3 islands

  • samos vathi
  • ikaria
  • museum banner

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΗΞΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

maxresdefault.jpg

Η Ιερά Μητροπολίς μας και η Σχολή Αγιογραφίας σας προσκαλούν  στις εκδηλώσεις λήξεως των μαθημάτων  στο Καρλόβασι και στο  Βαθύ  όπου οι μαθητές της  θα εκθέσουν έργα τους τα οποία και φιλοτέχνησαν κατά την περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Τις εκδηλώσεις θα τιμήσει με την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ Ευσέβιος ο οποίος και θα επιδώσει στους Μαθητές της σχολής τις βεβαιώσεις σπουδών τους.

  • Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 20:00 μ.μ στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Όρμου Καρλοβάσου
  • Την Τρίτη 7 Ιουλίου 20:00 μ.μ στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως στο Βαθύ ( πλησίον του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου).

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

apostolos_paulos.jpg

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ.κ Ευσεβίου

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι μία ἀπό τίς κορυφαῖες ἀνθρώπινες μορφές ἐντός τῆς πνευματικῆς πορείας τοῦ κόσμου. Τό μεγαλεῖο τῆς προσωπικότητός του ἀναδεικνύεται ἀπό τήν μεταστροφήν του, ὅταν ἀπό τήν πλάνη του ὡς διώκτου τοῦ Χριστιανισμοῦ μετεβλήθη διά τῆς ἄνωθεν θείας κλήσεως σέ διαπρύσιο κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου καί φλογερό διδάσκαλο τῆς Οἰκουμένης, σέ ἀκατάβλητο ἀγωνιστή τῆς χριστιανικῆς ἀληθείας καί ἑρμηνευτή καί θεμελιωτή τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου μας στόν κόσμο.

Οἱ ἀγῶνες καί οἱ ἀγωνίες του μαρτυροῦν τή φλόγα τῆς πίστεώς του στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἔφθασε μέχρι τρίτου Οὐρανοῦ καί ἄκουσε «ἄρρητα ρήμματα, ἅ οὐκ ἐξόν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι»

Ἀλύγιστος εἰς τήν πίστιν, ἀγωνιζόταν ἐνώπιον ἡγεμόνων καί κριτῶν γῆς, ἐνώπιον φανατισμένων ὁμοεθνῶν. Πάλευε μέ τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου καί διέτρεχε κινδύνους ποταμῶν, κινδύνους ληστῶν, κινδύνους ἐν ἐρημίᾳ, ἐν πόλει, ἐν θαλάσσῃ ἐν ψευδαδέλφοις. Πειρασμοί, κίνδυνοι, κακουχίες, φυλακίσεις, δοκιμασίες· ὅλα γιά τήν ἀγάπη καί δόξα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Εἰ καυχᾶσθαι δεῖ τά τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι». Ὅλην του τήν ζωήν τήν ἐθυσίασε διά τήν διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελίου, διά νά θανατωθεῖ στό τέλος ὡς μάρτυρας τῆς ἀληθείας.

Ἡ φυσιογνωμία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί σήμερα μεσουρανεῖ, ὡς φῶς αἰώνιο. Τό κήρυγμά του πάντα ἐπίκαιρο, ὁδηγεῖ καί ἐμψυχώνει τούς ἀνθρώπους στούς ἀγῶνες τῆς ζωῆς καί γεννᾶ μέσα τους τήν ἐλπίδα τῆς λυτρώσεως.

Ἡ θεολογία του παρουσιάζει τόν Χριστιανισμό, μία πνευματέμφορη καί ἐλεύθερη θρησκεία «τῇ ἐλευθερίᾳ ᾗ Χριστός ὑμᾶς ἐλευθέρωσε» ( Γαλ. ε, 1).

Οἱ Ἐπιστολές του ἔχουν κέντρο τους τόν Χριστό ὡς Σωτῆρα καί Λυτρωτή «εἰ Χριστός οὔκ ἐγήγερται ματαία ἡ πίστις ἡμῶν» (Α’Κορ. ιε΄,7), ἐξηγοῦν τά μυστήρια τῆς δημιουργίας, καθορίζουν τούς υψηλούς σκοπούς τῆς ζωῆς, ἀποβλέπουν εἰς τόν φωτισμό, τήν μεταμόρφωση, τήν πνευματοποίηση καί τήν θέωση τοῦ ἀνθρώπου.

Τά διδάγματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπό τόν μνημειώδη  ὕμνο τῆς ἀγάπης (Α΄Κορ. ιγ΄) ἕως τήν ἀγαπητική σχέση καί τήν ἀπόλυτη ἑνότητα μεταξύ τῶν Χριστιανῶν (Α΄Κορ. α΄, 13) εἰρηνεύουν καί γαληνεύουν τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.

Ἀγαπητοί μου,

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θεωρεῖται μαζί μέ τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο, ὡς  ἱδρυτής τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί ἀφοῦ πέρασε καί ἀπό τή Σάμο (Πραξ. κ΄, 15-16) γι’ αὐτό καί εἶναι πολύς ὁ σεβασμός τοῦ λαοῦ μας καί μεγάλη ἡ τιμή.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μέ τίς 6 Ἐπιστολές του ἀπό τή Μακεδονία μέχρι τήν Πελοπόννησο δείχνουν γιά ἐμᾶς τούς σημερινούς Ἔλληνες, τόν δρόμο γιά νά μείνουμε Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. «Στήκετε καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις»   (Β΄Θεσ.΄β΄, 15).

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διά τῆς ὁμολογίας Του ὅτι ὁ Κύριός μας «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας» (Ἑβρ. ιδ΄, 8) μᾶς προτρέπει νά παραμείνουμε σταθεροί καί ἀμετακίνητοι στό καθαρά δογματικό καί ἠθικό περιεχόμενο τῆς Ὀρθοδοξίας μας καί στό λυτρωτικό καί σωτήριο λατρευτικό χαρακτῆρα τῆς Ἐκκλησίας μας, πού καί σήμερα ἀνακουφίζει τόν σύγχρονο ἄνθρωπο.

Ὁ Κύριος διά τῶν πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Παύλου, νά εὐλογεῖ ὅλους σας, τίς οἰκογένειές σας καί ἰδιαίτερα τό νησί μας.

*Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Σεβασμιωτάτου τον Ιούνιο του 2008

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

αποστολοσ_παυλοσ.jpg

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἱερᾶς Μνήμης τοῦ πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν γιά νά ὑπενθυμίσει σέ ὅλους τούς Σαμίους τήν διέλευση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπό τό νησί μας, κατά τήν τρίτη Ἀποστολική Περιοδεία («παρεβάλομεν εἰς Σάμον», Πραξ.κεφ.20,στ.15), θά τελέσει ὑπαίθριο πανηγυρικό Ἑσπερινό, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου ὄπισθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί ἀπέναντι τῶν παραλίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τήν Δευτέραν  29 Ἰουνίου καί ὥρα 19.00μ.μ.

Στήν κατανυκτική, αὐτή, λατρευτική ἐκδήλωση ὀφείλουμε νά δώσουμε τό παρόν, ὥστε νά ἐκζητήσουμε τίς πρεσβεῖες τοῦ Μεγάλου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία.

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30