Μνήμη Μικρᾶς Ἀσίας στήν Σάμο

Συντάχθηκε στις .

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος τιμῶντας τήν μνήμη τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς 1922 καί τήν θυσία τοῦ μεγάλου Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης, τήν Κυριακήν μετά τήν Ὕψωσιν 17ην Σεπτεμβρίου 2017, ἱερούργησε εἰς τόν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἐθνοϊερομάρτυρος Ἱερόν Ναόν στόν λόφο τῆς Ψιλῆς Ἄμμου.

Ἐν συνεχείᾳ καί μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη τῆς ἐπιμνημοσύνου Δεήσεως ἐνώπιον τοῦ Ἡρῴου Μνημείου παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν τοῦ Νησιοῦ. 

Εκτύπωση