κορσεῶν.

Εὐχή καί προσευχή μας ἡ ἐμπειρία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ νά διήκει τήν ζωή ὅλων!

Εκτύπωση